intTypePromotion=1
ADSENSE

Microsoft Visual Studio

Xem 1-20 trên 215 kết quả Microsoft Visual Studio
 • Ai trong chúng ta cũng có sự sáng tạo, và tin tốt là nếu bạn thấy mình "chưa" (chứ không phải là "không") sáng tạo, bạn có thể học. Công việc càng khó thì não bạn hoạt động càng tích cực. Theo nghiên cứu thì đến thiên tài cũng mới sử dụng có 15% hiệu suất não của mình! Cho nên, học nghĩ sáng tạo để não bạn đi xa hơn là hoàn toàn có thể. Đề tài Các nguyên lý sáng tạo áp dụng trong Microsoft Visual Studio 2010 trình bày dưới góc nhìn của nguyên lý sáng tạo .

  pdf18p acc_12 04-04-2014 79 22   Download

 • This book will show you how to transition from previous versions of Microsoft® Visual Studio, to Visual Studio 2010. The book will showcase new features in Visual Studio 2010 that ease the creation of applications. Real-world applications will be used throughout to demonstrate the features and ease of use.

  pdf103p ringphone 06-05-2013 59 18   Download

 • Các chương trình được sử dụng để giải quyết các vấn đề và thực hiện các loại viết như trò chơi đa phương tiện thú vị sử dụng quản lý DirectX 9.0 và lập trình với NET Visual Basic Everett, phiên bản mới nhất của Visual Studio của Microsoft..

  pdf106p quocnamdhnl 05-11-2010 299 131   Download

 • Your first experience with Visual Studio (VS) 2010 is often installation. As with most software, VS is rather easy to install; this chapter describes the installation process and gives you tips to help understand available options. Once installation is complete, you’ll open VS for the first time and need to know how to navigate the VS environment; this chapter gives you a high-level view of how VS is organized, how to find the features you need, and how to work with windows. Finally, you’ll learn how to find the different application types that VS helps you build.

  pdf442p tailieuvip14 26-07-2012 327 128   Download

 • Microsoft Visual Basic 2010 is an important upgrade and enhancement of the popular Visual Basic programming language and compiler, a technology that enjoys an installed base of millions of programmers worldwide. Visual Basic 2010 is not a stand-alone product but a key component of Microsoft Visual Studio 2010—a comprehensive development system that allows you to create powerful applications for Windows, the Web, handheld devices, and a host of other environments.

  pdf576p tt1991tt 14-02-2011 449 160   Download

 • Visual FoxPro 6.0 (gọi tắt là VF) là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (QTCSDL) trong bộ Microsoft Visual Studio 6.0. Đây là một hệ QTCSDL trực quan, mạnh và hướng đối tượng. Giáo trình Visual FoxPro 6.0 đi tìm hiểu về phần mềm này, giúp người học nắm được các chức năng cũng như sử dụng phần mềm này một cách thành thạo.

  pdf146p bqd404 15-08-2015 257 69   Download

 • Microsoft Visual Studio 2010: A của Hướng dẫn mới bắt đầu mà bạn sẽ thấy nhiều lần trong suốt cuốn sách này. Các ứng dụng điều khiển được xác định mã bộ xương lớp để có chương trình tên. Trong thực tế bạn có thể đặt tên cho bất cứ điều gì lớp bạn muốn. Dù tên bạn chọn nên có ý nghĩa cho mục đích của lớp. Ví dụ, nó có ý nghĩa cho một lớp học mà các công trình với khách hàng để được đặt tên là Khách hàng và chỉ có các phương pháp giúp bạn làm...

  pdf8p yukogaru7 24-10-2010 165 65   Download

 • Microsoft Visual Studio 2010: A của Hướng dẫn mới bắt đầu Chỉ cần gõ vào tên lớp trong lĩnh vực và nhấn ENTER. Các carat sẽ xác định vị trí vào bên trong các khối lớp. Bây giờ bạn biết làm thế nào để tạo ra các lớp học, bạn sẽ cần phải biết làm thế nào để thêm thành viên, bắt đầu với các phương pháp.

  pdf10p yukogaru7 24-10-2010 141 46   Download

 • Microsoft Visual Studio 2010: A của Hướng dẫn mới bắt đầu Nếu bạn đã được làm việc trên các mã của bạn và muốn cập nhật các cuộc gọi cấp bậc cửa sổ, hãy nhấp vào Refresh. Mỗi khi bạn xem các cuộc gọi cấp bậc, các sản phẩm được chọn sẽ được thêm vào danh sách. Bạn có thể sử dụng nút Remove Root xoá một mục từ danh sách.

  pdf9p yukogaru7 24-10-2010 137 38   Download

 • Microsoft Visual Studio 2010: A của Hướng dẫn mới bắt đầu Thông thường, bạn không muốn triển khai các thư mục App_Data bởi vì nó có thể giữ một tập tin cơ sở dữ liệu là rất lớn và sẽ làm chậm ứng dụng của bạn đáng kể. Tất nhiên, nếu bạn có cài đặt SQL Server Express tại địa điểm triển khai và cần có cơ sở dữ liệu App_Data được triển khai, kiểm tra hộp này bao gồm các cơ sở dữ liệu trong triển khai...

  pdf15p yukogaru7 24-10-2010 139 38   Download

 • Tham khảo sách 'microsoft visual basic 2010 step by step', công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf576p trasua_123 02-01-2013 105 37   Download

 • develop and implement Windows-based applications by using Windows Forms and the Microsoft .NET Framework. This exam counts as a core credit toward the new MCAD (Microsoft Certified Application Developer) certification as well as a core credit toward the MCSD .NET certification. This book is not intended to teach new material. Instead it assumes that you have a solid foundation of knowledge but can use a refresher on important concepts as well as a guide to exam topics and objectives.

  pdf467p itvovantien 13-06-2012 122 36   Download

 • Microsoft Visual Studio 2010: A của Hướng dẫn mới bắt đầu Chú ý rằng lớp trong mã này được đặt tên NewOrder, minh họa cho một cửa sổ chỉ là một lớp. Như bạn biết, bạn có thể khởi tạo các lớp học và gọi phương pháp của họ, đó là kỹ thuật bạn sẽ sử dụng để mở cửa sổ từ các xử lý sự kiện NewOrder_Click trong code-behind của cửa sổ MainWindow.

  pdf14p yukogaru7 24-10-2010 144 34   Download

 • Microsoft Visual Studio 2010: TIP Hướng dẫn của một người mới bắt đầu Bạn có thể thay đổi số cổng VS máy chủ web của bạn. Nếu bạn mở trang thuộc dự án của bạn bằng cách chuột phải bấm vào các dự án trong Solution Explorer và chọn Properties, sau đó chọn tab Web bên trái, theo máy chủ, bạn có thể chỉ định một cổng cụ thể hoặc có những lựa chọn máy chủ Web khác.

  pdf9p yukogaru7 24-10-2010 137 33   Download

 • Microsoft Visual Studio 2010: A của Hướng dẫn mới bắt đầu tùy chọn tìm thấy sau khi nhấp vào nút mũi tên để mở rộng cơ sở dữ liệu Công cụ và sau đó chọn Bảng và cơ sở dữ liệu thiết kế là "Ngăn chặn lưu thay đổi đó có yêu cầu tái tạo bảng." VS sẽ không cho phép bạn lưu một sự thay đổi nước ngoài quan trọng để bàn hiện tại. Tuy nhiên, bằng cách bỏ chọn "Ngăn chặn thay đổi bảng tiết kiệm đó có yêu cầu tái tạo", bạn sẽ có thể lưu thay đổi...

  pdf7p yukogaru7 24-10-2010 128 32   Download

 • Microsoft Visual Studio 2010: A của Hướng dẫn mới bắt đầu Ví dụ 9-5 cho thấy rằng sự kiện Application_Start gọi một phương thức có tên RegisterRoutes, tuyến đường đi qua các tài sản của lớp RouteTable. Các tài sản Tuyến đường là một RouteCollection tĩnh, có nghĩa là chỉ có một bản sao cho toàn bộ ứng dụng, và nó sẽ tổ chức nhiều tuyến đường.

  pdf21p yukogaru7 24-10-2010 99 32   Download

 • Microsoft Visual C# is a powerful but simple language aimed primarily at developers creating applications by using the Microsoft .NET Framework. It inherits many of the best features of C++ and Microsoft Visual Basic but few of the inconsistencies and anachronisms, resulting in a cleaner and more logical language. With the advent of C# 2.0 in 2005, several important new features were added to the language, including generics, iterators, and anonymous methods. C# 3.

  pdf673p lqvang02 02-02-2013 108 27   Download

 • Các Bài tập Microsoft Visual Studio.Net

  pdf0p nguyen5 18-11-2009 584 265   Download

 • Bài 1. Xây dựng ứng dụng web đơn giản với Microsoft Visual Studio 2005 và ASP.NET - Làm quen với môi trường Microsoft Visual Studio .NET 2005 Xây dựng ứng dụng web đơn giản WebCalculator o Tạo Project WebApplication o Thiết kế giao diện WebForm o Viết mã lệnh xử lý đơn giản o Chạy, Debug và sửa lỗi chương trình.

  pdf9p vitconsieuquay 18-08-2011 494 125   Download

 • Điều này phát hành của Visual Studio IDE thấy đại tu và nhiều của nó viết lại bằng cách sử dụng WPF và quản lý mã. Việc di chuyển để WPF cho phép Microsoft để làm cho một số bổ sung tuyệt đẹp thẩm mỹ cho IDE, và cũng mở ra khả năng tuỳ biến khi kết hợp với các mới quản lý Khả năng mở rộng Framework (MEF).

  pdf16p yukogaru4 19-09-2010 235 108   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Microsoft Visual Studio
p_strCode=microsoftvisualstudio

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2