intTypePromotion=4
ADSENSE

Miễn giảm phí

Xem 1-20 trên 488 kết quả Miễn giảm phí
 • Bài giảng Chuyên đề: Phí và lệ phí do Bùi Đức Hiền thực hiện trình bày về phí và lệ phí tại Việt Nam; vai trò của phí, lệ phí; khái niệm phí, lệ phí; phân biệt phí, lệ phí với thu và giá dịch vụ; phạm vi điều chỉnh của pháp lệnh phí và lệ phí; nguyên tắc xây dựng chế độ thu; miễn, giảm phí, lệ phí; quản lý Nhà nước về phí, lệ phí và một số nội dung khác.

  ppt48p cocacola_05 22-10-2015 141 23   Download

 • Luật của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 97/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015 về Phí và lệ phí. Luật này quy định về Danh mục phí, lệ phí; người nộp phí, lệ phí; tổ chức thu phí, lệ phí; nguyên tắc xác định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí; thẩm quyền và trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức trong quản lý phí, lệ phí.

  doc24p thoanhon 27-10-2010 576 117   Download

 • Tài liệu tham khảo đơn đề nghị miễn, giảm học phí (dùng cho cha mẹ trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông)(Kèm theo Thông tư liên tịch số 29 /2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)

  pdf2p la-vie 31-12-2010 1602 98   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu đơn đề nghị cấp tiền hỗ trợ miễn giảm học phí (Dùng cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập)

  doc2p caochitam 13-01-2011 1009 92   Download

 • Tài liệu tham khảo đơn đề nghị cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí (dùng cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập)(Kèm theo Thông tư liên tịch số 29 /2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)

  pdf3p la-vie 31-12-2010 471 84   Download

 • Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách miễn giảm học phí đối với học sinh, sinh viên thuộc diện chính sách đang theo học tại các cơ sở giáo dục và đào tạo ngoài công lập

  doc7p tuuyen 17-08-2009 309 58   Download

 • Nghị định quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ nanwm học 2010-2011 đền năm 2014-2015 vừa được Chính phủ ban hành ngày 14/5

  doc3p duytrinhhn06 16-05-2010 269 28   Download

 • Đơn xin miễn giảm học phí dành cho phụ huynh trẻ học mẫu giáo và học sinh phổ thông, mời bạn đọc cùng tham khảo để lập được mẫu đơn đúng tiêu chí và hợp pháp.

  doc5p minhhanhmh 26-02-2014 889 21   Download

 • Đơn xin miễn giảm học phí dành cho học sinh thuộc đối tượng miễn, giảm học phí theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc1p minhhanhmh 26-02-2014 541 19   Download

 • Trong bài báo này, tác giả đã nghiên cứu và vận dụng mô hình SERVQUAL để đánh giá tác động của chính sách miễn giảm thuỷ lợi phí bằng phương pháp định lượng. Kết quả nghiên cứu cho thấy chính sách miễn giảm thuỷ lợi phí là phù hợp, tuy nhiên cần phải quản lý nguồn tài chính ngân sách cấp bù, đơn vị quản lý khai thác phải tiết kiệm nước và nâng cao chất lượng dịch vụ tưới tiêu. Các hộ sử dụng nước phải nâng cao ý thức sử dụng nước có hiệu quả khi không phải trả tiền.

  pdf8p namthangtinhlang_03 10-11-2015 114 16   Download

 • Đề tài luận văn thạc sĩ “Nghiên cứu chính sách miễn giảm thuỷ lợi phí trong hoạt động tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp” nhằm đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào việc nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất một số giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của chính sách thuỷ lợi phí.

  pdf97p trangvuive00 06-12-2017 57 10   Download

 • Tham khảo tài liệu 'miễn,giảm phí thi hành án.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p chuthotaidai 30-09-2010 80 6   Download

 • Miễn giảm phí thi hành án đối với trường hợp thuộc diện miễn, giảm phí thi hành án dân sự Thông tin Lĩnh vực thống kê: Tư pháp Thi hành án dân sự Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan Thi hành án dân sự Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định. Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày đối với trường hợp thuộc diện miễn giảm phí thi hành án Đối tượng thực hiện...

  pdf3p chooicha 16-12-2010 94 4   Download

 • Mẫu đơn đề nghị cấp tiền học miễn giảm học phí dùng cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề và giáo dục đại học công lập. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc5p minhhanhmh 26-02-2014 92 4   Download

 • Thông tin Lĩnh vực thống kê: Tư pháp Thi hành án dân sự Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trưởng thi hành án quận Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan thi hành án cấp huyện Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn; Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Đương sự nộp đơn xin miễn giảm phí thi...

  pdf4p phale_xanh 18-03-2011 116 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thủ tục: miễn, giảm phí thi hành án', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p duakimconuong 16-11-2011 35 2   Download

 • Quyết định số: 55/2007/QĐ-UBND về việc ban hành mức thu, mức trích, cơ quan thu và đối tượng miễn giảm phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf12p ngochuyen1234567 23-10-2015 30 0   Download

 • Bằng các phương pháp điều tra khảo sát, phỏng vấn, phân tích số liệu, tác giả muốn nghiên cứu thực trạng và xây dựng bộ tiêu chí đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả trong kiểm toán chính sách miễn giảm học phí, từ đó làm cơ sở thống nhất chung trong hoạt động kiểm toán chính sách này.

  pdf8p vidoraemi2711 17-06-2019 7 0   Download

 • Nước ta là một nước đi lên từ nông nghiệp, do đó ngành thủy lợi có vai trò rất quan trọng đối với nền kinh tế của đất nước, công tác thủy lợi là biện pháp quan trọng hàng đầu trong việc khôi phục sản xuất nông nghiệp, mở rộng diện tích canh tác, tăng vụ, thâm canh tăng năng suất cây trồng. Công tác thủy lợi nước ta căn bản đáp ứng được yêu cầu của sản xuất nông nghiệp, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai ở các vùng, miền trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của...

  doc21p giacmocothat_mylove 21-05-2010 271 127   Download

 • Thông tư này hướng dẫn Điều 4 đối tượng được miễn học phí; Điều 5 đối tượng được giảm học phí; Điều 6 đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập; Khoản 2,3 Điều 7 cơ chế miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập; Khoản 3, 4 Điều 11 khung học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông; Khoản 1,2,3 Điều 12 học phí đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học của Nghị định 49....

  pdf17p ngovanquang12c3 18-12-2010 213 27   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Miễn giảm phí
p_strCode=miengiamphi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2