intTypePromotion=1
ADSENSE

Mẫu phiếu khai báo

Xem 1-20 trên 64 kết quả Mẫu phiếu khai báo
 • Mẫu phiếu khai báo các nguồn bức xạ ; Mẫu 13/ATBX-CP (Kèm theo Thông tư số 05/2006/TT-BKHCN ngày 11 tháng 01 năm 2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thủ tục khai báo, cấp giấy đăng ký, cấp giấy phép cho các hoạt động liên quan đến bức xạ)

  pdf10p dauhuthiu 27-09-2010 165 8   Download

 • Mẫu phiếu khai báo địa điểm cất giữ chất thải phóng xạ ; Mẫu 14/ATBX-CP (Kèm theo Thông tư số 05/2006/TT-BKHCN ngày 11 tháng 01 năm 2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thủ tục khai báo, cấp giấy đăng ký, cấp giấy phép cho các hoạt động liên quan đến bức xạ)

  pdf3p dauhuthiu 27-09-2010 190 7   Download

 • Mẫu phiếu khai báo nhân viên bức xạ ; Mẫu 12/ATBX-CP (Kèm theo Thông tư số 05/2006/TT-BKHCN ngày 11 tháng 01 năm 2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thủ tục khai báo, cấp giấy đăng ký, cấp giấy phép cho các hoạt động liên quan đến bức xạ)

  pdf3p dauhuthiu 27-09-2010 158 5   Download

 • Mẫu phiếu khai báo chất thải phóng xạ ; Mẫu 15/ATBX-CP (Kèm theo Thông tư số 05/2006/TT-BKHCN ngày 11 tháng 01 năm 2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thủ tục khai báo, cấp giấy đăng ký, cấp giấy phép cho các hoạt động liên quan đến bức xạ)

  pdf2p dauhuthiu 27-09-2010 132 5   Download

 • Mẫu phiếu khai báo người phụ trách an toàn bức xạ ; Mẫu 11/ATBX-CP (Kèm theo Thông tư số 05/2006/TT-BKHCN ngày 11 tháng 01 năm 2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thủ tục khai báo, cấp giấy đăng ký, cấp giấy phép cho các hoạt động liên quan đến bức xạ)

  pdf2p dauhuthiu 27-09-2010 172 4   Download

 • Mẫu phiếu khai báo cơ sở bức xạ ; Mẫu 10/A (Kèm theo Thông tư số 05/2006/TT-BKHCN ngày 11 tháng 01 năm 2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thủ tục khai báo, cấp giấy đăng ký, cấp giấy phép cho các hoạt động liên quan đến bức xạ) TBX-CP

  pdf2p dauhuthiu 27-09-2010 128 3   Download

 • Phiếu khai báo tạm vắng Mẫu HK05 phần cấp cho người tạm vắng. Được ban hành theo Thông tư số 36/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014. Mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu mẫu!

  doc1p ocmo999 26-02-2021 12 0   Download

 • Phiếu khai báo tạm vắng mẫu HK 05 bao gồm 2 liên: liên thứ nhất lưu lại công an xã/phường/thị trấn, liên 2 lưu lại cho người đăng kí tạm vắng. Các bạn có thể down phiếu khai báo tạm vắng này về dùng khi các bạn đi công tác hay tạm vắng một thời gian ở nơi đăng kí hộ khẩu của mình.

  pdf2p tuyetroimuahe123 14-01-2014 959 88   Download

 • Phiếu khai báo tạm trú, tạm vắng - mẫu NK8 bao gồm 2 mẫu đơn: mẫu đơn khai báo thông tin cá nhân chủ hộ,nơi đi và nơi đến và mẫu bản khai nhân khẩu NK1, các bạn có thể download mẫu đơn sử dụng để thực hiện đúng qui định của của nhà nước trong qui định khai báo về nhân khẩu.

  pdf4p tuyetroimuahe123 14-01-2014 1067 62   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu phiếu khai báo tạm vắng (phần cấp cho người tạm vắng)', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1p tru_mua 16-02-2012 538 60   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu phiếu khai báo tạm vắng (phần lưu tại công an xã, phường, thị trấn', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p tru_mua 16-02-2012 314 25   Download

 • Mẫu khai báo tạm trú tạm vắng, bản khai nhân khẩu. Nhằm giúp các bạn dễ dàng tìm được các phiếu khai tạm trú chúng tôi xin chia sẽ với các bạn phiếu khai báo tạm trú sau.

  pdf3p changcosao 27-02-2014 421 17   Download

 • Thủ tục hành chính, sở khoa học và công nghệ, Phiếu khai báo máy phát tia X

  doc1p duysuong 25-12-2009 89 3   Download

 • Thủ tục hành chính, sở khoa học và công nghệ, Phiếu khai báo người phụ trách an toàn

  doc1p duysuong 25-12-2009 67 3   Download

 • Phiếu khai báo tạm trú dành cho người nước ngoài Mẫu NA17 được ban hành kèm theo thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015. Mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu mẫu!

  doc1p ocmo999 26-02-2021 10 0   Download

 • Tài liệu tham khảo về biểu mẫu khai báo tạm trú số 12 (song ngữ Anh-Việt)

  doc1p tranhoaily 12-07-2010 1848 226   Download

 • Tham khảo tài liệu 'phụ lục iv mẫu giấy xác nhận khai báo', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc1p luuquicuong 11-01-2011 184 8   Download

 • Ban hành kèm theo Thông tư số 08 /2010/TT-BKHCN ngày 22 tháng 7 năm 2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

  doc12p luuquicuong 11-01-2011 100 4   Download

 • Tham khảo đơn - biểu mẫu 'bm.khcn.12 - phiếu khai báo máy phát tia x', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc1p pretty4 27-07-2010 87 17   Download

 • PHIẾU KHAI BÁO NGƯỜI PHỤ TRÁCH AN TOÀN BỨC XẠ I. CƠ SỞ BỨC XẠ Tên cơ sở bức xạ:……………………………………………………………….. Địa

  doc1p pretty4 27-07-2010 76 13   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Mẫu phiếu khai báo
p_strCode=mauphieukhaibao

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2