Nghị định thủ tục tố tụng

Xem 1-20 trên 135 kết quả Nghị định thủ tục tố tụng
 • Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm làm rõ thêm cơ sở lý luận và thực tiễn, bản chất, nội dung của thủ tục xét xử tại phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự, chỉ ra những bất cập còn tồn tại trong việc áp dụng quy định của BLTTHS về thủ tục phiên tòa sơ thẩm cũng như những bất hợp lý của các quy định hiện tại, thông qua đó đề xuất những giải pháp thiết thực, đưa ra những kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định của BLTTHS về thủ t...

  pdf18p truongtien_06 31-03-2018 0 0   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Bộ luật này quy định trình tự, thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự và thi hành án dân sự.

  pdf127p lavie0 19-07-2011 359 119   Download

 • Tham khảo tài liệu 'luật số: 64/2010/qh12', văn bản luật, thủ tục tố tụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc88p hkquoc 12-01-2011 104 20   Download

 • Nghị định của chính phủ quy định về việc thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo

  doc8p thokech 07-01-2010 532 32   Download

 • Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005 về hoạt động đầu tư nhằm mục đích kinh doanh; quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; khuyến khích và ưu đãi đầu tư; quản lý nhà nước về đầu tư tại Việt Nam;

  doc27p lawcao 30-09-2009 495 165   Download

 • THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH S 126/2004/TT-BTC NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 2004 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 187/2004/NĐ-CP NGÀY 16/11/2004 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHUYỂN CÔNG TY NHÀ NƯỚC THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN

  doc5p lawcao 30-09-2009 294 99   Download

 • NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 205/2004/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 2004 QUY ĐỊNH HỆ THỐNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG VÀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP LƯƠNG TRONG CÁC CÔNG TY NHÀ NƯỚC

  doc5p lawcao 30-09-2009 427 64   Download

 • NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 130/2005/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 10 NĂM 2005 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ SỬ DỤNG BIÊN CHẾ VÀ KINH PHÍ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

  doc8p lawcao 30-09-2009 677 62   Download

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN CHÍNH PHỦ

  pdf38p daumeoduoicop 26-03-2010 312 43   Download

 • Thi hành Điều 45, 46, 47, 48, 49 Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước, sau khi trao đổi ý kiến với các Bộ và cơ quan liên quan, Liên Bộ Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà...

  doc11p lawcao 30-09-2009 491 34   Download

 • NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 187/2004/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2004 VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY NHÀ NƯỚC THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN

  doc20p lawcao 30-09-2009 248 33   Download

 • Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của điều 35 bộ luật tố tụng hình sự năm 2003

  doc5p lawcao 22-09-2009 135 30   Download

 • NGHỊ ĐỊNH Về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

  doc16p lawcao 30-09-2009 201 30   Download

 • Bộ luật này quy định trình tự, thủ tục tiến hành các hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự

  doc141p lawcao 22-09-2009 108 28   Download

 • Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

  doc23p lawcao 30-09-2009 243 27   Download

 • Tham khảo tài liệu 'nghị định số 25/2004/nđ-cp', văn bản luật, thủ tục tố tụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p lawtttotung2 29-10-2009 186 25   Download

 • Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý về người được trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, Trợ giúp viên pháp lý và cộng tác viên trợ giúp pháp lý, hoạt động trợ giúp pháp lý và quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý.

  doc22p lawcao 30-09-2009 254 23   Download

 • Tham khảo tài liệu 'nghị định số 11/2003/qh11', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc57p lawcao 30-09-2009 205 18   Download

 • Thi hành Điều 37, Điều 38 của Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh, sau khi trao đổi ý kiến với các Bộ, cơ quan có liên quan, Liên Bộ Bộ Tài chính- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn và xếp lương kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các tổ chức hoạt động kinh doanh....

  doc10p lawcao 30-09-2009 160 18   Download

 • NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 177/1999/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 1999 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ XÃ HỘI, QUỸ TỪ THIỆN

  doc10p lawcao 30-09-2009 145 13   Download

Đồng bộ tài khoản