intTypePromotion=1
ADSENSE

Mô hình liên kết thực thể ER

Xem 1-20 trên 21 kết quả Mô hình liên kết thực thể ER
 • Bài giảng "Hệ cơ sở dữ liệu - Chương 2: Mô hình liên kết thực thể" cung cấp cho người học các kiến thức về: Quá trình thiết kế CSDL, mô hình liên kết thực thể, các cấu trúc của mô hình liên kết thực thể, mô hình ER, tổng quan về qui tắc nghiệp vụ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt89p thangnamvoiva20 20-09-2016 91 12   Download

 • Mô hình ER được dùng để xây dựng mô hình dữ liệu ý niệm (Conceptual data modeling) nhằm biểu diễn cấu trúc và các ràng buộc của CSDL. Mô hình ER như một công cụ để trao đổi ý tưởng giữa nhà thiết kế và người dùng cuối trong giai đoạn phân tích. Nó độc lập với DBMS và quá trình thi công database.

  ppt75p thienthanoze 31-10-2010 571 165   Download

 • Nội dung: Nhắc lại ERD. Mô hình ERR: Siêu kiểu và kiểu con, Chuyên biệt hóa và tổng quát hóa, Các loại ràng buộc trong mối liên kết. Quy tắc nghiệp vụ: Phân loại.

  ppt53p thienthanoze 31-10-2010 521 86   Download

 • "Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Chương 2: Mô hình liên kết thực thể" trình bày quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu; mô hình thực thể liên kết, xây dựng ER. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.

  pdf49p kethamoi9 02-12-2020 10 3   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 2 - Mô hình thực thể liên kết (Entity - Relationship - ER) được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về quá trình thiết kế và cài đặt CSDL; mô hình ER; mô hình ER mở rộng; các vấn đề về thiết kế mức khái niệm.

  pdf0p cocacola_08 21-11-2015 179 10   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 2 - Mô hình thực thể liên kết (Entity - Relationship - ER) được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về quá trình thiết kế và cài đặt CSDL; mô hình ER; mô hình ER mở rộng; các vấn đề về thiết kế mức khái niệm.

  ppt37p nguoibakhong02 19-03-2018 108 2   Download

 • Đồ án tốt nghiệp: Hệ thống theo dõi nhập xuất và thu chi hàng ngày tại công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật Dịch vụ ITA tập trung tìm hiểu hoạt động nhập xuất hàng và thu chi hàng ngày; phân tích và thiết kế hệ thống; cơ sở lý thuyết; cài đặt chương trình hệ thống theo dõi nhập xuất và thu chi hàng ngày. 

  pdf45p lethanhtan2041991 08-05-2015 96 15   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 2 - Mô hình thực thể liên kết (Entity - Relationship - ER) được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về quá trình thiết kế và cài đặt CSDL; mô hình ER; mô hình ER mở rộng; các vấn đề về thiết kế mức khái niệm.

  pdf0p tangtuy19 21-07-2016 43 1   Download

 • Mô hình thực thể liên kết (Entity-Relationship) Nội dung chi tiết Quá trình thiết kế CSDL Mô hình thực thể liên kết (ER) Thiết kế Ví dụ Mô hình thực thể liên kết mở rộng (EER)

  pdf41p vitconhaman 10-08-2011 217 69   Download

 • Chương 2 Mô hình thực thể liên kết thuộc bài giảng Cơ sở dữ liệu. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu, mô hình thực thể liên kết (ER), thiết kế, ví dụ.

  ppt42p akisslov3a 13-11-2014 73 10   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu quan hệ: Chương 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu, mô hình thực thể - kết hợp, thực thể, thuộc tính, mối kết hợp, lược đồ thực thể - kết hợp, thực thể yếu, thiết kế cơ sở dữ liệu

  pdf55p saobien_09 06-02-2018 156 6   Download

 • Mục tiêu chương 2 Các mô hình dữ liệu thuộc bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu nhằm trình bày về mo6 hình dữ liệu mạng, mô hình dữ liệu phân cấp, mô hình thực thể liên kết, trình tự mô hình hóa bài toán, giới thiệu mô hình thực thể liên kết, thành phần của ER.

  pdf57p thick_12 14-07-2014 62 5   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 2 Mô hình thực thể liên kết do TS. Nguyễn Quốc Tuấn biên soạn với các nội dung chính như: Giới thiệu mô hình ER, thực thể (Entity), thuộc tính (Attribute), khóa, liên kết (Relationship), xây dựng mô hình ER,...

  pdf23p dat611996 06-09-2017 61 4   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu (Phần 1) do giảng viên Nguyễn Hải Châu biên soạn trình bày các khái niệm cơ bản của cơ sở dữ liệu. Nội dung cụ thể trong bài giảng này gồm có: Các khái niệm cơ bản; mô hình thực thể-liên kết (ER); mô hình quan hệ, đại số quan hệ; phụ thuộc hàm, chuẩn hóa và thiết kế cơ sở dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf54p namthangtinhlang_01 03-11-2015 58 2   Download

 • Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 1: Các khái niệm cơ bản" phần tiếp theo cung cấp cho người đọc các kiến thức về "Mô hình thực thể liên kết (ER)" bao gồm: Phát triển hệ thống và mô hình quan niệm dữ liệu, các khái niệm của mô hình thực thể-liên kết,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf44p koxih_kothogmih2 23-08-2020 13 1   Download

 • Khái niệm cơ bản Tại sao cần EER? - Các khái niệm cơ bản về ER không đủ để biểu diễn một số các ứng dụng phức tạp - Ví dụ: CSDL dùng cho công nghệ và sản xuất như viễn thông, khai phá dữ liệu, … Thêm vào ER một số khái niệm để tăng khả năng mô tả đối tượng rõ ràng và chính xác hơn - EER là sự mở rộng của ER bằng cách thêm vào một số các khái niệm trừu tượng (abstraction) và thể hiện các ràng buộc rõ ràng hơn...

  pdf29p hangkute_1 27-07-2010 987 115   Download

 • Chuẩn hóa CSDL quan hệ Nội dung chi tiết Giới hạn của ER Sự dư thừa Phụ thuộc hàm Hệ suy diễn Amstrong Thuật toán tìm bao đóng X+F Tìm phủ tối thiểu Các dạng chuẩn

  pdf46p vitconhaman 10-08-2011 111 23   Download

 • Chương 2 Mô hình thực thể liên kết (Entity-Relationship) Nội dung chi tiết Quá trình thiết kế CSDL Mô hình thực thể liên kết (ER) Thiết kế Ví dụ Mô hình thực thể liên kết mở rộng (EER) Nhập môn Cơ sở dữ liệu - Khoa CNTT 2 Quá trình thiết kế CSDL Ý tưởng thiết kế E/R Lược đồ quan hệ HQT CSDL quan hệ Nhập môn Cơ sở dữ liệu - Khoa CNTT 3 Quá trình thiết kế CSDL (tt) Thế giới thực Phân tích yêu cầu Các yêu cầu về dữ liệu Các yêu cầu về chức năng Phân tích chức năng Các đặc tả chức năng TK quan niệm Lược đồ quan niệm Thiết kế...

  pdf41p biodoc 20-09-2011 200 68   Download

 • Chương 2.2 Mô hình thực thể liên kết mở rộng (Enhanced Entity-Relationship) Nội dung chi tiết Khái niệm cơ bản Lớp cha/con Chuyên biệt hóa vs. Tổng quát hóa Các ràng buộc trên chuyên biệt hóa Phân cấp chuyên biệt và lưới Giới thiệu về kiểu hợp (Union type) Khái niệm cơ bản Tại sao cần EER? - Các khái niệm cơ bản về ER không đủ để biểu diễn một số các ứng dụng phức tạp - Ví dụ: CSDL dùng cho công nghệ và sản xuất như viễn thông, khai phá dữ liệu, … Thêm vào ER một số khái niệm để tăng khả...

  pdf29p biodoc 20-09-2011 93 22   Download

 • Mô hình đặc tả : Mô hình thực thể liên kết • Mô hình khái niệm cho phép đặc tả các yêu cầu logic của hệ thống, thường được sử dụng trong các hệ thống dữ liệu lớn ER Model – Thực thể – Quan hệ – Thuộc tính • Thực thể – tập hợp các thông tin liên quan cần được xử lý trong phần mềm Thực thể có thể có mối quan hệ: – person owns car

  pdf5p zues09 07-07-2011 61 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Mô hình liên kết thực thể ER
p_strCode=mohinhlienketthuctheer

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2