intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghị quyết 03

Xem 1-20 trên 748 kết quả Nghị quyết 03
 • Nghị quyết 03/2003/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính do Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao ban hành

  pdf11p manhquynh 10-10-2009 160 20   Download

 • Nghị quyết 03/2009/NQ-HĐND về mức thu lệ phí bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk do Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành

  pdf3p lawttnh4 11-11-2009 76 5   Download

 • Nghị quyết 03/2003/NQ-CP về việc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 2003 do Chính phủ ban hành

  pdf3p lawvhxh13 19-11-2009 65 4   Download

 • Nghị quyết 03/2003/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính do Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao ban hành

  pdf10p lawqds3 09-12-2009 81 2   Download

 • Nghị quyết 03/2013/NQ-HĐND quy định số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

  pdf5p kimoanh13 29-03-2014 107 2   Download

 • Nghị quyết 03/NQ-CP năm 2015 phê duyệt Hiệp định về hợp tác và trợ giúp lẫn nhau trong các vấn đề về hải quan giữa Việt Nam - Ấn Độ do Chính phủ ban hành.

  pdf1p saoanhnovoicochong 26-01-2015 23 1   Download

 • Nghị quyết 03/2013/NQ-HĐND thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước năm 2013, tỉnh Bình Phước.

  pdf73p kimoanh13 31-03-2014 33 0   Download

 • Nghị quyết 03/2013/NQ-HĐND phê chuẩn bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 nguồn vốn ngân sách nhà nước do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành.

  pdf9p kimoanh13 31-03-2014 42 0   Download

 • Nghị quyết 03/2013/NQ-HĐNĐ về quy hoạch phát triển thương mại Quảng Trị đến năm 2020 và định hướng cho các năm tiếp theo. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung trong nghị quyết này.

  pdf10p buitubt 05-03-2014 30 0   Download

 • Nghị quyết 03/2013/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

  pdf19p thanhpham11 11-03-2014 29 0   Download

 • Nghị quyết 03/2013/NQ-HĐND quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Phú Thọ từ năm học 2013 - 2014.

  pdf3p minhquanmq 27-03-2014 51 0   Download

 • Nghị quyết 03/2013/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 09/2012/NQHĐND về danh mục, mức thu phí, lệ phí và học phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

  pdf10p minhquanmq 27-03-2014 58 0   Download

 • Nghị quyết số 03/2020/NQ-HDND quy định chính sách hỗ trợ từ ngân sách địa phương đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn (gọi là cấp xã); mức khoán kinh phí hoạt động của ấp, khóm, khu (gọi là ấp) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

  doc3p soninhduc888 29-05-2020 2 0   Download

 • Nghị quyết số 03/2020/NQ-HDND điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn, nguồn vốn ngân sách địa phương tại Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn, nguồn vốn ngân sách địa phương.

  doc2p soninhduc888 29-05-2020 3 0   Download

 • Nghị quyết số 03/2020/NQ-HDND ban hành phê duyệt việc thay đổi quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thái Bình. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc3p soninhduc888 29-05-2020 2 0   Download

 • Nghị quyết số 03/2020/NQ-HDND về quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Long An. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

  doc2p soninhduc888 29-05-2020 3 0   Download

 • Nghị quyết số 03/2020/NQ-HDND ban hành về việc nhất trí chủ trương ban hành quy định chính sách hỗ trợ đầu tư nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng và xây dựng công trình thu gom, xử lý nước thải tập trung tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

  doc3p soninhduc888 29-05-2020 2 0   Download

 • Nghị quyết số 03/2020/NQ-HDND quy định cơ chế hỗ trợ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2020 -2025. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  doc2p soninhduc888 29-05-2020 2 0   Download

 • Nghị quyết số 03/2020/NQ-HDND ban hành phê duyệt chủ trương đầu tư 06 dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội, tổng mức đầu tư dự kiến 34.639 triệu đồng. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

  doc11p soninhduc888 29-05-2020 2 0   Download

 • Nghị quyết số 03/2019/HĐND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐND ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  doc2p cuahoangde999 05-06-2020 0 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nghị quyết 03
p_strCode=nghiquyet03

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2