intTypePromotion=1
ADSENSE

Nền kinh tế tập trung

Xem 1-0 trên 0 kết quả Nền kinh tế tập trung
 • Việc nghiên cứu luật thương mại quốc tế trong kinh tế thị trường là cần thiết, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn. Bài viết "Luật Thương mại quốc tế trong nền kinh tế thị trường" tập trung nghiên cứu về nguồn luật và sự phát triển của luật thương mại quốc tế trong nền kinh tế thị trường; nghiên cứu sự hài hòa hóa pháp luật và tác động của nó đến hoạt động thương mại quốc tế. Nội dung bài viết sẽ phục vụ cho công tác đào tạo, giảng dạy và nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng pháp luật Việt Nam tiệm cận với các quy định của WTO và của các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (FTAs).

  pdf6p runordie2 06-06-2022 6 0   Download

 • Bài viết "Nông nghiệp hữu cơ hay hữu cơ hóa nông nghiệp" tập trung so sánh những ưu và nhược điểm của nền nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp hóa học để có cách lựa chọn nên ưu tiên loại hình nào cho phù hợp với thực trạng một nền kinh tế nông nghiệp. Kết quả cho thấy cần tập trung áp dụng sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên một số chủng loại cây trồng nhạy cảm, dễ bị ô nhiễm các loại nông dược.

  pdf6p thanhthanh191 17-06-2022 5 1   Download

 • Bài viết Tạo việc làm cho lao động nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới tập trung vào khảo sát thực trạng việc làm của lao động nông thôn và đề xuất những khuyến nghị về định hướng và giải pháp tạo việc làm cho lao động nông thôn phù hợp với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2030.

  pdf3p vimegwhitman 10-06-2022 10 1   Download

 • Môi giới thương mại là một trong các hoạt động của trung gian thương mại. Môi giới thương mại là một hoạt động thương mại được pháp luật Việt Nam công nhận và hiện chịu sự điều chỉnh của Luật Thương mại năm 2005 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2019). Khi áp dụng vào thực tiễn pháp luật về môi giới thương mại đã phát sinh những khó khăn, bất cập, chưa tập trung và thống nhất giữa các văn bản pháp luật gây khó khăn cho người sử dụng pháp luật, lẫn người thực thi pháp luật, làm ảnh hưởng đến sự phát triển của chính hoạt động này và sự phát triển của nền kinh tế.

  pdf13p vipatriciawoertz 02-06-2022 12 1   Download

 • Với phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành và địa phương tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, trong năm 2018 nền kinh tế Việt Nam đã có bước chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả ấn tượng, tạo động lực để tiếp tục vươn lên trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

  pdf10p vimarillynhewson 17-05-2022 15 1   Download

 • Năm 2018, cuộc chiến thương mại giữa hai cường quốc thế giới là Mỹ và Trung Quốc đã gây ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế thế giới. Trong khi nền kinh tế Việt Nam hiện có độ mở lớn, do đó, cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung có thể sẽ tác động đến kinh tế Việt Nam ở cả hai góc độ, trực tiếp và gián tiếp. Bài viết sẽ tập trung trình bày về diễn biến cuộc chiến và ảnh hưởng của nó đến Việt Nam xét trong ngắn hạn và dài hạn.

  pdf11p vimarillynhewson 17-05-2022 12 1   Download

 • Bài viết "Quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân - Những điểm nhấn quan trọng" nghiên cứu làm rõ quan điểm về kinh tế tư nhân của Đảng qua các kỳ Đại hội, đặc biệt chỉ ra những quan điểm quan trọng được coi như cột mốc trong sự phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p atarumoroboshi 09-05-2022 12 1   Download

 • Bên cạnh việc làm rõ một số vấn đề cơ bản về đạo đức, đạo đức kinh doanh, doanh nghiệp ở Hải Phòng, bài viết tập trung phân tích vai trò của đạo đức kinh doanh đối với sự phát triển của doanh nghiệp ở Hải Phòng hiện nay trên một số khía cạnh chủ yếu. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p atarumoroboshi 09-05-2022 13 1   Download

 • Bài viết nêu lên cách hiểu về kinh tế tư nhân. Khái quát một số cột mốc quan trọng trong quá trình nhận thức và hoàn thiện cơ sở pháp lý của phát triển kinh tế tư nhân tại Việt Nam. Trong năm 2018, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (tháng 6-2017) về phát triển kinh tế tư nhân, Hải Phòng đã đạt được một số thành tựu đáng ghi nhận, những cũng vẫn tồn tại những hạn chế cần khắc phục.

  pdf12p atarumoroboshi 09-05-2022 17 2   Download

 • Bài viết "Phát triển kinh tế tư nhân ở Hải Phòng" tập trung làm rõ những thành tựu mà kinh tế tư nhân ở Hải Phòng đạt được trong thời gian qua, chỉ ra những hạn chế làm cản trở sự phát triển của kinh tế tư nhân ở Hải Phòng đồng thời chỉ ra các giải pháp nhằm phát triển kinh tế tư nhân ở Hải Phòng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p atarumoroboshi 09-05-2022 12 1   Download

 • Bài viết "Những rào cản và giải pháp phát triển kinh tế tư nhân ở Hải Phòng" tập trung phân tích thực trạng, những khó khăn thách thức và giải pháp tháo gỡ cho kinh tế tư nhân Hải Phòng phát triển thực sự trở thành động lực cho nền kinh tế thành phố. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p atarumoroboshi 09-05-2022 10 2   Download

 • Bài viết trình bày những chuyển biến tích cực của nền giáo dục Việt Nam thời gian qua không chỉ là động lực thúc đẩy đất nước đi lên, mà còn góp phần làm cho diện mạo đời sống xã hội ngày càng khởi sắc. Mặt khác, việc chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, hành chính, quan liêu, bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước đòi hỏi bước chuyển biến thể chế quản lý phải đồng bộ và thích hợp để tạo tiền đề cho sự phát triển của các lĩnh vực khác nhau.

  pdf8p atarumoroboshi 09-05-2022 30 3   Download

 • Bài viết này tập trung vào nhận diện những thành công và những thách thức của nền kinh tế Việt Nam hiện nay qua đó cũng có những gợi ý ở mức độ định hướng cho việc khắc phục - vượt qua những thách thức để các cơ quan của Đảng và Nhà nước có thể tham khảo trong hoạch định chính sách và đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam phát huy thành tựu năm 2015 tiếp tục đà tăng trưởng hoàn thành mục tiêu do Đại hội XII của Đảng đặt ra.

  pdf9p viindranooyi 04-05-2022 21 1   Download

 • Bài viết này sẽ tập trung phân tích các cơ hội và chỉ rõ những thách thức cơ bản mà các ngành và nền kinh tế Việt Nam phải vượt qua khi tham gia và thực thi các cam kết của TPP, đồng thời cũng đề xuất một số gợi ý chính sách.

  pdf14p viindranooyi 04-05-2022 14 2   Download

 • Đề tài sẽ tập trung nghiên cứu một số doanh nghiệp điển hình của Việt nam, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh một số mặt hàng thiết yếu cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu, đặc biệt là ngành môi trường hiện đang là điểm nóng của nền kinh tế nước nhà.

  pdf93p badbuddy10 21-04-2022 50 10   Download

 • Nền kinh tế của tỉnh Nghệ An chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, với lực lượng lao động tập trung cao. Xuất phát từ tầm quan trọng về sự ảnh hưởng của các chỉ số mưa nông nghiệp và chỉ số chuẩn hóa lượng mưa đến thiết lập lịch thời vụ gieo trồng và năng suất lúa, tác giả đã thực hiện tính toán, phân tích chỉ số ARI và SPI, sau đó tích hợp và lồng ghép thông tin cho 4 cây trong chính (lúa, ngô, lạc, đậu tương) trong các vụ mùa cho tỉnh Nghệ An.

  pdf12p viedison 13-04-2022 16 1   Download

 • Bài viết tập trung đánh giá thực trạng và phân tích định lượng nhằm làm rõ mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế, việc làm và năng suất lao động ở Việt Nam. Trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp và khuyến nghị chính sách cho Việt Nam trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng lao động, nhân tố đảm bảo tăng trưởng bền vững cho nền kinh tế Việt Nam.

  pdf4p vinikolatesla 25-03-2022 17 1   Download

 • Nhà Lý là một triều đại thịnh trị trong nền quân chủ Việt Nam, quốc hiệu Đại Việt và tồn tại 216 năm. Bước vào thời kỳ phong kiến, với việc xây dựng chế độ trung ương tập quyền, nhà Lý đã có đủ sức mạnh để ổn định chính trị, phát triển kinh tế. Nền kinh tế Đại Việt thời Lý phản ánh những vấn đề liên quan đến hoạt động kinh tế vào thời nhà Lý (1009-1225) trong lịch sử Việt Nam, bao gồm nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương mại và tiền tệ.

  pdf4p vilouispasteur 11-03-2022 18 1   Download

 • Hiện nay việc tăng cường mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại nhằm khai thác có hiệu quả nguồn lực quốc tế là một tất yếu khách quan. Trên cơ sở quan sát thực tiễn và nghiên cứu có hệ thống một số tài liệu cơ bản, bài tham luận nhằm phân tích và chứng minh xu thế phát triển kinh tế của Việt Nam cần phát huy tinh thần chủ động hội nhập quốc tế song vẫn đảm bảo tính độc lập tự chủ, đề ra các quan điểm cần nắm vững cũng như một số giải pháp cần tập trung thực hiện để đạt được thắng lợi trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

  pdf5p vikissinger 03-03-2022 11 0   Download

 • Kinh tế học vĩ mô là học phần nghiên cứu nền kinh tế tổng thể trong đó tập trung vào các biến số như giá cả, sản lượng, thu nhập, lãi suất, tỷ giá, cán cân thanh toán, đầu tư, chi tiêu của Chính phủ và thuế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 sau đây.

  pdf57p caphesuadathemot 28-02-2022 18 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nền kinh tế tập trung
p_strCode=nenkinhtetaptrung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2