intTypePromotion=1
ADSENSE

Mô hình cực đại hóa

Xem 1-20 trên 128 kết quả Mô hình cực đại hóa
 • Luận án trình bày một số kiến thức nền tảng; ngẫu nhiên hóa thuật toán tối ưu giải bài toán suy diễn hậu nghiệm trong mô hình chủ đề; tổng quát hóa thuật toán tối ưu giải bài toán MAP không lồi trong mô hình chủ đề; ngẫu nhiên bernoulli cho bài toán MAP không lồi và ứng dụng.

  pdf131p gaocaolon6 30-07-2020 15 5   Download

 • Luận án với mục tiêu đề xuất bốn thuật toán tối ưu ngẫu nhiên OPE1, OPE2, OPE3 và OPE4 giải bài toán suy diễn hậu nghiệm trong mô hình chủ đề có bản chất là bài toán tối ưu không lồi thông qua việc sử dụng phân phối xác suất đều kết hợp với dùng hai chuỗi biên ngẫu nhiên xấp xỉ cho hàm mục tiêu ban đầu, trong đó các đề xuất có đảm bảo về cơ sở lý thuyết và thực nghiệm. Thuật toán tối ưu ngẫu nhiên GOPE giải bài toán MAP không lồi trong mô hình chủ đề thông qua sử dụng phân phối Bernoulli với tham số p ∈ (0, 1) thích hợp.

  pdf27p gaocaolon6 30-07-2020 34 0   Download

 • rong toán học, thuật ngữ tối ưu hóa chỉ tới việc nghiên cứu các bài toán có dạng Cho trước: một hàm f : A \to R từ tập hợp A tới tập số thực Tìm: một phần tử x0 thuộc A sao cho f(x0) ≤ f(x) với mọi x thuộc A ("cực tiểu hóa") hoặc sao cho f(x0) ≥ f(x) với mọi x thuộc A ("cực đại hóa"). Một phát biểu bài toán như vật đôi khi được gọi là một quy hoạch toán học (mathematical program). Nhiều bài toán thực tế và...

  pdf154p namson94 14-07-2012 279 82   Download

 • Quy hoạch nguyên 1. Phương pháp cắt Gomory giải bài toán quy hoạch tuyến tính nguyên 1.1. Phát biểu bài toán quy hoạch tuyến tính nguyên Với mục đích tìm hiểu bước đầu, xét mô hình toán học sau đây, còn gọi là mô hình quy hoạch tuyến tính nguyên hay bài toán quy hoạch tuyến tính nguyên (BTQHTT nguyên), mà trong đó chúng ta muốn tối ưu hoá / cực đại hoá hay cực tiểu hoá hàm mục tiêu với điều kiện các biến quyết định là các biến nguyên: ...

  pdf24p thachthaoxanh 26-08-2011 212 77   Download

 • Với công nghệ không đổi, cực biên có nghĩa là cực đại hoá đầu ra hay lợi nhuận hay cực tiểu hoá chi phí Đặt ra một khoảng giới hạn cho các quan sát. Có thể quan sát thấy các điểm nằm dưới đường SX cực biên nhưng không có điểm nằm phía trên

  pdf13p rorotena 05-05-2011 355 60   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1 Tài liệu Toán học rời rạc ứng dụng trong tin học, phần 2 trình bày các nội dung: Cây, đại số Boole, mô hình tính toán. Ngoài ra cuối Tài liệu còn có phần giải các bài tập mỗi chương. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf362p doinhugiobay_18 08-03-2016 126 56   Download

 •  Đề tài này tập trung vào việc nghiên cứu mô hình xác suất thống kê trên cây sinh loài từ những dữ liệu là các gen của sinh vật sống. Sau đó sử dụng những nền tảng toán học, đại số máy tính để giải quyết bài toán hợp lý cực đại của mô hình xác suất trên. Mục tiêu cuối cùng là tìm một cây sinh loài thích hợp nhất để giải thích sự tiến hoá.

  pdf76p uocvongxua01 09-05-2015 169 40   Download

 • Mục tiêu của đề tài này gồm: Xác định nồng độ Hypocloride calcium và thời gian khử trùng thích hợp cho khả năng vào mẫu của cây cúc Đại Đóa, tìm ra sự phối hợp của BA và NAA thích hợp cho quá trình tạo mô sẹo trong ống nghiệm của nụ hoa cúc Đại Đóa, xác định nồng độ Kinetine và NAA thích hợp cho khả năng nhân nhanh chồi và tạo rễ của cây cúc Đại Đóa.

  pdf36p allbymyself_10 04-05-2016 98 25   Download

 • Xác định ngõ vào, ngõ ra của hệ thống cần nhận dạng ⇒ xác định tín hiệu “kích thích“ để thực hiện thí nghiệm thu thập số liệu và vị trí đặt cảm biến để đo tín hiệu ra. Chọn tín hiệu vào: Tín hiệu vào bao gồm thành phần tần số nào? Biên độ, giá trị cực đại tín hiệu vào bằng bao nhiêu? Tín hiệu vào quyết định: điểm làm việc của hệ thống bộ phận nào và chế độ làm việc nào của hệ thống được kích thích trong thí nghiệm. Xác định chu kỳ lấy mẫu. Xác định số mẫu dữ...

  pdf49p nhm999999999 09-09-2012 118 13   Download

 • Khóa luận "Tổng quan mô hình tính toán phát xạ sóng điều hòa bậc cao" tìm hiểu bổ sung kiến thức về quá trình tương tác giữa laser xung cực ngắn, cường độ cao; tìm hiểu mô hình Lewenstein và QRS – hai mô hình được chấp nhận rộng rãi trong cộng đồng khoa học – về tính toán phát xạ sóng điều hoà bậc cao. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf49p boobu123 16-12-2016 102 6   Download

 • Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu xác định vùng ngập lụt bằng ảnh viễn thám. Nghiên cứu sử dụng ảnh viễn thám Sentinel-1 của Cơ quan Vũ trụ châu Âu cung cấp kết hợp với mô hình số độ cao SRTM được thu thập từ Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS), để xây dựng bản đồ ngập lụt cho tỉnh Bình Định trong trận lũ lớn xảy ra năm 2017, kéo dài từ ngày 25/11 đến ngày 05/12.

  pdf5p vidanh95 13-12-2018 43 5   Download

 • Bài viết là nghiên cứu mô hình “dạy học vừa đúng lúc” và vận dụng mô hình này vào việc giảng dạy các học phần cơ sở ngành quản trị kinh doanh nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của sinh viên và nâng cao chất lượng giảng dạy. Tác giả đã nghiên cứu lí luận dạy học hiện đại, tra cứu tài liệu về lĩnh vực giáo dục và phân tích, tổng hợp các nghiên cứu liên quan đến mô hình này nhằm mang lại lợi ích khi vận dụng JiTT trong giảng dạy.

  pdf4p danhvi10 23-11-2018 52 4   Download

 • Bài viết Thuật toán đích hướng nguồn tìm luồng cực đại trên mạng hỗn hợp mở rộng xây dựng mô hình mạng hỗn hợp mở rộng để có thể áp dụng mô hình hóa các bài toán hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo bài viết để hiểu rõ hơn về nội dung này.

  pdf6p maiyeumaiyeu26 23-12-2016 41 2   Download

 • Bài viết này mở rộng mô hình KKS (do Kaplan, Kress và Szechtmann đưa ra [10,11]), với nhiều lực lượng quân chống khủng bố chống lại một nhóm khủng bố. Chúng tôi sử dụng nguyên lý cực đại Pontryagin để đưa ra phương án tình báo và bổ sung quân số tối ưu cho các lực lượng chống khủng bố. Chúng tôi cũng đưa ra một số kết quả tính toán cho thấy chống khủng bố bằng liên minh hiệu quả hơn chống khủng bố đơn lẻ.

  pdf9p visumika2711 17-07-2019 26 2   Download

 • Bài viết giới thiệu cách tiếp cận mới chọn số hài N dựa trên mối liên hệ của nó với gradient chuẩn hóa toàn phần cực đại. Phương pháp này sẽ được tính thử nghiệm trên một số mô hình và được áp dụng và so sánh trên một số tuyến địa chấn đã minh giải.

  pdf7p thuynguyen2994 13-08-2018 40 0   Download

 • Trong bài báo này, đã sử dụng một họ wavelet mới để phân tích hiệu quả những thuộc tính của các nguồn trường thế liền kề. Bằng những mô hình lý thuyết, sử dụng phương pháp cực đại độ lớn biến đổi wavelet, chung tôi đã xây dựng được hàm tương quan giữa tham số tỉ lệ trong phép biến đổi wavelet và độ sâu của nguồn dị thường từ.

  pdf14p gildur 30-11-2019 11 0   Download

 • Bài viết này phân tích mô hình dạy và học hội thoại tiếng Nhật trực tuyến thông qua chương trình thử nghiệm của sinh viên năm thứ 2, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN),với mục đích làm sáng tỏ tính hữu dụng cũng như những điểm cần khắc phục của mô hình giảng dạy hiện đang thu hút nhiều sự quan tâm của các cơ quan giáo dục. Đối tượng người học của nghiên cứu này là 6 sinh viên, và đối tượng người dạy là 1 giảng viên người Nhật. Toàn bộ quá trình giảng dạy được thực hiện trực tuyến qua hệ thống zoomchat trực tuyến với tần suất 1 tuần một buổi và kéo dài 4 tháng.

  pdf15p nguathienthan6 06-07-2020 41 0   Download

 • Ở chế độ này dòng điện qua phụ tải là một dòng điện liên tục (luôn luôn lớn hơn không). Để minh hoạ chế độ này ta xét mạch chỉnh lưu một pha hai nửa chu kỳ. Sơ đồ nguyên lý H.II.2a và đồ thị điện áp, dòng điện .II.2b như sau: Chế độ cung cấp liên tục H.II.2a H.II.2b Trong sơ đồ H.II.2a các Thyristor T1 & T2 được điều khiển bằng các xung dòng điện IG1 và IG2, ở mỗi chu kỳ xung điều khiển IG1 được cho trên cực điều khiển của T1 chậm sau điện áp u1 một...

  pdf6p kienza51 13-11-2010 285 108   Download

 • Gán nhãn từ loại (Part-of-Speech Tagging) là một trong hai bài toán nền tảng, đóng vai trò quan trọng trong các hệ thống xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Ở Việt Nam đã có một số nghiên cứu về bài toán này, tuy nhiên kết quả đạt được vẫn còn ở mức khiêm tốn so với nhiều ngôn ngữ khác. Việc tìm hiểu các phương pháp gán nhãn từ loại trong tiếng Anh cho thấy hướng tiếp cận dựa theo phương pháp học máy cho kết quả tốt hơn cả trong các phương pháp đã được công bố. Nội dung...

  pdf68p chieu_mua 26-08-2012 264 101   Download

 • Biến áp xung trong mạch có nhiệm vụ cách ly điện thế cao với cực điều khiển. Trình tự tính toán như sau: - Chọn vật liệu sắt từ  330 với lõi có dạng E,I làm việc trên một phần đặc tính từ hoá: - Chọn B = 0.7 T để tránh lõi biến áp xung bị bão hoà - Tra bảng chọn H = 50 A/m (có khe hở ) - Từ thẩm lõi sắt từ - Chọn sơ bộ : l = 0.1 m lkh = 0.01 mm = 10-5m (chiều dài khe hở ) -Từ thẩm trung...

  pdf5p kienza51 13-11-2010 237 88   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Mô hình cực đại hóa
p_strCode=mohinhcucdaihoa

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2