intTypePromotion=1
ADSENSE

Mô hình chất lượng

Xem 1-20 trên 2854 kết quả Mô hình chất lượng
 • Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu tính toán hệ số phân tán để mô phỏng chất lượng nước lưu vực sông Cu Đê. Áp dụng phần mềm MIKE 11 tính toán chất lượng nước lưu vực sông Cu Đê. Mời các bạn tham khao!

  pdf26p quaymax8 27-09-2018 45 6   Download

 • Luận văn “Đánh giá chất lượng công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế tại Chi cục Thuế quận 1” được tiến hành vớ i mục đích khảo sát đánh giá của NNT về chất lượng dịch vụ tuyên truyền hỗ trợ về thuế của Chi cục Thuế quận 1 thông qua kiểm định mô hình chất lượng dịch vụ SERVQUAL, cũng như kiểm định mối quan hệ giữa các thành phần của chất lượng dịch vụ với mức độ hài lòng của NNT....

  pdf111p bidao13 17-07-2012 395 141   Download

 • Đề tài phân tích thực trạng chất lượng dịch vụ tín dụng tại vpbank trong những năm gần đây, rút ra những kết quả đạt được, những hạn chế còn tồn tại; xây dựng mô hình nghiên cứu mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ tín dụng và sự thỏa mãn của khách hàng theo mô hình chất lượng dịch vụ servqual; điều chỉnh thang đo các thành phần chất lượng dịch vụ theo mô hình servqual sao cho phù hợp với dịch vụ tín dụng của ngân hàng... Mời các bạn tham khảo.

  pdf22p thangnamvoiva21 02-10-2016 153 62   Download

 • Nhằm trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản: - Lý thuyết cơ sở về các quá trình cơ bản chuyển hoá các chất ô nhiễm trong nguồn nước, các nguyên lý cơ bản xây dựng mô hình chất lượng nước. - Các mô hình chất lượng nước và phạm vi ứng dụng trong thực tiễn.

  pdf15p suatuoiconbo 25-07-2011 208 48   Download

 • XÂY DỰNG MÔ HÌNH LAN TRUYỀN VÀ CHUYỂN HÓA CÁC CHẤT Ô NHIỄM TRONG DÒNG CHẢY 4.1. Phương trình sự lan truỳen chất trong dòng chảy Các mô hình chất lượng nước trong dòng chảy thực chất là các phương trình toán học được dùng để mô tả các quá trình xáo trộn, pha loảng và chuyển hóa các chất trong dòng chảy dựa trên cơ sở định luật bảo toàn khối lượng của các chất ô nhiễm mà chúng ta đang xét trong dòng chảy. Thiết lập mô hình vận chuyển-khuếch tán các chất trong dòng chảy dựa trên cơ sở...

  pdf0p camlaichanh 13-11-2011 143 43   Download

 • THIẾT LẬP VÀ LỰA CHỌN MÔ HÌNH CHẤT LƯỢNG NƯỚC 3.1. Các bước thực hiện xây dựng mô hình chất lượng nước 3.1.1.Bước đầu - Mục đích của việc xây dựng mô hình, vấn đề đặt ra để nghiên cứu là vấn đề gì, tính cấp thiết của vấn đề cần nghiên cứu. - Vấn đề nghiên cứu: cái gì sẽ chuyển biến, thay đổi và sẽ xảy ra trong dòng chảy mà chúng ta nghiên cứu.

  pdf14p suatuoiconbo 25-07-2011 142 38   Download

 • Cơ sở lý thuyết của mô hình chất lượng nước 2.1. Các phương trình cơ bản Mô tả sự xáo trộn và lan truyền các chất ô nhiễm trong dòng chảy dựa trên cơ sở lý thuyết của quá trình khuếch tán rối. Lý thuyết này đã được thừa nhận rộng rãi trên thế giới. Phương trình vi phân cơ bản mô tả quá trình lan truyền và khuếch tán rối vật chất trong dòng chảy dựa trên các giả thiết cơ bản sau : - ...

  pdf19p suatuoiconbo 25-07-2011 100 32   Download

 • CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA MÔ HÌNH CHẤT LƯỢNG NƯỚC 2.1. Các phương trình cơ bản Mô tả sự xáo trộn và lan truyền các chất ô nhiễm trong dòng chảy dựa trên cơ sở lý thuyết của quá trình khuếch tán rối. Lý thuyết này đã được thừa nhận rộng rãi trên thế giới. Phương trình vi phân cơ bản mô tả quá trình lan truyền và khuếch tán rối vật chất trong dòng chảy dựa trên các giả thiết cơ bản sau : - Chất lỏng không nén. -Trị số Reynold đủ lớn để không xét đến hiệu ứng của...

  pdf0p camlaichanh 13-11-2011 125 30   Download

 • Giáo trình Mô hình toán thủy văn có cấu trúc gồm 5 chương cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm mô hình toán thủy văn, mô hình mưa – dòng chảy, mô hình ngẫu nhiên, mô hình toán mạng lưới sông, mô hình chất lượng nước. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf155p thangnamvoiva20 20-09-2016 123 22   Download

 • Bài giảng Quản lý chất lượng cung cấp cho các bạn những kiến thức về khái niệm chất lượng, quản lý chất lượng, mô hình chất lượng, đảm bảo chất lượng, nguyên nhân cần có chất lượng và cải tiến chất lượng, cách tiếp cận chất lượng, nguyên tắc chất lượng, phương pháp chất lượng, chu trình cải tiến chất lượng.

  ppt66p cocacola_02 21-09-2015 150 21   Download

 • THIẾT LẬP VÀ LỰA CHỌN MÔ HÌNH CHẤT LƯỢNG NƯỚC 3.1. Các bước thực hiện xây dựng mô hình chất lượng nước 3.1.1.Bước đầu - Mục đích của việc xây dựng mô hình, vấn đề đặt ra để nghiên cứu là vấn đề gì, tính cấp thiết của vấn đề cần nghiên cứu. - Vấn đề nghiên cứu: cái gì sẽ chuyển biến, thay đổi và sẽ xảy ra trong dòng chảy mà chúng ta nghiên cứu. - Khả năng cho phép chúng ta nghiên cứu. Các yếu tố cần xác định cũng như khả năng và điều kiện cho phép chúng...

  pdf0p camlaichanh 13-11-2011 159 16   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu này là so sánh hai mô hình chất lượng kỹ thuật/chức năng và SERVQUAL để tìm ra mô hình giải thích tốt nhất về sự hài lòng của sinh viên đối với dịch vụ thư viện. Hai mô hình này được kiểm định với 347 sinh viên thuộc Đại học Quốc gia TPHCM.

  pdf11p thorthor1234 24-05-2018 59 3   Download

 • Bài viết này xem xét sự phát triển, phân loại và sự chuẩn hóa của mô hình chất lượng nước mặt. Kết quả của nghiên cứu có thể giúp các cơ quan quản lý môi trường đảm bảo tính nhất quán trong việc lựa chọn áp dụng mô hình chất lượng nước phù hợp cho các mục đích cụ thể.

  pdf7p vihampshire2711 11-03-2021 21 2   Download

 • Đề tài xây dựng mô hình nghiên cứu lý thuyết về chất lượng dịch vụ y tế; điều chỉnh thang đo các thành phần chất lượng dịch vụ y tế; kiểm định mô hình giả thuyết và xác định các thành phần chất lượng dịch vụ y tế tác động đến sự hài lòng của khách hàng tại Bệnh viện chuyên khoa Ngoại Thần kinh Quốc tế.

  pdf122p sonhalenh06 03-05-2021 5 0   Download

 • CÁC PHẦN MỀM TÍNH TOÁN, MÔ PHỎNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC PHỔ BIẾN Với các mục đích nghiên cứu, mô phỏng trên các đối tượng khác nhau nên các MHCLN rất phong phú và đa dạng. Theo hướng dẫn của ngân hàng thế giới (WB) trong lĩnh vực ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm đối với các dự án phát triển và các ứng dụng trong thực tiễn trên thế giới cũng như nước ta trong vài năm gần đây, thường sử dụng các phần mền sau để tính toán mô phỏng chất lượng nước : ...

  pdf4p suatuoiconbo 25-07-2011 140 28   Download

 • CÁC PHẦN MỀM TÍNH TOÁN, MÔ PHỎNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC PHỔ BIẾN Với các mục đích nghiên cứu, mô phỏng trên các đối tượng khác nhau nên các MHCLN rất phong phú và đa dạng. Theo hướng dẫn của ngân hàng thế giới (WB) trong lĩnh vực ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm đối với các dự án phát triển và các ứng dụng trong thực tiễn trên thế giới cũng như nước ta trong vài năm gần đây, thường sử dụng các phần mền sau để tính toán mô phỏng chất lượng nước ...

  pdf0p camlaichanh 13-11-2011 110 17   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp Hệ thống thông tin địa lý: Ứng dụng mô hình Aermod và kỹ thuật GIS mô phỏng chất lượng không khí tại khu vực sông Thị Vải tìm hiểu, ứng dụng mô hình Aermod mô phỏng lan truyền chất lượng không khí của các nhà máy tại khu vực nghiên cứu; sử dụng kỹ thuật GIS thành lập bản đồ mô phỏng chất lượng không khí của khu vực sông Thị Vải.

  pdf70p maiyeumaiyeu19 07-11-2016 66 5   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu: Tìm hiểu chung về hiện trạng chất lượng nước sông Bàn Thạch – Thành phố Tam Kỳ – Quảng Nam. Mô phỏng chất lượng nước của sông Bàn Thạch bằng mô hình Mike 11. Trên cơ sở đó xây dựng luận cứ khoa học để giám sát, dự báo ô nhiễm nước mặt sông Bàn Thạch – Thành phố Tam Kỳ – Quảng Nam. Mời các bạn tham khảo!

  pdf26p quaymax8 27-09-2018 46 5   Download

 • Các nghiên cứu chỉ ra rằng hơn 90% trẻ em ở độ tuổi dưới 5 tuổi ở TP.HCM bị bệnh liên quan đến đường hô hấp. Mục tiêu của nghiên cứu này là: (1) nghiên cứu sự hình thành của các đám khói ô nhiễm trong thời kỳ 3 ngày vào tháng 2 năm 2006 và (2) ước lượng sai số trong các kết quả của mô phỏng chất lượng không khí cho TP.HCM. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng chùm khói Ôzone (O3) hình thành ở phía tây bắc của thành phố.

  pdf14p thorthor1234 24-05-2018 34 0   Download

 • Bài báo trình bày nội dung về các mô hình chất lỏng của hỗn hợp khí C2H4-N2 đóng vai trò quan trọng trong các ứng dụng công nghiệp khác nhau. Các tính chất plasma bao gồm tính biến động năng lượng, hệ số khuếch tán năng lượng và hệ số tỷ lệ theo các mật độ khác nhau của khí C2H4 trong hỗn hợp khí C2H4-N2 được tính toán bằng phần mềm Bolsig+ dựa trên các bộ tiết diện va chạm electron tin cậy của các phân tử C2H4 và N2.

  pdf7p hanh_tv21 08-03-2019 18 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Mô hình chất lượng
p_strCode=mohinhchatluong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2