intTypePromotion=1
ADSENSE

Ngành dân tộc học

Xem 1-20 trên 810 kết quả Ngành dân tộc học
 • Luận án góp thêm tư liệu về nghiên cứu biểu tƣợng tại các ngôi chùa Phật giáo ở tiểu vùng văn hóa Thuận Hóa – Phú Xuân – Thừa Thiên Huế cho chuyên ngành dân tộc học/nhân học. Cùng với mục đích đó, luận án cung cấp những cứ liệu khoa học về kiến trúc, motif trang trí, biểu tượng nhằm phục vụ cho việc trùng tu, phục hồi các biểu tượng tại các ngôi chùa ở Thừa Thiên Huế.

  pdf26p lvan123 02-03-2018 30 2   Download

 • Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Văn hóa – Lịch sử có thêm tài liệu tham khảo, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Từ dân tộc học đến nhân học: Tiếp cận từ phương pháp nghiên cứu" dưới đây. Nội dung bài viết trình bày về phương pháp tiếp cận dân tộc học và nhân học. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p thuyhuynh02 04-03-2016 119 10   Download

 • Nội dung bài viết "Dân tộc học ở Mỹ: Đặc điểm, khuynh hướng và cơ sở lý luận" trình bày về xu hướng và nghiên cứu dân tộc học ở các trường đại học Bắc Mỹ, lý thuyết về tính dân tộc học và vấn đề tộc người ở Mỹ,... Với các bạn chuyên ngành Văn hóa – Lịch sử thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

  pdf12p thuyhuynh02 04-03-2016 72 5   Download

 • Khóa luận được thực hiện, tập trung giải quyết các vấn đề cơ bản về thiết kế, thực hiện và đánh giá các chương trình giáo dục trong bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Mục đích cụ thể là: Hệ thống cở sở lý luận về các chương trình giáo dục. Đề xuất các chương trình giáo dục.

  pdf8p quaymax 07-08-2018 59 6   Download

 • Luận văn cung cấp một bức tranh tương đối toàn diện các món ăn, thức uống của người Nùng ở xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn trong truyền thống và biến đổi hiện nay (từ các loại món ăn, nguồn lương thực, cách thức chế biến). Thông qua các món ăn của người Nùng để làm rõ được các giá trị văn hóa của cộng đồng tộc người. Đề ra giải pháp góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trong ẩm thực của người Nùng ở địa phương trong bối cảnh đổi mới và hội nhập hiện nay.

  pdf101p kethamoi5 29-05-2020 71 10   Download

 • Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Văn hóa – Lịch sử có thêm tài liệu tham khảo, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Tình hình nghiên cứu về các tộc người của Việt Nam của bảo tàng dân tộc học ở Việt Nam 1996-2012" dưới đây. Nội dung bài viết giới thiệu đến các bạn tình hình nghiên cứu vùng, nghiên cứu tộc người của Việt Nam của bảo tàng dân tộc học ở Việt Nam từ năm 1996 đến năm 2012,...

  pdf7p thuyhuynh02 04-03-2016 58 4   Download

 • Bài viết "Tiếp cận kho tàng di sản văn bản lá buông (Agal Bac) của người Chăm dưới góc nhìn dân tộc học" giới thiệu sơ lược kho tàng di sản văn bản lá buông của người Chăm nhằm đóng góp thêm tài liệu cho những nhà dân tộc học nói riêng và những nhà liên ngành khác có hướng tiếp cận, khai thác tư liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf7p thuyhuynh02 04-03-2016 42 3   Download

 • Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Văn hóa – Lịch sử có thêm tài liệu tham khảo, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Tưởng nhớ công lao hai nhà dân tộc học đã quá cố" dưới đây. Nội dung bài viết được thực hiện nhằm tưởng nhớ công lao hai nhà dân tộc học đã quá cố là nhà nghiên cứu Lã Văn Lô và Nguyễn Hữu Thấu. Đây là 2 con người không học vị, không học hàm đã làm nên một sự nghiệp đáng kính cho sự phát triển của viện Dân tộc học thời kỳ 1955-1965.

  pdf5p thuyhuynh02 04-03-2016 49 1   Download

 • Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Văn hóa – Lịch sử có thêm tài liệu tham khảo, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Những bài hay trên tạp chí Dân tộc học năm 2010: Mấy nhận xét" dưới đây. Nội dung bài viết cung cấp cho các bạn 5 bài viết hay được đăng trên tạp chí Dân tộc học năm 2010 như: Người Lô Lô trong môi trường kinh tế xã hội vùng biên giới Việt Trung, kinh tế dụy tình và những người nông dân duy lý,...

  pdf4p thuyhuynh02 04-03-2016 45 1   Download

 • Trong ngành khoa học xã hội và nhân văn, Dân tộc học/Nhân học là một ngành khoa học trực tiếp giải quyết các vấn đề nóng hổi nhất của quan hệ dân tộc, tình hình dân tộc trong quá trình thực hiện chính sách dân tộc của Đảng. Đặc biệt, với đối tượng nghiên cứu là văn hóa các tộc người, khoa học Dân tộc học/Nhân học góp phần tích cực vào việc duy trì và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết bài viết.

  pdf10p hpnguyen1 09-02-2018 50 2   Download

 • Luận án "Nghiên cứu hoàn thiện bộ kit PCR 16 gen gắn huỳnh quang ứng dụng trong nghiên cứu dân tộc học và giám định gen" với mục tiêu nghiên cứu chế tạo bộ kit PCR 16 locus (gen) gắn huỳnh quang trên hệ thống điện di mao quản, Ứng dụng trong nghiên cứu dân tộc học và giám định ADN. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf22p lovivivi000 23-12-2016 31 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu nghiên cứu của khóa luận là nghiên cứu nội dung lý luận về sản phẩm lưu niệm và sản phẩm lưu niệm tại bảo tàng và cứu vai trò, ý nghĩa của sản phẩm lưu niệm tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm lưu niệm của Bảo tàng và công tác tổ chức quản lý các sản phẩm lưu niệm tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.

  pdf12p quaymax 07-08-2018 46 0   Download

 • Tiểu luận "Mối quan hệ giữa khảo cổ học với các ngành khoa học khác" sẽ cung cấp cho các bạn về các kiến thức bổ ích của ngành khảo cổ học, một ngành khoa học có vai trò là phục dựng lại quá khứ, có mối quan hệ đa dạng với các ngành khác, bao gồm cả tự nhiên và xã hội nhân văn như: khoa học lịch sử; ngành dân tộc học; ngành ngôn ngữ học; ngành nhân học; ngành lưu trữ học; ngành bảo tàng học; ngành văn hóa học; ngành Động vật và thực vật học... Mời các bạn cùng tham khảo bài tiểu luận.

  doc16p thanks_1992 07-06-2011 522 70   Download

 • Người Chăm ở Việt Nam có chữ viết rất lâu đời. Dựa vào hệ thống chữ Phạn và Ả Rập họ đã sáng tạo ra nhiều chữ viết khác nhau để ghi chép lại những vấn đề liên quan đến lịch sử, văn hóa, tôn giáo, phong tục, tập quán.. của họ. Chính vì vậy, vào những năm cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, các nhà khoa học nước ngoài khi nghiên cứu về lịch sử và nền văn minh Chăm thường quan tâm đến việc đọc và khai thác thư tịch cổ Chăm. Tuy nhiên ở Việt Nam hiện nay, đặc biệt là ngành Nhân học – Dân tộc học hầu như không ai quan tâm đến vấn đề này.

  pdf14p thorthor1234 24-05-2018 39 2   Download

 • ông Nguyễn văn Tuấn có đặt lại vấn đề nguồn gốc (Tàu) của dân tộc và văn minh Việt Nam sau khi ông đọc cuốn "Địa đàng ở phương Đông" của Stephen Oppenheimer. Với nhiều điểm mới dựa trên sự tổng hợp tài liệu nhiều ngành (khảo cổ học, ngữ học, di truyền học, dân tộc học) và kết quả nghiên cứu của chính Oppenheimer, "Địa đàng ở phương Đông" phát giác sự đóng góp quan trọng của vùng Đông Nam Á trong lịch sử nhân loại. Ngô thế Vinh đã giới thiệu sách này trong bài "Tìm về phương...

  pdf23p vannguyen1811 09-07-2010 271 111   Download

 • Bài viết là một trong những nỗ lực bàn về các phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ học ứng dụng (NNHƯD), chủ yếu tập trung vào hai phương pháp chính là phương pháp thực nghiệm và phương pháp dân tộc học và những vấn đề liên quan tới nghiên cứu NNHƯD tại Việt Nam.

  pdf10p phalinh20 24-08-2011 119 20   Download

 • Bài viết "Ảnh hưởng của đạo Tin Lành ở vùng dân tộc thiểu số nước ta trong thời kỳ đổi mới" trình bày khái quát lịch sử phát triển của đạo Tin Lành ở vùng dân tộc thiểu số, ảnh hưởng của đạo Tin Lành ở vùng dân tộc thiểu số,... Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn chuyên ngành Văn hóa – Lịch sử.

  pdf12p thuyhuynh02 04-03-2016 77 15   Download

 • Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Văn hóa – Lịch sử có thêm tài liệu tham khảo, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Vấn đề tộc người và nghiên cứu nhân học ở các nước Đông Nam Á" dưới đây. Nội dung bài viết trình bày về nhân học và dân tộc học, đơn vị nhân học trong đào tạo và nghiên cứu xã hội ở các nước Đông Nam Á,...

  pdf8p thuyhuynh02 04-03-2016 157 11   Download

 • Bài viết "Một số vấn đề về đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số ở cơ sở" trình bày về đội ngũ cán bộ chính quyền cơ sở, các chính sách liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính quyền cơ sở, thực trạng công tác đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số,... Với các bạn chuyên ngành Lịch sử - Văn hóa thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  pdf11p thuyhuynh02 02-03-2016 96 10   Download

 • Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Văn hóa – Lịch sử có thêm tài liệu tham khảo, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Một số vấn đề thực tiễn về đạo Tin Lành ở các dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc hiện nay" dưới đây. Nội dung bài viết trình bày về thực trạng đạo Tinh Lành ở Tây Bắc, nguyên nhân đạo Tin Lành phát triển ở vùng Tây Bắc,... Với các bạn chuyên ngành Văn hóa – Lịch sử thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

  pdf12p thuyhuynh02 04-03-2016 101 12   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Ngành dân tộc học
p_strCode=nganhdantochoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2