intTypePromotion=1
ADSENSE

Lý thuyết vốn con người

Xem 1-0 trên 0 kết quả Lý thuyết vốn con người
 • Dựa vào các lý thuyết hiện tại, nghiên cứu này phát triển mô hình về mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội doanh nghiệp và hiệu quả môi trường trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với vai trò thúc đẩy của vốn trí tuệ xanh gồm ba chiều kích là vốn con người xanh, vốn cấu trúc xanh và vốn quan hệ xanh. Tác giả kiểm chứng các giả thuyết nghiên cứu bằng mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM), với số liệu điều tra từ 395 nhà quản lý của các doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo ở Thành phố Hồ Chí Minh.

  pdf15p vielonmusk 21-01-2022 15 2   Download

 • Giáo trình Phân tích tài chính doanh nghiệp cung cấp cho người học những kiến thức lý thuyết cơ bản lẫn chuyên sâu về phân tích tài chính doanh nghiệp, giáo trình còn tập hợp các tình huống phân tích trên cơ sở số liệu thực tế của nhiều loại hình doanh nghiệp. Nội dung của giáo trình được tổ chức thành 6 chương. Phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp, phân tích chi phí và đòn bẩy hoạt động, phân tích kết quả kinh doanh, phân tích cơ cấu nguồn vốn và tài sản. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf197p cucngoainhan4 27-11-2021 81 19   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận án là nghiên cứu sự tác động của lao động qua đào tạo nghề (lao động đã được đào tạo nghề) thông qua việc làm, thu nhập đến nghèo đa chiều trên cơ sở vận dụng các lý thuyết về vốn con người và tăng trưởng kinh tế; lý thuyết về vốn con người và thu nhập của người lao động và lý thuyết về vốn con người trong giảm nghèo.

  pdf179p tabicani 09-09-2021 13 1   Download

 • Nghiên cứu này với mục tiêu là đánh giá tác động của yếu tố vốn con người đến tốc độ tăng trưởng kinh tế của vùng ĐBSCL giai đoạn 2007-2014. Kết quả nghiên cứu về sự đóng góp của yếu tố này sẽ giúp ích cho việc đưa ra các khuyến nghị chính sách phát triển nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vùng.

  pdf91p beloveinhouse01 15-08-2021 10 1   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định mức độ ảnh hưởng của chi tiêu công đến lĩnh vực y tế mà cụ thể là tình trạng sức khoẻ của người dân tại các quốc gia Đông Nam Á. Trên cơ sở lý thuyết và kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất một số khuyến nghị nhằm giúp các nhà hoạch định chính sách quyết định chính sách chi tiêu công hợp lý để góp phần nâng cao sức khỏe của cộng đồng, cải thiện chất lượng vốn con người nhằm tạo chất xúc tác cho sự tăng trưởng và phát triển kinh tế tại các nước Đông Nam Á trong thời gian tới.

  pdf98p thiennhaikhach01 05-07-2021 22 6   Download

 • Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm hiểu tác động của vốn con người đến phát triển tài chính ở Việt Nam giai đoạn 1990-2018. Vốn con người được đo lường thông qua tỷ lệ nhập học tiểu học, sức khỏe của lao động, dân số lao động và biến kiểm soát thu nhập bình quân đầu người.

  pdf14p vijijen2711 10-06-2021 39 0   Download

 • Luận văn xác định các đặc tính vốn con người của người sáng lập ảnh hưởng đến việc tạo ra việc làm mới trong các doanh nghiệp tư nhân mới thông qua các cơ sở lý thuyết và tài liệu thu thập được; đo lường mức độ tác động của các đặc tính vốn con người của người sáng lập ảnh hưởng đến việc tạo ra việc làm mới này,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf94p sonhalenh06 03-05-2021 19 4   Download

 • Luận án tìm hiểu tác động của các tính cách (vốn con người không nhận thức) đến ý định khởi sự kinh doanh xã hội được xem xét thông qua hai tiền đề trong mô hình ý định khởi sự kinh doanh xã hội của Mair và Noboa (2006). Xem xét tác động của kinh nghiệm làm việc với các tổ chức xã hội và giáo dục khởi sự kinh doanh xã hội đến ý định khởi sự kinh doanh xã hội thông qua lý thuyết nhận thức xã hội về nghề nghiệp (social cognitive career theory - SCCT).

  pdf271p caygaocaolon10 19-02-2021 27 4   Download

 • Trên nền tảng lý thuyết tăng trưởng dựa trên cải tiến và mô hình ngưỡng tăng trưởng đối với vốn con người, nghiên cứu đưa ra giả thiết về tác động của vốn con người đối với năng suất nhân tố tổng hợp (Total productivity fator - TFP) là phi tuyến.

  pdf13p viwyoming2711 15-12-2020 17 0   Download

 • Vấn đề giảm nghèo luôn là vấn đề nổi bật và nhận được sự quan tâm trên khắp thế giới đặc biệt trong việc hướng tới phát triển kinh tế bền vững. Bài viết này sẽ đưa ra cái nhìn tổng quát về các cách tiếp cận nghèo khác nhau trên thế giới và tại Việt Nam. Bài viết nghiên cứu về vấn đề nghèo và sinh kế nghèo tại Bình Dương dưới cách tiếp cận đa chiều. Hai yếu tố chính là sinh kế và chất lượng sống của người nghèo sẽ được thảo luận trong bài.

  pdf11p kethamoi1 20-11-2019 81 8   Download

 • Dịch thuật nói chung, Việt-Anh nói riêng không chỉ là một môn khoa học, một tác phẩm nghệ thuật mà còn là một sản phẩm của trí tuệ. Dịch Việt-Anh đóng vai trò rất quan trọng trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của nước ta hiện nay.

  pdf17p kethamoi 02-10-2019 70 3   Download

 • Mục tiêu của luận án là để góp phần giải quyết vần đề còn tồn tại trong thực tiễn và góp phần làm sáng tỏ lý thuyết, nghiên cứu này hướng đến mục tiêu như sau: Áp dụng phương pháp Delphi và quá trình thứ bậc phân tích (AHP) để xây dựng mô hình đo lường vốn xã hội của người lao động di cư đến TP. HCM.

  pdf29p sohucninh321 09-07-2019 47 4   Download

 • Đến nay, vấn đề giá trị nghệ thuật không còn là vấn đề thời sự được nhiều người trong giới phê bình quan tâm bàn cãi. Sự lắng lại trong không khí phê bình về vấn đề này, vốn đã trải qua một thời kì tranh luận sôi nổi kéo dài hàng chục năm trên văn đàn gắn liền với những quan điểm triết học và mỹ học khác nhau, thậm chí đối lập nhau. Mời các bạn cùng tìm hiểu.

  doc5p thiendiadaodien_5 08-01-2019 35 1   Download

 • Bài giảng Đầu tư quốc tế - Chương 6 trang bị cho người học những hiểu biết về chiến lược đầu tư nước ngoài của MNCs. Các nội dung chính trong chương gồm: Lý thuyết về công ty đa quốc gia, các chiến lược đầu tư nước ngoài của các công ty đa quốc gia, luận giải về đầu tư trực tiếp nước ngoài và sự sống còn, xây dựng một chiến lược mở rộng trên phạm vi toàn cầu. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt17p tangtuy02 11-03-2016 146 21   Download

 • Đề tài nghiên cứu khoa học: Vốn con người và mô hình xác định số năm đi học hiệu quả nhằm trình bày về cơ sở lý thuyết về vốn con người và mô hình xác định số năm đi học hiệu quả, vai trò của nhà trường trong việc đáp ứng nhu cầu thị trường giáo dục.

  pdf75p expensive_12 05-07-2013 216 51   Download

 • Đất nước ta đang trong thời kỳđổi mới mà sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá là mục tiêu và nhiệm vụ hàng đầu. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu này cần có một nguồn vốn đầu tư PT vô cùng lớn. Nhưng để huy động và sử dụng tốt nguồn vốn này là một vấn đềđáng quan tâm của mọi người. Trên thực tế hiện nay, việc quản lý và sử dụng nguồn vốn đầu tư PT ở tầm vĩ mô là nền kinh tế quốc dân và cảở các doanh nghiệp còn rất nhiều điều khó...

  pdf22p caphe_123 17-07-2013 95 8   Download

 • Để đảm bảo an toàn thân thể cho người lao đông trong suốt quá trình làm việc. Đảm bảo cho người lao đông không mắt bệnh nghề nghiệp b. ý nghĩa và lợi ích của công tác bảo vệ lao động thể hiện thể chế con ngươi nói chung và nguời lao động là vốn quý làm tốt công tác bảo hộ lao động để giảm bớt rủi ro cho bản thân, phiền phức cho cơ quan ,người lao động lợi ích là: an toàn lao động đảm bảo thì không có thiệt hại không có tổn hao kinh tế...

  doc24p ddtruong09d3 06-05-2013 218 47   Download

 • Alberto Blest Gana sinh ngày 04-051830 tại Chi Lê, trong một gia đình trí thức của thủ đô Santiago. Cha của Alberto – ông Giljermo Kanningem Blest, vốn là một bác sĩ gốc Scotland. Mẹ của Alberto – bà Maria De La Lus Gana – con gái của một gia đình quân nhân và luật sư, hai người anh đều là nhà thơ và phê bình văn học của Chi Lê thời bấy giờ. Năm 1843, Alberto vào học tại trường Đại học quốc gia nhưng ngay sau đó vài tháng lại chuỷên qua trường quân sự và tốt nghiệp...

  pdf524p nhokkeen 06-05-2013 69 10   Download

 • "Ba Ba". Xe hơi đã đến. "Ba Ba" cũng là tên của một cô gái. Không ai biết nàng vì sao lại thay thế cái tên đó cho mình, có lẽ là vì nàng thích thanh âm của hai chữ đó, có lẽ là vì con người của nàng vốn giống như một chiếc xe hơi. Có lúc thậm chí còn giống như một chiếc xe hơi không thắng. .Xe hơi phóng nhanh lướt qua bên cạnh nàng, nhấn kèn vài tiếng "ba ba". Nàng cười, nàng cảm thấy vừa vui vẻ, vừa lý thú. Xe hơi trong thành thị này...

  pdf215p daicamui 29-04-2013 75 5   Download

 • Trên thế giới hiện nay vẫn tồn tại nhiều truyền thuyết về giống người ba mắt kì lạ và một nền văn minh vượt bậc của người Maya cổ mà không một lý thuyết khoa học nào có thể lý giải nổi. Hosuke vốn chỉ là một đứa trẻ bình thường như bao người khác nhưng đến năm 5,6 tuổi thì trên trán cậu bỗng xuất hiện một khối u kì lạ. Khối u ấy ngày càng lớn dần và cuối cùng nó có hình dạng như một con mắt. Kì lạ hơn nữa là khi băng con mắt thứ ba ấy...

  pdf118p caytudang 20-04-2013 98 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Lý thuyết vốn con người
p_strCode=lythuyetvonconnguoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2