intTypePromotion=1
ADSENSE

Marketing tích hợp

Xem 1-20 trên 559 kết quả Marketing tích hợp
 • Bài viết Marketing qua phương thức truyền thông xã hội cộng đồng trực tuyến Facebook: Trường hợp nghiên cứu tại Victoria Hoian Beach resort & Spa thông qua nghiên cứu tình huống tại Victoria Hoi An Beach Resort & Spa nhằm hệ thống hóa các vấn đề lý luận về marketing qua phương thức truyền thông xã hội trực tuyến (TTXHTT) Facebook; phân tích rõ thực trạng hoạt động của trang Facebook tại Victoria Hoi An Beach Resort & Spa (Khách sạn Victoria Hoi An) và đề xuất những giải pháp định hướng nhằm đẩy mạnh hoạt động marketing qua phương thức TTXHTT Facebook cho Victoria Hoi An.

  pdf5p vilexus 30-09-2022 6 0   Download

 • Với kết cấu 6 chương, Giáo trình Marketing giới thiệu khái quát về marketing và vai trò của nó đối với ã hội và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, tiến trình phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu, chiến lược marketing hỗn hợp, phân tích chi tiết nội dung của chính sách sản phẩm, giá cả, phân phối và chiêu thị và các vấn đề ứng dụng marketing vào các lĩnh vực kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf144p canhdongco25 02-08-2022 3 1   Download

 • Giáo trình Marketing thực phẩm với kết cấu 6 chương, marketing giới thiệu khái quát về marketing và vai trò của nó đối với ã hội và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, tiến trình phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu, chiến lược marketing hỗn hợp, phân tích chi tiết nội dung của chính sách sản phẩm, giá cả, phân phối và chiêu thị và các vấn đề ứng dụng marketing vào các lĩnh vực kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 giáo trình!

  pdf77p canhdongco25 02-08-2022 3 1   Download

 • Giáo trình Marketing giới thiệu khái quát về marketing và vai trò của nó đối với xã hội và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, tiến trình phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu, chiến lược marketing hỗn hợp, phân tích chi tiết nội dung của chính sách sản phẩm, giá cả, phân phối và chiêu thị và các vấn đề ứng dụng marketing vào các lĩnh vực kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 giáo trình!

  pdf77p dongcoxanh25 12-07-2022 14 4   Download

 • Bài giảng Truyền thông marketing - Chương 1: Khái quát về truyền thông marketing. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm và vai trò của truyền thông marketing; truyền thông marketing tích hợp (IMC); các yếu tố chi phối đến hoạt động MarCom;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf34p hidetoshidekisugi 16-06-2022 32 5   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Phân tích thực trạng Marketing- Mix tại Công ty Cổ phần thiết bị Bách Khoa Computer" nhằm phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động Marketing – Mix tại công ty để tìm ra được những ưu điểm và hạn chế của nó để từ đó có thể đưa ra các giải pháp hoàn thiện và các kiến nghị đối với công ty. Từ đó có thể giúp công ty hoàn thiện được các chiến lược Marketing – Mix của mình nhằm thực hiện chiến lược mở rộng thị trường của công ty.

  pdf85p runordie2 06-06-2022 26 9   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn "Phân tích thực trạng hoạt động Marketing Mix của Công ty Fansviet" nhằm tìm hiểu về các thành phần trong Marketing – mix thông qua những lý luận có liên quan đến đề tài marketing – mix tại công ty Fansviet. Từ đó rút ra những nhận xét về những thuận lợi, khó khăn, thiếu sót về hoạt động marketing của doanh nghiệp.

  pdf67p runordie2 06-06-2022 13 7   Download

 • Đề tài "Nghiên cứu hoạt động marketing-mix cho sản phẩm tạp chí Phong cách doanh nhân tại Công ty Cổ phần Truyền Thông và Đầu tư Nam Hương" nhằm hiểu rõ quá trình xây dựng và phát triển một sản phẩm nói chung và báo chí nói chí của một công ty truyền thông, từ đó có cái nhìn cụ thể hơn về các hoạt động thực tiễn của doanh nghiệp kinh doanh truyền thông. Phân tích những khó khăn, thuận lợi trong quá trình xây dựng và phát triển của tạp chí Phong Cách Doanh Nhân. - Tìm ra một số giải pháp cũng như đề xuất giải quyết nhiều vấn đề đang tồn tại của tạp chí Phong Cách Doanh Nhân.

  pdf118p runordie2 06-06-2022 20 5   Download

 • Luận văn "Nghiên cứu hoạt động Marketing mix tại công ty Phương Nam Digital" tập trung xoay quanh việc phân tích hoạt động marketing-mix của công ty Phương Nam Digital. Thông qua quá trình phân tích, đánh giá nhằm tìm ra những nguyên nhân ảnh hưởng của các nhân tố lên hoạt động marketing. Để từ đó, đưa ra giải pháp thích hợp góp phần nâng cao hoạt động marketing của công ty.

  pdf113p runordie2 06-06-2022 32 4   Download

 • Chiến lược kinh doanh mới là cuốn sách đã làm thay đổi triệt để phương pháp marketing. Nội dung cuốn sách nhấn mạnh đến khái niệm lưu trình, đồng thời đưa ra quan điểm marketing là hợp tác. Đây là một phương pháp giúp cho nhân viên kinh doanh đạt hiệu quả cao trong công việc. Sách được chia thành 1 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung pahafn 1 ngay sau đây.

  pdf208p bakerboys04 16-05-2022 13 4   Download

 • Luận văn nghiên cứu và phân tích hành vi của khách hàng khi truy cập website của Công ty Truyền thông Thịnh Vượng và các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định sử dụng dịch vụ của nhóm đối tượng khách hàng này. Từ những gì đã nghiên cứu được, luận văn đề xuất các giải pháp cho marketing trực tuyến tại Công ty Truyền thông Thịnh Vượng nhằm đẩy mạnh, thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ của công ty.

  pdf81p bakerboys02 27-04-2022 44 4   Download

 • Bài giảng Quản trị marketing - Chương 11.1: Quản trị truyền thông marketing tích hợp (Đại học Kinh tế Quốc dân) có nội dung trình bày về bản chất của truyền thông marketing tích hợp; lập kế hoạch và thực hiện các chương trình quảng cáo; lập kế hoạch và thực hiện các chương trình xúc tiến bán hàng; lập kế hoạch và thực hiện quan hệ công chúng (PR);... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf6p linyanjun_2408 23-04-2022 54 5   Download

 • Bài giảng Quản trị marketing - Chương 4: Phân tích môi trường & nguồn lực marketing (Đại học Kinh tế Quốc dân) có nội dung trình bày về phân tích môi trường vĩ mô; phân tích ngành và cạnh tranh ngành; nghiên cứu đối thủ cạnh tranh; phân tích nguồn lực marketing của doanh nghiệp; tổng hợp phân tích môi trường và xác định lợi thế cạnh tranh khác biệt bền vững;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf8p linyanjun_2408 23-04-2022 36 4   Download

 • Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Phân tích Marketing: Phần 2" tiếp tục trình bày những nội dung về phân tích marketing hỗn hợp; bản chất, vai trò và những vấn đề chính trong phân tích marketing hỗn hợp; phân tích hồi qui trong mô hình marketing hỗn hợp; phân tích khách hàng; bản chất, vai trò và những vấn đề chính trong phân tích khách hàng; giá trị vòng đời khách hàng; hồi qui logistic; bản chất, vai trò và những vấn đề chính trong phân tích số;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf46p chenlinong_0310 23-02-2022 15 4   Download

 • "Bài giảng Phân tích Marketing: Phần 1" có nội dung trình bày tổng quan về phân tích marketing và phân bổ nguồn lực; phân bổ nguồn lực trong phân tích marketing; bản chất, vai trò và những vấn đề chính về phân tích sản phẩm; phân tích cụm phục vụ cho phân tích sản phẩm; phân tích kết hợp nhằm kiểm tra nhận thức của khách hàng về thuộc tính sản phẩm và định giá;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf37p chenlinong_0310 23-02-2022 26 3   Download

 • Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Quản trị marketing: Phần 2 - Nguyễn Thị Phương Dung" tiếp tục trình bày những nội dung về chiến lược cạnh tranh; các kiểu chiến lược marekting theo vị thế cạnh tranh; chiến lược của người thách thức thị trường; định hình đề xuất thị trường; phân phối giá trị; truyền thông giá trị; quy trình lập kế hoạch truyền thông marketing tích hợp; thiết lập sự tăng trưởng dài hạn;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf183p chenlinong_0310 23-02-2022 24 6   Download

 • "Bài giảng Truyền thông Marketing: Phần 1" cung cấp cho học viên những kiến thức tổng quan về truyền thông marketing; quá trình truyền thông marketing; truyền thông marketing thích hợp; quảng cáo; quy trình quản trị quảng cáo; tích hợp quảng cáo với các công cụ truyền thông marketing; marketing trực tiếp; chiến lược và phương tiện marketing trực tiếp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf59p chenlinong_0310 23-02-2022 32 7   Download

 • "Bài giảng Truyền thông Marketing tích hợp: Phần 1" cung cấp cho học viên những kiến thức tổng quan về truyền thông marketing tích hợp; truyền thông marketing tích hợp trong quy trình marketing; phân tích tình huống chương trình truyền thông marketing tích hợp; phân tích quy trình truyền thông; mục tiêu và ngân sách truyền thông marketing; phát triển chương trình truyền thông marketing tích hợp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf147p chenlinong_0310 23-02-2022 47 19   Download

 • Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Truyền thông Marketing tích hợp: Phần 2" tiếp tục cung cấp cho học viên những kiến thức về các công cụ truyền thông trong hoạt động truyền thông marketing tích hợp; tích hợp xúc tiến bán với quảng cáo và các công cụ truyền thông marketing khác; giám sát, đánh giá, kiểm soát chương trình truyền thông marketing tích hợp; quy trình đánh giá hiệu quả truyền thông; khía cạnh xã hội, đạo đức và pháp lý đối với hoạt động truyền thông;...

  pdf141p chenlinong_0310 23-02-2022 38 14   Download

 • Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Truyền thông Marketing: Phần 2" tiếp tục cung cấp cho học viên những kiến thức về xúc tiến bán; xúc tiến bán định hướng khách hàng; xúc tiến bán định hướng thương mại; quan hệ công chúng; quy trình quan hệ công chúng; bán hàng cá nhân; kết hợp bán hàng cá nhân với các công cụ xúc tiến khác; ứng dụng internet vào hoạt động truyền thông marketing tích hợp; đo lường hiệu quả hoạt động truyền thông trên Internet;...

  pdf67p chenlinong_0310 23-02-2022 23 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Marketing tích hợp
p_strCode=marketingtichhop

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2