Microcontroller 8051

Xem 1-20 trên 28 kết quả Microcontroller 8051
 • Nội dung: Giới thiệu chung; Sơ đồ khối và mô tả các tín hiệu của 8051; Các thanh ghi; Các lệnh cơ bản của 8051; Cấu trúc ngôn ngữ Assembly và chạy các chương trình 8051; Bản đồ bộ nhớ của 8051...

  ppt88p dmptit 02-04-2010 199 119   Download

 • Nội dung: Lập trình I/O, xử lý bit; Tạo trễ bằng phần mềm và tính toán thời gian trễ; Lập trình Timer/Counter; Lập trình ngắt; Cổng nối tiếp

  ppt101p dmptit 02-04-2010 156 68   Download

 • The microprocessor is the core of computer systems. Nowadays many communication, digital entertainment, portable devices, are controlled by them. A designer should know what types of components he needs, ways to reduce production costs and product reliable. CPU is stand-alone, RAM, ROM, I/O, timer are separate.

  ppt63p anhkong 12-04-2010 140 51   Download

 • The microprocessor is the core of computer systems. Nowadays many communication, digital entertainment, portable devices, are controlled by them. A designer should know what types of components he needs, ways to reduce production costs and product reliable.

  ppt39p lqvang02 02-02-2013 29 5   Download

 • Although the entire of 128 bytes of RAM can be accessed using direct addressing mode, it is most often used to access RAM loc. 30 – 7FH. MOV R0, 40H MOV 56H, A MOV A, 4 ; ≡ MOV A, R4 MOV 6, 2 ; copy R2 to R6 ; MOV R6,R2 is invalid !

  ppt40p lqvang02 02-02-2013 21 4   Download

 • Two voltage levels can be represented as the two digits 0 and 1 - Signals in digital electronics have two distinct voltage levels with built-in tolerances for variations in the voltage - A valid digital signal should be within either of the two shaded areas

  pdf617p leyleyley 16-12-2009 252 124   Download

 • Tham khảo tài liệu 'the 8051 microcontroller - chapter 4', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt20p acquy2204 27-03-2010 132 52   Download

 • Giới thiệu về 8051, lập trình cho 8051, phần mềm đảm bảo về phần cứng, bộ thực tập MDA-EMS51, một số bài tập thực hành là những nội dung chính trong bài giảng "Vi điều khiển 8051 : 8051 Microcontroller". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  pdf29p ltvinhvn 19-09-2015 103 29   Download

 • Tài liệu tham khảo The 8051 Microcontroller

  ppt14p acquy2204 27-03-2010 85 22   Download

 • Tài liệu tham khảo về The 8051 Microcontroller

  ppt12p acquy2204 27-03-2010 61 17   Download

 • MCS@51 MICROCONTROLLER FAMILY USER’S MANUAL ORDER Intel Corporation makes no warrsnfy for the uee of ite products and assumes no responsibility for any ewors which may appear in this document nor does it make a commitment to update the information contained herein. Intel retains the right to make changes to these specifications at any time, without notk Contact your local Intel sales office or your distributor to obtain the latest speoificationa before placing your product order. MDS is an ordering code only and is not usad ae a product name or trademark of Intel Corporation.

  pdf144p nguyenphicong1609 26-03-2013 80 14   Download

 • The 8051 Microcontroller and Embedded Systems: Using Assembly and C Mazidi, Mazidi and McKinlay LCD is finding widespread use replacing LEDs The declining prices of LCD The ability to display numbers, characters, and graphics

  pdf29p doanhung_dtvtk10 19-03-2013 32 6   Download

 • Bộ vi điều khiển MC(Microcontroller) là một chíp có thể lập trình được để điều khiển hoạt động của hệ thống. Nhờ chương trình điều khiển, bộ vi điều khiển sẽ thực hiện đọc các tín hiệu từ bên ngoài vào,lưu trữ rồi xử lý,sau đó dựa vào kết quả của các quá trình xử lý để dưa ra các thông báo, tiến hành bật tắt các thiết bị bên ngoài. Vi điều khiển ứng dụng rất nhiều trong các sản phẩm công nghệ và tiêu dùng....

  doc0p motminh_182000 17-09-2010 497 224   Download

 • Bộ vi điều khiển (Microcontroller) là gì? • Sự khác nhau giữa bộ vi điều khiển và bộ vi xử lý (Microprocessor) – Mức tích hợp Bộ xử lý, bộ nhớ, bộ định thời, UART, Các cổng I/O… Giới thiệu – Giá thành • Giá cho hệ thống, giá cho mỗi khối – Vùng ứng dụng • Công dụng chung – công dụng đặc biệt • Có nguồn gốc từ thiết kế hệ thống

  pdf10p khinhkha 22-07-2010 160 61   Download

 • Trong những năm gần đây trên thế giới cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ chế tạo linh kiện bán dẫn và vi mạch tổ hợp, một hướng phát triển mới của các vi xử lí đ• hình thành đó là các vi điều khiển. Ngoài khối xử lý trung tâm thực hiện chức năng nhiệm vụ của một vi xử lý, vi điều khiển được tích hợp thêm các khối chức năng hỗ trợ, để tạo thành một khối điều khiển hoàn chỉnh.

  doc7p basso 16-03-2009 146 35   Download

 • Functionally, the CHMOS devices (designated with “C” in the middle of the device name) me all fiuy compatible with the 8051, but being CMOS, draw less current than an HMOS counterpart. To further exploit the power savings available in CMOS circuitry, two re- duced power modes are added l Software-invoked Idle Mode, during which the CPU is turned off while the RAM and other on-chip peripherals continue operating. In this mode, cur- rent draw is reduced to about 15% of the current drawn when the device is fully active.

  pdf144p manhcuong_haui 18-09-2012 62 12   Download

 • Sensor Fundamentals Digital techniques have become increasingly popular in processing sensor outputs in data acquisition, process control, and measurement. Generally, 8-bit microcontrollers (8051-based, for example) have sufficient speed and processing capability for most applications. By including the A/D conversion and the microcontroller programmability on the sensor itself, a “smart sensor” can be implemented with self-contained calibration and linearization features, among others. A smart sensor can then interface directly to an industrial network as shown in Figure 1.2.4.

  pdf20p longmontran 18-01-2010 78 11   Download

 • Microcontroller applications with the Basic Stamp, PIC, 8051 and various others can often be enhanced with the use of the PC serial port, and a software interface. Designing your own custom interface software for your next microcontroller application isn't as hard as you may think.

  pdf37p tailieuvip13 24-07-2012 24 4   Download

 • Chương 4 của bài giảng Thiết kế hệ thống vi xử lý trình bày một số nội dung liên quan đến vi điều khiển 8051(microcontroller) như: Vi điều khiển 89C51, đặc điểm chung AT89C51/52, làm việc với 89C51, khối xử lý trung tâm CPU,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf16p nganga_07 12-10-2015 35 4   Download

 • Trong chương 7 này sẽ giới thiệu cho người học một số bộ vi xử lý trên thực tế như: General purpose microprocessors, microcontrollers, digital signal processors. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  ppt109p namthangtinhlang_04 15-11-2015 23 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản