intTypePromotion=1
ADSENSE

Nền giáo dục

Xem 1-20 trên 3908 kết quả Nền giáo dục
 • Luôn nhận thức sâu sắc vai trò của giáo dục trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước, Hồ Chí Minh để lại cho dân tộc ta một tư tưởng lớn, những quan điểm mới về giáo dục. Để tìm hiểu kĩ hơn về điều đó "Đề tài tiểu luận: Phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa giáo dục và sự vận dụng tư tưởng đó trong việc xây dựng nền giáo dục Việt Nam hiện nay".

  doc12p motlanduynhat 19-03-2016 805 95   Download

 • 1. Tính cấp thiết. Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XI đã khẳng định: “Chất lượng giáo dục và đào tạo nhìn chung còn thấp, nhất là đào tạo đại học và dạy nghề chưa đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Đào tạo chưa thực sự gắn với nhu cầu sử dụng nhân lực. Công tác quản lý còn nhiều bất cập”. Nước ta cần phải thay đổi căn bản, toàn diện nền giáo dục và đào tạo để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá...

  doc1p hkienquyet 17-03-2013 258 56   Download

 • Nền giáo dục Mỹ và một số vấn đề gợi mở cho giáo dục Đại học VN - Lê Hoàng Việt Lâm trình bày về hệ thống giáo dục đại học và sau đại học của Mỹ, so sánh những hiệu quả và tính cạnh tranh của đại học ở Mỹ và Việt Nam, từ đó đưa ra một số kiến nghị; đề xuất cho nền giáo dục Việt Nam.

  pdf168p missminh32 09-04-2014 177 43   Download

 • Đề tài "Kế thừa những tư tưởng giáo dục về giáo dục của Khổng Tử trong việc xây dựng nền giáo dục nước ta hiện nay" có kết cấu nội dung gồm 2 phần: Phần 1 tư tưởng của Khổng Tử về giáo dục, phần 2 kế thừa tư tưởng giáo dục của Khổng Tử trong việc xây dựng nền giáo dục hiện nay ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc42p nganguyen0909 07-12-2015 151 33   Download

 • Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, người anh hung dân tộc , một danh nhân văn hóa thế giới, luôn quan tâm đến vấn đề giáo dục. Luôn nhận thức sâu sắc vai trò của giáo dục trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước, Hồ Chí Minh để lại cho dân tộc ta một tư tưởng lớn, những quan điểm mới về giáo dục. Để tìm hiểu kĩ hơn về điều đó, mời các bạn cùng tham khảo đề tài "Phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa giáo dục và sự vận dụng tư tưởng đó trong viêc xây dựng nền giáo dục Việt Nam hiện nay" dưới đây.

  doc12p motlanduynhat 09-04-2016 169 29   Download

 • Trong suốt chiều dài lịch sử của nước Mỹ, giáo dục luôn là niềm hy vọng lớn lao để cải biến từng cá nhân và xã hội. Phần lớn các nhà sử học đều nhất trí rằng rất nhiều tiến bộ về kinh tế, chính trị, khoa học và văn hóa của Mỹ đạt được trong lịch sử khá ngắn ngủi của mình là nhờ vào sự phát triển của giáo dục. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo bài viết "Nền giáo dục Mỹ và một số vấn đề gởi mở cho giáo dục Đại học Việt Nam".

  pdf168p vtu123 18-03-2016 100 26   Download

 • Bài viết "Nghiên cứu hoạt động khuyến học của các dòng họ nước ta trong nền giáo dục và khoa cử Nho học" tìm hiểu những hoạt động khuyến học của các dòng họ nước ta trong nền giáo dục và khoa cử Nho học vốn chưa được quan tâm nhiều trước các nghiên cứu trước đây.

  pdf8p thuyhuynh02 04-03-2016 54 5   Download

 • Tài liệu nhằm giới thiệu thêm thông tin và kiến thức cần thiết cho việc đẩy nhanh mục tiêu đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục và đào tạo Việt Nam, tài liệu gồm nhiều bài viết công trình nghiên cứu về thời cơ, thách thức đặt ra đối với nền giáo dục - đào tạo Việt Nam, trên cơ sở đó các tác giả cũng đề xuất một số phương án đổi mới giáo dục... Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  pdf307p hanh_tv20 25-02-2019 35 5   Download

 • Bài viết luận giải, phân tích tầm quan trọng của việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền giáo dục mới ở nước ta hiện nay, phát huy những thành tựu và khắc phục những hạn chế của giáo dục Việt Nam trong những năm gần đây. Trên cơ sở đó góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và phát triển.

  pdf4p danhvi10 26-11-2018 52 4   Download

 • Bài viết trình bày giáo dục đã trở thành một yếu tố không thể thiếu được trong quá trình biến đổi Nhật Bản từ một nước nông nghiệp lạc hậu thành quốc gia công nghiệp thuộc hàng đầu thế giới; bài viết cung cấp các thông tin về những di sản của nền giáo dục, những thay đổi của chế độ học đường. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

  pdf4p gaunguyen6789 04-10-2019 41 4   Download

 • Xây dựng nền giáo dục dân tộc sau Cách mạng tháng tám để cho dân ta ai cũng được học hành, nâng cao dân trí, rèn luyện những người biết làm chủ đất nước, đào tạo nhân tài, thực hiện lời thể độc lập ngày 2-9-1945, giữ vững và tiếp tục phát triển đạo lý làm người và biết làm người của dân tộc Việt Nam, đặt nền tảng tiến lên thực hiện lý tưởng xây dựng Việt Nam thành một xã hội tốt đẹp vẻ vang “ai cũng ấm no, sung sướng, ai cũng thông thái và có đạo đức” là sự khởi đầu thắng lợi của quốc sách giáo dục theo tư tưởng cách mạng giải phóng và phát triển dân tộc của Hồ Chí Minh.

  pdf8p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 54 2   Download

 • Bài viết Xây dựng nền giáo dục dân tộc Dân chủ ở vùng căn cứ cách mạng tỉnh Thủ Dầu Một - Bình Dương trong kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975) trình bày cho thấy, trong kháng chiến chống Mỹ (1954-1975), ở Thủ Dầu Một - Bình Dương vẫn duy trì giáo dục cách mạng trong khó khăn thử thách mới (1954-1960), từng bước phát triển giáo dục dân tộc dân chủ trong quá trình chuyển thế cách mạng (1960-1965), và cho thấy sức sống giáo dục cách mạng của Thủ Dầu Một trong chiến tranh ác liệt (1965-1975),... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf13p dangthitrangtrang 07-05-2018 26 0   Download

 • Bài viết này điểm lại quá trình triển khai, những khó khăn, vướng mắc của Việt Nam trong thực hiện kế hoạch về mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực GD-ĐT đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; từ đó kiến nghị các biện pháp quản lí nhằm tăng cường trách nhiệm giải trình, hướng đến một nền giáo dục không ai bị bỏ lại phía sau.

  pdf4p viboruto2711 15-05-2019 27 0   Download

 • Bài viết trình bày triết lý thực học và thực nghiệp học để làm gì, học cái gì, học như thế nào từ đó có một vài suy nghĩ so sánh đối chiếu vớ nền giáo dục đương đại. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

  pdf6p anthachluu 20-07-2019 17 1   Download

 • Bài viết đi sâu vào phân tích và trình bày thêm về quá trình xây dựng nền giáo dục tân học Phật giáo Việt Nam của Hòa thượng Khánh Hòa. Qua đó, góp phần bổ cứu nguồn tư liệu nhằm làm sáng tỏ hơn vai trò và vị trí của Ngài trong tiến trình chấn hưng Phật giáo Việt Nam.

  pdf23p nguathienthan6 02-07-2020 19 0   Download

 • Thời gian đằng đẵng trôi qua bao lâu thì cuộc sống cũng có những thăng trầm và biến động bấy nhiêu. Có những thứ rất dễ bị lãng quên, nhưng có những thứ luôn sống mãi trong lòng mỗi người qua bao thế hệ. Và tư tưởng về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một điển hình. Đó chính là một tài sản vô giá của dân tộc và cũng là một trong những cơ sở của nền giáo dục Việt Nam.

  pdf33p ferari 18-08-2010 589 119   Download

 • Tiếp theo ở phần 1, phần 2 của Tài liệu “Kiểm định chất lượng trong giáo dục đại học” giới thiệu về mục đích, vai trò và cách thức tiến hành quy trình đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục đại học của các nước có nền giáo dục đại học tiên tiến ở Châu Âu và Hoa Kì. Đây là những kinh nghiệm hết sức quý và hữu ích cho chúng ta trong việc triển khai đánh giá chất lượng giáo dục đại học. Mời bạn cùng tham khảo.

  pdf343p nganga_00 29-08-2015 200 98   Download

 • Vận dụng tư tưởng cách mạng của Hồ Chí Minh về công tác giáo dục, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, ngành Giáo dục - đào tạo đã đào tạo được một đội ngũ trí thức có đức, có tài, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Tuy nhiên bên cạnh những thành tựu ấy, giáo dục lại có nhiều mặt làm cho xã hội quan ngại. Một thực tế làm nhiều người hết sức lo lắng, đó là phải chăng chất lượng giáo dục hiện nay đang xuống cấp? Liên tiếp trong thời gian qua, các báo, đài đã tốn khá nhiều giấy mực lên tiếng về thực trạng đáng báo động này.

  doc3p xuantrach 20-03-2010 292 85   Download

 • Tài liệu nhằm giới thiệu đến các bạn sinh viên về nội dung chương trình của môn Luật giáo dục. Trong đó, môn học này các bạn sẽ tìm hiểu các kiến thức như sau: Vị trí và vai trò của giáo dục trong xu thế tòan cầu hóa và nền kinh tế tri thức của thế giới hiện nay; thực trạng và chính sách của Đảng nhà nước Việt Nam về nền giáo dục; pháp lệnh của chủ tịch nước số 09l CTN. 1999.

  pdf8p tranbaoquyen 08-10-2009 448 67   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu khoa học hay nhất của trường đại học vinh năm 2008 tác giả: 9. Trần Quang Tuyết, Ngô Tứ Thành, Mô hình mới về người giảng viên đại học trong nền giáo dục điện tử. Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) đã thâm nhập và làm thay đổi căn bản nội dung.

  pdf11p phalinh14 07-08-2011 169 64   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nền giáo dục
p_strCode=nengiaoduc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2