intTypePromotion=1
ADSENSE

Mô hình du lịch sinh thái

Xem 1-20 trên 86 kết quả Mô hình du lịch sinh thái
 • Bài viết phân tích một số thách thức, trở ngại trong quá trình thực thi các chính sách phát triển mô hình du lịch sinh thái có sự tham gia của cộng đồng: một số vấn đề nảy sinh từ các khía cạnh trách nhiệm chính quyền địa phương, năng lực công đồng và các vấn đề khác như giới tính, xung đột. Bên cạnh đó, bài viết đề xuất 1 số giải pháp cải thiện phát triển du lịch sinh thái có sự tham gia của cộng đồng ở Botswana.

  pdf6p trieuhkt 12-07-2018 97 5   Download

 • Mô hình du lịch sinh thái cộng đồng đang ngày càng phổ biến bởi nó hướng đến việc liên kết giữa khả năng khai thác tài nguyên hợp lý, bền vững và trách nhiệm bảo vệ môi trường tự nhiên của cộng đồng địa phương. Bài viết này phân tích, làm rõ tiềm năng và điều kiện thực tế của huyện Na Hang (tỉnh Tuyên Quang) để phát triển du lịch sinh thái cộng đồng hiệu quả trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.

  pdf7p vivirginia2711 10-12-2020 13 2   Download

 • Nếu chúng ta là nhà điều hành Tour du lịch của một công ty lữ hành mà được một du khách hay một tổ chức yêu cầu phải xây dựng một Tour du lịch sinh thái thì ta phải làm gì ? Chúng ta cũng biết bởi khái niệm du lịch sinh thái còn khá mới mẻ đối với ngành du lịch Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung.

  pdf46p bongbongcam 10-08-2010 1329 511   Download

 • Tài liệu Du lịch sinh thái: Những vấn đề về lý luận và thực tiễn phát triển ở Việt Nam do Phạm Trung Lương (chủ biên) biên soạn có kết cấu gồm 3 chương. Phần 1 Tài liệu gồm nội dung chương 1 và chương 2 trình bày cơ sở lý luận về du lịch sinh thái, tiềm năng và hiện trạng phát triển du lịch sinh thái ở Việt Nam.

  pdf180p talata_1 30-09-2014 637 196   Download

 • Tiếp nối phần 1, phần 2 Tài liệu Du lịch sinh thái: Những vấn đề về lý luận và thực tiễn phát triển ở Việt Nam do Phạm Trung Lương (chủ biên) biên soạn bao gồm nội dung chương 3 của Tài liệu. Nội dung phần này trình bày một số định hướng và một số giải pháp cơ bản để phát triển du lịch sinh thái ở Việt Nam.

  pdf85p talata_1 30-09-2014 320 126   Download

 • Trước khi thảo luậncác thông số vềdu lịch sinh thái thành công, đầu tiên cần thảo luận về các thông số của chính du lịch sinh thái. Du lịch sinh thái hầu như là có nhiều nghĩa như người sử dụng thuật ngữ. Vì vậy, nó có thể có hiệu quả hơn để thừa nhận có nhiều hình thức và mức độ du lịch sinh thái, trái ngược với phân chia du lịch thành sinh thái và không sinh thái. Đề xuất đây là một hệ thống đánh giá, dựa trên năm thông số. Cũng giống như các khách sạn và...

  doc12p nguyenhanh92 15-12-2012 386 73   Download

 • Chương 4 - Du lịch sinh thái (DLST). Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm, tài nguyên DLST, mục tiêu, nguyên tắc phát triển DLST, mối quan hệ giữa DLST và PTBV và các yếu tố tham gia mô hình DLST; các loại hình du lịch vùng bờ biển, vùng núi, chiến lược phát triển bền vững biển đảo, miền núi và những tiêu chuẩn phát triển du lịch của WTO cũng các mô hình du lịch sinh thái điển hình.

  pdf48p ngocbattrac7 04-01-2018 128 25   Download

 • Trong thời gian này đã có rất nhiều bước phát triển trong lĩnh vực du lịch, du lịch sinh thái và bảo tồn trên thế giới. Quan trọng nhất là việc du lịch sinh thái không còn chỉ tồn tại như một khái niệm hay một đề tài để suy ngẫm. Ngược lại, nó đã trở thành một thực tế trên toàn cầu. Ở mét vµi n¬i nã xuÊt hiÖn không thường xuyên và khá yếu ớt, ít được báo chí chú ý tới.

  pdf52p bongbongcam 10-08-2010 762 276   Download

 • Khái niệm du lịch sinh thái còn khá mới mẻ đối với ngành du lịch Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung. Một hình thái du lịch, một đoạn thị trường còn mới mẻ như vậy tại sao các nhà kinh tế không đầu tư vào đó? Muốn đầu tư vào du lịch sinh thái có hiệu quả có cơ sở lý luận cơ bản về du lịch sinh thái, nghiên cứu mô hình cơ cấu tổ chức quản lý du lịch sinh thái, nghiên cứu các đối tượng tác động và các yêu cầu nguyên tắc để phát triển du lịch sinh...

  doc44p dantocdao 04-12-2012 762 189   Download

 • Luận văn trình bày tổng quan những vấn đề lý luận về du lịch sinh thái, nghiên cứu tiềm năng du lịch sinh thái tại khu bảo tồn thiên nhiên Đất ngập nước Vân Long; đánh giá thực trạng phát triển du lịch sinh thái đặc biệt là đóng góp cho bảo vệ môi trường tại khu bảo tồn thiên nhiên Đất ngập nước Vân Long; giới thiệu kinh nghiệm phát triển du lịch sinh thái tại một số Vườn Quốc gia hoặc Khu bảo tồn thiên nhiên; đề xuất định hướng và mô hình phát triển du lịch sinh thái tại khu bảo tồn thiên nhiên Đất ngập nước Vân Long; đưa ra một số giải pháp thực hiện.

  pdf92p change15 08-07-2016 170 48   Download

 • Nghiên cứu này nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm du lịch sinh thái và lượng hóa ảnh hưởng của từng nhân tố đến chất lượng của sản phẩm du lịch, từ đó đề xuất một số giải pháp phát triển du lịch sinh thái Cần Thơ. Đề tài sử dụng mô hình hồi qui logistic nhị nguyên để ước lượng các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm du lịch sinh thái Cần Thơ từ nguồn dữ liệu 150 mẫu phỏng vấn du khách (35 khách quốc tế, 115 khách nội địa) năm 2008.

  pdf11p bevi123 06-11-2015 186 27   Download

 • Nội dung của bài viết trình bày tổng quan những vấn đề lý luận về du lịch sinh thái, tiềm năng du lịch sinh thái tại khu bảo tồn thiên nhiên Đất ngập nước Vân Long, đề xuất định hướng và mô hình phát triển du lịch sinh thái tại khu bảo tồn thiên nhiên Đất ngập nước Vân Long.

  pdf12p kloi1122 19-10-2017 137 15   Download

 • Bài viết này tập trung đánh giá thực trạng phát triển du lịch sinh thái tại hồ Phú Ninh, các tác động của du lịch đến tài nguyên thiên nhiên và đề ra các giải pháp nhằm phát triển du lịch sinh thái theo hướng bền vững.

  pdf5p thanhthuyng29 12-07-2018 53 5   Download

 • Bài viết tập trung phân tích làm rõ các nội dung chính bao gồm: thứ nhất, mô tả tình hình sinh kế của hộ nông dân sau thu hồi đất sản xuất cho xây dựng khu du lịch sinh thái tại xã Hải Ninh; tiếp theo, phân tích quá trình thay đổi sinh kế và các yếu tố ảnh hưởng tới sự thay đổi đó; cuối cùng, bài viết xem xét các chiến lược thay đổi sinh kế nhằm thích nghi với cuộc sống sau khi bị mất đất của hộ.

  pdf12p thuynguyen2994 15-08-2018 71 6   Download

 • Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp: Góp phần đáp ứng nhu cầu vui chơi, nghỉ dƣỡng, du lịch, tái tạo sức lao động cho người dân đô thị thành phố Vinh và các trung tâm thị trấn, thị tứ lân cận sẽ phát triển trong tƣơng lai gần. Xây dựng khu du lịch sinh thái Bãi Lữ phát triển để làm mô hình mẫu cho việc phát triển du lịch sinh thái vốn giàu tiềm năng nhưng còn chưa được chú trọng đầu tư của tỉnh Nghệ An. Giúp quảng bá hình ảnh về du lịch của tỉnh đối với người dân trong nước và quốc tế.

  pdf21p xylitollimemint 19-11-2019 37 8   Download

 • Mục tiêu của bài báo là đề xuất mô hình bảo vệ môi trường (BVMT) gắn với du lịch sinh thái và sinh kế bền vững cho làng nghề muối xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ. Cách tiếp cận mô hình là dựa trên nguyên tắc bảo vệ môi trường, phát triển du lịch theo hướng sinh thái, tạo cơ hội cho người dân địa phương tham gia, sử dụng đan xen, luân phiên các nguồn tài nguyên phục vụ sản xuất và du lịch, đảm bảo khả năng tự phục hồi và tái tạo của chính các tài nguyên đó.

  pdf7p ironman1234 06-06-2018 62 5   Download

 • Dựa trên sơ sở nghiên cứu đặc điểm tự nhiên của khu vực, tập quán canh tác của người dân, nhóm tác giả đã đề xuất xây dựng các mô hình kinh tế sinh thái phù hợp với từng tiểu vùng ven biển bao gồm các mô hình: (1) Vườn nhà - rừng - chăn nuôi bò - trồng cây dược liệu; (2) Vườn nhà - ruộng lúa - cây hoa màu và rau quả; (3) Vườn nhà - cây công nghiệp - ao, đầm nuôi thủy sản và phát triển du lịch sinh thái.

  pdf9p sieunhansoibac7 26-04-2018 77 3   Download

 • Du lịch sinh thái là mô hình phát triển du lịch bền vững theo phương thức khai thác nguồn tài nguyên có sẵn. Bài viết Phát huy giá trị văn hóa sinh vật cảnh trong phát triển du lịch sinh thái tỉnh Kiên Giang sau đây sẽ làm rõ hơn về vấn đề này

  pdf3p maiyeumaiyeu11 26-09-2016 70 2   Download

 • Bài viết này phân tích sự phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng thông qua mô hình tổ chức quản lý điểm du lịch (DMO) ở Indonesia. Bên cạnh đó, bài viết còn trình bày các sáng kiến và hoạt động thực tiễn trong phát triển du lịch sinh thái. Qua đó thấy được xu hướng phát triển du lịch sinh thái thông qua cộng đồng là tất yếu và hết sức có ý nghĩa về kinh tế và văn hóa.

  pdf4p thanhthuyng29 12-07-2018 48 2   Download

 • Nghiên cứu được thực hiện nhằm phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự tham gia của cộng đồng trong phát triển mô hình du lịch và vườn cây ăn trái, từ đó đề xuất các định hướng phát triển du lịch, góp phần tăng thu nhập nông hộ và phát triển kinh tế địa phương. Kết quả nghiên cứu trên 105 mẫu quan sát cho thấy có 4 nhóm nhân tố ảnh hưởng đến sự tham gia của cộng đồng vào mô hình du lịch kết hợp vườn cây ăn trái gồm lợi ích kinh tế, vốn xã hội, yếu tố tự nhiên và nguồn lực địa phương.

  pdf17p 035522894 17-04-2020 46 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1133 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Mô hình du lịch sinh thái
p_strCode=mohinhdulichsinhthai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2