intTypePromotion=4

Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 1 - Ths. Lê Ngọc Lãm

Chia sẻ: Hồ Ky | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
62
lượt xem
5
download

Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 1 - Ths. Lê Ngọc Lãm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1 Nhập môn cơ sở dữ liệu thuộc bài giảng cơ sở dữ liệu, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu một số nội dung chính sau: các khái niệm, một số ví dụ, cấu trúc một hệ cơ sở dữ liệu, tính độc lập dữ liệu, mô hình dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 1 - Ths. Lê Ngọc Lãm

 1. TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN Bài giảng môn học CƠ SỞ DỮ LIỆU Giảng viên: ThS. Lê Ngọc Lãm Bộ môn: Công Nghệ Địa Chính ThS. Lê Ngọc Lãm Ngọ Thursday, July 03, 2014 Cơ Sở Dữ Liệu Sở Liệ 1
 2. GIỚI THIỆU MÔN HỌC  Thời lượng  Phạm vi môn học  Đối tượng nghiên cứu  Mục đích nghiên cứu  Yêu cầu môn học  Cấu trúc môn học ThS. Lê Ngọc Lãm Ngọ Thursday, July 03, 2014 Cơ Sở Dữ Liệu Sở Liệ 2
 3. NỘI DUNG  1. NHẬP MÔN CSDL  2. CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ  3. CHUẪN HOÁ CSDL  4. THIẾT KẾ HỆ THỐNG  5. CSDL TÀI NGUYÊN ĐẤT ĐAI ThS. Lê Ngọc Lãm Ngọ Thursday, July 03, 2014 Cơ Sở Dữ Liệu Sở Liệ 3
 4. CHƯƠNG 1 NHẬP MÔN CSDL  CÁC KHÁI NIỆM  MỘT SỐ VÍ DỤ  CẤU TRÚC MỘT HỆ CSDL  TÍNH ĐỘC LẬP DỮ LIỆU  MÔ HÌNH DỮ LIỆU  HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU ThS. Lê Ngọc Lãm Ngọ Thursday, July 03, 2014 Cơ Sở Dữ Liệu Sở Liệ 4
 5. KHÁI NIỆM CSDL  Khái niệm về dữ liệu  Nhu cầu quản lý và truy xuất thông tin  Các hình thức tổ chức dữ liệu  Các tính chất của dữ liệu  Các dạng dữ liệu ThS. Lê Ngọc Lãm Ngọ Thursday, July 03, 2014 Cơ Sở Dữ Liệu Sở Liệ 5
 6. Trần thị Son; 19 tuổi; quê quán: Bình Định Đơn vị hành chánh Thái Lan; dân số 60 triệu người Sinh viên Tỉnh Bình Thuận; cách Tp.HCM 150km Quốc gia Lào; dân số 30 triệu người Trung Quốc; 1,2 tỷ người Tỉnh Long An; Cách Tp.HCM 50km Nguyễn thị Mén; 20 tuổi; Quê quán: Tiền Giang Tỉnh Đồng Nai; cách Tp.HCM 30km Việt nam; dân số 80 triệu người Lê Văn Lúa; 21 tuổi; quê quán: Long An ThS. Lê Ngọc Lãm Ngọ Thursday, July 03, 2014 Cơ Sở Dữ Liệu Sở Liệ 6
 7. CẤU TRÚC 1 HỆ CSLD  Mức vật lý NGƯỜ NGƯỜI SD 1 NGƯỜ NGƯỜI SD 2 ………. NGƯỜ NGƯỜI SD n  Mức khái niệm CSDL  Mức khung nhìn KHÁ NIỆ KHÁI NIỆM NGƯỜI SỬ DỤNG CSDL VẬT LÝ NGƯỜI THIẾT KẾ HỆ THỐNG MÁY TÍNH ThS. Lê Ngọc Lãm Ngọ Thursday, July 03, 2014 Cơ Sở Dữ Liệu Sở Liệ 7
 8. TÍNH ĐỘC LẬP DỮ LIỆU  Mức độc lập vật lý (Physical data independence) là khả năng sửa đổi sơ đồ vật lý khơng làm cho các chương trình ứng dụng phải viết lại. Các sửa đổi ở mức vật lý là cần thiết để cải thiện hiệu năng.  Độc lập dữ liệu luận lý (Logical data independence) là khả năng sửa đổi sơ đồ luận lý khơng làm cho các chương trình ứng dụng phải viết lại. Các sửa đổi ở mức luận lý là cần thiết khi cấu trúc luận lý của cơ sở dữ liệu bị thay thế. ThS. Lê Ngọc Lãm Ngọ Thursday, July 03, 2014 Cơ Sở Dữ Liệu Sở Liệ 8
 9. MÔ HÌNH DỮ LIỆU  Mô hình mạng  Mô hình phân cấp  Mô hình thực thể kết hợp  Mô hình quan hệ ThS. Lê Ngọc Lãm Ngọ Thursday, July 03, 2014 Cơ Sở Dữ Liệu Sở Liệ 9
 10. MÔ HÌNH MẠNG (Network model)  Mục tin  Dữ liệu gôïp  Bản ghi ThS. Lê Ngọc Lãm Ngọ Thursday, July 03, 2014 Cơ Sở Dữ Liệu Sở Liệ 10
 11. MÔ HÌNH PHÂN CẤP (Hierarchical model)  Cây (Tree)  Đoạn (Segment)  Trường (Field)  Cây các đoạn (Tree of segments) ThS. Lê Ngọc Lãm Ngọ Thursday, July 03, 2014 Cơ Sở Dữ Liệu Sở Liệ 11
 12. MÔ HÌNH QUAN HỆ (Relational model)  Bối cảnh ra đời Trước khi có RM, dữ liệu được quản lý bằng tập tin – hệ tập tin với các ngôn ngữ: COBOL, FORTRAN, PASCAL Những hạn chế của hệ tập tin: - Có sự liên kết chặt chẽ giữa cấu trúc vật lý – luận lý và chương trình ứng dụng - Dư thừa dữ liệu quá lớn - Người SD ít có khả năng tiếp cận và khai thác dữ liệu ThS. Lê Ngọc Lãm Ngọ Thursday, July 03, 2014 Cơ Sở Dữ Liệu Sở Liệ 12
 13. MÔ HÌNH QUAN HỆ (Relationship model)  Quan hệ (Relationship)  Thuộc tính (Attribute)  Miền giá trị (Domain)  Bộ trong quan hệ (Record)  Khoá và thuộc tính khoá (Primary key)  Thuộc tính không khĩa(None primary key) ThS. Lê Ngọc Lãm Ngọ Thursday, July 03, 2014 Cơ Sở Dữ Liệu Sở Liệ 13
 14. MÔ HÌNH THỰC THỂ KẾT HỢP (Entities relationship model)  Thực thể (Entities)  Mối kết hợp (Join)  Quan hệ (Relationship) ThS. Lê Ngọc Lãm Ngọ Thursday, July 03, 2014 Cơ Sở Dữ Liệu Sở Liệ 14
 15. HỆ QUẢN TRỊ CSLD (Database Management System)  • Một cơ sở dữ liệu (CSDL/ DB: DataBase) là một tập hợp các tập tin có liên quan với nhau, được thiết kế nhằm làm giảm thiểu sự lặp lại dữ liệu.  • Một hệ quản trị cơ sở dữ liệu (HQTCSDL/ DBMS: DataBase Management System) là một hệ thống gồm một CSDL và các thao tác trên CSDL đó, được thiết kế trên một nền tảng phần cứng, phần mềm và với một kiến trúc nhất định.  • Một hệ cơ sở dữ liệu (HCSDL/ DBS: DataBase System) là một phần mềm cho phép xây dựng một HQTCSDL. ThS. Lê Ngọc Lãm Ngọ Thursday, July 03, 2014 Cơ Sở Dữ Liệu Sở Liệ 15
 16. Cấu trúc vật lý và luận lý ThS. Lê Ngọc Lãm Ngọ Thursday, July 03, 2014 Cơ Sở Dữ Liệu Sở Liệ 16
 17. TÍNH CHẤT HỆ QUẢN TRỊ CSDL 1. Độc lập vật lý 2. Độc lập logic 3. Ngôn ngữ phi thủ tục 4. Quản trị dữ liệu 5. Quản lý dư thừa dữõ liệu 6. Tương hợp dữ liệu (chuẩn hoá) 7. Chia sẻ dữ liệu (dùng chung) 8. An Toàn dữ liệu ThS. Lê Ngọc Lãm Ngọ Thursday, July 03, 2014 Cơ Sở Dữ Liệu Sở Liệ 17
 18. LỊCH SỬ HỆ QUẢN TRỊ CSDL  Đầu thập niên 60 thế kỹ XX  Giữa thập niên 60  Thập niên 70  Thập niên 80  Thập nên 90 đến nay ThS. Lê Ngọc Lãm Ngọ Thursday, July 03, 2014 Cơ Sở Dữ Liệu Sở Liệ 18
 19. CHỨC NĂNG HỆ QUẢN TRỊ CSDL  Mô tả dữ liệu  Tìm kiếm dữ liệu  Cập nhật dữ liệu  Chuyển hoá dữ liệu  Điều khiển tính toàn vẹn dữ liệu  Quản lý giao tác và an toàn dữ liệu ThS. Lê Ngọc Lãm Ngọ Thursday, July 03, 2014 Cơ Sở Dữ Liệu Sở Liệ 19
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2