intTypePromotion=1
ADSENSE

Mô hình ngữ nghĩa

Xem 1-20 trên 335 kết quả Mô hình ngữ nghĩa
 • Trên cơ sở đưa ra mô hình định nghĩa kiểu mới cho các dãy đồng nghĩa ở từ điển đồng nghĩa tiếng Việt để phục vụ cho việc biên soạn từ điển đồng nghĩa, luận án góp phần phát triển lí thuyết Từ điển học ở Việt Nam. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf193p yumimi1 13-02-2017 45 6   Download

 • Bài báo này nghiên cứu và đề xuất một hướng tiếp cận trong việc chuyển đổi dữ liệu từ dạng cơ sở dữ liệu quan hệ (RDB) sang Ontology được biểu diễn bằng các ngôn ngữ RDF và OWL. Quá trình chuyển đổi bao gồm 2 bước chính: (i) Ánh xạ lược đồ (tạo ra các lớp từ các bảng, tạo ra các thuộc tính đối tượng (object property) từ các khóa ngoại và tạo ra thuộc tính kiểu dữ liệu (datatype property) từ các thuộc tính không tham gia vào khóa ngoại), (ii) Ánh xạ dữ liệu (tạo ra các thể hiện).

  pdf10p thiendiadaodien_9 04-03-2019 110 2   Download

 • Bài viết giới thiệu giải pháp tích hợp xử lý ngữ nghĩa vào hệ thống gợi ý. Phương pháp này là sự kết hợp giữa kỹ thuật gợi ý truyền thống và phân tích mối quan hệ ngữ nghĩa của những mục tin trong hệ thống được lưu trữ bằng Ontology. Thông qua mô hình ngữ nghĩa, chúng tôi tiến hành suy diễn dữ liệu nhằm tăng thêm dữ liệu huấn luyện cho các mô hình dự đoán. Thực nghiệm cho thấy với việc tích hợp ngữ nghĩa để suy diễn thêm dữ liệu, các mô hình cho kết quả dự đoán chính xác hơn so với chỉ sử dụng dữ liệu sẵn có.

  pdf11p quenchua9 20-11-2020 12 0   Download

 • Nội dung luận án là nghiên cứu vấn đề tính giải nghĩa được của FRBS theo hướng tiếp cận dựa trên ĐSGT và đề xuất thêm một số ràng buộc, định nghĩa, định lý theo hướng tiếp cận này. Nghiên cứu cách tiếp cận dựa trên khả năng giải nghĩa theo thế giới thực đối với vấn đề tính giải nghĩa được của hệ mờ. Trong luận án này, sẽ phân tích sâu và thiết thực hơn về tính giải nghĩa của các lý thuyết hình thức bao gồm các ngôn ngữ tự nhiên của con người nói chung và các hệ mờ được hình thức hoá nói riêng.

  pdf116p xacxuoc4321 08-07-2019 15 0   Download

 • Bài nghiên cứu này nhằm tìm hiểu về những đặc điểm ngữ nghĩa của câu hỏi “Yes-No” (Y-N) trong tiếng Anh, trên cơ sở đó xác lập những mô hình cấu trúc để chuyển nghĩa sang tiếng Việt. Với kết quả khảo sát, đề tài nêu lên một số khó khăn mà sinh viên thường gặp trong quá trình dịch câu hỏi “Yes-No” từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Đề tài cũng đưa ra một số khuyến nghị về việc ứng dụng kết quả nghiên cứu cho dạy và học tiếng Anh nói chung, học môn dịch nói riêng....

  pdf6p pfievnet 18-02-2011 341 109   Download

 • Ngôn ngữ mô hình hóa UML được sử dụng phổ biến nhất trong công nghệ phần mềm nhưng lại không đủ chặt chẽ và chưa có công cụ hỗ trợ kiểm tra tính đúng đắn của đặc tả. Do vậy, chúng ta thường phải kết hợp với các ngôn ngữ đặc tả khác để thu được bản đặc tả hệ thống vừa trực quan, dễ hiểu vừa có ngữ nghĩa chặt chẽ, được kiểm tra tự động bởi các công cụ. Và trong quá trình áp dụng các mẫu thiết kế để thu được một mô hình thiết kế tối...

  pdf105p truongnghen 30-08-2012 163 53   Download

 • UML là ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất, biểu diễn các đối tượng bằng các kí hiệu trực quan. Nhưng UML có nhược điểm là nó không thể hiện được hết các khía cạnh của hệ thống. Vì vậy người ta phải dùng thêm OCL để mô tả các ràng buộc cho các đối tượng của mô hình UML. USE là một hệ thống đặc tả hệ thống thông tin. Nó được sử dụng để kiểm tra tính đúng đắn của một mô hình UML bằng các ràng buộc OCL. Để làm được điều đó USE sử dụng các cấu trúc của UML metamodel và...

  pdf26p tinhbanpt 14-01-2013 105 26   Download

 • Thuật ngữ “ảo” không còn là quá mới mẻ trong thời đại hiện nay. Chúng ta có thể nghe thấy những thuật ngữ sau khá quen thuộc như mạng lưới tri thức ảo, tổ chức ảo, những cộng đồng ảo hay nơi làm việc ảo… Tất cả những mô hình này đều dựa trên sự phối hợp các thành tựu công nghệ và đang từng ngày thay đổi phong cách cũng như chất lượng làm việc của mỗi chúng ta. Một cách đơn giản thì Mô hình tổ nhóm ảo được định nghĩa là một nhóm mà các thành viên...

  pdf5p butanyc 24-08-2010 131 17   Download

 • Đối với ngôn ngữ như tiếng Việt, thanh điệu đóng vai trò quan trọng trong việc cấu tạo nên từ. Nghĩa của các từ có cùng âm vị nhưng có thể khác nhau nếu mang các thanh điệu khác nhau. Để xử lý thanh điệu trong hệ tổng hợp, các tác giả dùng mô hình Fujisaki hiệu chỉnh đường thanh điệu sao cho phù hợp với đường thanh điệu của giong nói tự nhiên. Trong hệ nhận dạng thanh điệu tiếng Việt, các tác giả sử dụng mạng Nơron trên tiếng nói rời rạc phụ thuộc người nói, đại độ chính xác 93%.

  pdf11p uocvong07 14-10-2015 87 15   Download

 • Web ngữ nghĩa là một hướng phát triển tương lai của Web hiện tại, trong đó RDF là chuẩn cho phép đặc tả dữ liệu cho Web ngữ nghĩa. Trong bài báo này, tác giả sẽ trình bày một hướng tiếp cận cho phép chuyển đổi dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quan hệ sang mô hình dữ liệu cho Web ngữ nghĩa được biểu diễn bằng đồ thị RDF, kết quả là tạo ra được một mô hình dữ liệu tương ứng được biểu diễn dưới dạng các bộ ba. Quá trình thực nghiệm chuyển đổi với CSDL quan hệ Quản lí bán hàng cũng được trình bày nhằm đánh giá kết quả nghiên cứu.

  pdf9p allbymyself_07 02-02-2016 115 14   Download

 • Chúng ta đã làm quen với cách thức và phương pháp tạo ra một mô hình dữ liệu mức quan niệm về các thông tin của tổ chức nào đó. Nó rất giàu về mặt ngữ nghĩa, do đó dễ dàng để mọi thành phần tham gia vào việc phát triển hệ thống thông tin hiểu được, đặc biệt là với người dùng. Nhưng nó lại không dễ dàng để hệ thống quản lý tập tin và các hệ quản trị cơ sở dữ liệu hiểu được. Do đó cần thiết phải qua một giai đoạn chuyển đổi mô hình...

  doc9p thienthanoze 12-11-2012 109 12   Download

 • Bài giảng "Hệ cơ sở dữ liệu - Chương 4: Mô hình quan hệ - Relational model" trình bày các nội dung: Các định nghĩa cơ bản, các quy luật bảo toàn dữ liệu, các ngôn ngữ quan hệ, khung nhìn, hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt78p thangnamvoiva20 20-09-2016 54 9   Download

 • Lí thuyết chuẩn hay Mô hình các bình diện của Chomsky lấy cú pháp làm cơ sở, còn ngữ nghĩa chỉ mang tính chất thuyết giải. Ngữ nghĩa học tạo sinh lấy ngữ nghĩa làm cơ sở, nó cho rằng chỉ có ngữ nghĩa mới có khả năng tạo sinh, ngữ nghĩa quyết định đặc tính ngữ pháp. Cuối những năm 1970, ngữ nghĩa học tạo sinh đã bị phê phán nhiều, nhưng nó đã để lại một số quan điểm có thể kế thừa. Trong phạm vi nghiên cứu, bài viết sẽ trình bày rõ hơn về ngữ nghĩa học tạo sinh. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf7p nganga_05 25-09-2015 52 8   Download

 • Mục tiêu chính trong nghiên cứu này là phát triển NL ĐH cho HS tiểu học. Nghiên cứu tập trung vào các KN ĐH như nhận diện chi tiết chính và nội dung chính; xác định thể loại và bố cục văn bản; tóm tắt văn bản; đặt câu hỏi và giải nghĩa từ trong ngữ cảnh. Các kĩ năng ĐH này được rèn luyện thông qua dạy HS các kĩ thuật ĐH theo mô hình chuyển giao KN.

  pdf255p cotithanh999 05-05-2020 24 5   Download

 • Luôn luôn, các phân tích và thiết kế cần phải. phản ánh chân thực các mô tả của hệ thống. nghiệp vụ..Với mô hình TTLK, điều này có nghĩa là các. thành phần của nó cũng phải phản ánh sự. thực này.. Nên đặt tên các Thực thể, Liên kết và Thuộc tính càng gần với thực tế càng tốt

  ppt25p nguyenngocyen2729 28-08-2013 70 4   Download

 • Bài viết này gồm có 3 luận điểm chính, đó là: Sự khu biệt giữa các thuật ngữ: ngữ năng và ngữ hành, tính ngữ pháp và tính chấp nhận được, cấu trúc sâu và cấu trúc mặt; tính hồi quy là một phần của các thành tố cơ bản của ngữ pháp; vốn từ được thêm vào ngữ pháp với tư cách là thành tố cơ bản và bậc ngữ nghĩa học được đối xử như một thành tố giải thích.

  pdf7p nganga_05 25-09-2015 59 4   Download

 • Trong bài viết này, tác giả trình bày cách tiếp cận một hiện tượng cú pháp-ngữ nghĩa thường được giải thích một cách lược giản hoặc được mô phỏng theo đặc trưng ngữ pháp của các ngôn ngữ biến hình như tiếng Anh, tiếng Nga: ‘đã’ hành chức thế nào trong tiếng Việt? Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p tangtuy01 01-03-2016 54 3   Download

 • Bài viết Thử nghiệm xây dựng mô hình đô thị 3D bằng ngôn ngữ tiêu chuẩn CityGML và phần mềm mã nguồn mở trình bày các khái niệm được định nghĩa trong CityGML và thử nghiệm xây dựng mô hình đô thị 3D bằng chuẩn CityGML trong môi trường phần mềm mã nguồn mở.

  pdf8p maiyeumaiyeu25 23-12-2016 49 2   Download

 • Bài viết này trao đổi về một số nét cơ bản trong cấu trúc ngữ pháp và đặc điểm ngữ nghĩa của danh ngữ tiếng Đức. Từ đó, trên cơ sở đối chiếu với tiếng Việt, tác giả khái quát hóa những nét tương đồng và khác biệt của danh ngữ trong hai ngôn ngữ.

  pdf13p truongtien_08 06-04-2018 42 2   Download

 • Bài báo trình bày một số kết quả nghiên cứu ứng dụng các thuật toán tìm tập phổ biến và luật kết hợp vào bài toán phân lớp văn bản. Mô hình vector có thành phần là các cụm danh từ phổ biến được dùng để đặc trưng văn bản. Thuật toán tách từ, gán nhãn từ loại được sử dụng để rút trích các cụm danh từ.

  pdf10p loki1234 24-05-2018 29 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Mô hình ngữ nghĩa
p_strCode=mohinhngunghia

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2