intTypePromotion=1
ADSENSE

Một mạng lan

Xem 1-20 trên 4504 kết quả Một mạng lan
 • Mẫu Biên bản ủy quyền thờ cúng liệt sĩ được ban hành kèm Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013. Mẫu dùng để ủy quyền thờ cúng liệt sĩ, ủy quyền nhận trợ cấp một lần đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng.

  doc2p thenthenn 23-06-2022 3 0   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Tìm hiểu một số phương pháp nuôi dạy con từ 0-3 tuổi" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Ba giai đoạn mang thai và việc dạy thai, những năm đầu tiên của cuộc đời (Trẻ sơ sinh, từ 0 đến 1 tháng tuổi, thời kỳ trẻ từ 1 đến 12 tháng tuổi). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf226p bakerboys06 08-06-2022 4 1   Download

 • Việc áp dụng chuẩn đánh giá TIMSS này vào trong công tác kiểm tra, đánh giá năng lực và kĩ năng cho học sinh sẽ mang lại kết quả tốt trong công tác điều chỉnh các phương pháp dạy học, sử dụng thiết bị dạy học lẫn các hình thức tổ chức trong dạy học. Nghiên cứu trình bày việc khảo sát năng lực hình học và đo lường của học sinh lớp 4 ở một số trường tiểu học trên địa bàn thành phố Huế theo bộ câu hỏi đánh giá TIMSS.

  pdf6p vimarissamayer 02-06-2022 6 1   Download

 • Trong bài viết này tác giả sử dụng mô hình lan rộng và trôi dạt dựa trên các công thức thực nghiệm để xây dựng mô hình toán học chuyển động của màng dầu trên biển. Ở giai đoạn tiếp theo, màng dầu phân thành các hạt chất lỏng dựa trên thuật toán phân chia điểm Poisson được lập trình song song đa luồng trên GPU để tăng tốc độ và đảm bảo thời gian thực. Đây là một ứng dụng hoàn toàn mới của thuật toán phân chia điểm Poisson cho mô phỏng màng dầu trên biển.

  pdf6p vimarissamayer 02-06-2022 4 0   Download

 • Bài viết trình bày về một mô hình phi tuyến đầy đủ cho động cơ từ trở chuyển mạch (SRM) dựa trên mạng nơ ron nhân tạo. Mô hình mạng nơ ron đề xuất bao gồm hai mô hình khác nhau đó là mô hình thuận và mô hình nghịch đảo. Mục đích của mô hình thuận là biểu diễn quan hệ giữa từ thông và mô men như một hàm phụ thuộc vào dòng điện stator và vị trí rotor.

  pdf7p vipatriciawoertz 31-05-2022 3 0   Download

 • Nghiên cứu này phân tích và đề xuất một số chính sách hỗ trợ đổi mới và hấp thụ công nghệ của Việt Nam về cách mạng công nghiệp lần thứ tư nhằm giải quyết nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

  pdf11p viirenerosenfeld 18-05-2022 6 1   Download

 • hao tác ấn trên da và quan sát thời gian làm đầy mao mạch (CRT) là một thao tác không thể thiếu trong chữa trị y khoa. Bài viết này đề xuất một phương pháp tính toán tự động CRT dựa trên các chỉ số sự sống của bệnh nhân sử dụng mạng nơron đa lớp lan truyền ngược.

  pdf10p visherylsandberg 18-05-2022 4 1   Download

 • Bài viết khái quát về chuyển đổi số, chuyển đổi số trong giáo dục; cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những yêu cầu đặt ra đối với chuyển đổi số trong giáo dục; một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả chuyển đổi số trong giáo dục ở nước ta trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p atarumoroboshi 09-05-2022 18 3   Download

 • Bài viết "Chuyển đổi số trong dạy và học đại học ở Việt Nam - Một vấn đề cần quan tâm hiện nay" trình bày khái quát chung về chuyển đổi số, những thuận lợi và khó khăn về chuyển đổi số trong dạy và học đại học; đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả chuyển đổi số trong dạy và học đại học hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p atarumoroboshi 09-05-2022 5 2   Download

 • Bài viết phân tích những ưu, nhược điểm của các hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo cách truyền thống, qua đó, thấy được nhu cầu cần phải đổi mới hình thức đánh giá vì sự phát triển của học sinh khi việc thực hiện bước chuyển đổi số trong giáo dục. Đồng thời, đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm đánh giá thực kết quả học tập của học sinh sau quá trình đào tạo. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p atarumoroboshi 09-05-2022 9 1   Download

 • Trước những tác động nặng nề của biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường nước, dịch bệnh, sử dụng kháng sinh tràn lan, một hệ thống nuôi trồng thủy sản với công nghệ sáng tạo để giải quyết những vấn đề này thật sự cần thiết. Bài viết này nhằm mục đích cung cấp những hiểu biết, thông tin về hệ thống RAS, tiềm năng có thể mang lại cuộc cách mạng trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản.

  pdf10p viindranooyi 04-05-2022 21 3   Download

 • Nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của các loại gốc ghép cà tím EG203, RADO205 và TLP9999 đến sinh trưởng, phát triển và khả năng chống chịu bệnh hại ở cà chua bi CNF1 trồng trái vụ. Thí nghiệm được tiến hành trong nhà màng từ tháng 3 đến tháng 9 năm 2021 với 04 công thức và 03 lần nhắc lại theo khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh (RCBD).

  pdf8p viginnirometty 04-05-2022 11 1   Download

 • Bài viết đề xuất một kiến trúc mạng nơ-ron nhân tạo lan truyền thẳng 2 lớp ứng dụng trong bài toán nhận dạng chữ số viết tay thực thi trên phần cứng cấu hình lại FPGA (Field Programmable Gate Array). Kiến trúc mạng nơ-ron đề xuất được tổng hợp và thử nghiệm trên thiết bị FPGA Virtex-5 XC5VLX110T của Xilinx. Kết quả thử nghiệm với tập dữ liệu chữ số viết tay MNIST cho tỉ lệ nhận dạng đúng là 90.88%. Mạng nơron được thiết kế chiếm 41% tài nguyên phần cứng, đạt tần số hoạt động tối đa là 205 MHz.

  pdf4p wangziyi_1307 26-04-2022 9 0   Download

 • Bài viết đề xuất một mô hình tổng hợp tiếng nói tiếng Việt dựa trên việc áp dụng phương pháp Transfer Learning vào mô hình Deep Convolution Neural Network để sinh ra tiếng nói mới dựa trên tập dữ liệu huấn luyện rất nhỏ. Mô hình của chúng tôi có thể tổng hợp giọng nói mới với lượng dữ liệu huấn luyện nhỏ hơn 45 lần so với khi dùng mô hình Tacotron 2.

  pdf6p vistephenhawking 26-04-2022 24 0   Download

 • Luận văn cố gắng làm rõ hơn những hoạt động đấu tranh của các tầng lớp nhân dân Việt Nam dƣới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dƣơng trong phong trào đòi dân sinh, dân chủ 1936-1939 đƣợc phản ánh trên báo Dân Chúng. Qua đó, một lần nữa khẳng định giá trị nguồn tƣ liệu lịch sử của báo Dân Chúng, phục vụ nghiên cứu và các hoạt động chuyên môn của Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, của các cơ quan giáo dục, của các cơ quan nghiên cứu lịch sử báo chí cách mạng… Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf163p badbuddy10 21-04-2022 9 1   Download

 • Blockchain là một công nghệ, trong đó toàn bộ dữ liệu được mã hóa thành các khối và nối với nhau thành chuỗi được bảo mật. Nghiên cứu này trình bày các nội dung về: Blockchain - Cơn sốt thu hút các “ông lớn” của làng công nghệ thế giới; Công nghệ Blockchain ở Việt Nam.

  pdf9p vithales 20-04-2022 28 1   Download

 • Trên cơ sở nhận biết/nhận thức và nhận diện về giá trị to lớn của Cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang hiện hữu trên thế giới và “manh nha” dần xuất hiện ở Việt Nam; Cùng với cái nhìn tổng quan, suy luận lô-gic và thực tiễn về hoạt động thư viện ở Việt Nam thời gian qua; Tác giả bài viết thử phác thảo; Đề xuất một số nội dung cơ bản về sự chuẩn bị của các thư viện Việt Nam trước bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0.

  pdf10p vithales 20-04-2022 8 1   Download

 • Trên cơ sở phân tích tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đến hệ thống GDNN, yêu cầu năng lực của nhà giáo và thực trạng về đội ngũ nhà giáo GDNN hiện nay, bài viết đề xuất một số giải pháp phát triển nhà giáo GDNN thích ứng cuộc CMCN 4.0 làm cơ sở định hướng cho việc phát triển đội ngũ giáo viên tại các cơ sở GDNN trong cả nước.

  pdf9p vithales 20-04-2022 13 0   Download

 • Phần 1 cuốn sách giới thiệu tới người đọc một số câu hỏi về khái quát về cách mạng công nghiệp lần thứ tư; giới thiệu các lĩnh vực chủ đạo của cách mạng công nghiệp lần thứ tư; trình bày các tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến kinh tế, quốc gia và toàn cầu, xã hội và cá nhân. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf118p bakerboys01 13-04-2022 11 2   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách nêu ra các chiến lược, chính sách của một số quốc gia và vùng lãnh thổ trước tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư; phân tích thực trạng và khả năng đáp ứng cách mạng... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf114p bakerboys01 13-04-2022 14 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1297 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Một mạng lan
p_strCode=motmanglan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2