intTypePromotion=1
ADSENSE

Luật ngân sách nhà nước mới nhất

Xem 1-20 trên 198 kết quả Luật ngân sách nhà nước mới nhất
 • Văn bản hợp nhất 2205/VBHN-BTTTT năm 2013 hợp nhất Quyết định quy định đầu tư, mua sắm sản phẩm công nghệ thông tin của cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

  pdf6p nanghonghoang 28-03-2014 38 1   Download

 • Quyết định 50/2013/QĐ-UBND quy định giá vé tuyến xe buýt có trợ giá từ nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Đồng Nai.

  pdf4p nanghonghoang 28-03-2014 35 2   Download

 • Quyết định 1439/QĐ-TTg năm 2013 ứng trước vốn đối ứng nguồn ngân sách nhà nước của chương trình, dự án ODA do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

  pdf2p nanghonghoang 28-03-2014 32 2   Download

 • Quyết định 17/2013/QĐ-UBND quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  pdf3p nanghonghoang 27-03-2014 45 1   Download

 • Quyết định 30/2013/QĐ-UBND về mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang.

  pdf2p nanghonghoang 27-03-2014 33 1   Download

 • Quyết định 21/2013/QĐ-UBND về Quy chế quản lý dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

  pdf8p nanghonghoang 28-03-2014 43 1   Download

 • Thông tư liên tịch 119/2013/TTLT-BTC-BNV Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hoạt động thường xuyên tổ chức thanh niên xung phong từ ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ ban hành.

  pdf6p nanghonghoang 28-03-2014 27 1   Download

 • Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2013 về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu chính phủ do tỉnh Bình Định ban hành.

  pdf4p nanghonghoang 28-03-2014 45 1   Download

 • Quyết định 1347/QĐ-UBND cấp kinh phí ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế quý 3 năm 2013 cho Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn.

  pdf2p nanghonghoang 28-03-2014 45 1   Download

 • Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2013 tăng cường quản lý vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

  pdf4p nanghonghoang 28-03-2014 31 1   Download

 • Quyết định 51/2013/QĐ-UBND định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá, chi phí ca xe vận tải khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá từ nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Đồng Nai.

  pdf5p nanghonghoang 28-03-2014 37 1   Download

 • Quyết định 49/2013/QĐ-UBND về quyền thẩm định, phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án tỉnh Đồng Nai.

  pdf3p nanghonghoang 28-03-2014 38 1   Download

 • Thông tư 110/2013/TT-BTC quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thuộc công tác bảo vệ bí mật nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

  pdf7p nanghonghoang 28-03-2014 54 1   Download

 • Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2013 tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu ngân sách nhà nước và giảm nợ đọng thuế do tỉnh Hà Giang ban hành.

  pdf4p nanghonghoang 28-03-2014 30 1   Download

 • Chỉ thị 09/2013/CT-UBND tăng cường thực hiện việc quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước tỉnh An Giang.

  pdf2p nanghonghoang 28-03-2014 41 1   Download

 • Chỉ thị 02/CT-BTC năm 2013 tăng cường công tác quản lý thu ngân sách để đảm bảo thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành .

  pdf7p nanghonghoang 28-03-2014 33 1   Download

 • Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2013 tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu chính phủ do tỉnh Bắc Kạn ban hành.

  pdf3p nanghonghoang 28-03-2014 34 1   Download

 • Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2013 tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ do tỉnh Phú Thọ ban hành.

  pdf4p nanghonghoang 28-03-2014 34 1   Download

 • Quyết định 1457/QĐ-UBND năm 2013 tỷ lệ hỗ trợ của ngân sách nhà nước và cơ chế, chính sách huy động nguồn lực để xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013-2020 do tỉnh Lâm Đồng ban hành.

  pdf4p nanghonghoang 28-03-2014 35 1   Download

 • Ngân sách nhà nước là một thành phần trong hệ thống tài chính. Thuật ngữ “ngân sách nhà nước” được sử dụng rộng rãi trong đời sống kinh tế, xã hội ở mọi quốc gia. Song quan niệm về ngân sách nhà nước lại chưa thống nhất, người ta đã đưa ra nhiều định nghĩa về ngân sách nhà nước tùy theo các trường phái và các lĩnh vực nghiên cứu.

  doc17p hangtran269 13-10-2012 227 48   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Luật ngân sách nhà nước mới nhất
p_strCode=luatngansachnhanuocmoinhat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2