intTypePromotion=1
ADSENSE

Một số mô hình mạng

Xem 1-0 trên 0 kết quả Một số mô hình mạng
 • Nội dung: Sơ lược về mạng máy tính: Mạng máy tính là gì?, Tác dụng của mạng máy tính, Phân loại mạng máy tính, Một số mô hình mạng, Quản lý tài nguyên trên mạng. Internet và một số dịch vụ trên Internet: Internet là gì?, Các giao thức, dịch vụ trên Internet, Sử dụng Internet Explorer, Sử dụng một số dịch vụ và tiện ích trên Internet, Quản lí và sử dụng thư điện tử.

  ppt33p cohien 09-12-2010 620 168   Download

 • Nghiên cứu này sử dụng lý thuyết lan truyền thành phần nguồn nước để tính toán lan truyền thành phần nước mang mầm bệnh trong một hệ thống ao nuôi có kênh cấp và kênh thoát kết hợp. Kết quả cho thấy rằng nguồn nước bẩn, nước bệnh lan tỏa rất nhanh và rộng trong hệ thống. Tính lưu cữu của nguồn nước trong hệ thống rất cao, khả năng trao đổi nước thấp ở xa các kênh chính, trong các kênh thứ cấp, đặc biệt thấp ở cuối kênh cụt. Từ kết quả mô phỏng, nghiên cứu bước đầu đã đề xuất một số mô hình nuôi trồng thủy sản có thể áp dụng cho các vùng thuộc Đồng bằng sông Cửu Long.

  pdf7p namthangtinhlang_03 10-11-2015 52 3   Download

 • Tài liệu tham khảo tóm tắt Luận án tiến sỹ toán học " Xây dựng, phát triển, ứng dụng một số mô hình kết hợp giữa mạng nơron (NN), logic mờ và thuật giải di truyền (GA) " chuyên ngành đảm bảo toán học cho máy tính và các hệ thống tính toán.Giải thuật di truyền thường được ứng dụng nhằm sử dụng ngôn ngữ máy tính để mô phỏng quá trình tiến hoá của một tập hợp những đại diện trừu tượng (gọi là những nhiễm sắc thể) của các giải pháp có thể (gọi là những cá thể)...

  pdf32p gauhaman123 18-11-2011 213 94   Download

 • Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu vấn đề an ninh mạng máy tính không dây nhằm nghiên cứu tổng quan mạng máy tính không dây, các chuẩn của mạng không dây, các loại hình tấn công và các giải pháp an ninh cho mạng không dây. Khảo sát thực nghiệm một số mô hình mạng máy tính không dây. Trên cơ sở đó đề xuất giải pháp, xây dựng ứng dụng đảm bảo an toàn an ninh mạng máy tính không dây ngành giáo dục.

  pdf26p hacgiay01 17-11-2016 401 58   Download

 • Nội dung "Bài giảng Mạng không dây Wireless LAN" tập trung vào những kiến thức cơ bản nhất về khái niệm WLAN, các chuẩn trong WLAN, các kỹ thuật truyền tín hiệu trong WLAN, các thiết bị sử dụng trong mạng WLAN và một số mô hình mạng WLAN.

  ppt36p gaugau1905 02-12-2015 157 49   Download

 • Chương này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về mạng không dây Wireless LAN. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm WLAN, các chuẩn trong WLAN, các kỹ thuật truyền tín hiệu trong WLAN, các thiết bị sử dụng trong mạng WLAN, một số mô hình mạng WLAN. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf37p nhanmotchut_3 20-10-2016 117 19   Download

 • Bài báo giới thiệu một số mô hình kết hợp giữa ba kỹ thuật của tính toán mềm: Thuật giải di truyền (Genetic Algorithms), Mạng nơron (Neural Network) và Logic mờ (Fuzzy Logic). Các mô hình đề xuất được kiểm chứng thông qua ứng dụng thực tế: Nhận dạng ký tự tiếng Việt, nhận dạng chữ viết tay, phân loại ảnh vân tay, phân biệt vân tay Thật/Giả. Các kết quả thử nghiệm đạt được chỉ ra tính khả thi của những mô hình đề xuất.

  pdf13p uocvong07 14-10-2015 63 8   Download

 • Luận văn " Nghiên cứu mô hình đảm bảo an toàn truyền tin dựa trên chữ ký số và chứng chỉ sô" dựa trên những nguyên tắc chung của truyền tin bảo mật dữ liệu và các mô hình an toàn dựa trên chứng chỉ số và chữ ký số. Nội dung luận văn đưa ra mô hình phân phối khóa Blom và phân tích và mô phỏng đánh giá một số mô hình Blom cải tiến khi được áp dụng vào mạng cảm biến không dây.

  pdf55p hanh_tv26 04-04-2019 40 6   Download

 • Bài viết sử dụng mô hình mạng thần kinh nhân tạo trong quản trị rủi ro tín dụng, và nêu ra được một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất hiệu quả của công tác quản trị rủi ro tín dụng, giảm thiểu những rủi ro không mong muốn cho ngân hàng.

  pdf5p cathydoll5 26-02-2019 62 2   Download

 • Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả đã tìm hiểu về một số mô hình mạng nơ-ron nhân tạo để ứng dụng vào việc nhận dạng chữ số viết tay. Mô hình được lựa chọn là mô hình mạng nơ-ron nhân tạo đa lớp MLP (Multi-Layer Perceptron). Mô hình mạng nơ-ron này là một mô hình không quá phức tạp và phù hợp để ứng dụng vào nhận dạng chữ số viết tay.

  pdf14p vidakota2711 27-02-2021 24 4   Download

 • Bài giảng "Mạng không dây - Chương 6: Cấu hình modem" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm modem, phân loại modem, một số mô hình, cấu hình modem căn bản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf40p koxih_kothogmih3 23-08-2020 8 2   Download

 • Bài báo trình bày một số kết quả nghiên cứu về định hướng vô tuyến điện dải sóng HF dựa trên thuật toán lọc không gian. áp dụng thuật toán phân tích phổ lặp nhanh ma trận tương quan vào mô hình mạng anten phi tuyến để xác định hướng đến của tín hiệu tới. Mô hình mạng anten thụ động này sẽ được triển khai trong kết cấu không gian hạn chế sẵn có của một số tàu chiến được biên chế cho hải quân Việt Nam.

  pdf7p minhxaminhyeu4 15-07-2019 19 0   Download

 • Bài toán vận tải được áp dụng rất rộng rãi trong lĩnh vực lập kế hoạch phân bổ sản phẩm hàng hoá (dịch vụ) từ một số địa điểm cung / cấp phát tới một số địa điểm cầu / tiêu thụ. Thông thường, tại mỗi địa điểm cung (nơi đi) chỉ có một số lượng giới hạn hàng, mỗi địa điểm cầu (nơi đến) chỉ cần một số lượng nhất định hàng. Với các cung đường vận chuyển hàng đa dạng, với cước phí vận tải khác nhau, mục tiêu đặt ra là xác định phương án vận tải...

  pdf33p trannhu 14-07-2009 1123 345   Download

 • Đây là bài viết về đề tài nhà kính, nhà màng; khảo sát các mô hình nhà che phủ tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng tại thời điểm đầu năm 2010. Từ đó đi đến đề nghị một mô hình nhà che phủ phù hợp với điều kiện kinh tế và tự nhiên trên địa bàn thành phố.

  doc53p huyen10787 18-05-2010 862 226   Download

 • Trong ngành khoa học mạng máy tính, mô hình OSI (Open Systems Interconnection) là một cơ sở dành cho việc chuẩn hóa các hệ thống truyền thông, nó được nghiên cứu và xây dựng bởi ISO (International Standardization Organization ).Việc nghiên cứu về mô hình OSI được bắt đầu tại ISO vào những năm 1970 và được công bố vào năm 1984 với mục tiêu nhằm tới việc nối kết các sản phẩm của các hãng sản xuất khác nhau, phối hợp các hoạt động chuẩn hóa trong các lĩnh vực viễn thông và hệ thống thông tin, đặt ra những qui tắc giao tiếp chuẩn...

  doc26p hust2012 19-11-2012 200 54   Download

 • Tổng quan về an ninh hệ thống thông tin: Đưa ra một số khái niệm chung về cơ sở dữ liệu (CSDL), an ninh CSDL, an ninh mạng máy tính, an ninh hệ điều hành và một số vấn đề về bảo vệ dữ liệu. Trình bày một số phương pháp bảo vệ dữ liệu như bảo mật, bảo toàn và xác thực dữ liệu. Nghiên cứu một số mô hình về an ninh CSDL điển hình như mô hình ma trận truy cập, mô hình Take Grant, mô hình Acten, Wood at al, Sea View, Jajodia and Sandhu, Smith...

  pdf3p banhbeovodung 20-06-2013 97 10   Download

 • Mời các bạn cùng tìm hiểu "Giáo trình Toán ứng dụng" của PGS.TS Nguyễn Hải Thanh tập trung trình bày các ván đề cơ bản về một số mô hình và phương pháp tối ưu; các mô hình mạng; lý thuyết mô phỏng và mô hình hàng chờ; phân tích MARKOV và ứng dụng;...

  pdf16p codon_011 02-03-2016 113 10   Download

 • Nội dung của đồ án tốt nghiệp trình bày một số khái niệm về mạng máy tính; các mô hình trong mạng LAN; thiết kế mạng LAN; hoạch định và lắp đặt; internet và thương mại điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo đồ án để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

  doc53p vieclamthemcantho 05-05-2020 40 5   Download

 • Nghiên cứu tập trung vào 2 nhóm hộ đó là hộ tham gia Dự án “Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng chuỗi giá trị các sản phẩm từ măng tây tại tỉnh Thái Nguyên” và không tham gia dự án, nhằm đánh giá tình hình sản xuất mô hình cây măng tây trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp điều tra, thu thập số liệu, phân tích thống kê để làm rõ những mục tiêu nghiên cứu đề ra.

  pdf8p comamngo1902 30-03-2019 58 3   Download

 • Bài viết này đầu tiên mô tả thực trạng của mạng điện hạ áp tại Việt Nam; tiếp theo, trên cơ sở nghiên cứu trong và ngoài nước, bài viết tiến hành phân tích thực trạng và đề xuất một số vấn đề về quy hoạch, quản lý vận hành, chế độ kiểm soát, kênh thông tin trong xây dựng mô hình mạng điện hạ áp thông minh.

  pdf9p viputrajaya2711 22-06-2020 26 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1101 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Một số mô hình mạng
p_strCode=motsomohinhmang

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2