intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghị quyết 08

Xem 1-20 trên 572 kết quả Nghị quyết 08
 • Nghị quyết 08/2006/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phân cấp một số lĩnh vực quản lý Nhà nước về kinh tế - xã hội; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách và định mức phân bố ngân sách năm 2007

  doc29p trongthuy 18-08-2009 152 19   Download

 • Nghị quyết 08/2003/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2003

  doc3p quynhson 19-08-2009 89 7   Download

 • Nghị quyết 08/2004/NQ-CP về tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và chính quyền tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Chính phủ ban hành

  pdf8p lawdn6 31-10-2009 154 6   Download

 • Nghị quyết 08/2007/NQ-QH12 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2008

  doc6p mychau 18-08-2009 70 5   Download

 • Nghị quyết 08/2007/NQ-CP của Chính phủ về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Long An

  doc8p dongson 19-08-2009 113 4   Download

 • Nghị quyết 08/1998/NQ-CP của Chính phủ về các giải pháp điều hành kế hoạch trong 6 tháng cuối năm 1998

  doc12p vantien 19-08-2009 82 3   Download

 • Nghị quyết 08/2003/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2003 do Chính phủ ban hành

  pdf3p lawvhxh13 19-11-2009 66 3   Download

 • Nghị quyết 08/2004/NQ-CP về tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và chính quyền tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Chính phủ ban hành

  pdf7p lawttyt6 30-11-2009 64 3   Download

 • Nghị quyết 08/2006/NQ-CP của Chính phủ về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 tỉnh Tuyên Quang

  doc5p dongson 19-08-2009 71 2   Download

 • Nghị quyết 08/NQ-HĐND năm 2013 phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và định suất được ngân sách hỗ trợ năm 2014 do tỉnh Thái Bình ban hành.

  pdf3p minhquanmq 28-03-2014 42 1   Download

 • Nghị quyết 08/2013/NQ-HĐND phê chuẩn chỉ tiêu biên chế và hợp đồng lao động trong cơ quan, tổ chức hành chính, các Hội có tính chất đặc thù năm 2013 do tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành.

  pdf6p minhquanmq 28-03-2014 33 1   Download

 • Nghị quyết 08/2013/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 29/2009/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ kinh phí nghỉ hưu trước tuổi và thôi việc đối với cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Cao Bằng.

  pdf3p minhquanmq 28-03-2014 40 1   Download

 • Nghị quyết 08/NQ-HĐND năm 2013 phê duyệt biên chế công chức tỉnh Lào Cai. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ hơn nội dung trong nghị quyết này.

  pdf3p minhquanmq 28-03-2014 38 1   Download

 • Nghị quyết 08/NQ-HĐND năm 2013 thông qua Đề án 11/ĐA-UBND đề nghị công nhận thành phố Ninh Bình là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Ninh Bình.

  pdf2p tienaganhgiaotieps234 26-04-2014 42 0   Download

 • Bài viết Quán triệt Nghị quyết 08/2011 của Bộ Chính trị về công tác thể dục thể thao, từng bước nâng cao chất lượng môn học GDTC tại trường Đại học Công đoàn trình bày một số nét cơ bản của công tác thể dục thể thao của trường Đại học Công đoàn theo tinh thần Nghị quyết 08/2011 của Bộ Chính trị; qua đó tác giả bài viết đưa ra một số đề xuất với nhà trường nhằm nâng cao chất lượng học tập và thúc đẩy phong trào tập luyện ngoại khóa và thi đấu thể thao,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf3p tranminhluanluan 29-05-2018 27 0   Download

 • Quyết định 1853/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020 do tỉnh Đắk Lắk ban hành.

  pdf7p tanhthanhthanh23 18-04-2014 33 2   Download

 • Quyết định số 4772/QĐ-UBND ban hành kế hoạch thực hiện chương trình hành động của chính phủ thực hiện nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của bộ chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

  doc10p mattroibecon_06 07-04-2018 18 1   Download

 • Nghị định 08/2001/NĐ-CP về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện do Chính phủ ban hành

  pdf7p lawtttotung2 29-10-2009 206 26   Download

 • CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2010 Số: 19/NQ-CP NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÀNH LẬP THÀNH PHỐ BẢO LỘC THUỘC TỈNH LÂM ĐỒNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thành lập thành phố Bảo Lộc thuộc tỉnh Lâm Đồng trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và...

  pdf2p shishomaru 07-06-2010 289 22   Download

 • Nghị quyết số 08/2002/NQ-QH11 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội do Quốc hội ban hành

  pdf14p lybangbang 10-10-2009 70 13   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nghị quyết 08
p_strCode=nghiquyet08

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2