intTypePromotion=1
ADSENSE

Mô hình của Marx

Xem 1-15 trên 15 kết quả Mô hình của Marx
 • Bài giảng Các mô hình tăng trưởng kinh tế nhằm trình bày các nội dung chính: Tăng trưởng kinh tế: là cách diễn đạt quan điểm cơ bản nhất về sự tăng trưởng kinh tế thông qua các biến số kinh tế và mối quan hệ giữa chúng, các mô hình tăng trưởng kinh tế, mô hình Cổ điển, mô hình của Marx, mô hình Tân Cổ điển, mô hình của Keynes, lý thuyết tăng trưởng kinh tế hiện đại.

  pdf64p acc_12 01-04-2014 453 60   Download

 • Bài thuyết trình nhóm Kinh tế phát triển - Chương 2: Các mô hình tăng trưởng kinh tế trinh bày về mô hình cổ điển và tăng trưởng kinh tế, mô hình của K.marx về tăng trưởng kinh tế, mô hình tân cổ điển về tăng trưởng kinh tế, mô hình của Keynes về tăng trưởng kinh tế, lý thuyết tăng trưởng kinh tế hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

  ppt28p vantuyettrinhece 17-10-2016 175 24   Download

 • Bài giảng "Kinh tế phát triển - Chương 3: Một số mô hình tăng trưởng kinh tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, một số mô hình tăng trưởng kinh tế (mô hình cổ điển, mô hình của K. Marx, mô hình Tân Cổ điển, mô hình trường phái Keynes, lý thuyết tăng trưởng kinh tế hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf28p doinhugiobay_06 12-12-2015 94 11   Download

 • Mô hình CAPM của W. Sharpe - mô hình nổi tiếng định giá cổ phiếu trong nền kinh tế thị trường hiện đại ra đời vào năm 1964 và là một thành tựu nổi bật của kinh tế học tài chính hiện đại. Lý thuyết tỉ suất lợi nhuận bình quân của Marx được viết vào giữa thế kỷ XIX khi ông phân tích về chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh trong tác phẩm kinh điển, Bộ “Tư bản”.

  pdf4p vivientiane2711 01-07-2020 7 1   Download

 •  Bài giảng "Kinh tế học phát triển - Chương 3: Các mô hình tăng trưởng kinh tế" cung cấp cho người học các kiến thức:  Khái niệm mô hình kinh tế, các mô hình tăng trưởng kinh tế (mô hình Cổ điển, mô hình của K. Marx, mô hình Tân Cổ điển, mô hình trường phái Keynes, lý thuyết tăng trưởng kinh tế hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt74p doinhugiobay_06 14-12-2015 58 11   Download

 • Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 3 do ThS. Hoàng Bảo Trâm biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm lý thuyết về sự giới hạn của tài nguyên, lý thuyết của A.Smith và D.Ricardo, mô hình của K.Marx, mô hình Rostow, lý thuyết tăng trưởng cân bằng, mô hình Harrod – Domar, mô hình bẫy cân bằng ở mức thấp, mô hình Solow.

  pdf43p sangbanmai_0906 17-01-2018 42 5   Download

 • Kiến trúc thượng tầng hay Thượng tầng kiến trúc là một khái niệm trong chủ nghĩa duy vật lịch sử của Marx và Ph.Ăng-ghen đưa ra dùng để mô tả toàn bộ hệ thống kết cấu các hình thái ý thức xã hội cùng với các thiết chế chính trị-xã hội tương ứng, được hình thành trên một cơ sở hạ tầng nhất định. Theo đó, kiến trúc thượng tầng là toàn bộ những quan điểm chính trị, pháp quyền, triết học, đạo đức, tôn giáo, nghệ thuật, v.v. cùng với những thiết chế xã hội tương ứng như nhà...

  pdf13p bookstore_1 10-01-2013 173 32   Download

 • Các đảng chính trị và các phong trào Marxist đã suy giảm đáng kể về ảnh hưởng từ sự sụp đổ của Liên bang Xô viết, với một số ngoại lệ, có lẽ đáng chú ý nhất là Nepal. Ngoài ra, sau khi Liên Xô đã sụp đổ nhưng tại châu Mỹ, hàng triệu người vẫn chống đối mô hình tự do mới của chế độ tư bản, mà đi theo con đường độc lập.

  pdf57p banhtrangphoisuong 28-04-2011 48 2   Download

 • Bạn nên bắt đầu đọc phần giới thiệu về Heilbronner, phần này bàn về sự phát triển của Chủ Nghĩa Tư Bản, về một xã hội được định hình như một nền kinh tế. Phần lớn giới thiệu của Heilbronner dựa vào những quan điểm của Karl Polanyi, mà các tác phẩm của ông này (đặt biệt là quyển Sự Thay Đổi Lớn ~ The Great Transformation ) -- tất cả đều dựa vào ý tưởng của Marx.

  pdf11p hoangkha04 10-11-2010 116 16   Download

 • Quan điểm của chủ nghĩa Marx-Lenin về bản chất con người? Vận dụng giải thik "ở bầu thì tròn, ở ống thì dài", "gần mực thì đen, gần đèn thì sáng"? Đề 2: Quy luật về sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất. Đề thi kinh tế chính trị 2 Đề thi kinh tế chính trị 2 Giảng viên : Thầy Lê Hùng Hình thức : đề mở 90 min , chẳn lẻ , trắc nghiệm DS 20 câu

  pdf4p nhungmuadauyeu123 19-06-2013 119 8   Download

 • Nghiên cứu về xã hội, Marx xuất phát từ cuộc sống của con người hiện thực. Marx nhận thấy, trong tất cả các hoạt động của con người, hoạt động sản xuất vật chất giữ vai trò quyết định.

  ppt32p nobita_12 16-11-2013 75 5   Download

 • Trong lịch sử xã hội nhân loại, tồn tại nhiều hình thức tổ chức quản lý xã hội. Mỗi loại hình thái kinh tế-xã hội, theo quan điểm của chủ nghĩa Marx-Lenin, tương ứng với một cơ cấu tổ chức quản lý xã hội. Tuy nhiên, sự khác biệt về văn hóa chính trị đã tạo nên tính năng động, tính sáng tạo của các chủ thể xã hội tìm tòi các cách thức, con đường và khai thông tạo dựng các mô hình quản lý đặc thù.

  pdf7p ironman1234 06-06-2018 18 3   Download

 • Bài viết trình bày quan điểm của chủ nghĩa Marx – Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ trực tiếp ở Việt Nam; mở rộng và phát triển các hình thức dân chủ trực tiếp ở Việt Nam.

  pdf7p kequaidan 07-10-2019 7 0   Download

 • Lời mở đầu Lý luận hình thái kinh tế – xã hội là lý luận cơ bản và giữ một vị trí hết sức quan trọng của chủ nghĩa duy vật lịch sử do K.Marx xây dựng nên. Lý luận hình thái kinh tế - xã hội đã được thừa nhận là lý luận khoa học và là phương pháp luận cơ bản trong việc nghiên cứu lĩnh vực học. Nhờ có lý luận hính thaí kinh tế – xã hội, lần đầu tiên trong lịch sử xã hội học K. Marx đã chỉ rõ nguồn gốc, động lực bên...

  pdf9p caott9 20-07-2011 312 51   Download

 • Lời mở đầu Lý luận hình thái kinh tế – xã hội là lý luận cơ bản và giữ một vị trí hết sức quan trọng của chủ nghĩa duy vật lịch sử do K.Marx xây dựng nên. Lý luận hình thái kinh tế - xã hội đã được thừa nhận là lý luận khoa học và là phương pháp luận cơ bản trong việc nghiên cứu lĩnh vực học. Nhờ có lý luận hính thaí kinh tế – xã hội, lần đầu tiên trong lịch sử xã hội học K. Marx đã chỉ rõ nguồn gốc, động lực bên...

  pdf6p bichtram8510 19-05-2011 84 18   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Mô hình của Marx
p_strCode=mohinhcuamarx

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2