intTypePromotion=1
ADSENSE

Mô hình Harrod – Domar

Xem 1-20 trên 20 kết quả Mô hình Harrod – Domar
 • Bài giảng Kinh tế phát triển được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nghiên cứu quá trình phát triển của các quốc gia đang phát triển; rút ra những vấn đề có tính quy luật của quá trình phát triển ở các nước đang phát triển; đưa ra những gợi ý về mặt chính sách trên cơ sở sử dụng những vấn đề quy luật nhằm giúp các quốc gia có nền kinh tế kém phát triển đuổi kịp các quốc gia đi trước về mặt kinh tế.

  pdf41p diepvunhi 17-01-2023 5 1   Download

 • Bài giảng Kinh tế đầu tư quốc tế - Chương 2: Lý thuyết kinh tế về đầu tư quốc tế. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: lý thuyết về hàm sản xuất; mô hình tăng trưởng Harrod – Domar; học thuyết lợi nhuận cận biên của vốn - MacDougall Kemp; lý thuyết về vòng đời quốc tế của sản phẩm; lý thuyết về sản xuất quốc tế của Dunning;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf30p diepvunhi 17-01-2023 6 1   Download

 • "Giáo trình Mô hình tăng trưởng kinh tế" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Lý thuyết tăng trưởng kinh tế truyền thống; Mô hình tăng trưởng trường phái Keynes - mô hình Harrod - Domar; Mô hình tăng trưởng tân cổ điển;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf123p viastonmartin 08-09-2022 34 4   Download

 • Bài giảng Kinh tế phát triển - Chương 2: Các lý thuyết và mô hình phát triển kinh tế. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: mô hình tăng trưởng Harrod- Domar; mô hình tăng trưởng theo giai đoạn của Rostow; mô hình chuyển dịch cơ cấu của Arthur Lewis;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p hidetoshidekisugi 15-06-2022 26 3   Download

 • Bài giảng Kinh tế phát triển nâng cao (Advanced development economics) - Chương 4: Đầu tư và tài chính ở các nước đang phát triển. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: đầu tư và phát triển; tài chính và phát triển; khủng hoảng tài chính;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf19p hidetoshidekisugi 15-06-2022 12 2   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Kinh tế phát triển: Phần 2 gồm có 4 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Vốn với phát triển kinh tế; Tài nguyên thiên nhiên và môi trường với phát triển kinh tế; Khoa học và công nghệ với phát triển kinh tế; Ngoại thương với phát triển kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf46p caphesuadathemmatong 18-11-2021 41 7   Download

 • Bài viết phân tích vai trò của vốn, lao động và tiến bộ công nghệ trong tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 1996-2016 bằng phương pháp tiếp cận năng suất tổng hợp các yếu tố (TFP). Bằng phương pháp hạch toán, kết quả đã chỉ ra vốn là yếu tố đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng kinh tế Việt Nam.

  pdf8p vicoachella2711 20-10-2020 115 2   Download

 • Chương 2 - Các lý thuyết và mô hình phát triển kinh tế. Chương 2 gồm có những nội dung cơ bản sau: Mô hình tăng trưởng Harrod- Domar, mô hình tăng trưởng theo giai đoạn của Rostow, mô hình chuyển dịch cơ cấu của Arthur Lewis.

  pdf22p tieu_vu02 02-06-2018 53 3   Download

 • Nghiên cứu sử dụng mô hình Harrod – Domar, mô hình tăng trưởng kinh tế của Solow, Hecksher - Ohlin (H - O) về sự dịch chuyển vốn đầu tư nước ngoài và các nghiên cứu trước. Bài nghiên cứu đưa ra 12 biến độc lập để xác định các yếu tố tác động đến vốn FDI vào ĐBSCL trong bối cảnh so sánh với cả nước. Nghiên cứu nhằm tìm ra lý do tại sao đồng bằng sông Cửu Long không thu hút được vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

  pdf12p sieunhansoibac5 18-04-2018 58 4   Download

 • Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 3 do ThS. Hoàng Bảo Trâm biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm lý thuyết về sự giới hạn của tài nguyên, lý thuyết của A.Smith và D.Ricardo, mô hình của K.Marx, mô hình Rostow, lý thuyết tăng trưởng cân bằng, mô hình Harrod – Domar, mô hình bẫy cân bằng ở mức thấp, mô hình Solow.

  pdf43p sangbanmai_0906 17-01-2018 77 6   Download

 • Bài thuyết trình Phân tích quá trình thay đổi trong quan niệm về vai trò của các yếu tố nguồn lực trong tăng trưởng kinh tế theo các mô hình tăng trưởng nghiên cứu về các mô hình: Mô hình tăng trưởng D.Ricardo, mô hình tăng trưởng Harrod Domar, mô hình tăng trưởng Solow, mô hình tăng trưởng nội sinh.

  pdf33p maiyeumaiyeu22 12-12-2016 183 18   Download

 • Bài giảng Kinh tế phát triển chương trình Cao học: Phần thứ ba - Quan hệ kinh tế quốc tế với phát triển kinh tế do TS. Phạm Ngọc Linh biên soạn trang bị nhưng kiến thức về đầu tư tư nhân và viện trợ nước ngoài; vai trò của đầu tư mô hình Harrod Domar; lý lẽ ủng hộ đầu tư tư nhân và một số kiến thức khác.

  pdf50p maiyeumaiyeu17 29-10-2016 89 7   Download

 • Mời các bạn cùng tìm hiểu mô hình Harrod-Domar; mô hình Solow; mô hình tăng trưởng nội sinh; lý thuyết bắt kịp công nghệ của Lucas được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Bài 3: Lý thuyết phát triển" do James Riedel biên soạn.

  pdf14p codon_10 05-04-2016 99 8   Download

 • Bài giảng Kinh tế phát triển: Mô hình tăng trưởng kinh tế trình bày đến người học các nội dung cơ bản về lý thuyết tăng trưởng truyền thống và giới thiệu một số mô hình tăng trưởng kinh tế như: Mô hình tăng trưởng Tân cổ điển, mô hình Keynes, mô hình Harrod - Domar, mô hình Solow,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf29p nganga_05 25-09-2015 294 40   Download

 • Phần 1 Tài liệu Các mô hình tăng trưởng kinh tế gồm nội dung 1 đến chương 3. Nội dung phần 1 của Tài liệu trình bày các vấn đề về lý thuyết tăng trưởng kinh tế truyền thống, mô hình tăng trưởng trường phái Keynes - Mô hình Harrod - Domar.

  pdf119p hoa_loaken91 03-06-2014 556 161   Download

 • Chương 3 Mô hình tăng trưởng kinh tế, trong chương học này trình bày kiến thức về: Các mô hình cổ điển, mô hình Harrod - Domar (one gap model) , mô hình Chenery (Two gap model) , mô hình tân cổ điển - Hàm sản xuất và tăng trưởng kinh tế , mô hình tăng trưởng Solow, mô hình tăng trưởng Solow - Dinesion.

  pdf36p tienaganhgiaotieps234 12-05-2014 165 15   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn oda tại việt nam', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf77p matbuon_266 20-07-2012 282 102   Download

 • Haberler, Gottfried 1426 Habit-creating demand function 1427 Halesbury Committee 1428 Hammered 1429 Hedgers 1430 Hard-core unemployed 1431 Hard currency 1432 Harmony of interests (1900-) Hàm cầu do thói quen. Uỷ ban Halesbury. Bị gõ búa. Những người tự bảo hiểm. Những người thất nghiệp khó tìm việc làm. Tiền mạnh. Hài hoà quyền lợi. Mô hình tăng trưởng HarrodDomar. Tiến bộ kỹ thuật trung tính của 1435 Harrod Neutral Technical Progress Harrod. 1436 Havana Charter Điều lệ Havana.

  pdf28p cnkbmt10 24-10-2011 142 28   Download

 • Mô hình tăng trưởng HarrodDomar. Tiến bộ kỹ thuật trung tính của 1435 Harrod Neutral Technical Progress Harrod. 1436 Havana Charter Điều lệ Havana. 1434 Harrod-Domar growth model

  pdf7p yalecool 23-01-2011 66 7   Download

 • Tôi đã được kể rằng tất cả mọi người đều có những giấc mơ, nhưng một vài người có thói quen quên chúng ngay trước lúc tỉnh dậy. Điều này dường như cũng xảy ra với tôi. Bởi vậy tôi không biết liệu tôi đã bao giờ mơ thấy được nói bài diễn thuyết này chưa. Tôi biết rằng tôi đã ở trong căn phòng này trước kia nhưng đó là trong cuộc sống thực khi tôi đang thức. Nếu tôi đã từng đọc bài diễn thuyết này trong giấc mơ của tôi, thì chắc chắn đề tài sẽ là lý thuyết vể sự...

  doc10p cuulongvhit 17-09-2010 256 100   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Mô hình Harrod – Domar
p_strCode=mohinhharroddomar

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2