intTypePromotion=1
ADSENSE

Máy cắt kim loại

Xem 1-20 trên 782 kết quả Máy cắt kim loại
 • Giáo trình Tiện cắt rãnh, cắt đứt (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học viên: rrình bày được các các thông số hình học của dao tiện rãnh, cắt đứt và các yêu cầu kỹ thuật khi tiện rãnh, cắt đứt; nhận dạng được các bề mặt, lưỡi cắt, thông số hình học của dao tiện; mài được dao tiện rãnh, tiện cắt đứt đạt độ nhám Ra1.25, lưỡi cắt thẳng, đúng góc độ, đạt yêu cầu kỹ thuật và thời gian qui định, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường;...

  pdf37p charaznable 06-06-2022 15 2   Download

 • Giáo trình Tiện chi tiết có gá lắp phức tạp (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) nhằm giúp học viên: trình bày được các phương pháp tiện có gá lắp phức tạp; gá lắp được phôi trên giá đỡ đi động, cố định, trên ke có cân bằng máy, trên xe dao đạt yêu cầu; vận hành được máy tiện đúng quy trình, quy phạm để tiện trục dài kém cứng vững dùng giá đỡ di động, tiện trục dài kém cứng vững dùng giá đỡ cố định, tiện chi tiết gá trên ke, tiện chi tiết gá xa dao đạt cấp chính xác 8-10, độ nhám cấp 4 ÷ 5, đạt yêu cầu kỹ thuật, đúng thời gian và an toàn;...

  pdf44p charaznable 06-06-2022 5 2   Download

 • Giáo trình Tiện CNC cơ bản (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) nhằm giúp học viên: lập được chương trình tiện CNC trên phần mềm điều khiển; so sánh điểm giống nhau và khác nhau giữa máy tiện vạn năng vá máy tiện CNC; cài đặt được chính xác thông số phôi, dao; phân tích được các dạng sai hỏng, nguyên nhân và cách khắc phục khi tiện trên máy tiện CNC; sửa và bổ sung các lệnh cho phù hợp với phần mềm điều khiển từ chương NC xuất bằng phần mềm CAD/CAM;...

  pdf80p charaznable 06-06-2022 8 2   Download

 • Giáo trình Tiện côn (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) nhằm giúp học viên: trình bày được các thông số cơ bản của mặt côn; trình bày được yêu cầu kỹ thuật khi tiện côn; phân tích được các phương pháp tiện côn; vận hành được máy tiện để tiện côn đúng qui trình qui phạm, đạt cấp chính xác 8-10, độ nhám cấp 4-5, đạt yêu cầu kỹ thuật, đúng thời gian qui định, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf60p charaznable 06-06-2022 8 2   Download

 • Giáo trình Tiện ren tam giác (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) nhằm giúp học viên: trình bày được các các thông số hình học của dao tiện ren tam giác ngoài và trong; nhận dạng được các bề mặt, lưỡi cắt, thông số hình học của dao tiện ren tam giác ngoài và trong; mài được dao tiện ren tam giác ngoài và trong đạt độ nhám Ra1,25; lưỡi cắt thẳng, đúng góc độ, đúng yêu cầu kỹ thuật, đúng thời gian qui định, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp;...

  pdf65p charaznable 06-06-2022 9 2   Download

 • Giáo trình Tiện, phay CNC nâng cao (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) nhằm giúp học viên: cài đặt được chính xác thông số phôi, dao khi gia công; vận hành thành thạo máy tiện phay CNC để phay rãnh xoắn, trục vít đúng quy trình quy phạm, đạt cấp chính xác 7-6, độ nhám cấp 7-9, đạt yêu cầu kỹ thuật, đúng thời gian quy định, đảm bảo an toàn cho người và máy; sửa và bổ sung các lệnh phân độ cho phù hợp với phần mềm điều khiển từ chương NC xuất bằng CAD/CAM;...

  pdf47p charaznable 06-06-2022 6 2   Download

 • Giáo trình Phay bánh răng côn răng thẳng (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học viên: trình bày được nguyên lý hình thành bánh răng côn răng thẳng; xác định được các thông số chủ yếu của bánh răng côn răng thẳng; trình bày được phương pháp phay bánh răng côn răng thẳng trên máy phay vạn năng và yêu cầu kỹ thuật khi phay bánh răng côn răng thẳng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf45p charaznable 06-06-2022 8 2   Download

 • Giáo trình Phay bánh răng trụ răng nghiêng – răng xoắn (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học viên: trình bày được yêu cầu kỹ thuật khi phay bánh răng trụ răng nghiêng, rãnh xoắn; chọn được dao phay mô đun khi gia công bánh răng trụ răng nghiêng, rãnh xoắn; phân tích được phương pháp phay trên máy phay đứng, máy phay ngang; lựa chọn được dụng cụ cắt, dụng cụ kiểm tra, dụng cụ gá phù hợp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf55p charaznable 06-06-2022 4 2   Download

 • Giáo trình Phay CNC cơ bản (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) nhằm giúp học viên: lập được chương trình phay CNC trên phần mềm điều khiển; so sánh điểm giống nhau và khác nhau giữa máy phay vạn năng và máy phay CNC; cài đặt được chính xác thông số phôi, dao; phân tích được các dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa khi phay trên máy phay CNC;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf71p charaznable 06-06-2022 5 2   Download

 • Giáo trình Phay ly hợp vấu, then hoa (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) nhằm giúp học viên: trình bày được những đặc điểm cơ bản của then hoa, ly hợp vấu; xác định được yêu cầu kỹ thuật khi phay then hoa, ly hợp vấu; sử dụng được đầu chia độ vạn năng; vận hành được máy phay đúng quy trình quy phạm để gia công then hoa, ly hợp vấu đạt cấp chính xác 8-10, độ nhám cấp 4-5, đúng yêu cầu kỹ thuật, đúng thời gian quy định, đảm bảo được an toàn lao động,vệ sinh công nghiệp;...

  pdf104p charaznable 06-06-2022 7 2   Download

 • Giáo trình Phay, bào rãnh chốt đuôi én (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) nhằm giúp học viên: trình bày được các các thông số hình học của dao bào góc; trình bày được các các thông số hình học của dao phay góc; nhận dạng được các bề mặt, lưỡi cắt, thông số hình học của dao bào, dao phay góc; mài được dao bào góc đạt lưỡi cắt thẳng, đúng góc độ, đúng yêu cầu kỹ thuật, đúng thời gian qui định, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và máy;...

  pdf67p charaznable 06-06-2022 6 2   Download

 • Giáo trình Nguội cơ bản (Nghề: Hàn - Trung cấp) cung cấp cho học viên 17 bài học gồm các chủ đề về: sử dụng ê tô bàn; đánh búa; vạch dấu; vận hành máy mài 2 đá và mài phẳng mặt đá; mài đục; kỹ thuật đục cơ bản; cắt kim loại bằng cưa tay; kỹ thuật dũa cơ bản; dũa mặt phẳng có vị trí tương quan; vận hành máy khoan bàn;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf77p charaznable 06-06-2022 8 1   Download

 • Giáo trình Mài mặt phẳng (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học viên: trình bày đầy đủ yêu cầu kỹ thuật của chi tiết mài; chọn, cân bằng, gá lắp, rà sửa, hiệu chỉnh đá mài đúng trình tự và chính xác; mài được các mặt phẳng đúng quy trình, nội quy và các yêu cầu kỹ thuật; sử dụng đúng các loại dụng cụ đo, kiểm như: pan me, mẫu so, đồng hồ so và kiểm tra chính xác các yêu cầu kỹ thuật của chi tiết;...

  pdf80p charaznable 06-06-2022 4 1   Download

 • Giáo trình Mài trụ ngoài, mài côn ngoài (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học viên: trình bày đầy đủ cấu tạo, công dụng và hoạt động các bộ phận chính của máy mài tròn vạn năng, máy mài vô tâm; lập được quy trình gia công mài cho từng công việc cụ thể; chọn đá mài phù hợp với chi tiết mài, cân bằng, rà sửa và gá lắp đá mài đạt yêu cầu kỹ thuật;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf50p charaznable 06-06-2022 5 1   Download

 • Giáo trình Khoan, doa lỗ trên máy tiện (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học viên: trình bày được các các thông số hình học của dao khoét, dao doa; -chọn được bộ dụng cụ cắt như mũi khoan, khoét, doa phù hợp với lỗ cần gia công; trình bày được yêu kỹ thuật khi khoét, doa lỗ trên máy tiện; nhận dạng được các bề mặt, lưỡi cắt, thông số hình học của dao khoét, dao doa;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf47p charaznable 06-06-2022 5 1   Download

 • Giáo trình Autocad (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) được biên soạn nhằm giúp sinh viên giải thích được những ưu điểm khi dùng AutoCAD thực hiện bản vẽ trong chuyên ngành cơ khí; trình bày được các phương pháp vẽ các đối tượng cơ bản (đoạn thẳng, đường tròn, elip, đa giác...), các phương pháp phối hợp các đối tượng lại tạo thành bản vẽ chi tiết máy, các công cụ hỗ trợ cho phép hiệu chỉnh bản vẽ với độ chính xác cao;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf74p charaznable 06-06-2022 8 2   Download

 • Giáo trình Đồ gá (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu về tài liệu học tập cho học sinh - sinh viên và tài liệu cho giáo viên khi giảng dạy. Nội dung của giáo trình gồm 5 chương trình bày về: định nghĩa và công dụng của đồ gá gia công; phương pháp định vị và các chi tiết định vị; phương pháp kẹp chặt và cơ cấu kẹp chặt; phương pháp thiết kế đồ gá; đồ gá trên máy cắt kim loại;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf82p charaznable 06-06-2022 7 2   Download

 • Giáo trình Nguội cơ bản (Nghề Vận hành máy thi công nền - Trình độ Cao đẳng): Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Vận hành máy khoan bàn, cắt kim loại, nắn kim loại, uốn kim loại, cắt ren, khoan kim loại, tán đinh. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf41p cucngoainhan0 08-04-2022 6 1   Download

 • Giáo trình Nguội cơ bản (Nghề Vận hành máy thi công mặt đường - Trình độ Cao đẳng): Phần 2 gồm có những bài sau: Nắn kim loại, uốn kim loại, cắt ren, khoan kim loại, tán đinh, cạo rà kim loại,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf62p cucngoainhan0 08-04-2022 5 1   Download

 • Giáo trình Sắt hàn (Nghề Xây dựng cầu đường – Trình độ cao đẳng): Phần 1 gồm có những nội dung sau: Bài 1 Vạch dấu, sử dụng êtô, đánh búa; Bài 2 vận hành máy mài hai đá, mài đục, bài 3 đục cơ bản; bài 4 giũa cơ bản; bài 5 vận hành máy khoan bàn; bài 6 cắt kim loại. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf67p cucngoainhan0 08-04-2022 8 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Máy cắt kim loại
p_strCode=maycatkimloai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2