intTypePromotion=1
ADSENSE

Nhà nước tư sản

Xem 1-20 trên 5417 kết quả Nhà nước tư sản
 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận - hiến pháp - đạo luật cơ bản của nhà nước tư sản', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc11p duyphuc_tt 10-05-2011 564 55   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: “sự điều tiết kinh tế của nhà nước tư sản hiện đại”', luận văn - báo cáo, khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf38p caphe_123 17-07-2013 112 15   Download

 • Bài thuyết trình "Nhà nước tư sản Pháp thời kỳ tư bản tự do cạnh tranh" trình bày về các nội dung: Tình hình nước Pháp trước cách mạng, quá trình cách mạng tư sản và sự thiết lập nhà nước tư sản Pháp (1789-1794), nhà nước tư sản Pháp sau giai đoạn cách mạng (1789-1794). Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm vững nội dung chi tiết.

  ppt22p caobaonhu 05-11-2016 99 13   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận khoa học chính trị: sự điều tiết của nhà nước tư sản hiện đại', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf37p sunderland24 10-06-2011 74 11   Download

 • Sau hơn một nghìn năm tồn tại, chế độ phong kiến bắt đầu lâm vào khủng hoảng toàn diện. Nhà nước phong kiến không còn phù hợp với sự phát triển của xã hội cụ thể là sự phát triển của lực lượng sản xuất, nhà nước tư sản ra đời đã thay thế cho nhà nước phong kiến.

  doc7p phuonganhruby 26-11-2013 104 11   Download

 • Bài giảng Chuyên đề 5: Nhà nước tư sản của ThS. Phạm Thị Phương Thảo sau đây trình bày về chủ nghĩa tư bản (CNTB) trải qua các thời kỳ (CNTB thời kỳ tự do cạnh tranh từ 1640- 1870, CNTB thời kỳ lũng đoạn (CNTB độc quyền) từ 1870- 1945, CNTB hiện đại (CNTB độc quyền nhà nước) từ 1946 đến nay)

  ppt16p cocacola_07 10-11-2015 126 10   Download

 • Tham khảo tài liệu 'sự điều tiết của nhà nước tư sản hiện đại ', kinh doanh - tiếp thị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf38p konbetocroi 09-11-2012 55 6   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: sự điều tiết của nhà nước tư sản hiện đại dựa trên những mối tương quan khách quan giữa lực sản xuất và quan hệ sản xuất', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf38p window1234 12-12-2012 49 4   Download

 • "Bài giảng Bài 2: Nhà nước chủ nô, nhà nước phong kiến và nhà nước tư sản" sau khi học bài này các bạn sẽ xác định, phân loại được kiểu nhà nước chủ nô, phong kiến và tư sản; so sánh được chức năng, bộ máy và hình thức của từng kiểu nhà nước.

  pdf31p kequaidan11 17-04-2021 87 8   Download

 • Giáo trình Lý luận về nhà nước và pháp luật (Dùng cho đào tạo đại học và sau đại học luật) do PGS.TS. Nguyễn Văn Động biên soạn gồm 2 phần chính là Lý luận về nhà nước và Lý luận về pháp luật. Phần 1 sau đây trình bày nội dung của Lý luận về nhà nước bao gồm những khái niệm cơ bản của nhà nước; nhà nước chủ nô, nhà nước phong kiến và nhà nước tư sản; nhà nước xã hội chủ nghĩa, nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  pdf200p talata_11 01-04-2015 600 196   Download

 • Chủ nghĩa tư bản với tư cách là một phương thức sản xuất xã hội từ khi ra đời cho đến nay, nó đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển. Mỗ giai đoạn phát triển nó đều dựa trên nền tảng của giai đoạn trước nó, nó vừa kế thừa của giai đoạn trước, vừa là sự vươn lên hoặc phủ định lại giai đoạn trước. Trong quá trình phát triển đó ta đã thấy rằng sự can thiệp của nhà nước vào nền kinh tế là một tất yếu khách quan, vai trò của nhà nước ngày...

  pdf37p truongan 19-11-2009 358 126   Download

 • Giáo trình Lý luận nhà nước và pháp luật gồm có 21 chương và được chia thành 2 phần. Trong phần 1 trình bày lý luận về nhà nước với một số nội dung như: Nguồn gốc và bản chất của nhà nước; các kiểu, hình thức, chức năng và bộ máy nhà nước; Nhà nước chủ nô và Nhà nước phong kiến; Nhà nước tư sản; sự ra đời, bản chất và quy luật phát triển của Nhà nước xã hội chủ nghĩa;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf65p nganga_09 21-10-2015 258 67   Download

 • Phần 1 cuốn giáo trình "Lý luận chung về nhà nước và pháp luật" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Những nét khái quát của lý luận chung về nhà nước và pháp luật, lý luận chung về nhà nước (nguồn gốc và bản chất của nhà nước, nhà nước chủ nô và nhà nước phong kiến, nhà nước tư sản, bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa,...). Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf246p doinhugiobay_00 05-11-2015 178 46   Download

 • Chủ nghĩa tư bản với tư cách là một phương thức sản xuất xã hội từ khi ra đời cho đến nay nó đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển nó đều dựa trên nền tảng của giai đoạn trước nó, nó vừa thừa kế của giai đoạn trước, vừa là sự vươn lên hoặc phủ định lại giai đoạn trước. Trong quá trình phát triển đó ta đã thấy rằng sự can thiệp của nhà nước vào nền kinh tế là một tất yếu khách quan, vai trò của nhà nước ngày càng trở nên quan trọng...

  pdf45p 951847623 09-04-2012 104 29   Download

 • Trong quá trình phát triển đó ta đã thấy rằng sự can thiệp của nhà nước vào nền kinh tế là một tất yếu khách quan, vai trò của nhà nước ngày càng trở nên quan trọng. Bởi vì, xã hội mới mà chúng ta muốn xây dựng trong chủ nghĩa tư bản là một nhà nước tư sản hiện đại – phải tính đến một cách đầy đủ những đặc điểm mới về số lượng và chất lượng của sự phát triển xã hội hoặc nói rộng hơn của nền văn minh tri thức...

  pdf37p tengteng11 13-12-2011 127 27   Download

 • Chủ nghĩa tư bản với tư cách là một phương thức sản xuất xã hội từ khi ra đời cho đến nay, nó đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển. Mỗ giai đoạn phát triển nó đều dựa trên nền tảng của giai đoạn trước nó, nó vừa kế thừa của giai đoạn trước, vừa là sự vươn lên hoặc phủ định lại giai đoạn trước. Trong quá trình phát triển đó ta đã thấy rằng sự can thiệp của nhà nước vào nền kinh tế là một tất yếu khách quan, vai trò của nhà nước ngày...

  doc40p pearlymy2710 27-07-2012 112 24   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: sự thay đổi trong sự điều tiết kinh tế của nhà nước tư sản hiện nay', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf37p nguyenhuucanh1212 26-01-2013 70 14   Download

 • Nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế của các nước tư bản nói riêng từ sau chiến tranh thế giới thứ 2hai đã có rất nhiều biến đổi so với trước chiến tranh, một trong những nhân tố có vai trò quan trọng tạo nên những biến đổi đó là sự điều chỉnh kinh tế của nhà nước. Với vai trò to lớn của mình, Nhà nước có thể kích thich hoặc kìm hãm sự phát triển của kinh tế bằng hệ thống các công cụ và chính sách đã vạch ra. Vai trò quản...

  pdf41p notonline1122 20-02-2013 71 13   Download

 • Bài giảng "Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương 7: Nhà nước và pháp luật tư sản" trình bày: Sự ra đời, bản chất và quá trình phát triển của nhà nước tư sản; chức năng của nhà nước tư sản; hình thức của nhà nước tư sản; bộ máy nhà nước tư sản;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt30p koxih_kothogmih5 29-08-2020 29 3   Download

 • "Bài giảng Lý luận chung về nhà nước và pháp luật - Bài 1: Những vấn đề cơ bản về nhà nước" được biên soạn nhằm tìm hiểu nguồn gốc nhà nước; bản chất, đặc trưng, chức năng, kiểu, hình thức và bộ máy nhà nước; nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước; chức năng đối ngoại; một số bộ phận chủ yếu trong bộ máy nhà nước tư sản...

  pdf92p caygaocaolon9 23-12-2020 20 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nhà nước tư sản
p_strCode=nhanuoctusan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2