intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Mạng lưới thoát nước

Xem 1-20 trên 265 kết quả Mạng lưới thoát nước
 • Phần 2 của cuốn sách "Kỹ thuật môi trường" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 12 - Mạng lưới cấp nước và cấu tạo công trình của hệ thống cấp nước; Chương 13 - Thoát nước; Chương 14 - Nước thải và ô nhiễm nguồn nước; Chương 15 - Các giải pháp công nghệ xử lý nước thải; Chương 16 - Một số quy trình công nghệ xử lý nước thải; Chương 17 - Bảo vệ nguồn nước;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf210p dongmelo 20-05-2024 0 0   Download

 • Trong bài viết này, nhóm tác giả đã sử dụng mô hình SWMM (Storm Water Management Model) mô phỏng mạng lưới thoát nước đô thị từ dữ liệu hiện trạng, công trình tiêu thoát nước ở tuyến đường thường xuyên xảy ra ngập, mô phỏng theo các kịch bản: Lượng mưa, hiện trạng công trình thoát nước, đồng thời đề xuất giải pháp chống ngập trên tuyến Dương Đình Cúc –huyện Bình Chánh – TP.HCM. Kết quả tính toán mô phỏng được đối chứng với số liệu ngập thực tế.

  pdf6p viohoyo 25-04-2024 5 2   Download

 • Phần 1 của cuốn giáo trình Mạng lưới thoát nước cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: Chương 1 - Các hệ thống và sơ đồ thoát nước; Chương 2 - Những vấn đề cơ bản về thiết kế hệ thống thoát nước; Chương 3 - Tính toán thủy lực mạng lưới thoát nước; Chương 4 - Ống và kênh mương, những công trình trên mạng lưới;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf75p ladongphongthanh1008 22-04-2024 7 3   Download

 • Phần 2 của cuốn giáo trình Mạng lưới thoát nước cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: Chương 5 - Thoát nước mưa và hệ thống thoát nước chung; Chương 6 - Trạm bơm nước thải; Chương 7 - Cơ sở kỹ thuật quản lý hệ thống thoát nước;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf69p ladongphongthanh1008 22-04-2024 8 3   Download

 • Phần 1 của cuốn giáo trình Cấp thoát nước cung cấp cho bạn đọc những nội dung kiến thức gồm: Chương I - Những khái niệm cơ bản về hệ thống cấp nước; Chương II - Mạng lưới cấp nước; Chương III - Hệ thống cấp nước cho công trường xây dựng; Chương IV - Hệ thống cấp nước trong nhà;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf65p nguyetthuongvophong1010 14-03-2024 9 5   Download

 • Hướng dẫn đồ án môn học Cấp và thoát nước (Dùng cho kỹ sư thiết kế và quản lý công trình đô thị) gồm 3 chương, trình bày về: Chương I - Ý nghĩa và nội dung đồ án; Chương II - Hướng dẫn thiết kế đồ án cấp nước; Chương III - Hướng dẫn thiết kế đồ án thoát nước;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf64p nguyetthuongvophong1010 14-03-2024 8 5   Download

 • Cường độ mưa là giá trị quan trọng dùng để tính khẩu độ cống cho thoát nước mưa. Cường độ mưa được tính toán theo TCVN 7957:2008 Thoát nước – Mạng lưới công trình bên ngoài – Tiêu chuẩn thiết kế. Trong nghiên cứu này tác giả phân tích ảnh hưởng của thời gian mưa (t) và chu kỳ lập lại trận mưa (P) đối với cường độ mưa theo một số khu vực.

  pdf3p gaupanda017 08-03-2024 4 3   Download

 • Giáo trình Lắp đặt đường ống thoát nước trong nhà (Nghề: Cấp thoát nước - Trung cấp) được biên soạn gồm các nội dung chính sau: lắp đặt mạng lưới đường ống thoát nước; lắp đặt đường ống thoát nước bẩn và ống thông hơi; lắp đặt đường ống thoát nước mái; lắp đặt đường ống nước xí bệt. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf82p boghoado02 19-12-2023 7 6   Download

 • Rò rỉ thất thoát nước là một trong những vấn đề rất được quan tâm hiện nay ở các công ty cấp nước, đặc biệt là trong bối cảnh khan hiếm nguồn nước thô, tỷ lệ thất thoát nước ở các công ty cấp nước vẫn còn ở mức cao từ 20-35%. Nghiên cứu này đề xuất phương pháp ứng dụng kỹ thuật máy học để xác định xác suất xảy ra rò rỉ nước trên mạng lưới cấp nước áp dụng cho mạng lưới cấp nước Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh.

  pdf3p vigeorge 06-12-2023 6 2   Download

 • Bài viết này tập trung nghiên cứu đề xuất cấu tạo một loại ga thu nước mưa có khả năng bẫy rác, hạn chế tắc nghẽn từ đó nâng cao hiệu suất thu nước, chống mùi hôi, mỹ quan, cấu trúc đơn giản, dễ áp dụng và kinh tế.

  pdf4p visharma 20-10-2023 8 3   Download

 • Đồ án tốt nghiệp "Thiết kế tuyến đường ô tô đi qua 2 điểm T - H" có cấu trúc gồm 3 phần. Phần 1: Thiết kế cơ sở; Phần 2: Thiết kế kỹ thuật; Phần 3: Thiết kế tổ chức thi công. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf241p phuong3676 29-06-2023 14 13   Download

 • Bài viết Tối ưu chi phí xây dựng mạng lưới thoát nước thải sinh hoạt sử dụng trí tuệ nhân tạo nghiên cứu đề xuất phát triển thuật toán lai ghép Bầy Salps (SSA) – Chuồn Chuồn (DA) để tối ưu mạng lưới thoát nước thải giúp phát huy những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu của hai thuật toán, cân bằng quá trình thăm dò và khai thác.

  pdf19p vihawkeye 26-05-2023 6 3   Download

 • Bài viết Hiện trạng đô thị hóa ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2010 – 2020 tập trung nghiên cứu hiện trạng đô thị hóa ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu qua các chỉ tiêu về dân số, kinh tế, sử dụng đất, cơ sở hạ tầng đô thị và mạng lưới đô thị. Từ nghiên cứu hiện trạng đô thị hóa, tác giả đề xuất một số giải pháp để phát triển đô thị ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong tương lai.

  pdf10p viantman 07-04-2023 18 3   Download

 • Đề tài "Thiết kế tuyến đường liên phường quận 9, TP. HCM" nghiên cứu góp phần vào mạng lưới đường bộ chung của quận và nâng cao đời sống vật chất tinh thần dân cư khu vực lân cận tuyến, thúc đẩy nền kinh tế của vùng ngày càng phát triển, tận dụng lợi thế việc có hai cửa khẩu quốc tế mang lại; tạo điều kiện triển khai lực lượng, xử lí kịp thời các tình huống bất trắc có thể xảy ra. Tạo điều kiện đảm bảo an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội.

  pdf155p starandsky08 05-03-2023 15 11   Download

 • Nghiên cứu thiết lập hệ thống thoát nước sân bay Tân Sơn Nhất bằng phần mềm SSA để mô phỏng hệ thống kênh mương, mạng lưới tiêu thoát nước trong khu vực. Từ đó đánh giá và đề xuất giải pháp giảm ngập úng, tăng khả năng tiêu thoát nước cho hệ thống.

  pdf3p vilucius 03-03-2023 4 1   Download

 • Tài liệu "Mạng lưới cấp nước" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Nhu cầu, tiêu chuẩn dùng nước và công suất của trạm cấp nước; Nguồn nước sử dụng vào mục đích cấp nước cho sinh hoạt và công nghiệp; Hệ thống cấp nước và chê độ làm việc của hệ thống;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf61p vitomriddle 08-02-2023 8 2   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Mạng lưới cấp nước" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Thiết kế qui hoạch mạng lưới cấp nước; Tính toán thiết kế mạng lưới cấp nước; Công trình dẫn nước từ nguồn đến mạng lưới; Đường ống, phụ tùng và thiết bị trên mạng lưới cấp nước; Quản lý kỹ thuật mạng lưới và hệ thống dẫn nước. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf133p vitomriddle 08-02-2023 6 2   Download

 • Giáo trình Mạng lưới thoát nước: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các hệ thống và sơ đồ thoát nước; Những vấn đề cơ bản về thiết kế hệ thống thoát nước;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf27p vitomriddle 08-02-2023 1 1   Download

 • Giáo trình Mạng lưới thoát nước: Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Mạng lưới và các công trình trên mạng lưới; Tính toán thủy lực; Ống và kênh mương, những công trình trên mạng lưới; Thoát nước mưa và hệ thống thoát nước chung; Trạm bơm nước thải; Cơ sở kỹ thuật quản lý hệ thống thoát nước. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf117p vitomriddle 08-02-2023 7 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài "Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý mạng lưới thoát nước đô thị trung tâm thành phố Hải Phòng" là quản lý mạng lưới thoát nước khu vực đô thị trung tâm TP. Hải Phòng giai đoạn năm 2030. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf14p kinhcan05 22-02-2023 8 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2