Mẫu biên bản kiểm phiếu

Xem 1-20 trên 35 kết quả Mẫu biên bản kiểm phiếu
 • Tài liệu tham khảo về mẫu biên bản kiểm phiếu tiến hành tại đại hội cổ đông thường niên của công ty cổ phần bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần.

  doc4p hkquoc 30-08-2010 1103 219   Download

 • Tài liệu tham khảo mẫu biên bản kiểm phiếu bầu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú

  pdf2p vang_phanboi 05-08-2010 195 17   Download

 • Mẫu biên bản kiểm phiếu tín nhiệm cán bộ chủ chốt do TaiLieu.VN cung cấp là mẫu biên bản đúng quy cách, trình bày rõ ràng các điều mục cần có khi tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm. Để có thêm một mẫu biên bản tham khảo và áp dụng khi cần thiết với từng tính chất công việc, các bạn có thể xem ngay mẫu dưới đây.

  doc1p cobetocnau09 25-05-2015 299 9   Download

 • Bạn cần lập biên bản kiểm phiếu bầu ban chấp hành cho một chi đoàn theo nhiệm kỳ mới. Hãy tham khảo ngay Mẫu biên bản kiểm phiếu bầu Ban chấp hành mà Tailieu.VN giới thiệu để có được một mẫu biên bản kiểm phiếu đúng chuẩn nhé. Đây là mẫu biên đúng quy cách về nội dung và hình thức mà chúng tôi vừa cập nhật. Hy vọng nó sẽ giúp cho công việc của bạn tiến hành được dễ dàng và thuận lợi hơn.

  doc2p cobetocnau09 25-05-2015 137 8   Download

 • TaiLieu.VN mời các bạn tham khảo Mẫu biên bản kiểm phiếu biểu quyết đại hội cổ đông để biết thêm một số biên bản kiểm phiếu thường gặp nhất hiện nay. Chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn mẫu biên bản kiểm phiếu biểu quyết với from trình bày chuẩn, cùng những nội dung cần thiết phải có trong một biên bản biểu quyết đại hội cổ đông.

  doc3p cobetocnau09 25-05-2015 72 2   Download

 • Để tạo điều kiện cho các bạn có được những mẫu biên bản khi có công việc cần, TaiLieu.VN sẽ cung cấp cho các bạn "Mẫu biên bản kiểm phiếu". Đây là mẫu phiên bản đúng quy cách về nội dung và hình thức được dùng trong trường hợp kiểm phiếu bầu tín nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý trong khối đảng nhà nước. Hy vọng với mẫu này, các bạn sẽ biết cách trình bày một biên bản đúng chuẩn, đầy đủ nội dung và rõ ràng các điều mục.

  doc2p depart 27-02-2012 630 34   Download

 • Nhằm giúp các bạn có thêm biểu mẫu tham khảo trong quá trình học tập và làm việc, mời các bạn cùng tham khảo "Biên bản kiểm phiếu" của Trường Đại học Hồng Đức dưới đây. Với các bạn đang hoạt động công tác đoàn đội thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

  doc2p hoang_nang_hung 29-10-2015 44 2   Download

 • Văn bản " Biên bản kiểm phiếu" bầu ban chấp hành chi Đoàn KTCN - Vật lý

  doc2p duysuong1204 22-12-2009 505 81   Download

 • Nhằm giúp các bạn tiết kiệm được thời gian tìm kiếm các mẫu biên bản để phục vụ cho công việc của mình, TaiLieu.VN xin chia sẻ đến các bạn 8 mẫu biên bản thông dụng nhất dưới đây gồm: Mẫu biên bản làm việc, biên bản nghiệm thu, biên bản kiểm phiếu, biên bản thanh tra, biên bản họp hội đồng thành viên,....

  doc25p cobetocnau09 25-05-2015 714 118   Download

 • Mẫu số 4b (Ban hành kèm theo Quyết định số 57 /2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh An Giang)

  pdf3p tru_mua 16-02-2012 51 3   Download

 • Các biên bản làm việc trong khối Đảng, Nhà nước ngoài biên bản họp chi bộ còn có biên bản họp tổng kết Đảng cuối năm. Đây là mẫu biên bản ghi lại quá trình, diễn biến, các nội dung thảo luận như kiểm điểm đảng viên, bỏ phiếu xếp loại Đảng viên, phương hướng hoạt động. Mời các bạn tham khảo mẫu biên bản họp tổng kết công tác Đảng cuối năm với đầy đủ các nội dung cần thiết mà chúng tôi vừa cập nhật được.

  doc5p nguyenhai2591 22-05-2015 1181 191   Download

 • Tham khảo tài liệu 'biên bản kiểm kê khối lượng bồi thường giải phóng mặt bằng', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p tet_tay 04-01-2012 158 17   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu Biên bản họp ban kiểm phiếu bầu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú

  pdf2p xedapcam 07-05-2010 126 6   Download

 • (Biểu dùng chung cho Hội đồng các cấp) HỘI ĐỒNG XÉT PHONG TẶNG DANH HIỆU NGHỆ NHÂN PHÚ YÊN NGÀNH TCMN CẤP,......NĂM 20... BAN KIỂM PHIẾU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- BIÊN BẢN Họp ban kiểm phiếu bầu Nghệ nhân Phú Yên ngành thủ công mỹ nghệ 1. Hội đồng xét phong tặng Nghệ nhân Phú Yên ngành thủ công mỹ nghệ ...............đã bầu các ông (bà) sau đây vào Ban kiểm phiếu: - Trưởng ban: ............................................

  pdf2p banhbeonhanthit 31-07-2013 88 5   Download

 • BIỂU MẪU CÔNG TÁC KIỂM TRA ban hành kèm theo Quyết định số 1313/QĐ-BHXH ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Mẫu số 08/BB-KT

  pdf3p tet_tay 04-01-2012 122 4   Download

 • BIỂU MẪU CÔNG TÁC KIỂM TRA ban hành kèm theo Quyết định số 1313/QĐ-BHXH ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Mẫu số 06/BB-KT

  pdf2p tet_tay 04-01-2012 256 24   Download

 • BIỂU MẪU CÔNG TÁC KIỂM TRA ban hành kèm theo Quyết định số 1313/QĐ-BHXH ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Mẫu số 07/BB-KT

  pdf2p tet_tay 04-01-2012 76 5   Download

 • Mẫu 02 TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO VỤ THỐNG KÊ - TỔNG HỢP Về việc đề nghị mua sắm/sửa chữa/thay thế thiết bị Kính gửi: Lãnh đạo Văn phòng Toà án nhân dân tối cao. Căn cứ vào Phiếu đề nghị của người sử dụng và Biên bản kiểm tra kỹ thuật đề xuất hướng giải quyết của cán bộ Trung tâm tin học ngày…………………. Vụ Thống kê - Tổng hợp đề nghị Lãnh đạo Văn phòng cho mua sắm/sửa chữa/thay thế thiết bị ………………..

  pdf1p thoigiandau 09-11-2012 1319 48   Download

 • ỦY BAN DÂN TỘC ------HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI/ DỰ ÁN NCKH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------Hà Nội, ngày...... tháng..... năm 20...... KIỂM PHIẾU CHẤM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU KẾT QUẢ NCKH ĐỀ TÀI/DỰ ÁN NĂM…. (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-UBDT ngày 01/3/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

  pdf2p banhnamdua 19-07-2013 100 5   Download

 • CÁC MẪU VĂN BẢN VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, XỬ LÝ VÀ RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HOÁ VĂN BẢN (Ban hành kèm theo Quyết định số 75/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố)

  pdf2p duahau0hat 06-02-2012 62 4   Download

Đồng bộ tài khoản