intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghĩa vụ đóng thuế

Xem 1-20 trên 211 kết quả Nghĩa vụ đóng thuế
 • Năm 2019 là năm nước rút để hiện thực hóa mục tiêu hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô trong Kế hoạch giai đoạn 2017 - 2020, do đó việc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ công tác thuế năm 2019 có ý nghĩa hết sức quan trọng.

  pdf13p vimarillynhewson 17-05-2022 1 0   Download

 • Tài liệu "Những điều cần biết về Bộ luật lao động năm 2012" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Quy định chung về Bộ luật lao động năm 2012; Việc làm; Hợp đồng lao động; Cho thuê lại lao động; Học nghề, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf124p viginnirometty 04-05-2022 7 1   Download

 • Tài liệu "Hỏi - đáp pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Quản lý nhà nước đối với rừng; Giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, chuyên mục đích sử dụng rừng; Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn: Quyền, nghĩa vụ của cộng đồng dân cư thôn được giao rừng;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf92p viginnirometty 04-05-2022 6 2   Download

 • Bài viết "Phân tích những bất nhất, thiếu đồng bộ của quy định thu tiền sử dụng đất khi trúng đấu giá quyền sử dụng đất" trình bày những sự bất nhất, thiếu đồng bộ của những quy định hướng dẫn thi hành Luật đất đai 2013 về việc thu tiền sử dụng đất của người được giao đất hay thuê đất, thuê mặt nước do trúng đấu giá quyền sử dụng đất. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p atarumoroboshi 05-05-2022 4 1   Download

 • Chi phí tuân thủ thuế là chi phí phải trả nhằm thực hiện các nghĩa vụ thuế. Chi phí này về mặt tự nhiên luôn có ảnh hưởng nhất định đến hoạt động của doanh nghiệp. Bài viết đưa ra các khái niệm cũng như cơ sở phát sinh của chi phí tuân thủ thuế và giải pháp để giảm bớt chi phí này tại Việt Nam.

  pdf3p vinikolatesla 25-03-2022 3 1   Download

 • Bài giảng Public relation: Chương 3 Lợi ích của hoạt động PR trong doanh nghiệp, cung cấp cho người học những kiến thức như: Ý nghĩa của hoạt động PR trong DN; Thu hút và duy trì quan hệ với khách hàng; PR trong nội bộ doanh nghiệp; Tự làm hay thuê dịch vụ; Phẩm chất và kỹ năng của người làm PR. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf13p cuchoami2510 18-02-2022 6 0   Download

 • Mẫu Hợp đồng dịch vụ bảo vệ là văn bản được cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức sử dụng để ghi nhận sự thỏa thuận của các bên, trong đó, bên bảo vệ có nghĩa vụ thực hiện việc bảo vệ tại một hoặc một số địa điểm nhất định trong một thời gian xác định theo yêu cầu của bên thuê và bên thuê có trách nhiệm trả tiền thuê. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm rõ hơn cách trình bày và soạn thảo bản hợp đồng này.

  doc2p nguyenhoangthien92 11-01-2022 19 0   Download

 • Mẫu hợp đồng giảng dạy là mẫu bản hợp đồng được ký kết giữa ban giám hiệu nhà trường cùng với giáo viên tham gia giảng dạy. Mẫu hợp đồng giảng dạy nêu đầy đủ nội dung thông tin lý lịch của hai bên, kèm theo đó là quyền lợi và nghĩa vụ của cả hai, đảm bảo tính đúng đắn và thực hiện theo đúng pháp luật. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm rõ nội dung hơn về bản hợp đồng.

  doc5p nguyenhoangthien92 11-01-2022 3 0   Download

 • Hợp đồng thuê nhà ở sinh viên là hợp đồng dân sự thông dụng theo đó, bên cho thuê nhà có nghĩa vụ giao nhà cho bên thuê nhà sử dụng trong thời hạn thỏa thuận và bên thuê nhà có nghĩa vụ trả tiền thuê nhà theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm rõ nội dung hơn.

  doc6p nguyenhoangthien92 11-01-2022 6 0   Download

 • Mẫu hợp đồng thuê nhà ở công vụ là mẫu bản hợp đồng được lập ra khi có sự đồng ý về các điều khoản trong hợp đồng của hai bên. Mẫu bản hợp đồng nêu rõ thông tin của bên thuê nhà và bên cho thuê nhà, thông tin về căn nhà muốn thuế, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên khi thuê nhà. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm rõ nội dung hơn.

  doc5p nguyenhoangthien92 11-01-2022 2 0   Download

 • Mẫu Hợp đồng thuê lại đất là một loại hợp đồng dùng để ghi lại sự thỏa thuận giữa các bên, trong đó người sử dụng đất thực hiện việc cho thuê quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật đất đai cho bên còn lại, người thuê lại sẽ phải thực hiện quyền và nghĩa vụ theo thỏa thuận được ghi trong bản hợp đồng đó. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm rõ hơn cách trình bày và soạn thảo hợp đồng.

  doc4p nguyenhoangthien92 11-01-2022 3 0   Download

 • Hợp đồng phá dỡ công trình là loại hợp đồng chứa các thông tin của thỏa thuận giữa bên cung cấp dịch vụ và bên thuê dịch vụ phá dỡ công trình. Hợp đồng này sẽ giúp các bên nắm rõ được các quyền lợi và nghĩa vụ của từng bên, cũng như các hình thức xử phạt khi có bên vi phạm hợp đồng. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm rõ hơn cách trình bày và soạn thảo bản hợp đồng này.

  doc3p nguyenhoangthien92 11-01-2022 2 0   Download

 • Mẫu Hợp đồng cho thuê phần mềm sẽ gợi ý cho các bạn những nội dung cần thiết của bản hợp đồng nhằm đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các bên. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm rõ hơn cách trình bày và soạn thảo hợp đồng.

  doc3p nguyenhoangthien92 11-01-2022 1 1   Download

 • Hợp đồng thuê khoán sản là hợp đồng dân sự thông dụng, theo đó, bên cho thuê khoán giao tài sản cho bên thuê để bên thuê khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức thu được từ tài sản đó và có nghĩa vụ trả tiền thuê. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm rõ hơn cách trình bày và soạn thảo hợp đồng.

  doc5p nguyenhoangthien92 11-01-2022 3 0   Download

 • Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất là mẫu hợp đồng được lập ra khi cho thuê quyền sử đụng đất. Trong mẫu hợp đồng ghi rõ số đất, số tiền thuê, nghĩa vụ và các quyền lợi của bên cũng như bên cho thuê, đảm bảo về mặt pháp luật cho cả hai bên. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm rõ hơn cách trình bày và soạn thảo hợp đồng.

  doc5p nguyenhoangthien92 11-01-2022 3 0   Download

 • Mẫu Hợp đồng cho thuê bất động sản là mẫu bản hợp đồng được lập ra khi có sự đồng ý thỏa thuận về các điều khoản trong hợp đồng của hai bên. Mẫu bản hợp đồng nêu rõ thông tin của hai bên, nội dung thuê bất động sản, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên khi thuê. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc9p nguyenhoangthien92 11-01-2022 6 0   Download

 • Tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế (được gọi là Đại lý thuế) được xem là cầu nối trung gian giữa người nộp thuế và cơ quan thuế. Hoạt động của hệ thống Đại lý thuế trong những năm gần đây ngày càng được chú trọng hơn nữa. Điều này đã tạo điều kiện cho người nộp thuế thực hiện tốt các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, bên cạnh đó giảm thiểu các rủi ro cũng như tiết kiệm các chi phí cho xã hội.

  pdf8p vibigates 31-10-2021 8 0   Download

 • Mục tiêu của giáo trình là giúp các bạn có thể trình bày được các kiến thức cơ bản về luật doanh nghiệp, các loại hình doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, Tài chính doanh nghiệp. Phân tích được các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp dược. Trình bày được các quy định về thuế doanh nghiệp và hợp đồng kinh tế, công tác quản lý cung ứng thuốc.

  pdf149p conbongungoc09 05-10-2021 17 2   Download

 • Luận văn đề xuất được một số giải pháp chủ yếu nhằm đảm bảo công tác thu hồi nợ thuế được thực hiện đồng bộ, nhất quán, đáp ứng mục tiêu công bằng xã hội giữa các đối tượng nộp thuế trong việc chấp hành nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

  pdf103p beloveinhouse02 19-08-2021 4 3   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là xác định mức độ tác động của các nhân tố đến sự trung thành của khách hàng sử dụng dịch vụ thông tin di động. Đánh giá mức độ trung thành theo nhóm khách hàng, tìm ra sự khác biệt có ý nghĩa giữa các yếu tố nhân khẩu học (như giới tính, độ tuổi, học vấn, nghề nghiệp) hoặc các yếu tố khác (như mạng đang sử dụng, hình thức thuê bao, thời gian sử dụng, mức cước sử dụng,…) với các giá trị trung bình của các nhân tố nhằm mục đích cung cấp thông tin thiết thực cho các nhà quản trị;...

  pdf126p conmeothayxao 24-07-2021 13 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nghĩa vụ đóng thuế
p_strCode=nghiavudongthue

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2