intTypePromotion=1
ADSENSE

Marketing thư viện

Xem 1-20 trên 478 kết quả Marketing thư viện
 • Bài viết “NP” trong hoạt động marketing thư viện công cộng giới thiệu và chia sẻ việc mở rộng “P” trong marketing thư viện công cộng. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn. Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf16p tinhyeuhoanang123 25-09-2015 53 7   Download

 • Sự phát triển của công nghệ thông tin trong kỷ nguyên số đã làm thay đổi mạnh mẽ hoạt động truyền thông marketing thư viện. Từ việc chưa chú trọng đến hoạt động này trước kia, ngày nay các thư viện bắt buộc phải thực hiện nó để giúp cộng đồng nhận diện rõ được vai trò của mình cũng như làm cho cộng đồng nhận biết, có ấn tượng tốt và dẫn tới việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của thư viện.

  pdf10p danhvi11 06-09-2018 44 6   Download

 • Tài liệu cung cấp cho các bạn thông tin về một số kinh nghiệm rút ra qua chương trình Marketing thư viện của Hội đồng Thư viện OHIO với mong muốn xây dựng cho đội ngũ cán bộ thư viện những kiến thức và kỹ năng nền tảng về Marketing.

  pdf12p bella_19 11-03-2014 64 5   Download

 • Marketing thông tin thư viện là tất cả các hoạt động có mục đích cổ vũ cho sự trao đổi và đáp ứng giữa nhà cung cấp dịch vụ thư viện và truyền thông với người đang sử dụng hay sẽ có thể là người sử dụng những dịch vụ này. Bài viết sau đây bàn về Marketting thư viện trong thời đại số. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết bài viết.

  pdf7p lalala10 04-03-2016 66 4   Download

 • Cuộc Cách mạng 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu với những ảnh hưởng to lớn tới tất cả các lĩnh vực của đời sống con người. Trong thế giới Internet vạn vật kết nối, ngành thư viện là một trong những ngành nghề chịu nhiều ảnh hướng lớn của công nghệ thông tin và truyền thông. Marketing thư viện không nằm ngoài tác động của cuộc cách mạng 4.0 và đang có vai trò ngày càng quan trọng trong sự phát triển của mỗi thư viện và cơ quan thông tin. Bài viết đề cập một số vấn đề khái niệm và đặc điểm của Marketing 4.

  pdf8p danhvi11 06-09-2018 68 13   Download

 • Khái niệm marketing thư viện hẳn là một khái niệm lạ đối với nhiều người. Điều đó là bởi hình ảnh thư viện đã luôn là một hình ảnh ở trạng thái tĩnh, trong khi đó marketing lại là một phạm trù mang tính chủ động. Ở Việt Nam hay ở nước ngoài, hình ảnh thư viện đều được liên hệ với hình ảnh kho sách; sách được xếp nằm gọn gàng, tĩnh lặng trên các kệ nhiều tầng. Nếu chúng ta sử dụng công cụ tìm kiếm google để tìm kiếm hình ảnh thư viện bằng từ khóa...

  pdf6p banhcauvong 25-06-2013 55 11   Download

 • Cuộc Cách mạng 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu với những ảnh hưởng to lớn tới tất cả các lĩnh vực của đời sống con người. Trong thế giới Internet vạn vật kết nối, ngành thư viện là một trong những ngành nghề chịu nhiều ảnh hướng lớn của công nghệ thông tin và truyền thông. Marketing thư viện không nằm ngoài tác động của cuộc cách mạng 4.0 và đang có vai trò ngày càng quan trọng trong sự phát triển của mỗi thư viện và cơ quan thông tin. Bài viết đề cập một số vấn đề khái niệm và đặc điểm của Marketing 4.

  pdf8p cumeo5000 06-08-2018 35 1   Download

 • Với mong muốn xây dựng cho đội ngũ cán bộ thư viện những kiến thức và kỹ năng nền tảng về Marketing, Hội đồng Thư viện Ohio (Ohio Library Council - OLC) đã xây dựng một chương trình đào tạo về marketing cho các nhân viên thư viện và được công bố rộng rãi trên trang bản tin điện tử. Đây là chương trình được xây dựng dựa trên hoạt động marketing thực tế ở các thư viện Ohio. Chương trình không chỉ là một công cụ hữu ích cho quá trình học tập của các cán bộ thư viện mà còn là một địa chỉ để các thư viện trên khắp thế giới xem xét cùng nhìn nhận.

  pdf8p cumeo5000 06-08-2018 30 0   Download

 • Bài viết này xem xét vấn đề tự chủ kinh tế của cơ quan thư viện trong nền kinh tế thị trường. Giới thiệu các hình thức tự chủ kinh tế thông dụng trong hoạt động TT-TV hiện đại, cho phép các thư viện có thể tiếp cận được các nguồn kinh phí bổ sung ngoài ngân sách từ nhiều kênh khác nhau. Đưa ra các điều kiện cần thiết cho việc thực hiện tự chủ kinh tế trong hoạt động TT-TV ở Việt Nam trong bối cảnh kinh tế thị trường hiện nay.

  pdf8p tangtuy01 01-03-2016 46 2   Download

 • Khái niệm Marketing thời giai đầu mới chỉ áp dụng trong lĩnh vực thương mại. Năm 1969, khi bài báo Marketing cho các tổ chức phi lợi nhuận của Kotler và Levy xuất hiện trong Tạp chí Marketing thì ý tưởng Marketing cho các tổ chức phi lợi nhuận được khai phá. Trực thuộc các tổ chức phi lợi nhuận, các cơ quan Thông tin - Thư viện bắt đầu quan tâm đến vấn đề Marketing. Lúc này, các chuyên gia Thông tin - Thư viện mới chỉ quan tâm đến yếu tố truyền thông Marketing khi thảo luận về vấn đề này.

  pdf4p danhvi11 06-09-2018 33 2   Download

 • Bài viết này trình bày một số nội dung sau: Vai trò truyền thông marketing trong hoạt động thông tin - thư viện, thực trạng hoạt động truyền thông marketing tại Trung tâm Thông tin - Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội, một số nhận xét về hoạt động của trung tâm. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf8p nganga_05 27-09-2015 161 21   Download

 • Tài liệu về Maketing hỗn hợp trong hoạt động thư viện. Marketing hỗn hợp (marketing mix) là tập hợp các công cụ tiếp thị được doanh nghiệp sử dụng để đạt được trọng tâm tiếp thị trong thị trường mục tiêu.

  pdf7p bella_19 11-03-2014 64 11   Download

 • Bài viết "Chiến lược Marketing đối với hoạt động thông tin thư viện" hướng đến chia sẻ các thông tin về chiến lược Marketing đối với hoạt động thông tin thư viện. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf11p codon_05 04-12-2015 75 8   Download

 • Luận văn thạc sĩ trình bày các khái niệm, các thuật ngữ và thực trạng hoạt động marketing từ đó đưa ra một số ý kiến đề xuất về việc nâng cao hiệu quả hoạt động marketing tại Trung tâm Thông tin -thư viện trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh.

  pdf33p tranhanh9196 09-10-2018 44 7   Download

 • Bài viết giới thiệu tổng quát về marketing truyền thông xã hội và ứng dụng marketing truyền thông xã hội trong các cơ quan thông tin - Thư viện nhằm thu hút người dùng tin sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin - Thư viện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf7p baoanhlib 24-01-2017 95 6   Download

 • Hiện nay, có rất nhiều yếu tố tác động đến hoạt động marketing trong thư viện. Những tác động của yếu tố vi mô và vĩ mô đến hoạt động marketing trong thư viện công cộng: Cơ cấu tổ chức, nhân sự, cơ sở vật chất, kinh phí, người dùng tin, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p danhvi11 06-09-2018 61 4   Download

 • Trong hoạt động thư viện và thông tin, khái niệm marketing không còn xa lạ. Các câu hỏi được đưa ra thảo luận rất nhiều xung quanh chủ đề có phải trả tiền hay không trả tiền trong dịch vụ thư viện. Đặc biệt, từ khi nền kinh tế Việt Nam chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, các cơ quan, doanh nghiệp đều nhanh chóng tìm cách quảng bá thương hiệu qua việc maketing sản phẩm, dịch vụ của mình.

  pdf5p cumeo5000 06-08-2018 22 3   Download

 • Bài viết sẽ đề cập đến thực trạng sử dụng một số phương tiện truyền thông marketing tại Trung tâm để đánh giá được hiệu quả của hoạt động truyền thông marketing tại đây và xây dựng phương hướng phát triển các phương tiện này, đó là: Truyền thông marketing qua Website, truyền thông marketing qua mạng xã hội (Facebook và Youtube), truyền thông marketing qua tổ chức sự kiện và truyền thông marketing qua lớp hướng dẫn sử dụng thư viện.

  pdf6p vinaruto2711 06-04-2019 31 3   Download

 • Công nghệ thông tin (CNTT) phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn hiện nay sẽ có nhiều tác động đối với hoạt động thông tin - thư viện. Người dùng tin có cơ hội tìm kiếm và khai thác thông tin toàn cầu một cách nhanh chóng và bình đẳng, đó là một cơ hội nhưng đồng thời cũng là một thách thức rất lớn đối với các cơ quan thông tin - thư viện.

  pdf8p cumeo5000 06-08-2018 50 2   Download

 • Luận án "Hoạt động Marketing trong Thư viện công cộng Việt Nam" trình bày những nội dung: Cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động Marketing trong Thư viện công cộng, Thực trạng hoạt động Marketing trong Thư viện công cộng. Đồng thời đưa ra các giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing trong Thư viện công cộng Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf27p danhvi11 06-09-2018 32 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
171 tài liệu
534 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Marketing thư viện
p_strCode=marketingthuvien

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2