intTypePromotion=1
ADSENSE

Lý thuyết graph

Xem 1-20 trên 52 kết quả Lý thuyết graph
 • Nhiệm vụ đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh không chỉ là định hướng mà còn đòi hỏi cần nghiên cứu xác định nguyên tắc, quy trình vận dụng của những phương pháp dạy học tích cực. Việc kết hợp các phương pháp truyền thống với các phương pháp dạy học đặc thù như phương pháp Graph là một giải pháp tốt. Lý thuyết đồ thị (Graph) là một chuyên ngành toán học hiện đại đã được ứng dụng vào nhiều ngành khoa học, kĩ thuật khác nhau vì lý...

  doc20p vanphuoc007 14-08-2013 203 25   Download

 • Chương 2 trình bày nội dung đường đi và chu trình Euler, đường đi và chu trình Hamilton. Chương này giúp người học dùng lý thuyết đồ thị để chứng minh 2 chu trình trên. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf10p xaydungk23 19-04-2016 80 11   Download

 • Nội dung chương 5 trình bày về bài toán đường đi ngắn nhất, thuật toán tìm bao đóng bắt cầu. Các bài toán này được giải và chứng minh bằng lý thuyết đồ thị. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài giảng.

  pdf16p xaydungk23 19-04-2016 64 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'nguyên tắc cơ bản của học thuyết graphes', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf14p sibetk 02-05-2011 62 6   Download

 • Bài giảng Lý thuyết đồ thị sau đây gồm chương 1, 2 và 3 với các bài học như: Các khái niệm cơ bản, biểu diễn đồ thị (Representations of Graphs), các thuật toán duyệt đồ thị (Graph Searching, Graph Traversal). Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf274p kiepnaybinhyen_01 01-12-2015 40 5   Download

 • Bài giảng Lý thuyết đồ thị (Graph Theory) trình bày những nội dung chính sau: Các khái niệm cơ bản, biểu diễn đồ thị, các thuật toán duyệt đồ thị, đồ thị Euler và đồ thị Haminton, bài toán cây khung nhỏ nhất, bài toán đường đi ngắn nhất, bài toán luồng cực đại, bài toán ghép cặp,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf132p nomoney3 10-02-2017 76 5   Download

 • Graph liên thông Là graph trong đó từ một nút bất kỳ có thể tìm được đường dẫn đến một nút bất kỳ khác Graph không liên thông Là graph trong đó tồn tại một nút mà không thể tìm được đường dẫn đến một nút khác

  ppt60p loi09dt1 20-12-2010 178 102   Download

 • Lý thuyết đồ thị có thể được nói đến đã bắt đầu vào 1736 khi Euler đã xem xét các trường hợp (nói chung của các) vấn đề Königsberg cầu: Có một đi bộ lộ trình đi qua mỗi trong bảy cây cầu Königsberg đúng một lần? (Solutio Problematis quảng cáo geometriam situs pertinentis, Commentarii Academiae Scientiarum imperialis Petropolitanae 8 (1736), trang 128-140.) Phải mất 200 năm trước khi cuốn sách đầu tiên về lý thuyết đồ thị được viết. Này được thực hiện bằng cách König vào năm 1936. ("Theorie der endlichen và unendlichen Graphen", Teubner, Leipzig, 1936.

  pdf16p doquyenhong 27-10-2011 102 25   Download

 • k là số đường dòng hướng từ đầu vào cho đến đầu ra. Đường dòng là một đường liên tục bao gồm các nhánh có cùng một hướng khi đì đầu vào cho đến đầu ra mà khi tín hiệu truyền đạt qua một nút của nó từ gốc đến ngọn chỉ được một lần. - Tk là hàm truyền đạt của dòng thứ k hướng từ đầu vào đến đầu ra. - là định thức con của Graph suy ra từ kΔΔ bằng cách bỏ đi các vòng kín. Li có dính với đường dòng thứ k....

  pdf5p artemis08 19-09-2011 70 11   Download

 • Định nghĩa: Đồ thị (graph) G = (V,E) là một bộ gồm 2 tập hợp các đỉnh (vertices) V (V¹ Ø) và các cạnh (edges) E. Mỗi cạnh tương ứng với 2 đỉnh. Nếu cạnh e tương ứng với 2 đỉnh v, w thì ta nói v và w là 2 đỉnh liên kết hay kề (adjacent) với nhau và e được gọi là tới các đỉnh v, w. Ký hiệu e = v w hay v e w

  ppt36p inguyentri 27-05-2011 89 10   Download

 • Nội dung chương này trình bày khái niệm và định nghĩa, công thức Euler, một số đồ thị không phẳng, bất đẳng thức EV, định lý Kuratowski, ứng dụng đồ thị phẳng trong bài toán tô màu đồ thị, bài toán lập lịch thi.

  pdf9p xaydungk23 19-04-2016 79 6   Download

 • Tours and Matchings 3.1 Eulerian graphs Đầu tiên thích hợp vấn đề trong lý thuyết đồ thị là cây cầu Königsberg vấn đề. Nói chung, vấn đề này liên quan đến di chuyển xung quanh một đồ thị là một trong những cố gắng tránh sử dụng cùng một cạnh hai lần. Trong thực tế những vấn đề này Euler xảy ra, ví dụ, trong mạng lưới phân phối tối ưu hóa - chẳng hạn như phát thư, để tiết kiệm thời gian đường phố nên được đi du lịch chỉ một lần. Vấn đề tương tự xảy ra...

  pdf13p doquyenhong 27-10-2011 66 4   Download

 • Chương 1 nhắc lại các dạng toán cơ bản như: Tập hợp (Set), ký hiệu tập hợp, một số dạng tập hợp đặc biệt, các phép toán trên tập hợp, quan hệ, các tính chất của quan hệ, quan hệ tương đương, bao đóng của quan hệ, đồ thị (Graph), đồ thị (Graph),... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt20p tangtuy14 02-06-2016 25 2   Download

 • Chương này trình bày về Bài toán ghép cặp (Graph Matching) với những nội dung chính sau: Bài toán ghép cặp trên đồ thị, bài toán cặp ghép cực đại trên đồ thị hai phía, qui về bài toán luồng cực đại, đường tăng cặp ghép, thuật toán tìm cặp ghép cực đại,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt43p dien_vi01 04-10-2018 16 2   Download

 • Khi lập trình cho PLC sử dụng khối FB thì chúng ta có thể sử dụng ngôn ngữ Graph. Ngôn ngữ nà y rất thuận lợi trong những hệ thống điều khiển tuần tự. Lưu ý trong khi cà i đặt phần mềm Step7 ta phải chọn cài đặt ngô n ngữ này.

  pdf10p meoconlylom 05-07-2011 428 189   Download

 • Lý thuyết đồ thị là một ngành khoa học có nhiều ứng dụng hiện đại. Đề tài này có mục tiêu là nghiên cứu thuật toán tô màu đồ thị, mục đích là xây dựng chương trình xếp lịch thi học kỳ. ABSTRACT Graphics theory is an important science which has many modern application. This subject has got the goal: research graph coloring algorithm, the purpose: build an exams scheduling application.

  pdf5p meoden89nd 21-01-2011 608 93   Download

 • Phương pháp cơ bản tính mạch tuyến tính ở chế độ xác lập điều hòa - Graph Kirchhoff. Phương pháp dòng nhánh. Phương pháp dòng nhánh là phương pháp lập phương trình mạch theo luật Kirchhoff 1 và Kirchhoff 2 với biến là dòng điện trong các nhánh.

  pdf32p thedung1002 11-06-2012 377 56   Download

 • Luật Giáo dục nƣớc Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã quy định: “Phƣơng pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tƣ duy sáng tạo của ngƣời học; bồi dƣỡng năng lực tự học, lòng say mê học tập và ý chí vƣơn lên” (Luật Giáo dục 2005).

  pdf114p greengrass304 11-09-2012 93 28   Download

 • Tham khảo tài liệu 'graph - phần 1', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p sibetk 02-05-2011 70 14   Download

 • Tham khảo tài liệu 'graph - phần 2', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p sibetk 02-05-2011 57 11   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Lý thuyết graph
p_strCode=lythuyetgraph

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2