intTypePromotion=1
ADSENSE

Ngành giáo dục năm 2014

Xem 1-20 trên 22 kết quả Ngành giáo dục năm 2014
 • Quyết định số: 363/QĐ-UBND về việc công nhận đề tài, sáng kiến ngành giáo dục năm 2014; căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 22/01/2014 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lào Cai;...

  pdf15p yeukhongloi 10-05-2016 29 0   Download

 • Tham khảo đánh giá về các nhóm ngành nghề hot năm 2014 giúp bạn có định hướng chọn nghề hợp lý. Các khảo sát đánh giá chất lượng về xu hướng nghề nghiệp tương lai, mời bạn tham khảo tại đây.

  pdf7p hohanhnhi34578 17-03-2014 64 3   Download

 • Quyết định số: 368/QĐ-SGDĐT về việc công nhận đề tài Sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng ngành giáo dục năm học 2014-2015; căn cứ Luật Thi đua, Khen thƣởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thƣởng ngày 14/6/2005;...

  pdf98p yeukhongloi 10-05-2016 39 2   Download

 • Kế hoạch số: 45/KH-PGD&DT năm 2013 triển khai thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong ngành Giáo dục huyện Văn Yên năm học 2013 - 2014.

  doc3p quangdungkien888 08-03-2015 41 1   Download

 • Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Quản lý giáo dục có thêm tài liệu tham khảo phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu "Danh mục luận văn Thạc sỹ chuyên ngành: Quản lý giáo dục" khoá 12 năm 2012-2014 dưới đây. Nội dung tài liệu giới thiệu đến các bạn 112 tên luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý giáo dục.

  pdf11p ngan_bv 18-09-2015 167 49   Download

 • Quyết định số: 858/QĐ-SGDĐT về việc công nhận sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở ngành Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên năm học 2014-2015; Căn cứ Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 23/3/2009 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo;...

  pdf29p yeukhongloi 10-05-2016 62 2   Download

 • Chỉ thị 22/2013/CT-UBND thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 tỉnh Nghệ An. Quyết định 18/2013/QĐ-UBND về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được trong năm học 2012-2013, căn cứ vào tình hình thực tế phát triển giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị ngành Giáo dục - Đào tạo Nghệ An cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, năm học 2013 - 2014.

  pdf6p nanghonghoang 24-03-2014 41 0   Download

 • Chỉ thị 23/CT-UBND năm 2013 thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

  doc3p bumbumkin 23-06-2014 28 0   Download

 • Quyết định Số 2299/QĐ-BGDĐT ban hành Kế hoạch hành động của Ngành giáo dục triển khai thực hiện chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 07 tháng 4 năm 2014 về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

  pdf1p pechi1412 23-11-2015 27 0   Download

 • Quyết định số: 611/QĐ-SGDĐT về việc công nhận sáng kiến kinh nghiệm của ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2013-2014; căn cứ Luật thi đua khen thưởng ngày 26/11/2013;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo.

  pdf26p yeukhongloi 10-05-2016 27 0   Download

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP VÀ CƠ CHẾ THU, SỬ DỤNG HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN TỪ NĂM HỌC 2010 - 2011 ĐẾN NĂM HỌC 2014 - 2015

  doc10p datqueqp 04-04-2011 419 52   Download

 • Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015

  doc11p truongphuoc_pb1809 05-06-2011 282 46   Download

 • Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2013 thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2013 - 2014 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên.

  pdf3p nanghonghoang 24-03-2014 38 0   Download

 • Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2013 thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2013-2014 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Phước.

  pdf7p nanghonghoang 24-03-2014 43 0   Download

 • Quyết định 798/QĐ-BGDĐT năm 2014 phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực cán bộ làm công tác pháp chế ngành giáo dục giai đoạn 2014 - 2016” do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

  pdf7p thanhdieutran 14-04-2014 40 0   Download

 • Đề thi Olympic truyền thống 30/4 môn Địa lý lớp 10 của của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng trường THPT chuyên Thăng Long Đà Lạt sẽ giúp các bạn học sinh có thêm tư liệu ôn tập môn Địa với các nội dung như: Phân biệt cơ cấu dân số già và cơ cấu dân số trẻ, vai trò của ngành giao thông vận tải đối với sự phát triển kinh tế - xã hội...

  pdf6p thientuong78 17-04-2014 266 42   Download

 • Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright - Thông tin về các chương trình và môn học 2014-2016 cung cấp cho người đọc các nội dung: Một tổ chức giáo dục độc đáo của Việt Nam, tại sao học chính sách công, chương trình Thạc sỹ Chính sách công, lịch học MPP 2014-2016,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf40p nghe123 06-05-2016 67 8   Download

 • Thông tư Số 40/2014/TT-BGDĐT ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các nhóm ngành: Nông nghiệp; Lâm nghiệp. Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005, căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP, căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP, căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP, căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP.

  doc2p pechi1412 23-11-2015 25 3   Download

 • Tài liệu phân phối chương trình THCS môn "Âm nhạc 6" năm học 2014-2015 được biên soạn áp dụng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2014-2015. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc.

  doc24p hungnd2010 17-02-2016 69 1   Download

 • Trong các trường sư phạm, nhiệm vụ đào tạo giáo viên (GV) đang đứng trước thách thức cần phải đổi mới nhanh chóng để có thể đáp ứng những yêu cầu và nhiệm vụ mới của giáo dục phổ thông. Từ năm 2014, Trường Đại học Sư phạm (ĐHSP) - Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) đã chủ động đổi mới quá trình đào tạo, trong đó khâu đột phá chính là việc xây dựng chương trình đào tạo giáo viên theo định hướng phát triển năng lực.

  pdf11p vihitachi2711 03-05-2019 30 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Ngành giáo dục năm 2014
p_strCode=nganhgiaoducnam2014

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2