Lý thuyết chi phí

Xem 1-20 trên 876 kết quả Lý thuyết chi phí
 • Tham khảo Bài giảng Kinh tế vi mô: Lý thuyết chi phí giúp bạn nắm được các kiến thức về chi phí cơ hội và chi phí chìm; chi phí trong dài hạn, ngắn hạn; sản xuất với hai đầu ra - tính kinh tế theo phạm vi.

  pdf16p minhminhquangtri32 02-07-2014 73 18   Download

 • Nội dung chính trong Bài giảng Kinh tế học - Chương 7: Lý thuyết chi phí nhằm trình bày về công nghệ sản xuất đo lường mối quan hệ giữa đầu vào đầu ra. Công nghệ sản xuất, cùng với giá của các đầu vào, quyết định chi phí sản xuất của doanh nghiệp.

  ppt33p green_12 13-05-2014 53 10   Download

 • Bài giảng Kinh tế quản lý - Chương 5 về lý thuyết chi phí và ứng dụng. Nội dung chính được trình bày trong chương 5 gồm có: Khái niệm chi phí trong quản lý, chi phí ngắn hạn, chi phí dài hạn, ước lượng hàm chi phí. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt18p nhanmotchut_4 01-11-2016 13 8   Download

 • Bài giảng Chuyên đề 5: Lý thuyết chi phí sản xuất và ứng dụng của doanh nghiệp do PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình biên soạn gồm các nội dung chính như: Một số khái niệm, Phân tích chi phí trong ngắn hạn, phân tích chi phí trong dài hạn, tính kinh tế và phi kinh tế theo quy mô,..Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf29p phuocloc1909 30-08-2017 13 5   Download

 • Mời các bạn cùng tìm hiểu chi phí cơ hội và chi phí chìm; chi phí trong ngắn hạn; chi phí trong dài hạn;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng 13: Lý thuyết chi phí" của tác giả Đặng Văn Thanh. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf28p codon_10 05-04-2016 20 3   Download

 • Bài giảng 12: Lý thuyết chi phí (2011) - Đặng Văn Thanh sẽ hướng đến giới thiệu tới các bạn chi phí cơ hội và chi phí chìm; chi phí trong ngắn hạn; chi phí trong dài hạn; sản xuất với hai đầu ra - Tính kinh tế theo phạm vi. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf16p hera_02 09-04-2016 15 2   Download

 • Kết cấu chương 2 Lý thuyết cổ điển về mậu dịch quốc tế thuộc bài giảng Kinh tế quốc tế nhằm trình bày về trường phái trọng thương (Mercantilism), lý thuyết lợi thế tuyệt đối của Adam Smith, lý thuyết lợi thế so sánh của David Ricardo, lý thuyết chi phí cơ hội của Gottfried Haberler.

  pdf18p expensive_12 07-07-2014 130 28   Download

 • Lý thuyết sản xuất; lý thuyết chi phí sản xuất; lựa chọn đầu vào tối ưu; lý thuyết về lợi nhuận là những nội dung chính mà Bài giảng Chương 4: Lý thuyết về hành vi của doanh nghiệp" hướng đến trình bày. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf16p hera_01 14-04-2016 39 9   Download

 • Accounting cotss ( explicit costs ) Là những chi phí bằng tiền thực tế chi ra (tiền công, tiền lương tháng, tiền mua nguyên vật liệu, tiền thuê mặt bằng…) cộng thêm chi phí khấu hao tài sản cố định. Chi phí ẩn ( implicit costs ) Là chi phí liên quan đến những cơ hội đã đã bị bỏ qua do nguồn lực của hãng không được sử dụng vào công việc đem lại nhiều giá trị nhất. Chi phí chìm ??? .

  pdf28p coc_xanh 18-01-2013 62 8   Download

 • Lượng tiền mà doanh nghiệp đã chi ra để mua các yếu tố sản xuất bao gồm cả các loại thuế phải nộp cho chính phủ và được theo dõi trong sổ kế toán.Chi phí để mua máy móc, thiết bị, nguyên nhiên vật liệu, tiền lương, tiền thuê đất, xây dựng nhà xưởng, quảng cáo, tiền lãi vay v.v…Chi phí cơ hội là chi phí gắn liền với những cơ hội đã bị bỏ qua không sử dụng các nguồn lực theo cách có lợi nhất....

  ppt20p hoangphonglhu 02-03-2013 40 7   Download

 • Chương 1 trình bày các lý thuyết mậu dịch quốc tế cổ điển. Nội dung chính trong chương này gồm có: Chủ nghĩa trọng thương, lý thuyết lợi thế tuyệt đối, lý thuyết lợi thế so sánh, lý thuyết chi phí cơ hội. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf56p tangtuy02 11-03-2016 21 3   Download

 • Bài giảng Lý thuyết hành vi doanh nghiệp giới thiệu tới các bạn một số lý thuyết như lý thuyết sản xuất, lý thuyết chi phí, lý thuyết lợi nhuận. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những lý thuyết này.

  pdf101p maiyeumaiyeu22 12-12-2016 22 3   Download

 • Lý thuyết chi phí là rất quan trọng đối với nhà quản lý bởi vì nó là cơ sở cho hai quyết định sản xuất quan trọng sau: 1) Có nên đóng cửa sản xuất hay không? 2) Sản xuất bao nhiêu?

  ppt27p sangkhin 19-01-2010 342 234   Download

 • Trong Bài giảng Kinh tế quản lý: Bài 4 Lý thuyết chi phí nhằm trình bày về những chi phí nào quan trọng nhất? các chi phí trong ngắn hạn. Chi phí cơ hội là chi phí liên quan đến những giá trị bị bỏ qua khi đã đưa ra một quyết định kinh tế. Chi phí kế toán chỉ xem xét những chi phí hiện, như chi phí tiền lương, nguyên liệu, và thuê tài sản.

  ppt27p sms_12 08-05-2014 52 15   Download

 • Bài giảng "Kinh tế học quản lý - Chương 5: Lý thuyết chi phí sản xuất và ứng dụng" cung cấp cho người học các kiến thức: Chi phí sản xuất trong ngắn hạn, chi phí sản xuất trong dài hạn, ước lượng chi phí sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf30p bautroibinhyen11 03-01-2017 15 4   Download

 • Nội dung chương 2 Các lý thuyết thương mại quốc tế cổ điển thuộc bài giảng Kinh tế quốc tế trình bày về lý thuyết của trường phái trọng thương, lý thuyết lợi thế tuyệt đối, lý thuyết lợi thế so sánh, lợi thế so sánh biểu hiện, lý thuyết chi phí cơ hội và lợi thế so sánh, lợi thế so sánh với sự tham gia của tiền tệ.

  pdf30p thin_12 22-07-2014 320 113   Download

 • Chi phí sản xuất Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp - Là những loại nguyên liệu, vật liệu được người công nhân trực tiếp sử dụng trong quá trình sản xuất để tạo ra sp - Chi phí NVL trực tiếp được tính thẳng vào chi phí sp

  ppt15p teo1961988 12-09-2011 276 80   Download

 • Chương 2 Lý thuyết cổ điển về thương mại quốc tế thuộc bài giảng lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế, cùng tìm hiểu chương học này với những nội dung chính trình bày sau: Lý thuyết lợi thế tuyệt đối của A. Smith, qui luật lợi thế so sánh của D. Ricardo, lý thuyết chi phí cơ hội của Haberler.

  pdf40p kevinle124 04-06-2014 209 59   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'kinh tế vi mô - lý thuyết chi phí', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt28p hoangthuyfc 29-06-2012 294 55   Download

 • Chương 4 - Lý thuyết về sản xuất và chi phí nhằm giúp học viên hiểu rõ các nội dung cơ bản trong lý thuyết sản xuất và lý thuyết chi phí như hàm sản xuất và định luật năng suất biên giảm dần, phối hợp các yếu tố có chi phí thấp nhất, một số khái niệm chi phí sản xuất, phân tích chi phí SX trong ngắn hạn, phân tích chi phí SX trong dài hạn.

  ppt117p talata_1 27-10-2014 171 35   Download

Đồng bộ tài khoản