intTypePromotion=1
ADSENSE

Mô hình công ty đại chúng

Xem 1-20 trên 88 kết quả Mô hình công ty đại chúng
 • Đề tài Quy định pháp luật về công ty đại chúng nhằm trình bày các nội dung chính: quy định chung về công ty đại chúng, quyền và nghĩa vụ công ty đại chúng, quy định về quản trị công ty đại chúng.

  pdf34p canon_12 31-03-2014 208 37   Download

 • Đề tài Tổ chức bộ máy quản lý của công ty đại chúng công ty đại chúng nhằm trình bày các nội dung chính như: : mô hình tổ chức công ty cổ phần, mô hình tổ chức công ty đại chúng.

  pdf17p canon_12 29-03-2014 69 14   Download

 • Luận văn nghiên cứu làm rõ khái niệm và khung pháp luật và thể chế cho quản trị công ty nói chung và quản trị công ty đại chúng nói riêng, mô hình, cách thức quản trị Công ty đại chúng ở Việt Nam và các nước trên thế giới.

  pdf19p truongtien_08 03-04-2018 37 4   Download

 • Luận án hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến quản trị công ty đại chúng niêm yết trên sàn chứng khoán; đồng thời, thông qua nghiên cứu đánh giá thực trạng Quản trị công ty đại chúng niêm yết trên sàn chứng khoán Hà Nội theo Mô hình thẻ điểm Quản trị công ty của OECD, luận án đề xuất các giải pháp phù hợp, hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng quản trị công ty.

  pdf27p caygaocaolon7 17-09-2020 35 2   Download

 • (Ban hành kèm theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng) BỘ TÀI CHÍNH -------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ĐIỀU LỆ MẪU ÁP DỤNG CHO CÁC CÔNG TY ĐẠI CHÚNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN .(Tên công ty) ......, Ngày....tháng .... năm 20.. .MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ Điều 1. Giải thích thuật ngữ II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH,...

  pdf44p keocauvong 25-06-2013 99 10   Download

 • Cổ phiếu được hiểu đơn giản là giấy tờ có giá xác nhận quyền sở hữu cổ phần của doanh nghiệp. Rất nhiều công ty quyết định chon phương án phát hành cổ phiếu để phục vụ cho kế hoạch tăng trưởng của mình. Cổ phiếu là đại diện cho quyền sở hữu doanh nghiệp của mỗi cổ đông, vì thế doanh nghiệp không có trách nhiệm phải hoàn trả lại số tiền góp vốn đó cho những chủ sở hữu cổ phiếu doanh nghiệp của mình....

  pdf86p bluesky_12 19-12-2012 377 90   Download

 • Giả thuyết, giả định của mô hình Solow: Mô hình tăng trưởng Solow chỉ ra ảnh hưởng của tiết kiệm, tỷ lệ tăng dân số và tiến bộ công nghệ đối với sự tăng trưởng theo thời gian của sản lượng. Mô hình Solow được nghiên cứu trong mô hình cổ điển về nền kinh tế. Đặc trưng cơ bản của mô hình cổ điển là chúng giả định giá cả linh hoạt. Hầu hết các nhà kinh tế đều nhất trí rằng giả định này nhằm mô tả hoạt động của nền kinh tế trong thời hạn dài. Mô...

  pdf5p tiennuhoiai 08-07-2010 682 171   Download

 • Chuyên đề kế toán các khoản nợ phải trả người bán, vay ngắn hạn, vay dài hạnvà nhận ký cược ký quỹ dài hạn là một vấn đề rất quan trọng trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nó phản ánh chung nhất kết quả chất lượng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chungvà công ty TNHH SELTA nói riêng. Đối với tất cả các doanh nghiệp không chỉ cứ công ty TNHH SELTA đều cần phải có lợi nhuận để tái đầu tư và phát triển sản xuất, nhưng việc có lợi nhuận hay không, nhiều...

  doc60p elirabetter 30-09-2009 385 214   Download

 • Chương này sẽ trình bày các vấn đề cơ bản về các thành viên của Sở giao dịch chứng khoán-các công ty chứng khoán. Chúng ta sẽ tìm hiểu về mô hình, các nghiệp vụ của công ty chứng khoán cũng như vai trò của chúng đối với thị trường chứng khoán nói chung.

  pdf9p huemanvdoc 24-11-2009 321 185   Download

 • Giới thiệu về hệ thống quản lý chất lượng toàn diện TQM: Chất lượng vốn là điểm yếu kém kéo dài nhiều năm ở nước ta trong nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung. Ở Việt Nam hiện nay đã có nhiều doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng quốc tế. Ngày nay chúng ta biết đến một mô hình quản lý chất lượng toàn diện (TQM) đã thành công rực rỡ ở Nhật. Để cải tiến không ngừng chất lượng sản phẩm, dịch vụ quản lý chất lượng toàn diện (TQM) là một biện...

  pdf14p tulip_12 14-01-2013 448 124   Download

 • Thị trường chứng khoán Việt Nam không nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng của “cơn bão” khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, thậm chí, trong những giai đoạn nhất định, nó còn có những biểu hiện biến động “quá mức” so với mức độ của những nhân tố tác động trong và ngoài nước. Tuy hoạt động công bố thông tin vẫn được thực hiện theo Luật định nhưng chỉ khi nguy cơ phá sản của công ty niêm yết xảy ra, các nhà quản lý và thị trường mới được biết và tổn thất là không thể tránh khỏi. ...

  doc7p hongdtket 17-05-2010 216 113   Download

 • Bản thân các vi mạch (IC: integrated circuit) này tuy không có nhiều hiệu quả sử dụng nhưng khi là một phần của máy tính đơn board (single-board computer) chúng trở thành phần trung tâm trong các sản phẩm có ích dùng để nghiên cứu và thiết kế. Các máy tính đơn board này, trong đó có D2 của Motorola, KIM-1 của MOS Technology và SDK-85 của Intel là đáng nhớ nhất, đã nhanh chóng xâm nhập vào các phòng thí nghiệm thiết kế của trường trung học, trường đại học và các công ty điện tử. ...

  pdf7p dangcay_20 09-10-2010 178 53   Download

 • Nhiều nhà phân tích xem lợi tức cổ phần có mối quan hệ với giá trị thực của công ty trong dài hạn : nó ít biến động hơn lợi nhuận hiện hành. Việc sử dụng mô hình DDM có vẻ phù hợp đối với những công ty có khả năng sinh lời và ở giai đoạn trưởng thành, và không tiến triển trong những ngành đang tăng trưởng nhanh.

  pdf31p xuka_12 18-12-2013 307 33   Download

 • Đất nước ta đã và đang đẩy mạnh công cuộc đổi mới chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường theo định hướng Xã hội chủ nghĩa có sự điều tiết và quản lý vĩ mô của Nhà nước. Đây là một điều kiện rất thuận lợi cho các Doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp sản xuất nói riêng tiếp xúc với thị trường thế giới với những công nghệ và kỹ thuật tiên tiến cùng với mô hình tổ chức và phương pháp quản lý mới , hiện đại.Sức sản...

  pdf13p hotmoingay5 19-01-2013 122 25   Download

 • Nội dung nghiên cứu: bài nghiên cứu dựa trên mô hình Ohlson (1995) và lý thuyết trong bài nghiên cứu của Aboody, Hughes & Liu (2002) để nghiên cứu mối liên hệ giữa giá CP và TT BCTC trong điều kiện nới lỏng giả thiết thị trường hiệu quả trên TTCK Việt Nam. Đối tượng nghiên cứu là giá CP và TT BCTC của mẫu gồm 77 công ty niêm yết tại Sở GDCK TP HCM qua 4 năm là 2009, 2010, 2011, 2012.

  pdf108p minhmuimui 22-09-2014 92 22   Download

 • Trong bối cảnh của ta, khi bàn về đề tài trên thì có câu hỏi là: quản trị nào? Sở dĩ vậy là vì danh từ quản trị dùng ở ta. Các văn bản chính thức quy định “Quản trị công ty” là “corporate governance” và dành cho các công ty niêm yết; trong khi “management” - dẫu không được dịch chính thức - cũng là “quản trị”.

  pdf10p hoangkha04 10-11-2010 90 21   Download

 • CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THUỶ SẢN CỬU LONG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2008 A. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển: I. Lịch sử hình thành và phát triển: Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang tiền thân là Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang. Với 23 năm kinh nghiệm nuôi trồng thủy sản từ những ngày đầu tiên của phong trào nuôi cá tra, basa theo mô hình công nghiệp tại An Giang năm 1986, đến năm 2003 các thành viên gia đình đã thành...

  pdf0p muaythai6 15-11-2011 118 12   Download

 • Như vậy, điều kiện thành lập công ty chứng khoán có sự khác nhau ở các nước trên thế giới. Tùy theo đặc thù mỗi quốc gia, các công ty chứng khoán cũng được tổ chức theo nhiều mô hình khác nhau. 1.3. Công ty chứng khoán ở một số nước trên thế giới. Trên thế giới có ba mô hình công ty chứng khoán cơ bản: Thứ nhất: là mô hình ngân hàng đa năng toàn phần. Trong mô hình này không có sự tách biệt nào giữa hoạt động ngân hàng và hoạt động kinh doanh chứng...

  pdf8p ttcao7 25-08-2011 40 8   Download

 • Mã HSC (CTCP Hacinco) là một trong 6 mã CP đầu tiên được giao dịch tại HNX vào năm 2005, nhưng cũng đồng thời là CP có thanh khoản kém nhất trong lịch sử TTCK Việt Nam. Năm 2008 CP này có 11 phiên giao dịch; trong năm 2009 chỉ có 1 phiên giao dịch. Ngày 15/12/2009, HSC đã chính thức hủy niêm yết tại HNX, lúc đó số cổ đông của HSC chưa đủ 100 - điều kiện tối thiểu của công ty đại chúng. Thời điểm HSC ra đi, CP này có thị giá xấp xỉ 18.0, mức cao...

  pdf3p bibocumi14 09-11-2012 41 3   Download

 • Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định các nhóm yếu tố tác động đến thù lao Hội đồng quản trị (BOD). Trên cơ sở khảo sát lý thuyết và các nghiên cứu thực nghiệm liên quan, các nhóm yếu tố này bao gồm: (i) đặc điểm công ty và (ii) đặc điểm HĐQT. Mô hình nghiên cứu được thực hiện thông qua việc phân tích 80 công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM với 412 quan sát giai đoạn 2006-2012.

  pdf14p sieunhansoibac5 18-04-2018 44 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Mô hình công ty đại chúng
p_strCode=mohinhcongtydaichung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2