intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Phần 1 – Nguyễn Hải Châu

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:54

86
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Cơ sở dữ liệu (Phần 1) do giảng viên Nguyễn Hải Châu biên soạn trình bày các khái niệm cơ bản của cơ sở dữ liệu. Nội dung cụ thể trong bài giảng này gồm có: Các khái niệm cơ bản; mô hình thực thể-liên kết (ER); mô hình quan hệ, đại số quan hệ; phụ thuộc hàm, chuẩn hóa và thiết kế cơ sở dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Phần 1 – Nguyễn Hải Châu

 1. BÀI GIẢNG CƠ SỞ DỮ LIỆU Phần 1: Các khái niệm cơ bản - Mô hình thực thể-liên kết - Mô hình quan hệ - Phụ thuộc hàm Nguyễn Hải Châu Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN Bài giảng cơ sở dữ liệu - Nguyễn Hải Châu 1 / 54
 2. Tài liệu tham khảo Tài liệu tham khảo [1] Ramez A. Elmasri, Shamkant Navathe, Fundamentals of Mở đầu Database systems, 3rd edition, John Wiley & Sons, Inc., Khái niệm cơ bản 2000. Mô hình ER [2] Raghu Ramakrishnan, Johannes Gehrke, Database Mô hình quan hệ Management Systems, 2nd edition Phụ thuộc hàm Thiết kế CSDL [3] Nguyễn Tuệ, Giáo trình cơ sở dữ liệu, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008. [4] J. Date, An introduction to database systems, 7th edition, Addion Wesley Longman Inn., 2000 [5] Hector Garcia-Molina et. al., Database Systems: The complete book, Prentice Hall, 2002 Bài giảng cơ sở dữ liệu - Nguyễn Hải Châu 2 / 54
 3. Mở đầu Tài liệu tham khảo Phần1: Các khái niệm cơ bản của cơ sở dữ liệu (CSDL): Mở đầu ■ Các khái niệm cơ bản Khái niệm cơ bản ■ Mô hình thực thể-liên kết (ER) Mô hình ER ■ Mô hình quan hệ, đại số quan hệ Mô hình quan hệ ■ Phụ thuộc hàm, chuẩn hóa và thiết kế cơ sở dữ liệu Phụ thuộc hàm Thiết kế CSDL Bài giảng cơ sở dữ liệu - Nguyễn Hải Châu 3 / 54
 4. Tài liệu tham khảo Mở đầu Khái niệm cơ bản Khái niệm cơ bản Hệ QT CSDL Mô hình CSDL Lược đồ CSDL Con người và CSDL Khái niệm cơ bản Ngôn ngữ/Giao diện Mô hình ER Mô hình quan hệ Phụ thuộc hàm Thiết kế CSDL Bài giảng cơ sở dữ liệu - Nguyễn Hải Châu 4 / 54
 5. Các khái niệm cơ bản của cơ sở dữ liệu Tài liệu tham khảo ■ Dữ liệu là những sự kiện có thể ghi lại được và có ý nghĩa. Mở đầu ■ Một cơ sở dữ liệu là một tập hợp dữ liệu có liên quan với Khái niệm cơ bản nhau, được lưu trữ trên máy tính, có nhiều người sử dụng Khái niệm cơ bản và được tổ chức theo một mô hình. Hệ QT CSDL Mô hình CSDL ◆ Một CSDL biểu thị một khía cạnh nào đó của thế giới Lược đồ CSDL Con người và CSDL thực. Thông tin được đưa vào trong CSDL tạo thành Ngôn ngữ/Giao diện một không gian CSDL hoặc một “thế giới nhỏ” Mô hình ER (miniworld) Mô hình quan hệ ◆ Một cơ sở dữ liệu là một tập hợp dữ liệu liên kết với Phụ thuộc hàm nhau một cách logic và mang một ý nghĩa nào đó Thiết kế CSDL ◆ Một cơ sở dữ liệu được thiết kế và được phổ biến cho một mục đích riêng ■ Một hệ quản trị cơ sở dữ liệu là một tập chương trình giúp cho người sử dụng tạo ra, duy trì và khai thác CSDL. ■ Người ta gọi cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu bằng một thuật ngữ chung là hệ cơ sở dữ liệu. Bài giảng cơ sở dữ liệu - Nguyễn Hải Châu 5 / 54
 6. Chức năng của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu Tài liệu tham khảo 1. Lưu trữ các định nghĩa, các mối liên kết dữ liệu (gọi là siêu Mở đầu dữ liệu) vào một từ điển dữ liệu Khái niệm cơ bản 2. Tạo ra các cấu trúc phức tạp theo yêu cầu để lưu trữ dữ Khái niệm cơ bản liệu Hệ QT CSDL Mô hình CSDL 3. Biến đổi các dữ liệu được nhập vào để phù hợp với các cấu Lược đồ CSDL trúc dữ liệu ở điểm trên Con người và CSDL 4. Tạo ra một hệ thống bảo mật và áp đặt tính bảo mật và Ngôn ngữ/Giao diện riêng tư trong cơ sở dữ liệu Mô hình ER 5. Tạo ra các cấu trúc phức tạp cho phép nhiều người sử Mô hình quan hệ dụng truy cập đến dữ liệu Phụ thuộc hàm 6. Cung cấp các thủ tục sao lưu và phục hồi dữ liệu để đảm Thiết kế CSDL bảo sự an toàn và toàn vẹn dữ liệu 7. Xúc tiến và áp đặt các quy tắc an toàn để loại bỏ vấn đề toàn vẹn dữ liệu 8. Cung cấp việc truy cập dữ liệu thông qua một ngôn ngữ truy vấn Bài giảng cơ sở dữ liệu - Nguyễn Hải Châu 6 / 54
 7. Mô hình cơ sở dữ liệu ■ Một mô hình cơ sở dữ liệu là một tập hợp các khái niệm Tài liệu tham khảo Mở đầu dùng để biểu diễn các cấu trúc của cơ sở dữ liệu Khái niệm cơ bản ■ Các loại mô hình cơ sở dữ liệu Khái niệm cơ bản Hệ QT CSDL ◆ Các mô hình dữ liệu bậc cao hoặc mô hình dữ liệu Mô hình CSDL mức quan niệm cung cấp các khái niệm gắn liền với Lược đồ CSDL Con người và CSDL cách cảm nhận dữ liệu của nhiều người sử dụng Ngôn ngữ/Giao diện ◆ Các mô hình dữ liệu bậc thấp hoặc các mô hình dữ Mô hình ER liệu vật lý cung cấp các khái niệm mô tả chi tiết về Mô hình quan hệ việc dữ liệu được lưu trữ trong máy tính như thế nào Phụ thuộc hàm ◆ Các mô hình dữ liệu thể hiện (mô hình dữ liệu Thiết kế CSDL mức logic), chúng cung cấp những khái niệm mà người sử dụng có thể hiểu được và không xa với cách tổ chức dữ liệu bên trong máy tính ■ Các mô hình dữ liệu thể hiện là các mô hình được sử dụng nhiều nhất. Ba mô hình nổi tiếng thuộc loại này là mô hình quan hệ, mô hình mạng và mô hình phân cấp Bài giảng cơ sở dữ liệu - Nguyễn Hải Châu 7 / 54
 8. Lược đồ và trạng thái cơ sở dữ liệu Tài liệu tham khảo ■ Trong một mô hình dữ liệu cần phải phân biệt rõ giữa mô Mở đầu tả của cơ sở dữ liệu và bản thân cơ sở dữ liệu Khái niệm cơ bản ■ Mô tả của một cơ sở dữ liệu được gọi là lược đồ cơ sở dữ Khái niệm cơ bản liệu, nó được xác định rõ trong quá trình thiết kế cơ sở dữ Hệ QT CSDL Mô hình CSDL liệu và không bị thay đổi thường xuyên Lược đồ CSDL ■ Các dữ liệu trong một cơ sở dữ liệu tại một thời điểm cụ Con người và CSDL thể được gọi là một trạng thái cơ sở dữ liệu hoặc là ảnh Ngôn ngữ/Giao diện (snapshot) của cơ sở dữ liệu Mô hình ER ■ Việc phân biệt giữa lược đồ cơ sở dữ liệu và trạng thái cơ Mô hình quan hệ sở dữ liệu là rất quan trọng Phụ thuộc hàm Thiết kế CSDL Bài giảng cơ sở dữ liệu - Nguyễn Hải Châu 8 / 54
 9. Con người và cơ sở dữ liệu ■ Người quản trị hệ cơ sở dữ liệu (Database Administrator – Tài liệu tham khảo Mở đầu DBA) Khái niệm cơ bản ■ Người thiết kế cơ sở dữ liệu (Database Designer) Khái niệm cơ bản ■ Người sử dụng (End User) Hệ QT CSDL Mô hình CSDL ■ Người phân tích hệ thống và lập trình ứng dụng Lược đồ CSDL ■ Người thiết kế và cài đặt hệ quản trị dữ liệu Con người và CSDL ■ Những người phát triển công cụ Ngôn ngữ/Giao diện ■ Các thao tác viên và những người bảo trì Mô hình ER Mô hình quan hệ Phụ thuộc hàm Thiết kế CSDL Bài giảng cơ sở dữ liệu - Nguyễn Hải Châu 9 / 54
 10. Ngôn ngữ và giao diện cơ sở dữ liệu ■ Các ngôn ngữ hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Tài liệu tham khảo Mở đầu ◆ Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (data definition Khái niệm cơ bản language – DDL): Dùng để định nghĩa các lược đồ Khái niệm cơ bản Hệ QT CSDL ◆ Ngôn ngữ thao tác dữ liệu (data manipulation Mô hình CSDL language – DML): Dùng để thao tác cơ sở dữ liệu Lược đồ CSDL Con người và CSDL ■ Các loại giao diện hệ quản trị cơ sở dữ liệu Ngôn ngữ/Giao diện Mô hình ER ◆ Giao diện dựa trên bảng chọn (Menu) Mô hình quan hệ ◆ Giao diện dựa trên mẫu biểu Phụ thuộc hàm ◆ Giao diện đồ hoạ (Graphic User Interface - GUI) Thiết kế CSDL ◆ Giao diện cho người quản trị hệ thống Bài giảng cơ sở dữ liệu - Nguyễn Hải Châu 10 / 54
 11. Tài liệu tham khảo Mở đầu Khái niệm cơ bản Mô hình ER Thiết kế CSDL Mô hình ER Kiểu & tập thực thể Mô hình thực thể-liên kết và thực thể Khóa & tập giá trị Kiểu & tập liên kết liên kết mở rộng Cấp liên kết... Các ràng buộc... Mô hình EER Mô hình quan hệ Phụ thuộc hàm Thiết kế CSDL Bài giảng cơ sở dữ liệu - Nguyễn Hải Châu 11 / 54
 12. Sử dụng mô hình quan niệm cho thiết kế cơ sở dữ liệu Tài liệu tham khảo ■ Tập hợp các yêu cầu và phân tích Mở đầu ■ Thiết kế quan niệm Khái niệm cơ bản ■ Thiết kế logic hoặc là ánh xạ mô hình dữ liệu Mô hình ER ■ Thiết kế vật lý Thiết kế CSDL Mô hình ER Kiểu & tập thực thể Khóa & tập giá trị Kiểu & tập liên kết Cấp liên kết... Các ràng buộc... Mô hình EER Mô hình quan hệ Phụ thuộc hàm Thiết kế CSDL Bài giảng cơ sở dữ liệu - Nguyễn Hải Châu 12 / 54
 13. Mô hình thực thể-liên kết Tài liệu tham khảo ■ Mô hình thực thể-liên kết (mô hình ER) là một mô Mở đầu hình dữ liệu mức quan niệm phổ biến, tập trung vào các Khái niệm cơ bản cấu trúc dữ liệu và các ràng buộc Mô hình ER ■ Thực thể là một “vật” trong thế giới thực, có sự tồn tại Thiết kế CSDL độc lập Mô hình ER Kiểu & tập thực thể ■ Mỗi một thực thể có các thuộc tính, đó là các đặc trưng Khóa & tập giá trị cụ thể mô tả thực thể đó Kiểu & tập liên kết Cấp liên kết... ◆ Thuộc tính đơn là thuộc tính không thể phân chia ra Các ràng buộc... được thành các thành phần nhỏ hơn Mô hình EER ◆ Thuộc tính phức hợp là thuộc tính có thể phân chia Mô hình quan hệ được thành các thành phần nhỏ hơn, biểu diễn các Phụ thuộc hàm thuộc tính cơ bản hơn với các ý nghĩa độc lập Thiết kế CSDL ◆ Những thuộc tính có giá trị duy nhất cho một thực thể cụ thể gọi là các thuộc tính đơn trị ◆ Một thuộc tính có thể có một tập giá trị cho cùng một thực thể: Đó là thuộc tính đa trị Bài giảng cơ sở dữ liệu - Nguyễn Hải Châu 13 / 54
 14. Mô hình thực thể-liên kết (tiếp) ■ Thuộc tính được lưu trữ là các thuộc tính mà giá trị của Tài liệu tham khảo Mở đầu nó được nhập vào khi cài đặt cơ sở dữ liệu Khái niệm cơ bản ■ Thực thể là một “vật” trong thế giới thực, có sự tồn tại Mô hình ER độc lập Thiết kế CSDL ■ Thuộc tính mà giá trị của nó có thể tính được thông qua Mô hình ER Kiểu & tập thực thể giá trị của các thuộc tính khác gọi là thuộc tính suy diễn Khóa & tập giá trị được Kiểu & tập liên kết ■ Trong một số trường hợp, một thực thể cụ thể có thể Cấp liên kết... Các ràng buộc... không có các giá trị áp dụng được cho một thuộc tính. Mô hình EER Trong trường hợp như vậy, ta phải tạo ra một giá trị đặc Mô hình quan hệ biệt gọi là giá trị không xác định (null): Thuộc tính null Phụ thuộc hàm ■ Thuộc tính phức tạp: Là sự kết hợp của các thuộc tính Thiết kế CSDL phức hợp và đa trị Bài giảng cơ sở dữ liệu - Nguyễn Hải Châu 14 / 54
 15. Kiểu thực thể và tập thực thể Tài liệu tham khảo ■ Một kiểu thực thể là một tập hợp các thực thể có các Mở đầu thuộc tính như nhauđược mô tả bằng tên và các thuộc Khái niệm cơ bản tính. Ví dụ: NHÂNVIÊN (Họtên, Tuổi, Lương) là một kiểu Mô hình ER thực thể Thiết kế CSDL ■ Một kiểu thực thể mô tả một lược đồ cho một tập các Mô hình ER Kiểu & tập thực thể thực thể có cùng một cấu trúc Khóa & tập giá trị ■ Một kiểu thực thể được biểu diễn trong lược đồ ER bởi Kiểu & tập liên kết Cấp liên kết... một hộp hình chữ nhật có chứa tên kiểu thực thể Các ràng buộc... ■ Một tập hợp các thực thể của một kiểu thực thể cụ thể Mô hình EER trong cơ sở dữ liệu tại một thời điểm được gọi là một tập Mô hình quan hệ thực thể Phụ thuộc hàm Thiết kế CSDL Bài giảng cơ sở dữ liệu - Nguyễn Hải Châu 15 / 54
 16. Khóa và tập giá trị Tài liệu tham khảo ■ Thuộc tính mà các giá trị của nó là khác nhau đối với mỗi Mở đầu thực thể riêng biệt trong một tập thực thể gọi là thuộc Khái niệm cơ bản tính khóa Mô hình ER ■ Nhiều thuộc tính kết hợp với nhau tạo thành một khóa: ta Thiết kế CSDL có khóa phức hợp. Khóa phức hợp phải tối thiểu Mô hình ER Kiểu & tập thực thể ■ Khóa dùng để phân biệt hai thực thể Khóa & tập giá trị ■ Một kiểu thực thể có thể có nhiều hơn một khóa Kiểu & tập liên kết ■ Kiểu thực thể không có khóa gọi là kiểu thực thể yếu Cấp liên kết... Các ràng buộc... ■ Mỗi thuộc tính đơn của một kiểu thực thể được kết hợp với Mô hình EER một miền giá trị Mô hình quan hệ ■ Một thuộc tính A của kiểu thực thể E có tập giá trị V có Phụ thuộc hàm thể được định nghĩa là một hàm từ E vào tập hợp lực Thiết kế CSDL lượng P (V ) của V : A : E → P (V ) ■ Ký hiệu giá trị của thuộc tính A với thực thể e là A(e) ◆ Nếu A là thuộc tính phức hợp, tập giá trị V là tích Đề-các P (V1 ) × P (V2 ) × ... × P (Vn ), với V1 , V2 , . . . , Vn là tập các giá trị cho các thành phần đơn của A. Bài giảng cơ sở dữ liệu - Nguyễn Hải Châu 16 / 54
 17. Kiểu liên kết, tập liên kết và các thể hiện Tài liệu tham khảo ■ Một kiểu liên kết R là một quan hệ toán học trên Mở đầu E1 , E2 , . . . , En hoặc có thể định nghĩa như là một tập con Khái niệm cơ bản của tích Đề-các E1 × E2 × . . . × En Mô hình ER ■ Một kiểu liên kết R giữa n kiểu thực thể E1 , E2 , . . . , En Thiết kế CSDL xác định một tập liên kết giữa các thực thể của các kiểu Mô hình ER Kiểu & tập thực thể đó Khóa & tập giá trị ■ Tập liên kết R là một tập hợp các thể hiện liên kết Kiểu & tập liên kết ri , i = 1, 2, . . . trong đó mỗi ri liên kết n thực thể riêng Cấp liên kết... Các ràng buộc... biệt e1 , e2 , . . . , en và mỗi một thực thể ej trong ri là một Mô hình EER thành phần của kiểu thực thể Ej , 1 ≤ j ≤ n Mô hình quan hệ ■ Cũng như các kiểu thực thể và tập thực thể, một kiểu liên Phụ thuộc hàm kết và tập liên kết tương ứng cũng có tên chung là R Thiết kế CSDL ■ Mỗi kiểu thực thể E1 , E2 , . . . , En được gọi là tham gia vào kiểu liên kết R, và tương tự, mỗi thực thể riêng biệt e1 , e2 , . . . , en được gọi là tham gia vào thể hiện liên kết ri = (e1 , e2 , . . . , en ) Bài giảng cơ sở dữ liệu - Nguyễn Hải Châu 17 / 54
 18. Cấp liên kết, tên vai trò và kiểu liên kết đệ qui Tài liệu tham khảo ■ Cấp của một kiểu liên kết là số các kiểu thực thể tham Mở đầu gia vào kiểu liên kết đó. Khái niệm cơ bản ■ Tên vai trò dùng để chỉ rõ vai trò của các thực thể của Mô hình ER kiểu thực thể tham gia liên kết, nó giúp đỡ việc giải thích ý Thiết kế CSDL nghĩa của liên kết Mô hình ER Kiểu & tập thực thể ■ Trong một số trường hợp, một kiểu thực thể có thể tham Khóa & tập giá trị gia vào một kiểu liên kết với các vai trò khác nhau. Trong Kiểu & tập liên kết những trường hợp như vậy, tên vai trò trở nên cần thiết để Cấp liên kết... Các ràng buộc... phân biệt ý nghĩa của mỗi sự tham gia. Các kiểu liên kết Mô hình EER như vậy gọi là kiểu liên kết đệ quy Mô hình quan hệ Phụ thuộc hàm Thiết kế CSDL Bài giảng cơ sở dữ liệu - Nguyễn Hải Châu 18 / 54
 19. Các ràng buộc trên các kiểu liên kết Tài liệu tham khảo Các kiểu liên kết thường có một số ràng buộc để hạn chế số Mở đầu các tổ hợp có thể của các thực thể có thể tham gia trong tập Khái niệm cơ bản hợp liên kết tương ứng. Các ràng buộc này được xác định từ Mô hình ER tình trạng của thế giới thực mà kiểu liên kết biểu diễn. Hai loại Thiết kế CSDL ràng buộc chính: Mô hình ER Kiểu & tập thực thể ■ Tỷ số lực lượng: Tỷ số lực lượng cho một kiểu liên kết chỉ Khóa & tập giá trị Kiểu & tập liên kết ra số các thể hiện liên kết mà một thực thể có thể tham Cấp liên kết... gia. Với các kiểu liên kết cấp 2, có thể có các tỷ số lực Các ràng buộc... lượng 1 : 1, 1 : N , và M : N Mô hình EER ■ Các ràng buộc tham gia và sự phụ thuộc tồn tại: Ràng Mô hình quan hệ buộc tham gia chỉ ra rằng có phải sự tồn tại của một kiểu Phụ thuộc hàm thực thể phụ thuộc vào một kiểu thực thể khác thông qua Thiết kế CSDL một kiểu liên kết hay không. Có hai kiểu ràng buộc tham gia: ◆ Ràng buộc tham gia toàn bộ (phụ thuộc tồn tại): ◆ Ràng buộc tham gia bộ phận: Bài giảng cơ sở dữ liệu - Nguyễn Hải Châu 19 / 54
 20. Mô hình thực thể-liên kết mở rộng (EER) Tài liệu tham khảo ■ Mô hình EER bao gồm tất cả các khái niệm của mô hình Mở đầu ER, ngoài ra còn có các khái niệm lớp, kiểu liên kết lớp cha Khái niệm cơ bản lớp con, tính thừa kế, chuyên biệt, tổng quát, phạm trù Mô hình ER ■ Lớp cha, lớp con và sự thừa kế Thiết kế CSDL ■ Chuyên biệt hoá, tổng quát hoá Mô hình ER Kiểu & tập thực thể ◆ Chuyên biệt hóa Khóa & tập giá trị Kiểu & tập liên kết ◆ Tổng quát hóa Cấp liên kết... ◆ Phân cấp chuyên biệt và lưới chuyên biệt Các ràng buộc... ◆ Các ràng buộc và các đặc trung của chuyên biệt hoá, Mô hình EER tổng quát hoá Mô hình quan hệ Phụ thuộc hàm ■ Sơ đồ mô hình ERR Thiết kế CSDL Bài giảng cơ sở dữ liệu - Nguyễn Hải Châu 20 / 54
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=86

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2