Bài giảng Kinh tế vi mô 2: Chương 1 - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Trần Văn Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
16
lượt xem
2
download

Bài giảng Kinh tế vi mô 2: Chương 1 - ĐH Thương Mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kinh tế vi mô 2: Chương 1 gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Mở rộng lý thuyết sản xuất và chi phí sản xuất, cấu trúc thị trường và quyết định về giá, rủi ro, bất định và lý thuyết trò chơi, cân bằng tổng thể và hiệu quả kinh tế,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế vi mô 2: Chương 1 - ĐH Thương Mại

8/9/2017<br /> <br /> LOGO<br /> <br /> LOGO<br /> <br /> Chương 1<br /> <br /> Kinh tế vi mô 2<br /> <br /> TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ VI MÔ 2<br /> <br /> (Microeconomics 2)<br /> <br /> Bộ môn Kinh tế vi mô<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI<br /> 1<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> 1.1. Đối tượng và nội dung nghiên cứu<br /> Kinh tế vi mô 2<br /> <br /> Nội dung chương 1<br /> <br /> TM<br /> <br /> <br /> <br /> Đối tượng nghiên cứu<br /> <br /> Kinh tế học:<br />  Là môn khoa học nghiên cứu cách thức mà cá nhân<br /> và xã hội lựa chọn việc sử dụng nguồn lực khan<br /> hiếm của mình như thế nào.<br /> <br /> Nội dung nghiên cứu<br /> <br /> Công cụ nghiên cứu<br /> <br /> <br /> <br /> Kinh tế học vi mô:<br />  Là một bộ phận của kinh tế học chuyên nghiên cứu<br /> và phân tích các hành vi của các tác nhân trong nền<br /> kinh tế: người tiêu dùng, doanh nghiệp và Chính phủ<br /> <br /> _T<br /> <br /> Phương pháp nghiên cứu<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> Đối tượng nghiên cứu<br /> <br /> Nội dung nghiên cứu<br /> <br /> <br /> Phân tích cầu<br /> <br /> <br /> <br /> Mở rộng lý thuyết sản xuất và chi phí sản xuất<br /> <br /> <br /> <br /> Cấu trúc thị trường và quyết định về giá<br /> <br /> <br /> <br /> Rủi ro, bất định và lý thuyết trò chơi<br /> <br />  Người tiêu dùng  tối đa hóa lợi ích<br /> <br /> <br /> <br /> Cân bằng tổng thể và hiệu quả kinh tế<br /> <br />  Doanh nghiệp  tối đa hóa lợi nhuận<br /> <br /> <br /> <br /> Thị trường các yếu tố sản xuất<br /> <br />  Chính phủ  tối đa hóa phúc lợi xã hội<br /> <br /> <br /> <br /> Những khuyết tật của thị trường và vai trò của<br /> Chính phủ<br /> <br /> Đối tượng nghiên cứu là hành vi kinh tế của các tác<br /> nhân trong nền kinh tế<br />  Sự lựa chọn kinh tế tối ưu của người tiêu dùng,<br /> doanh nghiệp và chính phủ<br /> <br /> 4<br /> <br /> 5<br /> <br /> 1<br /> <br /> 8/9/2017<br /> <br /> 1.2. Phương pháp và công cụ nghiên cứu<br /> Kinh tế vi mô 2<br /> <br /> Công cụ nghiên cứu<br /> <br /> * Phương pháp nghiên cứu<br /> <br /> <br /> Phương pháp so sánh tĩnh<br /> <br /> <br /> <br /> Phương pháp phân tích thống kê và mô hình kinh tế<br /> <br /> Bảng biểu<br /> <br /> lượng<br /> <br /> Mô hình<br /> kinh tế<br /> <br /> Hàm số<br /> <br /> <br /> <br /> Phương pháp cân bằng tổng quát<br /> <br /> <br /> <br /> Quan hệ nhân quả<br /> <br /> Đồ thị<br /> <br /> 6<br /> <br /> 7<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> Mô hình kinh tế<br /> <br /> 1.3. Mô hình kinh tế<br /> <br /> TM<br /> <br /> <br /> <br /> Đặc điểm chung<br /> của mô hình<br /> kinh tế<br /> <br /> Mô hình kinh tế là sự đơn giản hóa thực thể<br /> <br /> kinh tế bằng cách giữ lại các chi tiết quan<br /> trọng nhất của thực thể và loại bỏ các chi tiết<br /> <br /> _T<br /> <br /> không quan trọng.<br /> <br /> Giả định các yếu<br /> tố khác không<br /> thay đổi<br /> <br /> Giả định tối ưu<br /> hóa<br /> <br /> 8<br /> <br /> 9<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> Mô hình kinh tế<br /> <br /> Một số mô<br /> hình kinh tế cơ<br /> bản<br /> <br /> KẾT THÚC CHƯƠNG 1<br /> <br /> • Mô hình cung – cầu Marshall<br /> • Mô hình cân bằng tổng quát<br /> • Các phát triển hiện đại<br /> <br /> 10<br /> <br /> 11<br /> <br /> 2<br /> <br />
Đồng bộ tài khoản