intTypePromotion=1
ADSENSE

Lý thuyết vốn con người

Xem 1-20 trên 51 kết quả Lý thuyết vốn con người
 • Đề tài nghiên cứu khoa học: Vốn con người và mô hình xác định số năm đi học hiệu quả nhằm trình bày về cơ sở lý thuyết về vốn con người và mô hình xác định số năm đi học hiệu quả, vai trò của nhà trường trong việc đáp ứng nhu cầu thị trường giáo dục.

  pdf75p expensive_12 05-07-2013 194 51   Download

 • Trên nền tảng lý thuyết tăng trưởng dựa trên cải tiến và mô hình ngưỡng tăng trưởng đối với vốn con người, nghiên cứu đưa ra giả thiết về tác động của vốn con người đối với năng suất nhân tố tổng hợp (Total productivity fator - TFP) là phi tuyến.

  pdf13p viwyoming2711 15-12-2020 8 0   Download

 • Luận văn xác định các đặc tính vốn con người của người sáng lập ảnh hưởng đến việc tạo ra việc làm mới trong các doanh nghiệp tư nhân mới thông qua các cơ sở lý thuyết và tài liệu thu thập được; đo lường mức độ tác động của các đặc tính vốn con người của người sáng lập ảnh hưởng đến việc tạo ra việc làm mới này,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf94p sonhalenh06 03-05-2021 1 0   Download

 • “Vốn con người (Human Capital) là những gì có liên quan đến tri thức, kỹ năng và những thuộc tính tiêu biểu khác của một cá nhân mà nó có ảnh hưởng đến những hoạt động kinh tế” (OECD, 1998)1 . Vốn con người được hình thành thông qua việc đầu tư cho người lao động, bao gồm các khoản chi dùng vào các mặt giáo dục, bồi dưỡng kỹ thuật, bảo vệ sức khoẻ, lưu chuyển sức lao động trong nước, di dân nhập cảnh và các phúc lợi xã hội khác. Trong đó, quan trọng nhất là đầu...

  pdf115p bidao13 19-07-2012 196 60   Download

 • Vấn đề giảm nghèo luôn là vấn đề nổi bật và nhận được sự quan tâm trên khắp thế giới đặc biệt trong việc hướng tới phát triển kinh tế bền vững. Bài viết này sẽ đưa ra cái nhìn tổng quát về các cách tiếp cận nghèo khác nhau trên thế giới và tại Việt Nam. Bài viết nghiên cứu về vấn đề nghèo và sinh kế nghèo tại Bình Dương dưới cách tiếp cận đa chiều. Hai yếu tố chính là sinh kế và chất lượng sống của người nghèo sẽ được thảo luận trong bài.

  pdf11p kethamoi1 20-11-2019 57 6   Download

 • Ngày nay người ta bắt đầu nói chuyện về quản trị nhân sự. Khi người ta nói đến một Công ty, một Giám đốc làm ăn thua lỗ, không phải vì thiếu vốn, thiếu trang thiết bị, thiếu mặt bằng, v.v.. Mà người ta chỉ ngay đến người đó không đủ năng lực điều hành công việc và thiếu được trang bị về kiến thức quản trị nhân sự hoặc thiếu kinh nghiệm trong chiến lược con người.

  doc11p tuananhhuy 06-04-2011 290 93   Download

 • Trên phạm vi toàn thế giới đang diễn ra một cuộc cải cách giáo dục sâu rộng để thích ứng với sự phát triển mới. Nhân tố cơ bản nhất để phát triển nền kinh tế tri thức là nguồn nhân lực chất lượng cao dựa trên nền giáo dục tiên tiến. Kinh tế tri thức có nhiều khác biệt cơ bản so với kinh tế công nghiệp, do đó đòi hỏi phải đổi mới, cải cách nền giáo dục. Bởi vì, thứ nhất, trong nền kinh tế tri thức vốn tri thức trở thành yếu tố quan trọng nhất...

  pdf9p caott9 26-07-2011 129 28   Download

 • Ngân sách thâm hụt nặng nề. Vốn nợ đọng nước ngoài ngày càng tăng và không có khảnăng cho chi trả. +Thu nhập từ nền kinh tế quốc dân không đủ chi dùng, tích luỹ hầu như không có. +Vốn đầu tư cho sản xuất và xây dựng chủ yếu là dựa vào vay và viện trợ nước ngoài. - Cùng với đó là sự thoái hoá về mặt con người và xa hội. - Đến năm 1979, nền kinh tế rất suy yếu, sản xuất trì trệ, đời sống nhân dân khó khăn, nguồn trợ giúp từ bên ngoài...

  pdf8p caott8 26-07-2011 78 10   Download

 • Phải phấn đấu để nâng cao nhanh chóng trình độ, tri thức, tăng cường nội lực về khoa học và công nghệ, nắm bắt vận dụng hiệu quả các thành tựu khoa học và công nghệ nắm bắt vận dụng hiệu quả các thành tựu khoa học mới nhất để hoàn thành thắng lợi công nghiệp hóa - hiện đại hóa thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng, dân chủ văn minh. Chúng ta có thế mạnh về tiềm năng con người, chỉ số phát triển con người HDI nước ta đứng thứ 110 và...

  pdf7p caott8 26-07-2011 56 4   Download

 • Giao tiếp giữa con người với con người trong hoạt động sư phạm được gọi là giao tiếp sư phạm. - Giao tiếp sư phạm là sự tiếp xúc giữa giáo viên và học sinh nhằm truyền đạt và lĩnh hội những tri thức khoa học, vốn sống, kinh nghiệm, kỹ năng, kỹ xảo, nghề nghiệp, xây dựng và phát triển nhân cách toàn diện ở học sinh.

  doc4p joskhanh252 07-06-2010 1605 302   Download

 • Quản trị là quá trình làm việc với và làm việc thông qua người khác nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức trong điều kiện môi trường thay đổi. Muốn làm việc với và làm việc thông qua người khác, nhà quản trị phải hiểu con người, phải hiểu rõ nhân viên, am hiểu tâm lý con người để chọn cách sai khiến và quản lý cho thích hợp. Ngoài ra, nhà quản trị phải biết: Sử dụng hiệu quả nguồn lực: Nguồn lực chính là đội ngũ nhân viên, là vốn, là máy móc thiết bị....

  doc45p nhanqtkdtg 28-12-2010 384 173   Download

 • Một quốc gia muốn phát triển thì cần phải có các nguồn lực của sự phát triển linh tế như: tài nguyên thiên nhiên, vốn, khoa học công nghệ, con người … Trong các nguồn lực đó thì nguồn lực con người là quan trọng nhất, có tính chất quyết định trong sự tăng trưởng và phát triển kinh tế của mọi quốc gia từ trước đến nay.

  doc3p truongsa_52 14-04-2011 286 94   Download

 • Sức khoẻ là vốn quý nhất của con người, là một trong những điều cơ bản để con người sống hạnh phúc, là mục tiêu và là nhân tố quan trọng trong việc phát triển kinh tế, văn hoá, x• hội và bảo vệ Tổ quốc. Để bảo vệ và tăng cường sức khoẻ nhân dân; Căn cứ vào Điều 47, Điều 61 và Điều 83 của Hiến pháp nước Cộng hoà x• hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật này quy định việc bảo vệ sức khoẻ nhân dân. CHươNG I NHữNG QUY địNH CHUNG Điều 1 Quyền và...

  pdf14p abcdef_44 31-10-2011 382 66   Download

 • Trường phái cận biên Áo được đại biểu bởi ba nhà kinh tế Karl Menger, Bohm Bawerk, Von Wieser. Lý luận cơ bản: + Lý luận “của cải kinh tế” _ Một vật phẩm trở thành của cải kinh tế khi nó hội đủ 4 điều kiện: 1) Phù hợp với nhu cầu của con người 2) Những thuộc tính của vật phẩm đó có mối liên hệ nhân quả với việc thỏa mãn nhu cầu này. 3) Con người phải nhận thức được mối liên hệ đó. 4) Khả năng dùng vật phẩm đó để thỏa mãn nhu cầu và vật phẩm đó phải ở trạng thái khan...

  doc2p ducngoc1991 15-06-2011 279 50   Download

 • Để đảm bảo an toàn thân thể cho người lao đông trong suốt quá trình làm việc. Đảm bảo cho người lao đông không mắt bệnh nghề nghiệp b. ý nghĩa và lợi ích của công tác bảo vệ lao động thể hiện thể chế con ngươi nói chung và nguời lao động là vốn quý làm tốt công tác bảo hộ lao động để giảm bớt rủi ro cho bản thân, phiền phức cho cơ quan ,người lao động lợi ích là: an toàn lao động đảm bảo thì không có thiệt hại không có tổn hao kinh tế...

  doc24p ddtruong09d3 06-05-2013 199 47   Download

 • Nợ xấu của ngân hàng (NH) là vấn đề được bàn luận khá nhiều nhưng đến nay giải pháp nào để xử lý vẫn còn đang tranh cãi. Xét theo cách phân định nợ xấu như hiện nay của NHNN, dường như đang có sự che giấu về nguyên nhân gây nên nợ xấu, đồng thời làm mờ nguy cơ mà nó có thể gây ra. Về lý thuyết, quan hệ tín dụng luôn có hai chủ thể là người vay (doanh nghiệp - DN) và người cho vay (NH). Vậy, khi nợ xấu xảy ra, trách nhiệm trước hết được quy...

  pdf4p bibocumi7 03-10-2012 101 27   Download

 • Bàn đến chuyện này, tôi tìm ra 1 cách giải thích rất chi là học thuật và mang tính chất nền tảng cao. Đó là khái niệm " khế ước xã hội " cuả Rousseau . Có lẽ xem đây là cuốn kinh thánh cho bất kì 1 nền dân chủ, 1 thể chế pháp quyền, 1 hệ thống pháp luật nào. Nó diễn giải những điều hết sức căn bản. Tóm tắt lại khế ước xã hội là những thứ như sau: Triết lý Khế Ước Xã Hội của Rousseau lý luận là dân quyền của con người vốn...

  pdf4p thiuyen2 12-08-2011 137 22   Download

 • Sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước đòi hỏi phải có nguồn nhân lực , vốn và tài nguyên . Đối với Việt Nam , cả hai nguồn lực tài chính và tài nguyên thiên nhiên đều rất hạn chế nên nguồn lực con người đương nhiên đóng vai trò quyết định .

  pdf28p thanhthao567 14-12-2011 114 21   Download

 • Chỉ có con người làm chủ được tiến bộ công nghệ và tri thức khoa học mới. Đào tạo phát triển nguồn nhân lực đáp ứng đòi hỏi mới trở thành quốc sách hàng đầu với các quốc gia. Các nước phát triển lợi dụng ưu thế về vốn, kỹ thuật, đẩy nhanh đào tạo nhân tài, tranh giành người tài với các nước khác. Các nước đang phát triển tăng cường đầu tư kinh phí cho khoa học công nghệ giáo dục đào tạo nhân tài, đồng thời ngăn ngừa chảy máu chất xám bằng những chính sách ưu...

  pdf6p caott9 26-07-2011 85 16   Download

 • Rối loạn trí tuệ Trí tuệ được xem như là tổng hợp nhiều mặt khác nhau của quá trình hoạt động nhận thức của con người. Trí tuệ có liên quan đến tất cả các hoạt động tâm thần đặc biệt là liên quan chặt chẽ với tư duy trong quá trình suy luận, phán đoán, lĩnh hội. Nói đến trí tuệ tức là nói đến năng lực sử dụng đến mức tối đa vốn tri thức và kinh nghiệm thực tiễn đã tích lũy được để hình thành nhận thức mới, phán đoán mới, giúp con người hoạt động có...

  pdf5p truongthiuyen19 08-08-2011 52 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1019 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Lý thuyết vốn con người
p_strCode=lythuyetvonconnguoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2