Nâng cấp mạng lưới giao thông

Xem 1-20 trên 50 kết quả Nâng cấp mạng lưới giao thông
 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ THAY THẾ PHẦN TÀI SẢN, VẬT KIẾN TRÚC ĐỂ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN NÂNG CẤP MẠNG LƯỚI GIAO THÔNG GMS PHÍA BẮC (QUỐC LỘ 217) ĐOẠN QUA HUYỆN CẨM THỦY ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

  pdf7p mungtetmoi 21-01-2013 22 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ THAY THẾ GIÁ ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN NÂNG CẤP MẠNG LƯỚI GIAO THÔNG GMS PHÍA BẮC (QUỐC LỘ 217) ĐOẠN QUA HUYỆN CẨM THỦY ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

  pdf3p naubanh_chung 23-01-2013 25 3   Download

 • Quyết định 1666/2013/QĐ-UBND về Đơn giá thay thế phần tài sản, vật kiến trúc để giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp mạng lưới giao thông GMS phía Bắc (Quốc lộ 217) đoạn qua huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

  pdf18p buitubt 06-03-2014 25 0   Download

 • Quyết định số 4128/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án nâng cấp mạng lưới giao thông GMS phía bắc lần 2 (QL217) vay vốn ADB trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

  doc15p mattroibecon_06 07-04-2018 1 0   Download

 • Quyết định 1667/2013/QĐ-UBND phê duyệt đơn giá thay thế phần cây, hoa màu trên đất để giải phóng mặt bằng Dự án Nâng cấp mạng lưới giao thông GMS phía Bắc lần thứ 2, (Quốc lộ 217) đoạn qua huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

  pdf11p buitubt 06-03-2014 21 0   Download

 • Dự án bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn. Dự án cải tạo đất dốc theo các mô hình kinh tế trang trại và nông lâm kết hợp... -Chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng sản xuất và hạ tầng xã hội, cần chú ý ưu tiên các dự án: Dự án về cải tạo nâng cấp mạng lưới giao thông ở các khu vực trọng điểm. Dự án cải tạo hệ thống điện và cung cấp điện. Dự án cải tạo thủy lợi, nâng cao công suất tưới tiêu, cung cáp nước sạch. + Dự án đầu tư...

  pdf18p songsongcuoc 11-06-2011 209 115   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ THAY THẾ PHẦN CÂY, HOA MÀU TRÊN ĐẤT ĐỂ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN NÂNG CẤP MẠNG LƯỚI THÔNG GIAO THÔNG GMS PHÍA BẮC (QUỐC LỘ 217) ĐOẠN QUA HUYỆN CẨM THỦY ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

  pdf5p naubanh_chung 23-01-2013 26 2   Download

 • Gần đây, máy tính phát triển nhanh, khả năng làm việc nhanh và giá thành giảm đến nỗi chúng ứng dụng khắp mọi nơi trên thế giới và xâm nhập vào mọi lĩnh vực. Do sự đa dạng và tinh vi của máy tính và sự phát triển nhanh của các trạm làm việc, nhu cầu về mạng viễn thông truyền tải thông tin không ngừng phát triển.

  pdf6p cinny05 28-01-2011 315 125   Download

 • Trong những năm qua, sự nghiệp giáo dục (GD) trong tỉnh có bước phát triển cả về quy mô và mạng lưới trường lớp, nhưng so với yêu cầu và tiềm năng vẫn còn nhiều yếu kém, bất cập. Sự ra đời của các Trung tâm học tập cộng đồng (TT HTCĐ) đã góp phần thúc đẩy phong trào khuyến học tại địa phương và gắn với sự phát triển của tổ chức Hội khuyến học (HKH).

  pdf14p somido123 27-02-2014 136 23   Download

 • Họ đã góp sức người, sức của để cùng với các nguồn vốn khác xây dựng và cải tạo mạng lưới giao thông của khu vực mình. Tiền của và ngày công lao động của người dân ở đây chiếm tỷ lệ khá lớn cho đầu tư phát triển giao thông đường làng xã của vùng, trong đó chủ yếu là ngày công lao động.

  pdf13p ttcao4 20-08-2011 42 14   Download

 • Thông báo số 339/TB-BGTVT về việc nội dung cuộc họp tổng kết của đoàn giám sát của Ngân hàng Thế giới kiểm điểm tình hình thực hiện dự án nâng cấp mạng lưới đường bộ vốn vay Ngân hàng Thế giới – dự án WB4 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  pdf2p lawdt1 02-12-2009 70 3   Download

 • Quyết định 1525/2013/QĐ-UBND về đơn giá thay thế phần tài sản, vật kiến trúc để giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp mạng lưới giao thông GMS phía Bắc (Quốc lộ 217) đoạn qua huyện Bá Thước tỉnh Thanh Hóa.

  pdf19p buitubt 05-03-2014 13 0   Download

 • Mạng lưới hệ thống con chuyển mạch NSS đóng một phần trung tâm trong tất cả các mạng di động. Trong khi BSS cung cấp truy cập vô tuyến cho MS, các yếu tố mạng khác nhau trong NSS giả định trách nhiệm cho các bộ hoàn chỉnh các chức năng kiểm soát và cơ sở dữ liệu cần thiết để thiết lập kết nối cuộc gọi bằng cách sử dụng một hoặc nhiều các tính năng này: mã hóa, xác thực, và chuyển vùng.

  pdf8p xuongrong_battien 25-10-2011 49 15   Download

 • Hình 19,17 Tác giả của mã hóa mạng. Như trong Chương 7, chúng tôi xác định một mạng lưới giao thông như một cặp (G, S), trong đó G là một đạo hữu hạn multigraph và S (source) là nút duy nhất trong G mà không có bất kỳ cạnh đến. Một cạnh đạo diễn trong G được gọi là một kênh trong mạng lưới giao thông (G, S).

  pdf93p banhbeo2 05-11-2011 28 9   Download

 • Theo luật Xây dựng: HTHTĐT gồm: Hệ thống hạ tầng xã hội đô thị và Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị. Hệ thống hạ tầng xã hội ĐT gồm các công trình nhà ở; công trình công cộng, dịch vụ: y tế, văn hóa, giáo dục, thể thao, thương mại, các công trình dịch vụ ĐT khác; các công trình quảng trường, công viên, cây xanh, mặt nước; công trình cơ quan hành chính đô thị; các công trình hạ tầng xã hội khác.

  doc43p thangthaihau 27-04-2013 75 9   Download

 • Thông báo số 553/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án nâng cấp cải tạo mạng lưới đường bộ (WB4) do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  pdf2p lawgtvt3 26-11-2009 40 5   Download

 • Thông báo 345/TB-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về nội dung cuộc họp kiểm điểm tiến độ và chuẩn bị vốn, gia hạn Hiệp định tín dụng Dự án Nâng cấp cải tạo mạng lưới đường bộ

  pdf2p trucsinh 19-08-2009 53 3   Download

 • Thông báo số 69/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án nâng cấp cải tạo mạng lưới đường bộ (WB4) do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  pdf4p lawgtvt2 26-11-2009 23 3   Download

 • Mạng lưới giao thông nông thôn được mở rộng và nâng cấp. Hệ thống đê xung yếu được củng cố vững chắc, hệ thông thuỷ nông phát triển và phần lớn được kiên cố hoá. Hầu hết các xã được sử dụng điện, điện thoại và các dịch vụ bưu chính viễn thông cơ bản, có trạm xá, trường học kiên cố, nơi sinh hoạt văn hoá, thể thao. Bảo đảm về cơ bản cơ sở vật chất cho học sinh phổ thông học cả ngày tại trường...

  pdf6p phuoctam21 02-06-2011 21 2   Download

 • Thông báo 367/TB-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về nội dung cuộc họp xem xét danh mục đầu tư Dự án Nâng cấp cải tạo mạng lưới đường bộ - Phần vốn bổ sung

  pdf2p uyenson 19-08-2009 44 1   Download

Đồng bộ tài khoản