intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Nguyên tắc hoạt động

Xem 1-20 trên 5189 kết quả Nguyên tắc hoạt động
 • Cuốn sách Bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở và một số nghiệp vụ Công an xã, phường, thị trấn" giúp bạn đọc hiểu sâu sắc hơn chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở và những yêu cầu nghiệp vụ đặt ra đối với đội ngũ Công an cơ sở. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 dưới đây!

  pdf114p bapluoc06 16-03-2023 0 0   Download

 • Nội dung cuốn sách gồm 4 chương, giới thiệu những vấn đề cơ bản về bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở như lực lượng tham gia, nguyên tắc hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Công an, văn hóa giao tiếp, ứng xử của lực lượng Công an ở địa bàn cơ sở; một số nghiệp vụ của Công an ở địa bàn cơ sở như công tác cấp, quản lý căn cước công dân, quản lý cư trú và ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; công tác xử lý vi phạm hành chính; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”...

  pdf110p bapluoc06 16-03-2023 0 0   Download

 • Bài giảng "Chính sách về bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản ở Việt Nam - Đỗ Thanh Bái" được biên soạn với các nội dung chính sau đây: Đánh giá tác động môi trường; Kỹ quỹ, cải tạo và phục hồi môi trường; Các yêu cầu về quản lý chất thải và quản lý rủi ro trong khai thác khoáng sản. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p lekhanhphuong05 21-03-2023 1 1   Download

 • Cẩm nang Hòa giải viên gồm các nội dung chính sau: Các văn bản chỉ đạo công tác hòa giải ở cơ sở; Nội dung cơ bản của Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; Các tình huống pháp luật. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf148p bapluoc06 16-03-2023 1 1   Download

 • Tài liệu "Cải thiện sinh kế kết hợp với cơ chế chia sẻ lợi ích trong diễn đàn quản lý hợp tác" bao gồm các nội dung sau: Giới thiệu về Hợp phần 3 – dự án SNRM; Hiện trạng ở 7 thôn mục tiêu với trọng tâm là người DTTS; Định hướng sự phát triển của EFLO cho các hộ DTTS ở các thôn mục tiêu; Phát triển các mô hình EFLO; Đánh giá về EFLO. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tại đây.

  pdf46p lekhanhphuong05 17-03-2023 2 2   Download

 • Giáo trình Tin học đại cương gồm 5 chương được chia thành 2 phần, phần 1 cuốn sách trình bày các kiến thức cơ bản về máy tính, các thành phần cấu thành, nguyên tắc hoạt động của máy tính, cách quản lý dữ liệu trong máy tính; các kiến thức cơ bản về phần mềm soạn thảo văn bản Word, như cách soạn thảo, định dạng, trình bày một văn bản, làm việc với bảng... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf88p starandsky09 17-03-2023 2 2   Download

 • Cuốn Kỷ yếu ban tuyên giáo thành uỷ Thái Nguyên (1962-2014) ghi lại những nội dung chính, những thành tích nổi bật trong 52 năm xây dựng và phát triển; hình ảnh những hoạt động tiêu biểu và giới thiệu tóm tắt tiểu sử của các thế hệ lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Thành uỷ, giai đoạn 1962-2014.

  pdf118p bapluoc06 16-03-2023 1 1   Download

 • Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang biên soạn cuốn tài liệu tuyên truyền pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo dưới dạng Hỏi-đáp nhằm giúp tín đồ các tôn giáo trên địa bàn tỉnh nắm được nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật mới về tín ngưỡng, tôn giáo. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf80p bapluoc06 16-03-2023 0 0   Download

 • "Tài liệu tập huấn nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cơ sở" xây dựng trên nguyên tắc bám sát quy định của pháp luật, gắn với kiến thức thực tế. Nội dung tài liệu đã tổng quan những kiến thức pháp luật, kiến thức PCCC, CNCH, kỹ năng xử lý tình huống khi có cháy, nổ xảy ra, phù hợp với lực lượng PCCC cơ sở.

  pdf212p havyvy205 14-03-2023 4 4   Download

 • Các tiêu chuẩn về thức ăn chăn nuôi của ASC sẽ cho phép các hoạt động nuôi trồng thủy sản tiếp cận được nguồn thức ăn được chứng nhận và cho phép các nhà sản xuất có thể chứng minh phương pháp sản xuất thức ăn chăn nuôi của họ thân thiện với môi trường và trách nhiệm với xã hội để đạt được sự công nhận cho những nỗ lực của mình. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu "Tiêu chuẩn thức ăn chăn nuôi ASC" sau đây để nắm được nội dung chi tiết!

  pdf103p havyvy205 14-03-2023 3 3   Download

 • "Tài liệu khuyến nông cho các hoạt động cải thiện sinh kế cho người dân ở khu vực Tây Nguyên" có nội dung gồm 4 phần. Phần 1: Trồng trọt; Phần 2: Trồng cây lâm nghiệp; Phần 3: Chăn nuôi; Phần 4: Những hoạt động khác. Tài liệu có thể sử dụng như là hướng kỹ thuật khi người dân thực hành các hoạt động canh tác để cân nhắc áp dụng những kỹ thuật mới. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf61p havyvy205 14-03-2023 3 3   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Khoáng sản – Phát triển – Môi trường: Đối chiếu giữa lý thuyết và thực tiễn" sẽ trình bày các nội dung về tác động của hoạt động khai khoáng đến đời sống kinh tế - xã hội địa phương; Tác động của chính sách và công tác quản lý khoáng sản lên người nghèo. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf31p havyvy205 14-03-2023 3 3   Download

 • Sổ tay hướng dẫn thực hành công tác xã hội trường học gồm có 3 phần chính, được trình bày như sau: Những vấn đề chung về thực hành công tác xã hội trường học; Các hoạt động công tác xã hội trong trường học; Các vấn đề và hoạt động công tác xã hội trong trường học. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf105p bapxao06 11-03-2023 3 3   Download

 • Sổ tay nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải, đối thoại tại tòa án là tài liệu giúp công chúng có thể tìm hiểu cụ thể hơn về hoạt động của Hòa giải viên và vai trò hỗ trợ của Tòa án trong một phương thức giải quyết tranh chấp thân thiện và hiệu quả, làm cho công chúng dễ dàng tiếp cận hơn với hệ thống Toà án và tăng cường tính minh bạch của các hoạt động của Tòa án. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf116p bapnuong06 07-03-2023 2 2   Download

 • Bài viết Đánh giá mức độ tổn thương dưới tác động của biến đổi khí hậu tại Côn Đảo tập trung đi sâu vào việc phân tích những tác động do biến đổi khí hậu đến hệ thống tự nhiên (vật lý) và xã hội cũng như đánh giá khả năng ứng phó, để từ đó đưa ra một bức tranh giúp các nhà hoạch định chính sách có cái nhìn trực quan, bước đầu phân vùng mức độ tổn thương tổng hợp, nhằm phục vụ cho mục tiêu quy hoạch sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên - môi trường và các hoạt động nhân sinh trong bối cảnh biến đổi khí hậu, cho các giai đoạn tại huyện đảo.

  pdf3p vilucius 03-03-2023 2 2   Download

 • Cẩm nang Đội công tác xã hội tình nguyện gồm các nội dung chính như sau là bộ công cụ để xây dựng kế hoạch, đánh giá, báo cáo kết quả hoạt động của Đội công tác xã hội tình nguyện hàng năm hoặc trong từng giai đoạn, từng nhiệm vụ cụ thể. là những gợi ý chuyên môn để Đội công tác xã hội tình nguyện vận hành có hiệu quả tốt nhất.

  pdf86p bapnuong06 07-03-2023 3 3   Download

 • Bài giảng "Kinh tế xây dựng: Chương 2 - Quản lý nhà nước về xây dựng" được biên soạn với các nội dung chính sau đây: Một số khái niệm liên quan đến đầu tư xây dựng; Vai trò quản lý nhà nước đối với xây dựng; Nội dung quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng; Nguyên tắc quản lý nhà nước đối với xây dựng; Công cụ quản lý nhà nước về xây dựng;... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

  pdf23p phuogchi205 07-03-2023 2 2   Download

 • "Sổ tay 7: Vận hành theo dõi giám sát câu lạc bộ" nhằm mục tiêu hướng dẫn cán bộ Hội Phụ nữ và cán bộ Trạm Y tế cách điều hành câu lạc bộ học tập cộng đồng vì sự phát triển toàn diện của trẻ. Đồng thời hướng dẫn cách theo dõi ghi chép sự tham gia của đối tượng, cách giám sát hỗ trợ và cách báo cáo số liệu tới Hội phụ nữ huyện và tỉnh. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf36p phuogchi205 07-03-2023 3 3   Download

 • Sổ tay Hướng dẫn phòng ngừa và ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân (Đối với tổ chức và công dân) gồm có 3 phần chính, được trình bày như sau: các nguy cơ và dấu hiệu nhận biết; hiểu biết cơ bản về bức xạ ion hoá; nguyên tắc, biện pháp bảo vệ trước sự cố bức xạ, hạt nhân. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf17p bapnuong06 03-03-2023 2 2   Download

 • "Tài liệu hướng dẫn Ứng phó khẩn cấp và phục hồi sớm: Những nguyên tắc chung" sẽ là một nguồn thông tin và công cụ quan trọng dành cho các cán bộ có chức năng tham mưu, chỉ đạo, chỉ huy điều hành các hoạt động chuẩn bị, ứng phó khẩn cấp, phục hồi sớm sau thiên tai và trong công tác phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai nói chung thuộc các cơ quan quản lý rủi ro thiên tai các cấp từ Trung ương đến địa phương. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf58p phuogchi205 07-03-2023 3 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Nguyên tắc hoạt động
p_strCode=nguyentachoatdong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2