intTypePromotion=1
ADSENSE

Mô hình lúa

Xem 1-20 trên 2298 kết quả Mô hình lúa
 • Chất lượng nước trong mô hình lúa – cá Sức sản xuất sinh học của ruộng lúa tuỳ thuộc nhiều vào các yếu tố sinh thái, kỹ thuật thiết kế hệ thống nuôi, chất lượng nước, phân bón và chất lượng cá giống. a. pH nước: trong ao nuôi pH thay đổi theo tính chất của đất và sự quang hợp của thực vật thuỷ sinh. Khi quang hợp tăng (CO2 giảm, H+ tăng) làm cho pH tăng và ngược lại. Sự thay đổi của PH ảnh hưởng chủ yếu lên quá trình hô hấp của tôm cá. pH = 6.5-9...

  pdf6p traxanh1209 27-12-2010 247 76   Download

 • Đề tài “ Thực nghiệm nuôi ghép cá chép dòng Hungary trong mô hình lúa – cá kết hợp ở Tỉnh Hậu Giang” bắt đầu thực hiện từ tháng 10/2008 và kết thúc tháng 4/2009. Đề tài gồm 2 nghiệm thức với 4 ruộng được bố trí ở hai huyện Vị Thủy và Long Mỹ tỉnh Hậu Giang, nhằm đánh giá tốc độ tăng trưởng, tỷ lệ sống và năng suất cá nuôi trong mô hình lúa – cá kết hợp. Kết quả thực nghiệm nuôi cho thấy các yếu tố môi trường như nhiệt độ (27,5 – 30,25 0C),...

  pdf75p thiepmoi123 24-06-2013 148 30   Download

 • Trên cơ sở đánh giá tổng quát thực trạng, hiệu quả sản xuất của mô hình lúa - cá trên địa bàn phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ đó đề xuất một số giải pháp thích hợp để nhân rộng mô hình nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất trong sản xuất nông nghiệp.

  pdf76p thangnamvoiva29 02-11-2016 56 11   Download

 • Bài viết Hiệu quả kinh tế của mô hình lúa thủy sản trình bày những kết quả đạt được sau 3 năm của hai mô hình kết hợp lúa - tôm và lúa lúa tại đồng bằng sông Cửu Long và những nhận xét về hiệu quả kinh tế của hai mô hình này. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf2p nghe0210 25-03-2016 68 10   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả của hai dòng vi khuẩn Burkholderia sp. PL9 và Acinetobacter sp. GH1-1 phân lập từ đất lúa trong mô hình lúa tôm ở Sóc Trăng và Bạc Liêu lên sinh trưởng và năng suất lúa ở huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Thí nghiệm được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên gồm 10 nghiệm thức và 4 lặp lại. Các chỉ tiêu về sinh trưởng, thành phần năng suất và năng suất lúa được thu thập...

  pdf7p hanh_tv34 11-05-2019 14 1   Download

 • Bài viết được thực hiện nhằm xác định thời gian, nồng độ tồn lưu và nồng độ sinh học của quinalphos trong nước và cá trên mô hình lúa – cá ở huyện Cờ Đỏ - thành phố Cần Thơ. Kết quả cho thấy tồn lưu quinalphos trên cá cao hơn rất nhiều so với nước. Thời gian bán hủy của quinalphos trên mẫu cá chép là biến động từ một đến hai ngày và trong mẫu nước là một ngày

  pdf8p thuynguyen2994 13-08-2018 13 0   Download

 • Nghiên cứu này phân tích tình hình sản xuất lúa cánh đồng mẫu lớn (CĐML), mức độ và điều kiện duy trì mô hình sản xuất lúa CĐML. Một cuộc khảo sát nông hộ được thực hiện tại 3 xã có diện tích lúa lớn ở huyện Lệ Thủy bằng bảng hỏi cấu trúc để thu thập thông tin về diện tích, năng suất, sản lượng tiêu thụ, điều kiện sản xuất và khả năng duy trì mô hình sản xuất CĐML.

  pdf15p vimariecurie2711 01-08-2019 23 1   Download

 • So 4.2014 04 Nguyen Dang DucMô hình lúa thủy sản là một trong những mô hình áp dụng để chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp. Nghiên cứu này nhằm đánh giá thực trạng sản xuất lúa tại huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang; phân tích các chỉ số tài chính, so sánh hiệu quả tài chính của mô hình lúa đơn và mô hình lúa thủy sản; từ đó đề xuất được một số giải pháp cơ bản và khả thi phù hợp để phát triển các mô hình tại địa bàn nghiên cứu. Qua nghiên cứu có thể kết luận rằng: hộ nông dân áp dụng mô hình sản xuất lúa thủy sản mang lại hiệu quả cao hơn so với mô hình sản xuất lúa đơn.

  pdf6p advanger1 06-05-2018 67 6   Download

 • Nghiên cứu này được thực hiện trong chín ruộng lúa có diện tích từ 3.000-5.000 m2 tại hai huyện Long Mỹ và Vị Thủy thuộc tỉnh Hậu Giang từ tháng 5 đến tháng 12 năm 2009. Nghiên cứu gồm 3 nghiệm thức và 3 lần lặp lại, các loài cá thả nuôi bao gồm chép Việt, chép Hungary với tỉ lệ là 15%, 20% và 25%; cá rô phi với tỉ lệ 50%, 40% và 30%; cá sặc rằn và cá mè trắng là 10%. Mật độ thả nuôi trong thí nghiệm là 2 con/m2 ở tất cả các nghiệm thức....

  pdf11p sunshine_9 24-07-2013 63 4   Download

 • Bài viết Đánh giá hiện trạng kỹ thuật và tài chính của mô hình nuôi cá trong ruộng lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long trình bày mô hình lúa-cá vẫn còn canh tác ở Đồng bằng sông Cửu Long. Trong bài báo này, chúng tôi phân tích số liệu điều tra từ 205 nông hộ canh tác lúa - cá ở tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp và thành phố Cần Thơ để đánh giá hiện trạng kỹ thuật và lợi nhuận của hợp phần cá trong mô hình lúa - cá,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf14p thienthandoremon 31-05-2018 47 4   Download

 • Mối liên hệ giữa các mô hình là một khía cạnh quan trọng trong quá trình học tập, nghiên cứu giúp người học có thể hiểu rõ và hệ thống được những kiến thức khá phức tạp trong kinh tế học vĩ mô. Nội dung chính của bài viết được giới hạn ở việc phân tích mối liên hệ giữa một số mô hình lựa chọn điển hình. Đây là tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành kinh tế. Mời các bạn tham khảo.

  pdf6p dienham63 10-12-2015 52 1   Download

 • Bài viết tiến hành đánh giá mức độ sinh trưởng, lượng tiêu tốn thức ăn và năng suất các giống cá nuôi trong mô hình sinh thái tổng hợp lúa - cá - vịt; trên cơ sở đó lựa chọn đối tượng cá nuôi thích hợp nhất cho mô hình.

  pdf7p chauchaungayxua7 13-08-2020 6 0   Download

 • Bài giảng "Mô hình tài chính - Chương 4: Mô hình danh mục đầu tư chứng khoán" cung cấp cho người học các kiến thức: Đa dạng hóa danh mục tài sản rủi ro, danh mục gồm 2 tài sản rủi ro, danh mục gồn 2 tài sản rủi ro và 1 tài sản phi rủi ro, mô hình lựa chọn danh mục Markowitz.

  pdf9p koxih_kothogmih2 23-08-2020 6 0   Download

 • Đề tài “Đánh giá hiệu quả kinh tế, đặc tính đất và phiêu sinh vật trên ruộng lúa SRI và thâm canh truyền thống tại huyện Tân Hiệp, Kiên Giang” được thực hiện nhằm so sánh hiệu quả kinh tế, tính chất lí hóa học của đất cũng như tính đa dạng phiêu sinh động, thực vật của mô hình lúa SRI và mô hình lúa thâm canh truyền thống, làm cơ sở nhân rộng mô hình trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

  pdf13p larachdumlanat127 02-01-2021 3 0   Download

 • 1.1. Các bước cần thiết khi áp dụng phương pháp mô hình hoá − Trước hết phải khảo sát, phát hiện vấn đề cần giải quyết. − Phát biểu các điều kiện ràng buộc, mục tiêu của bài toán dưới dạng định tính. Sau đó lựa chọn các biến quyết định / các ẩn số và xây dựng mô hình định lượng (còn gọi là mô hình toán học). − Thu thập số liệu, xác định phương pháp giải quyết. − Định ra quy trình giải / thuật giải. Có thể giải mô hình bằng cách tính toán thông...

  pdf34p trannhu 14-07-2009 2025 734   Download

 • Cloud Computing (CC) là mô hình diện toán cho phép truy cập qua mạng để lựa chọn và sử dụng tài nguyên tính toán theo nhu cầu một cách thuận tiện và nhanh chóng, đồng thời cho phép kết thúc sử dụng dịch vụ, giải phóng tài nguyên dễ dàng, giảm thiểu các giao tiếp với nhà cung cấp.

  doc10p ad_uit 27-01-2011 685 332   Download

 • Trong những năm gần đây mô hình sản xuất kết hợp chăn nuôi và trồng trọt đã được nhiều địa phương hưởng ứng tích cực. Thừa Thiên Huế là một tỉnh có điều kiện thuận lợi phát triển các mô hình sản xuất như xây dựng các trang trại quy mô vừa và nhỏ, mô hình chăn nuôi kết hợp hộ gia đình.

  pdf9p thaonhi 18-06-2009 916 215   Download

 • Trên thực tế, việc lập mô hình và ước lượng không phải là một vấn đề đơn giản. Chẳng hạn như trong ví dụ 4.2 về nhu cầu đầu tư ở Mỹ (1968 – 82). Cho dù lý thuyết kinh tế vĩ mô đã gợi ý rằng, cầu về đầu tư chịu ảnh hưởng bởi hai yếu tố chính là GNP và lãi suất. Tuy nhiên, việc Ngân hàng trung ương Mỹ sử dụng chính sách tiền tệ chặt trong thời kỳ đó đã đòi hỏi ta phải đưa thêm biến xu thế vào mô hình...

  pdf11p truongdoan 10-11-2009 431 194   Download

 • Những dòng lợi nhuận trên thực tế Không có lý do gì để bạn không thể kết hợp một số cách thức trên áp dụng vào mô hình kinh doanh của mình. Điểm mấu chốt là ở chỗ phải tập trung vào một chiến lược, tối đa hóa doanh thu từ đó, và sau đó chuyển sang chiến lược tiếp theo. Dĩ nhiên lựa chọn này phải được thực hiện với suy tính kỹ lưỡng về ngân quỹ của bạn. Nếu cũng như hầu hết các doanh nghiệp nhỏ, ngân quỹ của bạn chỉ có hạn, bạn sẽ muốn tập trung...

  pdf8p vuilacongaiha 08-07-2010 421 161   Download

 • Đã có rất nhiều hộ nông dân giàu lên nhờ nuôi tôm sú. Tỉnh Bạc Liêu với điều kiện tự nhiên phù hợp, thuận lợi cho việc NTTS mà nhất là tôm sú. Có rất nhiều mô hình nuôi tôm sú như: Thâm canh, bán thâm canh, quãng canh cải tiến, mô hình nuôi tôm- lúa, mô hình tôm- rừng…với mức độ đầu tư khác nhau, yêu cầu kỹ thuật khác nhau và cần điều kiện tự nhiên cũng khác nhau. Nuôi tôm thâm canh và quãng canh cải tiến là hai mô hình được nhiều nông dân áp dụng hiện nay ở Bạc Liêu nên...

  pdf110p vovantungqtkd5a 07-01-2013 353 133   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Mô hình lúa
p_strCode=mohinhlua

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2