intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Ngôn ngữ học so sánh

Xem 1-20 trên 443 kết quả Ngôn ngữ học so sánh
 • Luận án Tiến sĩ Ngôn ngữ học "Đối chiếu thuật ngữ ngành ô tô trong tiếng Anh và tiếng Việt" trình bày các nội dung chính sau: Đối chiếu đặc điểm cấu tạo của thuật ngữ ngành ô tô trong tiếng Anh và tiếng Việt; Đối chiếu đặc điểm định danh của thuật ngữ ngành ô tô trong tiếng Anh và tiếng Việt; Hiện tượng đồng nghĩa trong thuật ngữ ngành ô tô tiếng Anh và tiếng Việt và gợi ý hướng chuẩn hóa thuật ngữ ngành ô tô tiếng Việt.

  pdf295p vilazada 02-02-2024 3 1   Download

 • Bài viết "So sánh samurai Nhật Bản và binh sĩ Việt Nam cùng thời" phần nào cung cấp kiến thức về văn hóa lịch sử của hai nước Nhật Bản và Việt Nam, từ đó người Việt Nam học tiếng Nhật có thể biết thêm một số từ vựng tiếng Nhật, khơi dậy hứng thú tìm hiểu thông tin văn hóa, ngôn ngữ để đối chiếu giữa 2 nước Nhật Bản và Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p tahoaiman 02-01-2024 3 2   Download

 • Bài viết trình bày kết quả so sánh, đối chiếu nguyên âm tiếng Việt và tiếng Anh, nhằm tìm ra những giao thoa ngôn ngữ, lý giải nguyên nhân gây ra lỗi phát âm nguyên âm của người Việt Nam khi học tiếng Anh. Chúng tôi hi vọng bài viết này có thể giúp sinh viên Việt Nam nhận diện được những khác biệt về đặc điểm ngữ âm âm vị học của nguyên âm tiếng Việt và tiếng Anh, từ đó giảm thiểu được những lỗi chuyển di tiêu cực từ tiếng mẹ đẻ trong quá trình học ngoại ngữ.

  pdf11p phuong798 26-12-2023 7 4   Download

 • Cuốn sách "Ngôn ngữ học qua các nền văn hoá" Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: sự cần thiết phải so sánh có hệ thống các ngôn ngữ và các nền văn hoá; làm thế nào để só sánh hai hệ thống âm thanh; so sánh các cấu trúc ngữ pháp như thế nào. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf147p boghoado022 01-12-2023 7 5   Download

 • Cuốn sách "Ngôn ngữ học qua các nền văn hoá" Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: so sánh hai hệ thống từ vựng như thế nào; so sánh hai hệ thống chữ viết như thế nào; so sánh hai nền văn hoá như thế nào. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf114p boghoado022 01-12-2023 5 5   Download

 • Cuốn sách " Một số vấn đề nghiên cứu so sánh lịch sử nhóm ngôn ngữ Việt-Mường" Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: giới thiệu sơ lược về lịch sử của ngôn ngữ học so sánh-lịch sử; về nhiệm vụ nghiên cứu của ngôn ngữ học so sánh-lịch sử; những thao tác nghiên cứu ngữ âm lịch sử trong ngôn ngữ học so sánh-lịch sử;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf163p boghoado022 01-12-2023 5 3   Download

 • Cuốn sách " Một số vấn đề nghiên cứu so sánh lịch sử nhóm ngôn ngữ Việt-Mường" Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: áp dụng trong nghiên cứu: lịch sử hình thành hệ thanh điệu nhóm ngôn ngữ Việt-Mường; áp dụng trong nghiên cứu: quy luật vô thanh hoá và mũi hoá âm đầu trong nhóm ngôn ngữ Việt-Mường; áp dụng trong nghiên cứu: quy luật xát hoá âm đầu trong nhóm ngôn ngữ Việt-Mường. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf204p boghoado022 01-12-2023 4 3   Download

 • Trong hai bộ sách Tiếng Anh tiểu học ở Singapore (Bộ My Pals are here! English 2) và sách Tiếng Việt 2 ở Việt Nam (Bộ Chân trời sáng tạo) có một cặp bài đều dạy về cùng một chủ đề bài đọc, đó là bài đọc thể hiện hành vi ứng xử của nhân vật. Trong bài viết này chúng tôi áp dụng khung lí thuyết đánh giá (Appraisal Framework) để phân tích và so sánh ngôn ngữ đánh giá trong hai bài đọc này.

  pdf7p vispacex 16-11-2023 3 2   Download

 • Văn hóa và ngôn ngữ trong dạy và học ngoại ngữ có liên quan mật thiết với nhau. Ngôn ngữ và văn hóa là hai bộ phận không thể tách rời, nền văn hóa là kết quả của sự tương tác của con người, các hành vi, hoạt động giao tiếp là thể hiện cụ thể của biểu hiện văn hóa của mỗi cộng đồng, mỗi đất nước, dân tộc. Bài viết đưa ra một số nguyên tắc, phương pháp vận dụng kiến thức văn hóa trong giảng dạy tiếng Hán tại Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy chuyên ngành dưới góc độ người dạy.

  pdf10p vispacex 16-11-2023 4 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án là phân tích, làm rõ việc sử dụng ĐTPHĐ của DN trong diễn ngôn chính trị tiếng Anh và tiếng Việt như một chiến lược giao tiếp liên nhân, chỉ ra các điểm tương đồng, khác biệt (nếu có) giữa hai ngôn ngữ và đề xuất mô hình phân tích chức năng liên nhân của các ĐTPHĐ trong giao tiếp thông qua diễn ngôn chính trị.

  pdf27p minhquan0791 02-11-2023 6 4   Download

 • Luận án Tiến sĩ Ngôn ngữ học "Đối chiếu thành ngữ, tục ngữ có thành tố chỉ con số trong tiếng Anh và tiếng Việt" trình bày các nội dung chính sau: Đối chiếu đặc điểm cấu tạo của thành ngữ, tục ngữ có thành tố chỉ con số trong tiếng Anh và tiếng Việt; Đối chiếu đặc điểm ngữ nghĩa của thành ngữ, tục ngữ có thành tố chỉ con số trong tiếng Anh và tiếng Việt.

  pdf263p vishekhar 25-10-2023 12 11   Download

 • Bài viết Nâng cao nhận thức của sinh viên về văn hóa Trung Quốc – trường hợp sườn xám làm rõ nhận thức của sinh viên chuyên ngành ngôn ngữ Trung Quốc, Trường Đại học Hùng Vương về trang phục Sườn xám truyền thống của người Trung Quốc trong sự so sánh với Áo dài Việt Nam, đặt cơ sở khoa học cho những giải pháp, kiến nghị về việc dạy và học tiếng Hán tại Việt Nam dưới góc độ người dạy.

  pdf6p visharma 20-10-2023 4 3   Download

 • Giáo trình Lý thuyết dịch được biên soạn với mong muốn cung cấp cho các sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh của Hutech những kiến thức sơ bộ về dịch thuật. Nó sử dụng cách tiếp cận ngôn ngữ so sánh và đối chiếu để dịch giữa tiếng Anh và tiếng Việt. Những điểm tương đồng cũng như khác biệt về mặt từ vựng và cấu trúc giữa hai ngôn ngữ được nêu bật nhằm thu hút sự chú ý của người học khi dịch sao cho đạt được mức độ tự nhiên nhất định, mục đích của dịch thuật là mang lại hiệu quả tương đương.

  pdf104p cotieutieu 07-10-2023 21 6   Download

 • Tài liệu "Phong cách học và các phong cách chức năng tiếng Việt" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Lịch sử nghiên cứu và những khái niệm cơ bản của phong cách học; Đối tượng, nhiệm vụ và các phương pháp nghiên cứu của phong cách học;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf42p vimurdoch 18-09-2023 3 3   Download

 • Giáo án Ngữ văn lớp 11 - Bài 7: Những điều trông thấy (Nguyễn Du và tác phẩm) (Sách Chân trời sáng tạo) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh vận dụng được những hiểu biết về Nguyễn Du đề đọc hiểu một số tác phẩm của đại thi hào. Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của truyện thơ Nôm như: cốt truyện, nhân vật, người kể chuyện, độc thoại nội tâm, bút pháp miêu tả, ngôn ngữ. So sánh được hai văn bản văn học ở các giai đoạn khác nhau viết cùng đề tài liên tưởng, mở rộng vấn đề để hiểu sâu hơn văn bản được đọc.

  doc67p trieungocchan 07-09-2023 12 2   Download

 • Mục đích chính là chỉra những điểm tương đồng và khác biệt trong đặc điểm ngôn ngữ giới của nhà đầu tư và người kêu gọi đầu tư trong thể loại chương trình truyền hình Shark Tank Mỹ và Thương vụ bạc tỷ từ góc độ sử dụng hành động ngôn từ và chiến lược lịch sự.

  pdf27p hoahogxanh11 12-09-2023 4 3   Download

 • Luận án "Đối chiếu từ ngữ chỉ tay và các động từ biểu thị hoạt động của tay giữa tiếng Hán và tiếng Việt" được hoàn thành với mục tiêu nhằm miêu tả đặc điểm nghĩa và khả năng kết hợp của các từ chỉ tay, các bộ phận của tay và các từ chỉ hoạt động của tay trong tiếng Hán và trong tiếng Việt; từ đó đối chiếu để chỉ ra sự tương đồng và khác biệt của chúng giữa hai ngôn ngữ. Kết quả nghiên cứu góp phần vào nghiên cứu nghĩa của từ, đối chiếu song ngữ Hán-Việt dưới tác động của của các nhân tố ngôn ngữ- văn hóa- xã hội.

  pdf27p hoahogxanh11 12-09-2023 13 4   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án là làm sáng tỏ những ẩn dụ ý niệm phạm trù vị (là biểu hiện của một trong năm giác quan của con người - Vị giác) được sử dụng trong giao tiếp hàng ngày trong tiếng Việt và tiếng Anh, phân tích mô hình ánh xạ của những ẩn dụ đó trong việc thể hiện tư duy của từng dân tộc.

  pdf178p hoahogxanh11 12-09-2023 14 11   Download

 • Luận án "Đối chiếu ẩn dụ ý niệm cái chết trên ngữ liệu tiếng Việt và tiếng Anh" được hoàn thành với mục tiêu nhằm nghiên cứu lý thuyết về ẩn dụ ý niệm của ngôn ngữ học tri nhận, luận án được thực hiện với hai mục đích chính: Thứ nhất, làm rõ các loại ẩn dụ ý niệm về cái chết trong tiếng Việt và tiếng Anh; và thứ hai là đối chiếu để làm rõ sự tương đồng và khác biệt của ẩn dụ ý niệm về cái chết trong hai ngôn ngữ dựa trên mối quan hệ giữa ngôn ngữ, văn hóa và tư duy.

  pdf268p hoahogxanh11 12-09-2023 11 9   Download

 • Luận án "Đặc điểm ngôn ngữ giới trong chương trình Shark Tank Mỹ và Thương vụ bạc tỷ" được hoàn thành với mục tiêu nhằm xác định những điểm tương đồng, khác biệt trong đặc điểm ngôn ngữ giới của NĐT, NKGĐT qua việc áp dụng các chiến lược lịch sự (CLLS) trong các HĐNT thỏa mãn yếu tố lịch sự và hành động đe doạ thể diện ở từng giai đoạn của chương trình phiên bản Mỹ và Việt Nam.

  pdf255p hoahogxanh11 12-09-2023 11 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2