intTypePromotion=1
ADSENSE

Nguồn lợi thủy sinh vật

Xem 1-20 trên 93 kết quả Nguồn lợi thủy sinh vật
 • Mục đích nghiên cứu của luận văn là Đánh giá được sự đa dạng nguồn lợi thủy sinh vật có giá trị kinh tế trong đầm Trà Quế, thành phố Hội An, làm cơ sở khoa học cho việc quản lý. Đề xuất được các nhóm giải pháp phát triển bền vững nguồn lợi thủy sinh vật. Mời các bạn tham khảo!

  pdf13p quaymax9 02-10-2018 11 0   Download

 • Việt Nam có đường bờ biển dài hơn 3.260 km với vùng đặc quyền kinh tế biển (EEZ) rộng hơn 1 triệu km2. Điều kiện địa lý vùng biển và các mặt nước nội địa của Việt Nam đã tạo nên những vùng sinh thái khác nhau đối với các loài thủy sinh vật. Có thể chia thành 4 dạng môi trường sống cơ bản đối với các loài thủy sinh vật : vùng nước mặn xa bờ, vùng nước mặn gần bờ, vùng nước lợ và vùng nước nội địa (vùng nước nước ngọt). Theo các nghiên cứu khoa học, nguồn lợi hải sản Việt...

  pdf4p giacmotuyettrang1911 25-01-2013 147 45   Download

 • Bao gồm những bài giảng hay nhất về Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản, là tư liệu bổ ích cho quá trình dạy và học. Thông qua những bài giảng này học sinh biết môi trường thủy sản nếu bị ô nhiễm sẽ gây ra hậu quả xấu đối với động vật thủy sinh và đời sống con người, do đó cần được bảo vệ. Qúy thầy cô giáo có nhiều lựa chọn để tham khảo thiết kế bài giảng của mình được hoàn thiện hơn. Chúc các bạn có những tiết học thú vị, hiệu quả nhất.

  ppt41p hoangtuancongnghe 24-03-2014 154 18   Download

 • Tuyển chọn những giáo án hay nhất về Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản mời các bạn cùng tham khảo. Qua bộ sưu tập này quý thầy cô giáo rất thuận tiện trong việc biên soạn giáo án giảng dạy, đưa kiến thức đến với học sinh một cách nhanh chóng, học sinh biết môi trường thủy sản nếu bị ô nhiễm sẽ gây ra hậu quả xấu đối với động vật thủy sinh và đời sống con người, do đó cần được bảo vệ.

  doc6p hoangtuancongnghe 24-03-2014 280 16   Download

 • Do đó nghiên cứu này nhằm (1) đánh giá chất lượng nước và trầm tích (bùn đáy) và (2) đề xuất các giải pháp nhằm bảo tồn nguồn lợi thủy sản. Mẫu nước và bùn đáy được thu ở 10 điểm vào mùa khô và mùa mưa năm 2017. Kết quả nghiên cứu cho thấy chất lượng nước hồ Tây hiện nay chưa thỏa mãn yêu cầu chất lượng nước sử dụng cho mục đích bảo tồn động vật thủy sinh theo QCVN08-MT:2015/BTNMT (A1). Các thông số về BOD5, COD và PO4 3- , TSS cao hơn giới hạn cho phép.

  pdf9p nguyenhong1235 29-11-2018 27 0   Download

 • Giáo trình thủy sinh vật học dùng cho học sinh trung cấp kỹ thuật ngành nuôi trồng thủy sản. Nhằm trang bị cho học sinh các kiến thức cơ bản về sinh thái học thủy vực và phân loại thủy sinh vật Trên cơ sở đó,học sinh sẽ vận dụng các kiến thức đã học vào sản xuất nuôi trồng thủy sản,công tác điều tra thu hoạch vực nước để góp phần phát triển nuôi trồng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản ...

  pdf123p peheo_3 21-08-2012 410 169   Download

 • Phần 1 Tài liệu Thủy sinh học đại cương gồm 10 chương: Chương 1 lịch sử hình thành và hiện trạng nghề cá, chương 2 môi trường nước và các loại thuỷ vực trong thiên nhiên, chương 3 vấn đề ô nhiễm và phòng chống ô nhiễm trong môi trường nước, chương 4 năng suất sinh học của thủy vực và đời sống cá thể thủy sinh vật, chương 5 sự phân bố của thuỷ sinh vật và đời sống quần thể, quần loại thuỷ sinh vật, chương 6 sinh sản và di cư của thuỷ sinh vật, chương 7 nguồn lợi và khai thác nguồn lợi thuỷ sản, chương 8 đối tượng nuôi, các hệ thống và mô hình canh tác thuỷ sản, chương 9 bệnh học và một số bệ...

  pdf139p uocvong10 31-10-2015 95 17   Download

 • Tài liệu Cơ sở thủy sinh học: Phần 2 do Đặng Ngọc Thanh, Hồ Thanh Hải biên soạn gồm nội dung chương 5 đến chương 7 của Tài liệu. Chương 5: Hệ sinh thái thủy vực. Chương 6: Năng suất sinh học và nguồn lợi sinh vật thủy vực. Chương 7: Ô nhiễm môi trường nước và bảo vệ nguồn nước.

  pdf337p talata_9 09-03-2015 213 86   Download

 • Phần 2 giáo trình trình bày các nội dung như: Sinh sản của thủy sinh vật và ảnh hưởng của các điều kiện môi trường lên quá trình sinh sản, sự tăng trưởng và phát triển của thủy sinh vật, quần thể sinh vật biển, các quần xã sinh vật biển, hệ sinh thái biển, năng suất sinh học của biển, vấn đề khai thác nguồn lợi hải sản, vấn đề ô nhiễm biển và bảo vệ sự trong sạch của môi trường.

  pdf181p uocvong11 02-11-2015 182 83   Download

 • Dự án được thực hiện nhằm: Đánh giá trừ lượng và khả năng khai thác sinh vật biển, bao gồm cả cá biển kkhoiw và các loại siunh vật biển quanh đảo khác (cá, rong cỏ biển, thân mềm, da gai,...) phục vụ cho việc định hướng đầu tư và phát triển nghề cá vùng biển QĐTS, tích lũy tài liệu phục vụ cho công tác dự báo cá sau này; đề xuất biện pháp và công cụ khai thác, số lượng và công suất tàu thuyền, nuôi trồng và bảo vệ để sử dụng lâu bền nguồn lợi, phục vụ nhu cầu thực phẩm tươi cho bộ đối đóng quan trên đảo,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf92p tsmttc_003 06-06-2015 72 9   Download

 • Luận án hướng đến các mục tiêu nghiên cứu: có được bức tranh tổng thể về hiện trạng nguồn lợi hải sản ở vùng biển ven bờ tỉnh Thanh Hóa và lân cận, xác định được bãi đẻ và bãi ương nuôi tự nhiên của một số loài cá kinh tế ở vùng biển tỉnh Thanh Hóa, xác định được mùa sinh sản của một số loài cá kinh tế ở vùng biển tỉnh Thanh Hóa, đề xuất giải pháp bảo vệ nguồn lợi cá kinh tế ở vùng biển tỉnh Thanh Hóa. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf25p quangdaithuan78 16-01-2017 35 4   Download

 • Luận án "Nguồn lợi sinh vật đáy trong thủy vực nửa kín ở vùng biển ven bờ Bình Định và Khánh Hòa" thực hiện nghiên cứu với mục tiêu nhằm đạt được những hiểu biết cơ bản về nguồn lợi sinh vật đáy (Thân mềm và Giáp xác) trong một số thủy vực nửa kín ở vùng biển ven bờ Bình Định và Khánh Hòa và đề xuất các giải pháp khai thác hợp lý và quản lý phù hợp với từng thủy vực. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf174p lovivivi000 22-12-2016 25 2   Download

 • Mục tiêu chính của luận án "Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ nuôi, bảo tồn và phát triển nguồn lợi hai loài ngao (meretrix meretrix linnaeus, 1785 và meretrix lyrata sowerby, 1851) tại vùng ven biển tỉnh Nam Định" nhằm xác định được cơ sở khoa học và đề xuất phương hướng, các giải pháp nuôi, bảo tồn và phát triển nguồn lợi ngao tại vùng triều ven biển Giao Thủy, Nam Định.

  pdf178p chumeorocky 10-01-2018 24 2   Download

 • Luận án "Nguồn lợi sinh vật đáy trong thủy vực nửa kín ở vùng biển ven bờ Bình Định và Khánh Hòa" nghiên cứu với mục tiêu đạt được những hiểu biết cơ bản về nguồn lợi sinh vật đáy trong một số thủy vực nửa kín ở vùng biển ven bờ Bình Định và Khánh Hòa và đề xuất các giải pháp khai thác hợp lý và quản lý phù hợp với từng thủy vực. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf24p lovivivi000 22-12-2016 25 0   Download

 • Bài viết nghiên cứu về đặc trưng và hiện trạng khai thác một số loài động vật đáy (ĐVĐ) có giá trị kinh tế chủ yếu là việc cần thiết nhằm góp phần cung cấp cơ sở khoa học cho các nghiên cứu chuyên sâu hơn về chuỗi, lưới thức ăn và cung cấp dữ liệu cho quy hoạch, phân vùng sử dụng, khai thác nguồn lợi thủy sản hợp lý.

  pdf11p jangni 16-04-2018 31 0   Download

 • Mục tiêu chính của luận án nhằm xác định được cơ sở khoa học và đề xuất phương hướng, các giải pháp nuôi, bảo tồn và phát triển nguồn lợi ngao tại vùng triều ven biển Giao Thủy, Nam Định.

  pdf28p cotithanh321 06-08-2019 4 0   Download

 • Giáo trình "Sinh học và Sinh thái học biển" nhằm trang bị cho sinh viên năm cuối những hiếu biết cơ bản nhất về các quá trình sinh học và sinh thái học xảy ra trong biển và về cơ sở khoa học của những biện pháp quản lý biển nói chung hay các dạng tài nguyên, bao gồm trong đó nguồn lợi sinh vật biển nói riêng. Giáo trình gồm 2 phần, phần 1 sau đây gồm nội dung 8 chương đầu tài liệu. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết.

  pdf169p uocvong11 02-11-2015 189 72   Download

 • Nội dung bài báo giới thiệu những đặc trưng cơ bản của một dạng thủy vực chuyển tiếp ở vùng biển nhiệt đới: hệ cửa sông, trong đó chứa đựng những sinh cảnh đặc thù với những loài sinh vật có nguồn gốc biển, rộng nhiệt và rộng muối đã tạo nên những dạng tài nguyên to lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh duyên hải.

  pdf7p uocvongxua08 31-08-2015 114 31   Download

 • Để có cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học phục vụ cho việc bảo tồn tài nguyên đa dạng sinh học và phục hồi nguồn lợi tài nguyên thủy sản đáp ứng cho mục tiêu phát triển, sử dụng hợp lý và bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên thì việc khảo sát sự phân bố phiêu sinh vật ở Búng Bình Thiên, tỉnh An Giang là rất cần thiết. Đề tài nghiên cứu sự phân bố phiêu sinh vật ở búng Bình Thiên, tỉnh An Giang, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf9p bautroibinhyen17 13-02-2017 53 4   Download

 • Bài viết này công bố kết quả nghiên cứu đa dạng về thành phần loài, đặc điểm phân bố Hai mảnh vỏ và Giáp xác có giá trị kinh tế ở đầm Ô Loan nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học, bảo vệ nguồn lợi và quản lý tổng hợp tài nguyên sinh học ở đầm theo hướng bền vững.

  pdf8p jangni9 15-05-2018 28 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
368 tài liệu
1137 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Nguồn lợi thủy sinh vật
p_strCode=nguonloithuysinhvat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2