intTypePromotion=1
ADSENSE

Mô hình phân phối trễ tự hồi quy

Xem 1-19 trên 19 kết quả Mô hình phân phối trễ tự hồi quy
 • Mục tiêu của bài nghiên cứu là phân tích tác động của tỷ giá, giá dầu thô và giá vàng thế giới đến thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn tháng 10/2007 đến tháng 10/2019. Sử dụng mô hình phân phối trễ tự hồi quy (Autoregressive Distributed Lag - ARDL) kết hợp với phương pháp kiểm định đường bao (Bound test) làm cơ sở xác định tác động dài hạn, sau đó dùng mô hình hiệu chỉnh sai số (ECM) để phân tích tác động ngắn hạn, kết quả thực nghiệm đã chứng minh được mối quan hệ dài hạn và ngắn hạn giữa các chỉ số giá được lựa chọn với chỉ số VN-Index.

  pdf10p viv2711 19-10-2020 32 1   Download

 • Bài viết này sử dụng mô hình phân phối trễ tự hồi quy (ARDL - Autoregressive Distritued Lag) nhằm nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu mặt hàng dệt may sang thị trường Nhật Bản ở giai đoạn 1990 – 2016. Kết quả cho thấy, xuất khẩu dệt may của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản trong ngắn hạn chịu tác động của đầu tư FDI, năng suất lao động, tỷ giá hối đoái thực VNĐ/JPY và GDP Nhật. Và trong dài hạn, các nhân tố được tìm ra là đầu tư FDI, tỷ giá hối đoái thực VNĐ/JPY và GDP Nhật Bản.

  pdf17p viwyoming2711 14-12-2020 35 4   Download

 • Mời các bạn cùng tìm hiểu các mô hình kinh tế lượng động; vai trò của độ trễ trong kinh tế học; ước lượng các mô hình phân phối trễ; cách tiếp cận koyck của mô hình phân phối trễ; mô hình điều chỉnh kỳ vọng;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Mô hình kinh tế lượng động: Mô hình tự hồi quy và mô hình phân phối trễ".

  pdf21p codon_10 05-04-2016 88 6   Download

 • Nghiên cứu này nhằm mục tiêu đánh giá tác động của sự phát triển các tổ chức tài chính phi ngân hàng (NBFIs) tới ổn định tài chính ở Việt Nam. Dựa trên việc áp dụng Mô hình ARDL cho chuỗi dữ liệu theo tần suất năm (2000- 2018), nghiên cứu khẳng định rằng tác động tổng thể của sự phát triển NBFIs tới tình hình ổn định tài chính là tích cực.

  pdf12p vineptune2711 07-11-2019 34 4   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu này là kiểm tra hiệu ứng của đầu tư công đối với tăng trưởng kinh tế VN trong giai đoạn 1988-2012. Trên cơ sở mô hình đa biến được phác họa từ hàm sản xuất, bằng cách tiếp cận phân phối trễ tự hồi quy (ARDL: Autoregressive Distributed Lag), nghiên cứu cho thấy tác động của đầu tư công đối với tăng trưởng kinh tế trong ngắn hạn không có ý nghĩa thống kê, nhưng có tác động thúc đẩy tăng trưởng trong dài hạn.

  pdf8p vihitachi2711 03-05-2019 60 5   Download

 • Bài viết Dự báo lạm phát tại Việt Nam bằng mô hình mạng thần kinh nhân tạo nhằm so sánh hiệu quả dự báo của mô hình mạng thần kinh nhân tạo và mô hình phân phối độ trễ tự hồi quy trong dự báo lạm phát theo tháng tại Việt Nam.

  pdf21p maiyeumaiyeu15 13-10-2016 40 2   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu này là kiểm tra tác động của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến thị trường chứng khoán VN trong giai đoạn 1/2001-12/2013. Bằng cách tiếp cận phân phối trễ tự hồi quy (ARDL: Autoregressive Distributed Lag), nghiên cứu kiểm định mối quan hệ dài hạn giữa các nhân tố vĩ mô với chỉ số VN-Index theo phương pháp kiểm định đường bao (Bound test) làm cơ sở tính toán tác động dài hạn và dùng mô hình hiệu chỉnh sai số (ECM) theo cách tiếp cận ARDL để xác định tác động ngắn hạn giữa chúng.

  pdf6p vihitachi2711 03-05-2019 49 1   Download

 • Bài nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định mối quan hệ giữa phát triển thị trường bảo hiểm và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam giai đoạn 1996-2017. Bằng cách sử dụng mô hình phân phối trễ tự hồi quy – ARDL, kết quả nghiên cứu tìm thấy tác động tích cực của phát triển thị trường bảo hiểm đến tăng trưởng kinh tế cả trong ngắn hạn và dài hạn.

  pdf11p vishani2711 21-04-2020 22 5   Download

 • Trong phần 2 Kinh tế lượng nâng cao chương 1 Mô hình tự hồi quy, mô hình trễ phân phối và kiểm định quan hệ nhân quả nhằm giúp sinh viên nắm được bản chất 2 loại mô hình, nắm được phương pháp UL biến công cụ, nắm được cách biến đổi mô hình có trễ phân phối thành mô hình tự hồi quy và nắm được kiểm định nhân quả.

  pdf43p big_12 06-06-2014 150 16   Download

 • Mục đích của nghiên cứu này là nhằm phân tích tác động của một số nhân tố đến xuất khẩu của Việt Nam trong giai đoạn 1986 – 2015 như: Đầu tư trực tiếp nước ngoài, chi tiêu của Chính phủ và tỷ giá.

  pdf14p vidoraemi2711 17-06-2019 20 4   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 Bài giảng Kinh tế lượng cung cấp cho người học các kiến thức: Phương sai của sai số cơ bản, tự tương quan, chọn một mô hình và kiểm định việc định dạng mô hình, mô hình hồi tự quy, mô hình có trễ phân phối và kiểm định quan hệ nhân quả. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf143p thangnamvoiva6 19-07-2016 245 72   Download

 • Trong phân tích hồi quy sử dụng dãy số thời gian, nếu mô hình không chỉ chứa giá trị hiện tại mà cả giá trị quá khứ (trễ ) của các biến giải thích thì được gọi là mô hình có trễ phân phối.

  pdf32p tuoanh05 03-08-2011 87 12   Download

 • Bài viết tìm hiểu tác động củachỉ số của thị trường chứng khoán Trung Quốc đến chỉ số của thị trường chứng khoán Việt Nam. Dữ liệu theo ngày được thu thập từ ngày 17 tháng 5 năm 2016 đến ngày 17 tháng 5 năm 2019, gồm 724 quan sát. Để mô tả mối quan hệ giữa các biến này, tác giả sử dụng mô hình tự hồi quy phân phối trễ.

  pdf13p gaocaolon11 28-04-2021 6 1   Download

 • Bài viết này là nghiên cứu định lượng đầu tiên sử dụng mô hình độ trễ phân phối tự hồi quy ARDL (Autoregressive Distributed Lag) nhằm mục tiêu làm rõ mối quan hệ giữa kiều hối và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, giai đoạn 1990- 2014.

  pdf9p sansan2 26-05-2018 48 4   Download

 • Nghiên cứu đánh giá tác động dài hạn của tích lũy dự trữ ngoại hối đến lạm phát tại Việt Nam từ quý I năm 2004 đến quý II năm 2017. Đồng thời, nghiên cứu xem xét tác động của tích lũy dự trữ ngoại hối đến lạm phát trong điều kiện nền kinh tế có đôla hóa ở Việt Nam.

  pdf12p vikakashi2711 21-05-2019 42 2   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu này là phân tích tác động của một số nhân tố ảnh hưởng đến sự thay đổi của chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam VNINDEX. Số liệu được sử dụng trong nghiên cứu này bao gồm tỷ giá USD/VND, giá vàng thế giới và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) theo thời gian với tần suất tháng (monthly series) trong giai đoạn từ tháng 1/2011 đến tháng 3/2019, nhờ mô hình tự hồi quy phân phối trễ (Autoregressive Distributed Lag, viết tắt là ARDL).

  pdf12p gaocaolon11 28-04-2021 7 1   Download

 • Nghiên cứu tiến hành phân tích và dự báo giá điện trong ngắn hạn bằng phương pháp sử dụng mô hình tự hồi quy có trễ phân phối (ARIMA). Kết quả cho thấy giá điện quý 4 năm 2015 dự báo sẽ tăng khoảng 3,1% so với quý 2 năm 2014. Dựa trên chi phí bình quân dài hạn (long - term average cost). Chi phí này hình thành không từ thị trường tự do cạnh tranh mà từ kế toán nội bộ ngành, có sự kiểm soát và điều tiết của Nhà nước.

  pdf8p hanh_tv32 02-05-2019 12 0   Download

 • Tài liệu tham khảo Kinh tế lượng nâng cao dùng cho sinh viên khoa toán kinh tế , Tài liệu này là bài số 2 giới thiệu về Mô hình động, mô hình tự hồi quy và mô hình có trễ phân phối

  pdf6p thuytinh_den 07-07-2010 253 143   Download

 • Tài liệu tham khảo Kinh tế lượng nâng cao dùng cho sinh viên khoa toán kinh tế , Tài liệu này tiếp theo bài số 2 giới thiệu về Mô hình động, mô hình tự hồi quy và mô hình có trễ phân phối

  pdf15p thuytinh_den 07-07-2010 214 123   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Mô hình phân phối trễ tự hồi quy
p_strCode=mohinhphanphoitretuhoiquy

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2