Luật lệ phí hàng hải

Xem 1-20 trên 81 kết quả Luật lệ phí hàng hải
 • Quyết định số 98/2008/QĐ-BTC về việc ban hành Quy định về phí, lệ phí hàng hải và Biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải do Bộ Tài chính ban hành

  pdf21p lawttnh16 13-11-2009 168 25   Download

 • Quyết định 89/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung mức thu phí bảo đảm hàng hải qui định tại Quyết định số 88/2004/QĐ-BTC ngày 19/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí, lệ phí hàng hải

  doc2p minetuyen 15-08-2009 59 4   Download

 • Quyết định 98/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về ban hành Quy định về phí, lệ phí hàng hải và Biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải

  doc20p nguyenchien 08-08-2009 334 42   Download

 • Quyết định 48/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí, lệ phí hàng hải

  doc17p tuuyen 17-08-2009 133 21   Download

 • Quyết định 21/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 100/2004/QĐ-BTC ngày 24/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định tỷ lệ chi và nộp phí, lệ phí hàng hải cho cơ quan, tổ chức thu phí, lệ phí

  doc1p thachthao 14-08-2009 73 2   Download

 • Thông tư số: 01/2016/TT-BTC quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải; căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005; căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001; căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;...

  pdf26p codon_09 29-03-2016 29 0   Download

 • Thông tư 17/2017/TT-BTC hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hàng hải. Được căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;...

  pdf4p thongtucp 03-11-2017 0 0   Download

 • Tiếp nối phần 1, phần 2 của cuốn Ebook Văn bản pháp luật về quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa & quy định thực hiện xuất nhập khẩu sau đây sẽ giới thiệu tới các bạn những văn bản luật về các thủ tục hải quan, quy định mức thu lệ phí đối với từng mặt hàng, quy định phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu, quy định về biện pháp tự về trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam,...

  pdf194p thuytrang_3 28-01-2015 64 19   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỨC THU MỘT SỐ LOẠI PHÍ HÀNG HẢI ĐỐI VỚI TÀU THỦY CÓ TRỌNG TẢI LỚN CẬP CẢNG CÁI MÉP - THỊ VẢI Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002...

  pdf4p vienthieu 31-12-2010 46 5   Download

 • Ebook Tìm hiểu pháp luật về phí và lệ phí (Tập 4) trình bày pháp luật về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông vận tải. Sách gồm 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung cuốn sách qua phần 1 sau đây.

  pdf117p lalala7 07-12-2015 24 1   Download

 • Quyết định 61/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải và giá dịch vụ cảng biển

  doc23p thuylam 16-08-2009 89 7   Download

 • Quyết định số 61/2003/QĐ-BTC về việc ban hành biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải và giá dịch vụ cảng biển do Bộ Tài chính ban hành

  pdf28p lawxnk4 10-11-2009 65 7   Download

 • Quyết định số 61/2003/QĐ-BTC về việc ban hành biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải và giá dịch vụ cảng biển do Bộ Tài chính ban hành

  pdf26p lawttyt7 30-11-2009 65 5   Download

 • Quyết định 88/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí, lệ phí hàng hải

  doc21p trucmoc 16-08-2009 54 4   Download

 • Quyết định số 89/2005/QĐ-BTC về mức thu phí, lệ phí hàng hải do Bộ Tài chính ban hành, để sửa đổi, bổ sung mức thu phí bảo đảm hàng hải qui định tại Quyết định số 88/2004/QĐ-BTC ngày 19/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành

  pdf2p lawgtvt4 26-11-2009 58 4   Download

 • Quyết định số 48/2001/QĐ-BTC về việc ban hành mức thu phí, lệ phí hàng hải do Bộ Tài Chính ban hành

  pdf17p lawgtvt8 26-11-2009 64 4   Download

 • Công văn 3183/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế và lệ phí hải quan cho các vật phẩm hàng không

  pdf1p crispy 07-08-2009 45 3   Download

 • Quyết định 129/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung mức thu phí, lệ phí hàng hải

  doc2p thuylam 16-08-2009 71 3   Download

 • của Bộ Tài chính ban hành Biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải đối với tàu thuỷ vận tải nội địa và phí, lệ phí hàng hải đặc biệt

  doc10p thuylam 16-08-2009 34 2   Download

 • Quyết định 62/2003/QĐ-BTC về việc ban hành Biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải đối với tàu thuỷ vận tải nội địa và phí, lệ phí hàng hải đặc biệt do Bộ Tài chính ban hành

  pdf12p lawxnk4 10-11-2009 33 2   Download

Đồng bộ tài khoản