intTypePromotion=1
ADSENSE

Mặt hàng chè xuất khẩu

Xem 1-20 trên 231 kết quả Mặt hàng chè xuất khẩu
 • Một số vấn đề lý luận về năng lực cạnh tranh. Đánh giá năng lực cạnh tranh của mặt hàng chè xuất khẩu Việt Nam. Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của mặt hàng chè xuất khẩu và định hướng chè xuất khẩu của Việt Nam đến năm 2010.

  pdf165p ponds_12 30-12-2013 151 38   Download

 • Đề tài nghiên cứu phân tích và đánh giá thực trạng nâng cao giá trị gia tăng cho hàng chè xuất khẩu của Việt Nam, làm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến việc nâng cao giá trị gia tăng cho hàng chè xuất khẩu của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu, từ đó đề xuất hệ thống các giải pháp nhằm nâng cao giá trị gia tăng cho hàng chè xuất khẩu của Việt Nam đến năm 2025. Mời các bạn tham khảo.

  pdf187p sutihana 05-12-2016 171 54   Download

 • Luận án tiến sĩ không chỉ có ý nghĩa về mặt lý luận mà còn giúp giải quyết những vấn đề cấp thiết thực tiễn đang đặt ra đối với việc nâng cao năng lực xuất khẩu và phát triển hàng chè xuất khẩu của Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo luận án để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

  pdf183p kequaidan6 15-07-2020 14 4   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm chè xuất khẩu của công ty cổ phần chè quân chu, thái nguyên trư ớc thềm hội nhập kinh tế quốc tế', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf98p matbuon_266 20-07-2012 186 50   Download

 • Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh (NLCT) hàng hóa xuất khẩu là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu. Trong đó, mặt hàng nông sản góp phần đáng kể trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Riêng mặt hàng chè xuất khẩu năm 2015 đạt trên 212 triệu USD, xếp thứ 8 trên thế giới về kim ngạch xuất khẩu.

  pdf9p virubber2711 27-03-2020 30 1   Download

 • Đề án môn học lần 1: Tìm hiểu thực trạng quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển của Công ty Cổ phần Giao nhận Tiếp vận Quốc tế nhằm mục đích trình bày những vấn đề cốt lõi của quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu, tầm quan trọng của nó trong hoạt động kinh doanh của công ty và thực trạng quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu của Công ty qua đó rút ra những mặt mạnh cũng như những mặt còn hạn chế trong quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu của Công ty từ đó đưa ra được các cơ sở để đề xuất một số giải pháp nhằm giải quyết những hạn chế đó và hoàn thiện hơn quy trình giao ...

  pdf71p betac123 25-03-2016 318 79   Download

 • Cây chè là một trong những cây cây công nghiệp chủ lực, có lợi thế trong nền kinh tế thị trường, là cây xoá đói giảm nghèo và làm giàu của nông dân Thái Nguyên. Mặt hàng “chè Thái Nguyên” đã trở thành một thương hiệu nổi tiếng không những trong nước mà cả với nước ngoài. Tuy nhiên, trong những năm gần đây hoạt của chuỗi cung ứng mặt hàng chè Thái Nguyên vẫn còn tồn tại nhiều bất cập từ khâu cung cấp cho đến khâu tiêu thụ do đó đã làm giảm hiệu quả trong kinh doanh mặt hàng chè Thái Nguyên, làm giảm khả năng cạnh tranh của mặt hàng chè Thái Nguyên trên thị trường trong nước và nước ngoài.

  pdf5p blackwidow123 15-06-2018 60 6   Download

 • Xuất phát từ tình hình đổi mới của nền kinh tế thế giới, với những kinh nghiệm thực tiễn và bài học của nhiều nước trên thế giới. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đã đề ra ba chương trình mục tiêu lớn: “ Lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu”. Khẳng định vị trí hàng đầu của ngành nông nghiệp nước ta trong vài thập kỷ tới. Tiếp đến Đại hội VIII và IX lại khẳng định lại một lần nữa ba chương trình kinh tế trên trong đó nông lâm nghiệp phải...

  pdf59p thu_nguyet 27-07-2010 102 25   Download

 • Đề tài hệ thống hóa lý luận về thuế, thuế xuất nhập khẩu và công tác quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu thương mại; phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế, những mặt tồn tại và hạn chế của công tác quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu thương mại trên địa bàn quản lý của Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf153p bautroibinhyen5 01-12-2016 61 15   Download

 • Luận án nghiên cứu những tác động của hệ thống các quy định và tiêu chuẩn quốc tế về môi trường đối với cạnh tranh thương mại quốc tế của Việt Nam, xác định những hạn chế và khả năng đáp ứng các quy định và tiêu chuẩn môi trường của một số mặt hàng xuất khẩu từ đó đưa ra những giải pháp và kiến nghị nâng cao khả năng đáp ứng các yêu cầu về môi trường, nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu.

  pdf106p trang2081996 17-12-2020 20 3   Download

 • Hoạt động xuất khẩu hàng hoá là việc bán hàng hoá và dịch vụ cho một quốc gia khác trên cơ sở dùng tiền tệ làm phương tiện thanh toán. Tiên tệ ở đây có thể là ngoại tệ đối với một quốc gia hoặc với cả hai quốc gia. Mục đích của hoạt động này là khai thác được lợi thế của từng quốc gia trong phân công lao động quốc tế.

  pdf69p tiennuhoiai 03-07-2010 949 481   Download

 • CHƯƠNG 2: CHÍNH SÁCH MẶT HÀNG TRONG ÐIỀU HÀNH KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU I. II. III. IV. DANH MỤC HÀNG HOÁ CẤM XUẤT KHẨU (2001-2005) DANH MỤC MẶT HÀNG CẤM NHẬP KHẨU (2001-2005) DANH MỤC MẶT HÀNG XUẤT, NHẬP KHẨU CÓ HẠN NGẠCH DANH MỤC HÀNG HOÁ XUẤT, NHẬP KHẨU CÓ GIẤY PHÉP CỦA BỘ THƯƠNG MẠI V. DANH MỤC HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THUỘC DIỆN QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH VI. VII. VIII. QUY ÐỊNH VỀ VIỆC NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU QUY ÐỊNH VỀ NHẬP KHẨU CÁC THIẾT BỊ ÐÃ QUA SỬ DỤNG CƠ CHẾ HÀNG HOÁ...

  pdf14p meomayhamchoi 27-06-2011 544 228   Download

 • CXuất phát từ tình hình đổi mới của nền kinh tế thế giới, với những kinh nghiệm thực tiễn và bài học của nhiều nước trên thế giới. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đã đề ra ba chương trình mục tiêu lớn: “ Lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu”. Khẳng định vị trí hàng đầu của ngành nông nghiệp nước ta trong vài thập kỷ tới. Tiếp đến Đại hội VIII và IX lại khẳng định lại một lần nữa ba chương trình kinh tế trên trong đó nông lâm nghiệp phải...

  pdf60p tiennuhoiai 15-07-2010 120 49   Download

 • Xuất phát từ tình hình đổi mới của nền kinh tế thế giới, với những kinh nghiệm thực tiễn và bài học của nhiều nước trên thế giới. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đã đề ra ba chương trình mục tiêu lớn: “ Lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu”. Khẳng định vị trí hàng đầu của ngành nông nghiệp nước ta trong vài thập kỷ tới. Tiếp đến Đại hội VIII và IX lại khẳng định lại một lần nữa ba chương trình kinh tế trên trong đó nông lâm nghiệp phải...

  pdf59p thu_nguyet 23-07-2010 108 34   Download

 • Đề tài hệ thống hoá và làm rõ những đặc điểm và xu hướng phát triển của thị trường chè thế giới, các yếu tố marketing trong xuất khẩu chè; nghiên cứu kinh nghiệm marketing xuất khẩu chè của một số nước lựa chọn và rút ra bài học có thể áp dụng cho Việt Nam; phân tích, đánh giá thực trạng thị trường xuất khẩu và các hoạt động marketing xuất khẩu chè của Việt Nam từ 1996 đến nay; đề xuất định hướng thị trường xuất khẩu và các giải pháp marketing xuất khẩu chè của Việt Nam thời gian tới năm 2015.

  pdf156p uocvongxua07 26-08-2015 101 32   Download

 • Luận án đã đề xuất một hệ thống các tiêu chí đo lường, phân tích đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu: (1) đa dạng hóa chủng loại mặt hàng xuất khẩu; (2) đa dạng hóa dựa trên tỷ lệ mặt hàng chế biến; (3) đa dạng hóa thông qua chỉ số Herfindahl; (4) đa dạng hóa dựa trên chỉ số Theil Etropy; (5) đa dạng hóa lợi thế so sánh.

  pdf181p change05 14-06-2016 51 19   Download

 • Xuất phát từ tình hình đổi mới của nền kinh tế thế giới, với những kinh nghiệm thực tiễn vμ bμi học của nhiều nớc trên thế giới. Đại hội Đảng toμn quốc lần thứ VI đã đề ra ba ch ơng trình mục tiêu lớn: “ L ơng thực, thực phẩm, hμng tiêu dùng vμ hμng xuất khẩu”. Khẳng định vị trí hμng đầu của ngμnh nông nghiệp nớc ta trong vμi thập kỷ tới. Tiếp đến Đại hội VIII vμ IX lại khẳng định lại một lần nữa ba ch ơng trình kinh tế trên trong đó nông lâm nghiệp phải phát triển sản xuất hμng hoá theo hớng thị...

  pdf57p hild89 28-12-2011 54 10   Download

 • Hiệp định Thương mại tự do châu Âu – Việt Nam (EVFTA) là hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới giữa Việt Nam và các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), dự kiến có hiệu lực vào năm 2018. Đây là FTA có phạm vi cam kết rộng và mức độ cam kết cao nhất với 99,2% số dòng thuế sẽ được EU xóa bỏ cho hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh ưu đãi về thuế quan, EVFTA cũng đưa ra những điều kiện chặt chẽ mà nếu không có sự chuẩn bị từ bây giờ, các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam khó có thể hưởng được mức thuế ưu đãi 0%.

  pdf3p kequaidan4 04-05-2020 36 7   Download

 • Trong những năm qua, cà phê luôn giữ vai trò là một trong số ít những mặt hàng trọng yếu của nền kinh tế quốc dân. Hàng năm, cà phê đóng góp tới 10% vào tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Với tầm quan trọng của mình, cà phê được xếp vào danh sách 10 mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam và được chọn là một trong những mặt hàng trọng điểm cần phát huy trong giai đoạn 2005-2010. Cũng như nhiều mặt hàng nông sản khác, hoạt động sản xuất và xuất khẩu...

  pdf101p ngochanh 28-07-2009 2227 1076   Download

 • Trong bối cảnh hiện nay, xu thế hội nhập và tự do hoá thương mại đang diễn ra mạnh mẽ trong mỗi khu vực và trên toàn thế giới. Cùng với xu thế đó, trong những năm gần đây, Việt Nam bằng những thành tựu phát triển kinh tế trong tiến trình đổi mới cũng đang tích cực hội nhập với nền kinh tế các nước trong khu vực và trên thế giới. Nghị quyết trung ương 4 (khoá VIII) của Đảng cũng đã xác định phương hướng chuyển dịch cơ cấu trong nông nghiệp, tạo ra những mặt hàng...

  pdf77p trungtri 27-07-2009 1256 524   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
368 tài liệu
1172 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Mặt hàng chè xuất khẩu
p_strCode=mathangchexuatkhau

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2