intTypePromotion=1
ADSENSE

Mật độ gieo cấy

Xem 1-20 trên 346 kết quả Mật độ gieo cấy
 • Thí nghiệm được tiến hành trong vụ hè thu 2017 tại Thái Nguyên, gồm hai thí nghiệm độc lập: Ảnh hưởng của phân bón vô cơ và ảnh hưởng của mật độ gieo trồng đến sinh trưởng và năng suất giống đậu tương ĐT51. Kết quả nghiên cứu cho thấy, ở mức phân bón 30N:60P:60K có ảnh hưởng tích cực đến chiều cao cây, số cành cấp 1, chỉ số diện tích lá và năng suất.

  pdf5p viapollo11 12-04-2019 38 0   Download

 • Nội dung bài viết trình bày thí nghiệm đánh giá ảnh hưởng của ba mức phân bón (140 kg N + 100 kg P2O5 + 120 kg K2O)/ha; (160 kg N - 120 kg P205 - 140 kg K2O)/ha; (180 kg N - l40 kg P2O - 160 kg K2O)/ha cùng nền 2500 kg phân hữu cơ vi sinh Sông Gianh/ha và 5 mật độ trồng (9,8; 8,3; 7,6; 6,9; 6,4 vạn cây/ha). Các thí nghiệm được bố trí theo kiểu ô lớn, ô nhỏ với ba lần nhắc lại. Mời các bạn tham khảo!

  pdf0p gaocaolon8 21-11-2020 2 0   Download

 • Thí nghiệm được tiến hành trong điều kiện vụ đông xuân tại Ninh Thuận. Đối với giống bông lai VN35KS, chỉ số diện tích lá tương quan thuận và rất chặt với mật độ gieo trồng (0,91**) và tăng dần từ đầu vụ, đạt cao nhất vào giai đoạn 85 ngày sau gieo, sau đó giảm dần cho đến cuối vụ. Năng suất sinh vật học và năng suất bông hạt tương quan thuận và chặt với LAI, hệ số LAI có tương quan với năng suất sinh vật học và năng suất bông hạt trong phạm vi LAI tối đa từ 3,65 đến...

  pdf5p leon_1 05-08-2013 80 5   Download

 • Thí nghiệm nghiên cứu mật độ trồng thích hợp cho giống đậu tương Đ2101 được thực hiện vụ Hè thu 2010 và Xuân 2011 tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Kết quả cho thấy mật độ ảnh hưởng rất lớn đến năng suất của giống Đ2101.Mật độ trồng biến động từ 25-50 cây/m2 , thời gian sinh trưởng của giống Đ2101 thay đổi không lớn nhưng chiều cao cây, khả năng chống chịu thay đổi đáng kể.Mật độ trồng 25-30 cây/m2 , khả năng chống đổ của giống Đ2101 tốt hơn mật độ 42- 50 cây/m2 .

  pdf5p cumeo2425 02-07-2018 11 0   Download

 • Nội dung bài viết nghiên cứu 5 mật độ trồng cho giống đậu tương ĐT34, ĐT35 trong vụ Xuân năm 2019 tại Thanh Trì, Hà Nội. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Chỉ số diện tích lá và khối lượng chất khô của cây ở giai đoạn quả mẩy (R6) của cả 2 giống đạt giá trị cao nhất trong 3 giai đoạn (R1, R4 và R6). Chỉ số diện tích lá tăng khi mật độ trồng tăng từ 20 cây/m2 đến 40 cây/m2. Mời các bạn tham khảo!

  pdf0p gaocaolon8 21-11-2020 2 0   Download

 • Trụ sống Yêu cầu trụ sống: - Sinh trưởng nhanh, khoẻ, thân cứng, vỏ tương đối nhám để tiêu dễ bám; - Bộ rễ ăn sâu để không cạnh tranh dinh dưỡng với cây tiêu; - Ít lá hoặc tán thưa để không che ánh sáng của cây tiêu, có khả năng chịu xén tỉa nhiều lần mà không chết; - Ít sâu bệnh hoặc không phải là cây ký chủ của sâu bệnh hại tiêu; và - Thông thường chọn cây họ đậu hoặc một số cây có thể trồng bằng cành để kịp cho tiêu leo bám....

  pdf4p oxano1 03-03-2011 82 6   Download

 • Kết quả nghiên cứu vụ Xuân và Thu năm 2010 trên THL IL3 x IL6 tại Đại học Nông lâm Thái Nguyên, Sơn Dương – Tuyên Quang, Chợ Mới – Bắc Kạn cho thấy mật độ 7,1 vạn cây/ha với khoảng cách hàng 50 cm và cây cách cây 28 cm thích hợp cho THL IL3 x IL6. Với mật độ khoảng cách này tạo cho quần thể ngô đạt đến mức độ tối ƣu trong tiếp nhận ánh sáng mặt trời và nhiệt độ, tạo điều kiện cho cây ngô sinh trưởng phát triển tốt.

  pdf6p cumeo2005 02-07-2018 18 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm đánh giá ảnh hưởng của thời gian cấy và mật độ cấy thích hợp cho giống lúa cảm quang Bao thai lùn gieo trồng trong điều kiện canh tác ở đồng bằng sông Cửu Long.

  pdf9p trieuiu123456 20-09-2018 26 0   Download

 • Nghiên cứu được thực hiện tại vùng đất xám bạc màu huyện Cam Lộ và đất cát ven biển huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Thiết kế thí nghiệm 2 nhân tố Split-plot với nhân tố chính là 3 phương thức gieo (G1: Gieo hạt trực tiếp trên luống, G2: Gieo hạt trực tiếp theo 2 hàng trên luống, G3: Gieo hạt ở khu vực riêng và bứng cây con để cấy 2 hàng trên luống) và nhân tố phụ là 3 mật độ trồng (M1: 16 cây/m2 , M2: 25 cây/m2 và M3: 30 cây/m2 ).

  pdf6p trangcham1896 21-12-2018 31 0   Download

 • Bài viết trình bày việc ảnh hưởng của liều lượng NPK đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của giống lúa Hồng Đức 9 trong vụ Xuân và vụ Mùa năm 2013, ảnh hưởng của thời vụ gieo cấy đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của giống lúa Hồng Đức 9 năm 2013, ảnh hưởng của mật độ gieo cấy đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của giống lúa Hồng Đức 9 năm 2013.

  pdf6p vinobita2711 29-05-2019 17 0   Download

 • Để hoàn thiện qui trình canh tác giống lúa chịu hạn LCH37, góp phần khai thác có hiệu quả tiềm năng đất lúa địa phương, một thí nghiệm đồng ruộng gồm 3 mức mật độ gieo (140; 160; 180 kg/ha) và 3 mức N + P2 O5 + K2 O (60 + 60 + 60; 80 + 80 + 80; 100 + 100 + 100) đã được thực hiện trên nền đất xám glây huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk trong các vụ Hè Thu 2016 và 2017.

  pdf4p vivalletta2711 11-01-2020 21 0   Download

 • Kỹ thuật gieo trồng và chăm sóc cây là nội dung chính mà quyển 5 của tập sách Bác sĩ cây trồng đề cập tới. Đây là một trong những kiến thức quan trọng trong quá trình trồng trọt. Để hiểu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo tài liệu.

  pdf90p augi20 25-04-2012 194 103   Download

 • Nhiệt độ thích hợp từ 25-30 ưa ánh sáng khả năng thích ứng hẹp, sinh trưởng tốt trên thành phần cơ giới nhẹ. 2. Trồng và chăm sóc: Thời vụ gieo trồng vụ xuân: từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 10 tháng 3 hàng năm; Vụ hè thu từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 10 tháng 7; vụ đông: từ ngày 25tháng 9 đến 15 tháng 10. Mật độ: 30x7cm Cây cách cây (vụ xuân hè) Mật độ: 30x5cm Cây cách cây (vụ đông) Lượng giống: 2-2,5kg/sào Chăm sóc: Tưới nước đảm bảo đủ độ ẩm trong...

  pdf7p traxanh1209 29-12-2010 140 34   Download

 • Huyện Điện Biên có diện tích đất tự nhiên hơn 163.721 ha, diện tích đất sản xuất nông nghiệp là: 13.600 ha; trong đó diện tích trồng lúa nước 5.800 ha với diện tích hiện nay có 4.214 ha canh tác được cả 2 vụ và khoảng 1.600 ha canh tác 1 sản lượng 57.037 tấn, ngoài ra là sản lượng ngô so với 10 năm về trước sản lượng lúa ruộng tăng gấp 1,98 lần. , thực phẩn của huyện. Tuy nhiên năng suất, sản lượng chưa cao và không ổn định, chưa tương xứng với thế mạnh về tiềm...

  pdf123p carol123 20-07-2012 127 33   Download

 • Viện Nghiên cứu dinh dưỡng cây trồng quốc tế khuyến cáo: Với cây ngô vùng nhiệt đới, khoảng cách giữa các hàng tối ưu từ 50 - 70cm, càng hẹp càng tốt. Khoảng cách cây trong hàng từ 20 - 30cm, (càng rộng càng tốt). Có thể trồng hàng đơn 50cm x 25 đến 28cm/cây/hốc hoặc hàng kép với khoảng cách rộng 60 - 70cm, khoảng cách hàng hẹp 40 - 50cm, khoảng cách cây 22 - 28cm. khoảng cách giữa các hàng 50cm cho năng suất cao nhất ở các mật độ với tất cả các giống. Giống ngô LVN10...

  pdf2p lotus_1 13-01-2012 121 19   Download

 • Chọn đất: Đất có thành phần cơ giới cát pha, thịt nhẹ, độ phì khá, chủ động tưới tiêu. - Làm đất, lên luống: Đất cày bừa kỹ, tơi nhỏ, nhặt sạch cỏ dại. Lên luống rộng 1,0m, rãnh luống rộng 0,20m 2. Thời vụ: - Vụ Đông trên đất chuyên mầu: trồng từ 20/8 đến 20/9. - Vụ Đông trên đất 2 vụ lúa: trồng từ 15 đến 30/9. 3. Lượng giống và mật độ trồng: Ngô được trồng trong vụ đông cần chọn giống ngô có thời gian sinh trưởng ngắn hoặc trung bình. Phương pháp trồng là...

  pdf4p kata_4 21-02-2012 95 18   Download

 • Quản lý cây trồng tổng hợp (ICM) là một trong những kinh tế cao nhất và các giải pháp bền vững để đạt được thu nhập cao trong nông nghiệp và hiệu quả sử dụng chất dinh dưỡng và giữ cho sâu bệnh ít hơn và bệnh bị hư hỏng. Nghiên cứu này nhằm giới thiệu cho nông dân tối ưu tốt hơn sử dụng cây đầu vào sản xuất và năng suất cao. Đối với tỷ lệ gieo sạ, lúa giống 45-50 kg / ha bằng công cụ sạ hàng, mật độ gieo trồng ngô mùa đông là 55-65.000 cây / ha, đậu tương...

  pdf9p leon_1 07-08-2013 85 17   Download

 • Ở Việt Nam, những năm 1984-1986, Trung tâm Nghiên cứu Ngô Sông Bôi đã trồng giống ngô MSB49 ở các mật độ 9,52 vạn cây/ha (70x15cm), 7,14 vạn cây/ha (70x20cm) và 5,7 vạn cây/ha (70x25cm). Kết quả cho thấy: ở mật độ 9,52 vạn cây/ha với mức phân bón 120 N : 80 P205 : 40 K20 cho năng suất cao nhất (55,30 tạ/ha) và ở mật độ 5,7 vạn cây/ha cho năng suất thấp nhất.

  pdf5p lotus_1 13-01-2012 97 13   Download

 • Ngô là cây lương thực và cây thức ăn chăn nuôi quan trọng của nhiều nước trên thế giới. Theo dự báo của FAO (2006) nhu cầu ngô thế giới sẽ là 1 tỷ tấn vào năm 2030. Nhưng thách thức lớn nhất là 80% nhu cầu ngô thế giới tăng so với 1997 (266 triệu tấn), lại tập trung ở các nước đang phát triển và chỉ khoảng 10% sản lượng ngô từ các nước công nghiệp có thể xuất sang

  pdf6p shop_123 09-05-2013 61 10   Download

 • Những yếu tố tác động đến khoảng cách 1. Giống: Tán nhỏ trồng dày, tán lớn trồng thưa 2. Đất: Độ dốc lớn trồng dày, độ dốc nhỏ trồng vừa phải. 3. Canh tác thủ công có thể trồng mật độ dày, dùng cơ giới hoá cần chọn mật độ phù hợp với tính năng kỹ thuật của máy 4. Đầu tư phân bón cao, có tưới nước mật độ vừa phải 5. Chu kỳ kinh doanh theo hướng nhanh thu hồi vốn thì trồng mật độ dày. Khoảng cách, mật độ ở một số loại giống chè Những giống...

  pdf3p nkt_bibo41 01-02-2012 79 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Mật độ gieo cấy
p_strCode=matdogieocay

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2