intTypePromotion=1
ADSENSE

Mô hình không gian vector

Xem 1-20 trên 30 kết quả Mô hình không gian vector
 • Bài viết Về bài toán xây dựng mô hình lập thể đơn giải tích giới thiệu thuật toán xây dựng mô hình lập thể đơn giải tích từ những tấm ảnh chụp bằng các máy chụp ảnh khác nhau, với điều kiện hình học chụp ảnh bất kỳ. Thuật toán được xây dựng trên cơ sở sử dụng phương trình đồng phẳng của 3 vector (vector đường đáy ảnh, vector điểm ảnh trái và vector điểm ảnh phải) trong không gian.

  pdf5p maiyeumaiyeu26 23-12-2016 33 1   Download

 • Một động cơ không đồng bộ được nối với ngõ ra của một bộ nghịch lưu dùng thuật toán vector không gian SVM. Tần số đóng cắt của bộ nghịch lưu là 10kHz, Vdc = 530V và có tần số ra 40Hz, điện áp ra 190V hiệu dụng. Tại thời điểm 1ms và 7ms, xác định các vector sử dụng và thời gian tương ứng.

  pdf31p bk20062011 18-02-2011 130 38   Download

 • Bài giảng "Hệ thông tin địa lý (dùng cho các lớp Sư phạm Địa lý) - Chương 3: Mô hình và cấu trúc dữ liệu không gian" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, mô hình dữ liệu raster, mô hình dữ liệu vector, cấu trúc dữ liệu vector, mô hình dữ liệu tin,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf43p doinhugiobay_13 26-01-2016 53 7   Download

 • Tóm tắt luận văn thạc sỹ "Ước lượng từ thông trong điều khiển vector tựa từ thông rôt động cơ không đồng bộ" trình bày tổng quan về mô hình điều khiển Foc động cơ không đồng bộ trong các không gian véc tơ, nguyên lý điều khiển véc tơ tựa từ thông roto,...

  pdf99p clackpy 27-12-2015 177 68   Download

 • Hệ truy xuất thông tin xử lý các tập tin lưu trữ và những yêu cầu về thông tin, xác định và tìm từ các tập tin những thông tin phù hợp với những yêu cầu về thông tin. Việc truy xuất những thông tin đặc thù phụ thuộc vào sự tương tự giữa các thông tin được lưu trữ và các yêu cầu, được đánh giá bằng cách so sánh các giá trị của các thuộc tính đối với thông tin được lưu trữ và các yêu cầu về thông tin...

  pdf80p cancer23 24-08-2012 86 35   Download

 • Chapter 3 Discrete-Time Systems Thông thường, một tín hiệu là một chức năng (hoặc phân phối) với sự hỗ trợ trong T không gian thời gian, và có giá trị trong không gian vector E, được định nghĩa trên R. Tùy thuộc vào việc chúng ta có một tín hiệu liên tục thời gian hoặc thời gian rời rạc tín hiệu, không gian thời gian có thể được xác định với tập hợp các số thực R hoặc với các thiết lập của các số nguyên của Z. Một hệ thống rời rạc là một hệ thống, mà biến đổi một tín...

  pdf28p hoa_thuyvu 13-10-2011 67 5   Download

 • Bài viết tập trung vào vấn đề thực hiện giải thuật SVPWM trên hệ thống nhúng một cách chi tiết. Giải thuật SVPWM được thử nghiệm trên hệ nhúng ARM 32-bit Cortex M4 và mô hình biến tần công suất nhỏ đã minh họa cho quá trình triển khai và thực thi hệ thống.

  pdf8p viartemis2711 22-10-2019 11 1   Download

 • Trong bài báo này, tác giả sẽ trình bày tổng quan các vấn đề nghiên cứu về thư viện Lucene và triển khai ứng dụng tìm kiếm trên tài liệu thư viện tại trường Đại học Trà Vinh. Qua đó bài viết đề ra hướng tìm kiếm mới nhằm nâng cao chất lượng tìm kiếm thông tin.

  pdf7p thanhtrieung 05-09-2018 38 0   Download

 • Bài giảng "Điều khiển số hệ thống điện cơ điều khiển máy điện - Động cơ điện điều khiển bộ biến tần" cung cấp cho người học các kiến thức: Bộ nghịch lưu ba pha và Vector không gian, hệ qui chiếu quay, mô hình ĐCKĐB 3 pha, điều khiển định hướng từ thông, một số phương pháp ước lƣợng từ thông rotor,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf171p tramnamcodon_01 30-03-2016 166 57   Download

 • Bài giảng Hệ thống điều khiển số (Động cơ không đồng bộ 3 pha) do Ths. Trần Công Binh biên soạn có kết cấu nội dung trình bày gồm 8 chương: chương 1 bộ nghịch lưu ba pha và Vector không gian, chương 2 hệ qui chiếu quay, chương 3 mô hình động cơ không đồng bộ 3 pha, chương 4 điều khiển định hướng từ thông động cơ không đồng bộ, chương 5 một số phương pháp ước lượng từ thông rotor, chương 6 các phương pháp điều khiển dòng, chương 7 một số phương pháp ước lượng tốc độ động cơ, chương 8 bộ điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha.

  pdf87p juliakaka 16-06-2014 135 39   Download

 • Các đặc điểm của mô hình raster :Các điểm được xếp liên tiếp từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. .Mỗi điểm ảnh (pixel) chứa một giá trị. .Một tập các ma trận điểm và các giá trị tương ứng tạo thành một lớp (layer). .Trong cơ sở dữ liệu có thể có nhiều lớp.

  ppt12p thiensukc 03-03-2011 122 23   Download

 • MÔ HÌNH ĐCKĐB TRONG HỆ QUI CHIẾU QUAY I. Một số khái niệm cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha I.1. Một số qui ước ký hiệu dùng cho điều khiển ĐCKĐB ba pha Để xây dựng mô hình mô tả động cơ KĐB ba pha, ta thống nhất một số qui ước cho các ký hiệu cho các đại lượng và các thông số của động cơ.

  pdf10p vitconhamchoi 03-08-2011 93 21   Download

 • Một trong những phương pháp được sử dụng rộng rãi để điều khiển sóng ra xoay chiều của các bộ biến đổi điện tử công suất là phương pháp điều chế độ rộng xung ( Pulse Width Modulation – PWM ).

  pdf27p tommy_1993 11-11-2013 86 19   Download

 • CÁC THÀNH PHẦN CỦA GIS .TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ CÁC THÀNH PHẦN CỦA GIS .TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ  Thu thập dữ liệu CÁC THÀNH PHẦN CỦA GIS .• GPS (Global Position System) • LBS (Location Based Service) .

  pdf14p boy_them_yeu 04-07-2013 125 15   Download

 • Đại số Boole gồm một tập giá trị B = {0, 1} và hai phép toán “+” và “” •Mỗi biến Boole nhận một trong hai giá trị 0 hoặc 1 •Mỗi biến Boole acó phần bù kí hiệu a’ •Một không gian nhiều chiều được bao phủ bởi một tập hợp nbiến Boole được biểu diễn bằng Bn •Mỗi điểm trong không gian Bnđược gọi là đỉnh và được biểu diễn bởi một vector nhị phân nchiều

  pdf45p doanhung_dtvtk10 24-03-2013 65 13   Download

 • Classification Networks Mạng lưới thần kinh có thể được huấn luyện để bản đồ một không gian đầu vào bất kỳ loại không gian đầu ra. Ví dụ, trong chương trước, chúng tôi khám phá một bản đồ homomorphic, trong đó các đầu vào và đầu ra không gian là như nhau, và các mạng lưới đã được dạy để đưa ra dự đoán hoặc interpolations trong không gian đó. Một loại hữu ích của bản đồ phân loại, trong đó vector đầu vào được ánh xạ vào một trong các lớp học N. Một mạng lưới thần kinh có...

  pdf45p xuongrong_battien 25-10-2011 60 9   Download

 • Bản đồ là mô hình thu nhỏ của một phần hay toàn bộ bề mặt trái đất, phản ánh các hiện tượng tự nhiên, kinh tế và xã hội thông qua một hệ thống ký hiệu, thể hiện một cách có chọn lọc, khái quát hoá và dựa trên một cơ sở toán nhất định để đảm bảo tính chính xác.

  pdf53p boy_them_yeu 04-07-2013 55 7   Download

 • Trong bài báo này, dựa trên mô hình vector cho trường hấp dẫn chúng ta suy ra một phương trình để quyết tâm các số liệu của không-thời gian. Phương trình này tương tự như phương trình của Einstein. Các số liệu của không gian - thời gian bên ngoài một cơ thể đối xứng cầu tĩnh cũng được xác định.Nó cho một bổ sung nhỏ để các số liệu Schwarzschild trong Thuyết tương đối tổng quát, nhưng không có phạm vi số ít tồn tại....

  pdf12p phalinh19 20-08-2011 61 6   Download

 • Các chức năng phân tích không gian cuả hệ GIS phân biệt hệ GIS so với các hệ thông tin khác. - Bản đồ giấy: thông tin địa lý được tổ chức như là một tập hợp các lớp (đường, sông suối, thực phủ, ranh giới hành chính). mỗi lớp được vẽ riêng trong quá trình sản xuất bản đồ. - Hệ GIS: lưu trữ và hiển thị thông tin hoàn toàn tách biệt, Mức độ chi tiết của thông tin được lưu trữ bị giới hạn bởi khả năng lưu trữ phần cứng và phương pháp mà phần mềm...

  pdf88p boy_them_yeu 04-07-2013 47 6   Download

 • Phân tích thống kê tần số Đơn biến phân tích tần số được sử dụng rộng rãi để phân tích các dữ liệu thủy văn, bao gồm các đặc điểm lượng mưa, loạt xả cao điểm, và hồ sơ lưu lượng thấp. Nó chủ yếu được sử dụng để ước tính xác suất exceedance và biên độ biến. Một giả định cơ bản của phân tích tần số là vector của các dữ liệu được đo từ một hệ thống đồng nhất về thời gian hoặc không gian. Nếu dữ liệu đo được đáng kể nonhomogeneous, xác suất ước tính độ...

  pdf36p bengoan369 14-12-2011 34 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Mô hình không gian vector
p_strCode=mohinhkhonggianvector

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2