Mối tương quan giữa năng lực quản lý và năng suất lao động

Xem 1-4 trên 4 kết quả Mối tương quan giữa năng lực quản lý và năng suất lao động
 • Năm 2005, Trung tâm nghiên cứu hoạt động kinh doanh thuộc Trường Kinh tế London đã thực hiện một cuộc nghiên cứu về mối quan hệ giữa năng lực quản lý và năng suất lao động tại 700 công ty quy mô vừa ở Pháp, Đức, Anh và Mỹ. Nhóm nghiên cứu đã khảo sát một số phương thức quản lý chủ yếu của những công ty này và so sánh hoạt động của các công ty đó trong một số lĩnh vực như tổng sản lượng, thị phần, mức tăng trưởng doanh thu, giá trị công ty… ...

  pdf5p barbie87 01-02-2010 341 164   Download

 • Tại sao có nhiều người làm chuyên môn rất giỏi, nhưng lại không thành công khi ngồi ở vị trí quản lý? Người ta thường nói “Thần thiêng nhờ bộ hạ”, nhưng tại sao, đã có đủ “bộ hạ” rồi mà “thần” vẫn chưa “thiêng”? Trên đây chỉ là hai trong số rất nhiều những câu hỏi liên quan đến năng lực của đội ngũ “quản lý cấp trung”, những câu hỏi đang làm đau đầu cấp lãnh đạo và đội ngũ quản lý cấp trung của nhiều doanh nghiệp.

  pdf3p bibocumi19 12-12-2012 171 41   Download

 • Bên cạnh các doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam về doanh thu (VNR500), doanh nghiệp tăng trưởng là đòn bẩy và yếu tố sáng tạo quan trọng của nền kinh tế đang phát triển và hội nhập như Việt Nam. Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh ở đây có vai trò quan trọng như yếu tố kích thích sáng tạo, gây sức ép đổi mới và cạnh tranh.

  pdf3p bibocumi37 04-04-2013 35 4   Download

 • xác định các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ thỏa mãn đối với công việc của người lao động tại công ty cổ phần đầu tư dệt may Thiên An Phát; xác định mức độ thỏa mãn đối với công việc của người lao động; xác định mối tương quan giữa mức độ thỏa mãn và các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ thỏa mãn trong công việc; xác định cường độ ảnh hưởng của các yếu tố đến mức độ thỏa mãn công việc của người lao động.

  pdf78p bautroibinhyen2 04-11-2016 5 2   Download

Đồng bộ tài khoản