intTypePromotion=3

Bài giảng Chương 2: Các mô hình tăng trưởng kinh tế (2014)

Chia sẻ: Sdfcdxgvf Sdfcdxgvf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:64

0
393
lượt xem
60
download

Bài giảng Chương 2: Các mô hình tăng trưởng kinh tế (2014)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Các mô hình tăng trưởng kinh tế nhằm trình bày các nội dung chính: Tăng trưởng kinh tế: là cách diễn đạt quan điểm cơ bản nhất về sự tăng trưởng kinh tế thông qua các biến số kinh tế và mối quan hệ giữa chúng, các mô hình tăng trưởng kinh tế, mô hình Cổ điển, mô hình của Marx, mô hình Tân Cổ điển, mô hình của Keynes, lý thuyết tăng trưởng kinh tế hiện đại.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chương 2: Các mô hình tăng trưởng kinh tế (2014)

 1. Chương 2 Các mô hình tăng trưởng kinh tế
 2. Nội dung chính • Khái niệm • Các mô hình 3/20/2014 Chương 2. Các mô hình tăng trưởng 2 kinh tế
 3. Mô hình tăng trưởng kinh tế: Khái niệm • Là cách diễn đạt quan điểm cơ bản nhất về sự tăng trưởng kinh tế thông qua các biến số kinh tế và mối quan hệ giữa chúng 3/20/2014 Chương 2. Các mô hình tăng trưởng 3 kinh tế
 4. Các mô hình tăng trưởng kinh tế • Mô hình Cổ điển • Mô hình của Marx • Mô hình Tân Cổ điển • Mô hình của Keynes • Lý thuyết tăng trưởng kinh tế hiện đại 3/20/2014 Chương 2. Các mô hình tăng trưởng 4 kinh tế
 5. Mô hình cổ điển • Các tác giả tiêu biểu • Những quan điểm cơ bản 3/20/2014 Chương 2. Các mô hình tăng trưởng 5 kinh tế
 6. Mô hình cổ điển: Các tác giả tiêu biểu • Adam Smith • David Ricardo 3/20/2014 Chương 2. Các mô hình tăng trưởng 6 kinh tế
 7. Adam Smith (1723 –1790) • Người sáng lập ra kinh tế học • Tác phẩm “Của cải của các nước” (1776) 3/20/2014 Chương 2. Các mô hình tăng trưởng 7 kinh tế
 8. A. Smith: “Của cải của các nước” • Học thuyết về giá trị lao động • Học thuyết bàn tay vô hình • Lý thuyết về phân phối thu nhập 3/20/2014 Chương 2. Các mô hình tăng trưởng 8 kinh tế
 9. A. Smith: Học thuyết về giá trị lao động • Lao động chứ không phải đất đai hay tiền bạc là nguồn gốc tạo ra của cải cho xã hội. 3/20/2014 Chương 2. Các mô hình tăng trưởng 9 kinh tế
 10. A. Smith: Học thuyết bàn tay vô hình (1/2) • “Mọi cá nhân không có ý định thúc đẩy lợi ích công cộng, mà chỉ nhằm vào lợi ích riêng của mình. Và ở đây, cũng như trong nhiều trường hợp khác, người đó được một bàn tay vô hình dẫn dắt để phục vụ một mục đích không nằm trong ý định của mình”  vai trò của cá nhân. 3/20/2014 Chương 2. Các mô hình tăng trưởng 10 kinh tế
 11. A. Smith: Học thuyết bàn tay vô hình (2/2) “Bạn nghĩ rằng bạn đang giúp cho hệ thống kinh tế bằng những quản lý đầy ý định tốt đẹp và bằng những hành động can thiệp của mình. Không phải như vậy đâu. Hãy để mặc, hãy để mọi sự việc xảy ra, đừng nhúng tay vào. Dầu nhờn của lợi ích cá nhân sẽ làm cho các bánh xe kinh tế hoạt động một cách gần như kỳ diệu. Không ai cần kế hoạch, không cần quy tắc. Thị trường sẽ giải quyết tất cả.” vai trò của chính phủ. 3/20/2014 Chương 2. Các mô hình tăng trưởng 11 kinh tế
 12. A. Smith: Lý thuyết về phân phối thu nhập • “Ai có gì được nấy”  công bằng và hợp lý. 3/20/2014 Chương 2. Các mô hình tăng trưởng 12 kinh tế
 13. D. Ricardo (1772-1823) • Tác giả cổ điển xuất sắc nhất • Tác phẩm “Các nguyên tắc của chính trị kinh tế học và thuế khoá” (1817) 3/20/2014 Chương 2. Các mô hình tăng trưởng 13 kinh tế
 14. D. Ricardo: Các yếu tố của tăng trưởng (1/2) • R, L, K • R, L, K kết hợp với nhau theo một tỷ lệ cố định và duy nhất • Đường đồng sản lượng có hình chữ L 3/20/2014 Chương 2. Các mô hình tăng trưởng 14 kinh tế
 15. D. Ricardo: Đường đồng sản lượng K K2 Y2 K1 Y1 L1 L2 L 3/20/2014 Chương 2. Các mô hình tăng trưởng 15 kinh tế
 16. D. Ricardo: Các yếu tố của tăng trưởng (2/2) • R là yếu tố quan trọng nhất • R là giới hạn của tăng trưởng • R là yếu tố có điểm dừng • NN là ngành quan trọng nhất 3/20/2014 Chương 2. Các mô hình tăng trưởng 16 kinh tế
 17. D. Ricardo: Hao phí các yếu tố sản xuất • CN: hiệu quả tăng theo quy mô • NN: hiệu quả giảm theo quy mô 3/20/2014 Chương 2. Các mô hình tăng trưởng 17 kinh tế
 18. D. Ricardo: Đặc điểm của nền kinh tế bế tắc • Địa tô cao • Tiền công ở mức tối thiểu • Lợi nhuận dường như bằng không • Tích luỹ tư bản và gia tăng dân số ngừng lại 3/20/2014 Chương 2. Các mô hình tăng trưởng 18 kinh tế
 19. D. Ricardo: Giải pháp khắc phục tình trạng bế tắc • XK hàng công nghiệp để NK lương thực rẻ hơn từ nước ngoài, hoặc • Phát triển CN để tác động vào NN. 3/20/2014 Chương 2. Các mô hình tăng trưởng 19 kinh tế
 20. D. Ricardo: Phân chia các nhóm người và thu nhập trong xã hội Theo sở hữu các yếu tố sản xuất: • Địa chủ  địa tô • Tư bản  lợi nhuận • Công nhân  tiền lương Tổng thu nhập xã hội = Địa tô + Lợi nhuận + Tiền lương 3/20/2014 Chương 2. Các mô hình tăng trưởng 20 kinh tế

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản