intTypePromotion=1
ADSENSE

Luật khoáng sản 2005

Tham khảo và download 20 Luật khoáng sản 2005 chọn lọc sau:
 • 1. Luật này quy định việc quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản, hoạt động điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản, hoạt động khoáng sản (bao gồm khảo sát, thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản) ở thể rắn, thể khí, nước khoáng và nước nóng thiên nhiên; riêng dầu khí và các loại nước thiên nhiên khác được điều chỉnh bằng các văn bản pháp luật khác.

  pdf7p truongbao 10-07-2009 771 122   Download

 • Tài liệu tham khảo mẫu biểu của Bộ tài nguyên và môi trường Mẫu đề án thăm dò (khảo sát) Tài liệu tham khảo biểu mẫu thuộc thông tư Số: 01/2006/TT-BTNMT về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của nghị định số 160/2005/nđ-cp ngày 27 tháng 12 năm 2005 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật khoáng sản và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật khoáng sản ...

  pdf4p jindo2000 14-09-2010 486 86   Download

 • Thông tư 105/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 137/2005/NĐ-CP ngày 09/11/2005 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

  doc10p minetuyen 15-08-2009 218 27   Download

 • Quy định về lập, phê duyệt, kiểm tra, xác nhận Dự án cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản. Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số...

  doc64p duytai9999 05-10-2011 137 22   Download

 • NGH Ị ĐỊNH của Chính phủ số 137/2005/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2005 Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

  doc5p luuvu1208 13-11-2010 202 43   Download

 • Khái niệm BĐS: * Theo quan niệm cổ La mã: Đất đai, các TS gắn liền với đất đai, các TS cấu thành lãnh thổ. * Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11: - Đất đai (không di dời; vấn đề chủ quyền, tính đo lường); - Nhà, công trình gắn với đất đai (nhà cửa, vật kiến trúc, TSCĐ...); - Các tài sản khác gắn với đất đai (vườn cây, ao cá, ruộng muối…); - Các tài sản khác do PL quy định (khoảng không…). * Theo IVSC: Đất đai vật chất và những TS nhân tạo và phi nhân tạo gắn liền với nó....

  pdf0p 123968574 26-06-2012 157 51   Download

 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------Số: 1660/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐẾN NĂM 2020 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Quyết định số 14/2008/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ...

  pdf12p mungtetmoi 21-01-2013 87 12   Download

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI MỨC THUẾ SUẤT THUẾ XUẤT KHẨU MỘT SỐ MẶT HÀNG KHOÁNG SẢN THUỘC NHÓM 2614 TRONG BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 14/6/2005; Căn cứ Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng; Căn...

  pdf4p vienthieu 31-12-2010 89 11   Download

 • Nghị định số 07/2009/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản do Chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản...

  pdf4p lawttnh11 13-11-2009 96 16   Download

 • Nghị định 137/2005/NĐ-CP của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

  doc4p huynhphuc 16-08-2009 176 17   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thông tư số 04/2005/tt-bcn về việc hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản giai đoạn 2005-2010 do bộ công nghiệp ban hành', văn bản luật, xuất nhập khẩu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p lawxnk2 10-11-2009 68 11   Download

 • Chỉ thị 10/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến và xuất khẩu khoáng sản

  doc4p giangdien 18-08-2009 126 9   Download

 • Quyết định 345/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

  doc7p diennghia 19-08-2009 152 7   Download

 • Thông tư số 04/2005/TT-BCN về việc hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản giai đoạn 2005-2010 do Bộ Công nghiệp ban hành

  pdf5p duongyenngoc 23-10-2009 82 5   Download

 • Quyết định số 345/2005/QĐ-TTg về việc thành lập tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf8p lawdn4 31-10-2009 82 8   Download

 • Quyết định số 3554/2005/QĐ-BCN về việc phê duyệt phương án và chuyển Nhà máy Nước khoáng Đakai thành Công ty cổ phần Nước khoáng Đakai do Bộ Công nghiệp ban hành

  pdf4p hobichngoc 17-10-2009 69 6   Download

 • Quyết định 129/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh phương án sắp xếp công ty nhà nước tại Quyết định số 345/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

  pdf2p hasang 19-08-2009 198 8   Download

 • Quyết định 27/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản

  doc3p huathao 16-08-2009 104 4   Download

 • Thông tư 20/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản

  doc2p hueman 16-08-2009 121 4   Download

 • Quyết định số 27/2005/QĐ-BTC về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  pdf3p lawdn4 31-10-2009 86 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

strTagCode=luat-khoang-san-2005

nocache searchDocumentsPhinxByTagCode

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2