intTypePromotion=1
ADSENSE

Lưu ý về đôi tai

Xem 1-20 trên 522 kết quả Lưu ý về đôi tai
 • Trong bối cảnh của biến đổi khí hậu, khủng hoảng năng lượng… trào lưu công trình xanh tại các nước phát triển được xem là mô hình lý tưởng cho các nước đang phát triển. Bài viết Tiềm năng phát triển công trình xanh tại Việt Nam trình bày một số ý kiến về tiếm năng phát triển công trình xanh tại Việt Nam.

  pdf4p vihermione 23-12-2022 9 3   Download

 • Tai nạn bỏng để lại nhiều hậu quả nặng nề về mặt thể chất lẫn tinh thần và ảnh hưởng rất lớn đến khả năng giao tiếp xã hội của cả bệnh nhân và gia đình bệnh nhân. Trong số những vấn đề tinh thần đáng lưu ý nhất là rối loạn lo âu lan tỏa (RLLA) trên bệnh nhân bỏng, nhận thấy những tác động tiêu cực này đối với người bệnh và gia đình của họ, các tác giả thực hiện nghiên cứu này với mục tiêu nhằm Mô tả đặc điểm rối loạn lo âu lan tỏa ở bệnh nhân bỏng giai đoạn hồi phục chức năng tại Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác.

  pdf7p runthenight01 18-11-2022 6 0   Download

 • Bài viết Tái lập lưu thông mạch chi dưới ở bệnh nhân nhiễm trùng vùng bẹn bằng cầu nối ngoài giải phẫu: Kinh nghiệm tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức được nghiên cứu nhằm chia sẻ một số quan niệm, kinh nghiệm về kỹ thuật, ưu nhược điểm của nhóm cầu nối ngoài giải phẫu ít được sử dụng là cầu nối qua lỗ bịt và cầu nối qua sàn chậu với mục đích đề xuất một phương án tương đối hiệu quả trong điều trị nhiễm trùng vùng Scarpa sau phẫu thuật mạch máu.

  pdf9p viporsche 03-11-2022 8 1   Download

 • Mẫu "Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với trang thiết bị y tế chưa có sổ đăng ký lưu hành" là mẫu văn bản được cơ sở muốn cấp giấy lập ra để đề nghị với Bộ Y tế về việc cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với trang thiết bị y tế. Mẫu nêu rõ thông tin cơ sở y tế, thông tin về thiết bị y tế… Mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu mẫu tại đây.

  doc1p phuongnhung205 23-10-2022 4 1   Download

 • Bài viết Đánh giá năng lực người học và một số vấn đề cần lưu ý khi vận dụng tại trường Đại học Quy Nhơn tập trung nghiên cứu một số vấn đề lí thuyết về ĐG theo định hướng phát triển NLNH ở bậc đại học, qua đó chỉ ra những vấn đề mà giảng viên (GV) và lãnh đạo trường cần chú ý khi chuyển sang cách tiếp cận dạy học mới này.

  pdf14p vihennessey 26-09-2022 6 1   Download

 • Đề tài "Trách nhiệm của công ty mẹ đối với hành vi của công ty con" nhằm mục đích làm rõ cơ sở lý luận, cũng như các quy định của pháp luật Việt Nam về trách nhiệm của công ty mẹ đối với hành vi của công ty con, để đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật và các vấn đề cần lưu ý đối với các chủ thể có liên quan.

  pdf90p bobietbo 01-06-2022 26 4   Download

 • Chấn thương ngực kèm theo chấn thương sọ não là một bệnh cảnh lâm sàng nặng, việc chăm sóc dẫn lưu màng phổi và lý liệu pháp hô hấp ở nhóm bệnh nhân này thường khó khăn, đòi hỏi tính chuyên khoa hóa cao. Nghiên cứu nhằm tổng kết và đánh giá thực trạng về chăm sóc hệ thống dẫn lưu màng phổi và tập lý liệu pháp của nhóm bệnh nhân này.

  pdf4p viginnirometty 28-04-2022 25 1   Download

 • Nghiên cứu này tổng hợp và phân tích các định nghĩa khác nhau về học tập cá nhân hóa, đồng thời chỉ ra các nhân tố cần thiết trong triển khai phương pháp học tập này. Từ đó, tác giả nêu ra các khuyến nghị đối với các nhà quản lí giáo dục trong quá trình triển khai học tập cá nhân hóa tại nhà trường.

  pdf6p vilouispasteur 11-03-2022 17 1   Download

 • Quyết định số 575/2021/QĐ-QLD ban hành về việc sửa đổi thông tin tại Danh mục thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược. Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

  doc18p hoalanvender 25-02-2022 8 1   Download

 • Quyết định số 713/2021/QĐ-QLD ban hành về việc sửa đổi thông tin tại danh mục thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược. Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

  doc3p hoalanvender 25-02-2022 13 1   Download

 • Quyết định số 714/2021/QĐ-QLD ban hành về việc sửa đổi thông tin tại danh mục thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược. Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

  doc12p hoalanvender 25-02-2022 16 1   Download

 • Quyết định số 737/2021/QĐ-QLD ban hành về việc sửa đổi thông tin thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược. Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

  doc3p hoalanvender 25-02-2022 22 1   Download

 • Bài viết phân tích nội hàm của nguyên tắc thiện chí, từ góc độ cơ sở lý luận cho đến thực tiễn xét xử (án lệ) để có thể đưa ra góc nhìn có hệ thống về nguyên tắc thiện chí trong CISG và trong các hệ thống luật khác, từ đó, đề xuất các cách hiểu, vận dụng nguyên tắc này và đưa ra các lưu ý với doanh nghiệp Việt Nam khi giao thương với đối tác nước ngoài.

  pdf5p viclerkmaxwel 16-02-2022 39 2   Download

 • Hà Tĩnh nằm ở trung tâm khu vực Bắc Trung Bộ là địa bàn chiến lược đặc biệt, có ý nghĩa và lợi thế quan trọng trong việc mở rộng giao lưu kinh tế. Ngoài ra, tỉnh có nhiều lợi thế về vốn tự nhiên như tài nguyên đất, nước, rừng, biển... phục vụ cho phát triển nông nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh còn những hạn chế, chủ yếu tập trung khai thác tiềm năng đất đai, chưa tương xứng với tiềm năng vốn tự nhiên.

  pdf9p viaristotle 26-01-2022 19 0   Download

 • Bài viết này giới thiệu hệ thống hỗ trợ dự báo lũ DELFT FEWS, hệ thống này cho phép thích ứng linh hoạt với các yêu cầu đa dạng về các loại dữ liệu và mô hình. Đồng thời, cung cấp cho dự báo viên một giao diện hiển thị kết quả trực quan, dễ theo dõi. Hệ thống này đã được ứng dụng tại nhiều trung tâm dự báo quốc tế và bước đầu áp dụng tại Việt Nam. Nghiên cứu này trình bày một ví dụ minh họa ứng dụng thử nghiệm cho lưu vực sông Mã và một số điểm người dùng cần lưu ý.

  pdf10p viaristotle 26-01-2022 20 0   Download

 • Luận văn nghiên cứu về giá trị cũng như mục đích khai thác sử dụng tài liệu trong các phông lưu trữ cá nhân này; góp phần khẳng định giá trị, ý nghĩa to lớn của tài liệu lưu trữ cá nhân trong đời sống xã hội; tìm hiểu về những bất cập, hạn chế trong việc khai thác và sử dụng khối tài liệu này và đưa ra một số đề xuất để có thể tăng cường và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ cá nhân như tinh thần của Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf124p guitaracoustic09 14-01-2022 18 0   Download

 • Qua 3 trường hợp báo cáo, cho chúng ta thấy hầu hết triệu chứng của viêm xoang biến chứng áp xe não bao gồm các triệu chứng sau: hội chứng tăng áp lực nội sọ (đau đầu, nôn ói, thay đổi tri giác). Bên cạnh đó, là triệu chứng về mắt (giảm thị lực/ mù mắt, hạn chế vận nhãn,…). Triệu chứng viêm mũi xoang mạn thường không rầm rộ. 3 trường trường hợp đều được hổ trợ CT scan/ MRI giúp chẩn đoán xác định. Được điều trị kết hợp nội khoa, bệnh lý kèm theo và phẫu thuật dẫn lưu ổ áp xe, cùng với lấy hết bệnh tích vùng mũi xoang bị viêm.

  pdf5p viericschmid 13-01-2022 8 0   Download

 • Tìm hiểu hoạt động khai thác, sử dụng tài liệu tại các trung tâm lưu trữ có ý nghĩa thiết thực đối với ngành lưu trữ và xã hội. Bài viết khảo lược hoạt động khai thác tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, đề xuất giải pháp để hoạt động khai thác, sử dụng nguồn sử liệu này ngày càng hiệu quả hơn.

  pdf7p vihassoplattner 04-01-2022 18 0   Download

 • Mục đích của đề tài là nghiên cứu, tính toán, phân tích một cách khoa học về sức bền thân tàu, nhằm xác định khu vực yếu nhất của thân tàu trong khai thác vận hành con tàu. Kết quả nghiên cứu sẽ đưa ra những khuyến cáo, lưu ý hết sức quan trọng đối với các sĩ quan hàng hải Việt Nam trong việc phân bố tải trọng trên tàu một cách hợp lý, an toàn và hiệu quả trước mỗi chuyến hải trình.

  pdf81p bobietbay 22-12-2021 17 0   Download

 • Chấn thương ngực kèm theo chấn thương sọ não có dẫn lưu màng phổi đơn thuần là một bệnh cảnh lâm sàng nặng, chăm sóc và điều trị thường khó khăn, đòi hỏi tính chuyên khoa hoá cao. Bài viết nhằm tổng kết và đánh giá thực trạng về điều trị và chăm sóc loại hình thương tổn phức tạp này.

  pdf5p vizhangyiming 17-12-2021 18 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Lưu ý về đôi tai
p_strCode=luuyvedoitai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2