intTypePromotion=1
ADSENSE

Mẫu bảo đảm

Xem 1-20 trên 2208 kết quả Mẫu bảo đảm
 • Điều 1. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng 1. Quy định này quy định về bảo đảm tiền vay trong việc cấp tín dụng dưới hình thức cho vay, bảo lãnh và các hình thức cấp tín dụng khác (nhhư mở tín dụng thư, chiết khấu,…) của Ngân hàng đối với khách hàng vay.

  doc13p cvbn123 31-07-2012 269 55   Download

 • Biểu mẫu Hợp đồng bảo đảm tiền vay. Hợp đồng là một cam kết thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên (pháp nhân) để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật. Hợp đồng có thể được thể hiện bằng văn bản hay bằng miệng có thể có người làm chứng, nếu vi phạm hợp đồng hay không theo cam kết thì 2 bên sẽ cùng nhau ra tòa và bên thua sẽ chịu mọi phí tổn.

  doc15p pretty2 02-07-2010 658 134   Download

 • Tham khảo tài liệu "Mẫu bão lãnh thực hiện hợp đồng" là biểu mẫu dùng để bảo lãnh việc thực hiện hợp đồng. Mẫu giấy bảo lãnh thực hiện hợp đồng này có nghĩa là bên bán sẽ phải bảo lãnh việc thực hiện hợp đồng bằng một khoản tiền xác định để đảm bảo nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện hợp đồng với bên mua. Mời các bạn tham khảo!

  pdf2p maytreo 16-07-2010 822 116   Download

 • Bản cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu và sản phẩm thực phẩm. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành...

  doc1p pretty1 13-07-2010 692 87   Download

 • Thủ tục Ký kết Hợp đồng bảo đảm tiền vay - Đối với trường hợp tài sản bảo đảm (TSBĐ) là tài sản của người thứ ba

  doc3p duyphuong1204 05-01-2010 233 71   Download

 • Mẫu số 01 BD: Đơn yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

  doc5p pretty4 08-07-2010 665 48   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu báo cáo hiện trạng điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản

  pdf2p mattroi_thuytinh 29-07-2010 311 41   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thủ tục bảo đảm tiền vay bằng hình thức cầm cố tài sản', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p meoconbunngu 26-01-2011 84 35   Download

 • Thủ tục Ký kết hợp đồng bảo đảm bảo lãnh, thủ tục hành chính, thủ tục chi nhánh ngân hàng

  doc2p duyphuong1204 05-01-2010 205 31   Download

 • Mẫu cam kết bảo đảm thực hiện đầu tư dự án CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc CAM KẾT BẢO ĐẢM THỰC HIỆN ĐẦU TƯ DỰ ÁN Kính gửi : - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; - Sở Kế hoạch và Đầu tư. Nhà đầu tư:

  pdf3p muananghe 01-08-2013 806 30   Download

 • Tham khảo tài liệu 'nội dung cơ bản về giao dịch bảo đảm _ 01', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf12p xingau5 20-08-2011 173 27   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu báo cáo thực trạng về một số điều kiện đảm bảo cho hoạt động dạy nghề

  pdf4p thuytinh_den 21-07-2010 310 24   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thủ tục bảo đảm tiền vay thông qua hình thức bảo lãnh bằng thế chấp tài sản của bên thứ 3', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p meoconbunngu 26-01-2011 181 24   Download

 • Tham khảo tài liệu 'nội dung cơ bản về giao dịch bảo đảm - phần 2', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf14p xingau5 20-08-2011 141 25   Download

 • Tham khảo tài liệu 'nội dung cơ bản về giao dịch bảo đảm - phần 3', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf11p xingau5 20-08-2011 115 23   Download

 • Mẫu số 06 BD: Đơn yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục...

  doc3p pretty4 08-07-2010 252 22   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p suatuoi_nguyenchat 18-07-2011 171 18   Download

 • Mẫu số 08 BD: Đơn yêu cầu cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

  doc3p pretty4 08-07-2010 204 17   Download

 • Tham khảo tài liệu 'xoá đăng ký giao dịch bảo đảm bằng động sản (trừ tàu bay, tàu biển)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p la-vie 07-01-2011 172 17   Download

 • Tài liệu tham khảo mẫu báo cáo về hoạt động đào tạo đại lý bảo hiểm (Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2007/TT-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ Tài chính) - Tên cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm: - Năm báo cáo: từ ngày đến ngày tháng năm Tên khóa đào tạo/Mã số Thời gian (từ…. đến) Địa điểm Số lượng học Số học viên được viên tham cấp chứng chỉ đào gia đào tạo tạo đại lý Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực. Người lập biểu (Ký và ghi rõ tên) ...., ngày .. tháng .. năm ......

  pdf1p butanyc 19-08-2010 196 16   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
1355 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Mẫu bảo đảm
p_strCode=maubaodam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2